Arkæologer finder Danmarks ældste lokum
Et dybt hul med menneskefæces er dukket op på en boplads fra vikingetiden og repræsenterer dermed måske Danmarks ældste lokum - og ja, det brændte virkelig! Fundet strider dog imod historiske kilder, påpeger en udenforstående arkæolog.
Lokum Toftegård vikinger

Lokummet brænder! Og det gjorde den også, den lille lukkede konstruktion over et to meter dybt hul, som formentlig repræsenterer Danmarks ældste lokum, viser det arkæologiske fundmateriale. Hvorfor, ved vi dog ikke. (Illustration: Charlotte Price Persson / Mette Friis-Mikkelsen)

Lokummet brænder! Og det gjorde den også, den lille lukkede konstruktion over et to meter dybt hul, som formentlig repræsenterer Danmarks ældste lokum, viser det arkæologiske fundmateriale. Hvorfor, ved vi dog ikke. (Illustration: Charlotte Price Persson / Mette Friis-Mikkelsen)

På en vikingeboplads på Stevns har arkæologer udgravet et to meter dybt hul; men ikke et hvilket som helst hul. Et hul, som ser ud til at være fyldt med menneskelort og have ligget inde i et lille hus.

Eller med andre ord: Et lokum. En kulstof 14-datering af 'lortelaget' daterer det til vikingetiden, og hullet repræsenterer dermed med stor sandsynlighed det ældste toilet, der endnu er udgravet i Danmark.

Historien kort
  • Et to meter dybt hul er fundet på bopladsen Strøby Toftegård fra vikingetiden.
  • De naturvidenskabelige analyser tyder på, at hullet er fyldt med menneskeekskrementer og engang har været tildækket og omgivet af vægge.
  • Arkæolog Anna S. Beck tolker fundet som et lokum - i så fald er det Danmarks hidtil ældste.
  • En anden arkæolog er dog ikke helt overbevist.

»Det var et helt tilfældigt fund. Vi ledte egentlig efter grubehuse, dvs. nedgravede værkstedshytter, og det lignede det umiddelbart på overfladen - men vi kunne hurtigt fornemme, at det var noget helt andet,« fortæller ph.d.-studerende Anna S. Beck fra Museum Sydøstdanmark.

Lokum i vikingetiden: Ikke en problemfri påstand

Det er dog ikke helt problemfrit at påstå, at man har fundet et lokum fra vikingetiden. Slet ikke når det er fundet, på hvad der bedst kan betegnes som ’landet’. Ud over at repræsentere Danmarks hidtil ældste lokum går fundet nemlig også imod de forestillinger, arkæologerne hidtil har haft om toiletvanerne på den tid, fortæller Anna S. Beck.

»Vi kender lokumsbebyggelser fra byerne i den sene del af vikingetiden og den tidlige middelalder, men slet ikke fra landsbyerne eller gårdene. Man har tidligere forestillet sig, at folk bare har brugt deres afføring som gødning på marken eller har skidt i stalden hos dyrene. Jeg blev noget overrasket, da analyserne fra jordprøverne kom tilbage.«

Lokum Toftegård vikinger

I illustrationen her fremgår det formodede lokums forskellige lag tydeligt - det nederste mørke lag er menneskeafføring. (Foto og illustration: Anna S. Beck)

Makrofossil- og pollenanalyserne, det vil sige frø- og kornanalyser, blev udført af to arkæobotanikere fra Nationalmuseet og afslørede blandt andet, at der var mineraliserede frø i hullets nederste lag – en proces, som sætter ind under iltfattige forhold med et højt fosfatindhold. Derudover viste gennemgangen af prøven et højt indhold af fluepupper i jordlaget.

Begge resultater peger entydigt i retning af, at bunden i hullet var dækket af et lag af – nå ja, lort.

»Måske har vi overset tidligere lortefund«

I byerne betød mange mennesker i vikingetiden meget afføring samlet på ét sted og dermed også et behov for at systematisere omgangen med den. På landet repræsenterede den derimod, i princippet, gødning og dermed en ressource, som man indsamlede og udnyttede.

Sådan har den almindelige forklaring på, hvorfor man ikke finder lokummer i landbebyggelserne i hvert fald hidtil lydt.

Lokum Toftegård vikinger

Den centrale del af Toftegård-bopladsen består af fem store halbygninger (ca. 10 x 37-40 meter). Hallerne har dog næppe ligget på stedet samtidig, men repræsenterer fem faser af den samme stormandsgård. (Udgravningsplan: Museum Sydøstjylland)

Strøby Toftegård

Hullet er fundet i forbindelse med en udgravning på pladsen Strøby Toftegård, som ligger ved Strøby syd for Køge og er en rig bebyggelse fra yngre jernalder og vikingetid. Et overvældende fundmateriale, heriblandt fem store haller, afslører, at her har boet mennesker af meget høj status.

Et af de spændende spørgsmål er nu, om lokummer i virkeligheden var et almindeligt fænomen, som arkæologer blot har overset i overbevisningen om, at de ikke fandtes, lyder det fra Anna S. Beck.

»Vi kan sagtens have registreret tusindvis af de her gruber tidligere og ikke tænkt over, at det skulle være lort. Det fremstår bare som et mørkt lag. Når du graver inde i byerne, er du sjældent i tvivl; der lugter noget af det nærmest stadig af lort. Men der er ikke de samme organiske lag ude på en mark som inde i byerne, så her kollapser det i en helt anden grad i forrådnelsesprocessen.«

Honningmadder - eller mjød - i lorten

At der virkelig er tale om lort, som er akkumuleret over tid i det to meter dybe hul, ligger dog temmelig fast, når man tager de naturvidenskabelige analyser i betragtning. Det virker også plausibelt, at lorten stammede fra mennesker.

Det ved forskerne, fordi pollenanalyserne også kunne vise, at der i samme jordlag – altså ’lortelaget’ – var et meget højt indhold af pollen fra insektbestøvede planter, dvs. blomster. Blomsterpollen findes særligt i honning, som typisk betragtes som menneskeføde, fortæller Anna S. Beck.

Lokum Toftegård vikinger

Her ses Strøby på et kort over Sjælland. (Screendump fra Google Maps)

»Jeg ved ikke, om vikingerne sad og spiste honningmadder, eller om det har været mjød, men tolkningen er i hvert fald, at det er pollen fra honning, og det giver man jo sjældent til dyr.«

Pollenanalyserne kunne desuden vise, at der ikke var ret meget luftbåren pollen i jordlaget, hvilket tyder på, at hullet ikke har været under fri himmel.

Lokummet kan være en 'dille'

Gigantisk bebyggelse

Den første egentlige udgravning af Strøby Toftegård startede i 1995, og i dag er 47.000 m2 af den mere end 160.000 m2 store bebyggelse undersøgt.

Da resultaterne fra pollenanalyserne kom tilbage, skyndte Anna S. Beck sig tilbage til det arkæologiske materiale for at finde ud af, om der var noget, hun havde overset. Her opdagede hun to stolpehuller, et på hver side af det dybe hul, som godt kan passe med en lille, lukket konstruktion, fortæller hun.

»Det viser, at der kan have været bygget et lille hus omkring det, hvilket kan være grunden til den manglende indfløjne pollen. I selve lokumsgruben ligger desuden rester af byggematerialer, som kan stamme fra samme bygning, da den blev revet ned.«

Resterne af byggematerialet er i øvrigt brændt. Hvorfor, melder historien ikke noget om. Ej heller, hvorfor nogen pludselig skulle have fundet på at bygge en konstruktion, som efter alt at dømme ikke har været udbredt i samtiden.

»Det kan sagtens være, at der er tale om en ’dille’, en stormand på Stevns har fundet på at afprøve. Måske inspireret efter et togt sydpå? Ingen har ledt målrettet efter dem før, så det er ikke til at sige,« siger Anna S. Beck.

Lokum Toftegård vikinger

Små guldfigurer, kendt som guldgubber, fundet på Strøby Toftegård. Hvad figurerne blev brugt til er et mysterium - men i denne artikel kan du læse, hvordan de muligvis kan have været fortidens form for Roskilde Festival-armbånd. (Foto: Køge Museum)

Vender det blinde øje til skriftlige kilder

Toiletter er nævnt i en række islandske sagaer, hvor de beskrives som separate bygninger, som ligger i forbindelse med gårde. Anna S. Beck har dog valgt stort set ikke at trække på skriftlige kilder i sit projekt. Begrundelsen for det kan du læse mere om i boksen under artiklen.

Hun vender med egne ord »lidt med vilje« det blinde øje til historien og prøver at tage udgangspunkt i, hvad det arkæologiske fundmateriale i sig selv kan fortælle.

»De historiske kilder er altid blevet vurderet som værende mere ’tæt’ på mennesker, og hvad de var og tænkte, end de materielle kilder. Derfor bliver de arkæologiske fund tit brugt til at illustrere historien. Men nogle gange kommer man til at yde vold på de arkæologiske fund, fordi man ikke håndterer dem på deres egne præmisser,« siger hun og fortsætter:

»Jeg prøver at vende skuden og sige, at materialet måske rummer nogle andre dele af historien, som vi bør overveje. Materialet stiller nogle spørgsmål, og hvis ikke vi tager dem op, bliver de i hvert fald aldrig besvaret.«

Kollega: »Lokummer er et nyt begreb«

Helt ignorere de historiske kilder kan man dog ikke, hvis man spørger arkæolog Kjartan Langsted, som er museumsinspektør ved Museum Nordsjælland. Han har ikke været med i den nye udgravning af Strøby Toftegård, men kender til ’lortefundet’.

Han påpeger, at etnologien – et begreb, som dækker over studiet i menneskers kultur og dagligliv i nutidige såvel som historiske samfund – peger i en ikke-lokums-præget retning.

»Mit hovedargument imod det er, at lokummer er et forholdsvist nyt begreb inden for nyere tid. De etnografiske kilder viser, at det først er noget, der bliver introduceret i landmiljøet i midten af 1800-tallet. Før det har det været normalt, at man besørgede på møddingen eller i stalden,« siger han og tilføjer:

»I dag er toiletbesøg noget meget privat, men det er ikke ensbetydende med, at det har været det dengang. Alt var en ressource og skulle udnyttes.«

»... men jeg afviser ikke ideen«

Kjartan Langsted vil ikke udelukke, at lokumskulturen kan være blevet introduceret allerede i vikingetiden – men i så fald ville han forvente at se det i et mere aristokratisk miljø end Strøby Toftegaard, som godt nok har været et samfund af høj status, men ikke på niveau med eksempelvis Gammel Lejre.

»Ud fra hvad jeg kan se af nyere tids kilder, virker det mærkeligt, at man skulle introducere det på den her lokalitet og på det her tidspunkt. Men det er ikke ensbetydende med, at jeg afviser ideen. Der er også gode argumenter, der taler for, som eksempelvis de naturvidenskabelige undersøgelser, der viser, at der er tale om ekskrementer,« siger Kjartan Langsted.

»Men,« tilføjer han, »Man kunne jo også tænke, at de (ekskrementerne, red.) var kommet ned i hullet på andre måder.«

Afstand mellem mennesker og dyr blev større

Anna S. Beck fortæller, at hun generelt har mødt modstand i faglige kredse på, at hullet skal tolkes som et toilet.

»Hvilket er interessant, for jeg synes, den er svær at afvise,« siger hun og slutter:

»Tanken om, at lort alene skulle være udtryk for en ressource til markerne, forudsætter, at folk har haft et moderne, rationelt forhold til livet. Men man ved fra kulturer verden over, at netop behandlingen af afføring er omgærdet af komplicerede kulturelle, såvel som sociale, regler og tabuer. Ud fra toiletkulturen kan man således lære meget om normer og regler i det pågældende samfund.«

»Vi ved for eksempel, at dyrene, som ellers havde boet under samme tag som menneskene gennem mere end tusind år, blev flyttet ud fra menneskenes boliger på dette tidspunkt. Afstanden mellem mennesker og dyr blev på den måde større, både fysisk og nok også mentalt. Det ideal passer måske knap så godt med, at man bare sætter sig ud i stalden og skider sammen med dyrene.«

Anna S. Beck planlægger at skrive en videnskabelig artikel om vikingelokummet fra Strøby Toftegård, når hun har afsluttet sin ph.d.

Vikingerne har ikke fundet deres hus i et katalog
Vikingetid trelleborghus viking hus

Rekonstruktionsforsøg af et af de store huse fra trelleborgen Fyrkat. (Efter Olsen & Schmidt 1977)

I sin ph.d. arbejder Anna S. Beck med at finde nye måder, hvorpå forskerne kan undersøge og forstå fortidens boliger og derigennem få en større viden om vikingetidens liv og præmisser.

»Arkæologer har altid arbejdet meget med ideen om typehuse, hvor de samler huse, der ligner hinanden, under én hat. Hvis man overfører det til i dag, kan det for eksempel være 60’ernes ’parceltypehus’, hvor huse er noget, som man kan slå op i et katalog.«

Der er bare nogle problemer i at tænke sådan i kasser og overordnede rammer, når det handler om menneskers liv, mener Anna S. Beck.

»Vikingerne har næppe slået op i et katalog og derefter bestilt elementerne til det hus, de ønskede at bygge. At bygge et hus er en meget mere dynamisk proces, hvor man tager stilling til sine behov i nutiden, til de traditioner og sociale normer, som er båret videre fra tidligere tider - og samtidig kigger ind i fremtiden og siger: ’Hvad er det, jeg gerne vil med det her hus? Hvad er mine håb og drømme for mit liv?’«

En proces som fortsætter, i al den tid huset er beboet – dengang såvel som i dag – tilføjer hun.

Podcasten Brainstorm

Lyt til Videnskab.dk's podcast om hjernen, Brainstorm, herunder. Du kan også finde flere podcasts fra Videnskab.dk i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk