ADHD øger sandsynligheden for at blive forælder som teenager
At blive forælder i teenagealderen sker dobbelt så ofte blandt unge med ADHD, viser nyt dansk studie. »Vi skal være bedre til at vejlede om seksualitet og beskyttelse til unge med ADHD,« siger professor i børne- og ungdomspsykiatri.
forældre adhd

Det er en stor mundfuld at skulle være forælder, inden man selv er voksen. Og sandsynligvis endnu større, hvis man oveni har ADHD. (Foto: Shutterstock)

Teenagere med ADHD har langt højere sandsynlighed for at ende som unge mødre og fædre end deres raske jævnaldrende.

Historien kort
  • Unge med ADHD bliver dobbelt så ofte forældre som teenagere sammenlignet med unge uden ADHD.
  • Det hænger sandsynligvis sammen med deres ADHD, som giver en risikofyldt seksuel adfærd, hvor man måske glemmer beskyttelse.
  • Vi skal være bedre til at seksualvejlede unge med ADHD, siger forskere.

Det viser et stort dansk registerstudie, som for første gang dokumenterer, at mennesker med ADHD dobbelt så ofte får børn som teenagere sammenlignet med unge uden ADHD. I studiet er teenagere defineret som unge mellem 12-19 år.

»Det er helt ny viden, som er rigtig vigtig. Man ved nemlig fra andre studier, at det at blive forælder som teenager er forbundet med øget risiko for en lang række negative konsekvenser – både for de unge forældre og for deres børn,« siger lektor på Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, Søren Dinesen Østergaard, som er førsteforfatter på det nye studie.

Han påpeger, at man derfor bør være ekstra opmærksom på de seksuelle vaner blandt unge teenagere med ADHD og sørge for, at de får tilstrækkelig seksualvejledning.

Negative konsekvenser

Tidligere forskning har vist, at ADHD er forbundet med såkaldt seksuel risikoadfærd. Det betyder, at man har tidligere seksuel debut, flere sexpartnere og en større tendens til ubeskyttet sex.

ADHD-kernesymptomer:
  • Impulsivitet
  • Uopmærksomhed
  • Hyperaktivitet

Det nye danske studie kan nu også dokumentere, at denne adfærd faktisk resulterer i, at flere med ADHD bliver forældre som teenagere.

De negative konsekvenser ved at blive forælder som helt ung kan typisk være, at forældrene får en dårligere uddannelse og øget afhængighed af offentlige ydelser.

Når det gælder teenageforældrenes børn, har de oftere for lav fødselsvægt, bliver født for tidligt eller dør som spædbørn, viser svensk og amerikansk forskning.

Et flot studie

Professor i børne- og ungdomspsykiatri på Aarhus Universitet Per Hove Thomsen roser det nye studie og brugen af de danske sundhedsregistre.

teenager gravid fødsel børn adhd

Man ved allerede fra tidligere studier, at ADHD medfører mere risikofyldt seksuel adfærd. Nu viser det danske studie, at den adfærd tilsyneladende medfører flere graviditeter og børn i en meget ung alder. (Foto: Shutterstock)

Han mener ligesom Søren Dinesen Østergaard, at det nye resultat bør føre til, at man er mere opmærksom på at tænke seksualvejledning ind i behandlingen af unge med ADHD.

»Vi skal være bedre til at vejlede om seksualitet og beskyttelse til unge med ADHD. I behandlingen skal vi være mere opmærksomme på risikoen for tidlige graviditeter,« siger Per Hove Thomsen, som har forsket i ADHD gennem en årrække, men ikke været en del af det nye studie.

Hverken Per Hove Thomsen eller Søren Dinesen Østergaard er overrasket over, at flere med ADHD får børn som teenagere. Men:

»At der ligefrem er en fordobling af risikoen, havde jeg dog alligevel ikke regnet med,« siger Søren Dinesen Østergaard.

Om studiet

Studiet er et såkaldt kohortestudie, hvor forskerne via de danske registre har fulgt en kohorte – en gruppe – af mennesker over en årrække.

Kohorten bestod af alle 2.698.052 børn, som blev født i Danmark fra 1. januar 1960 til 31. december 2001. 27.479 af dem fik diagnosen ADHD på et hospital i Danmark.

Forskerne har set på, hvornår medlemmerne af kohorten fik deres første barn.

En begrænsning ved studiet er, at det ikke har data med om de individer, som fik deres ADHD-diagnose hos en privatpraktiserende speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri eller voksenpsykiatri. Dermed er det sandsynligvis kun de sværeste tilfælde af ADHD, der indgår i studiet.

Impulsivitet + uopmærksomhed = man glemmer kondomet

Forskerne har i deres analyser taget højde for andre faktorer, der kan påvirke sammenhængen mellem ADHD og tidligt forældreskab. For eksempel at børn og unge med ADHD oftere kommer fra vanskelige sociale kår – noget som også øger risikoen for at blive forælder i en tidlig alder.

De korrigerede resultater tyder på, at ADHD vitterligt fordobler risikoen for at bliver forælder som teenager.

Når man ser på symptomerne ved ADHD, er det måske ikke så mærkeligt, mener Søren Dinesen Østergaard.

Han påpeger, at impulsivitet og uopmærksomhed er to af de mest dominerende symptomer ved ADHD

»Impulsiviteten gør, at man tænker mindre over konsekvenserne, før man kaster sig ud i noget – for eksempel sex. Uopmærksomheden kan resultere i, at man simpelthen glemmer prævention,« siger Søren Dinesen Østergaard.

Derudover er forskerne enige om, at det ville være interessant at undersøge, om tidlig og god diagnostik og behandling af ADHD mindsker sandsynligheden for teenageforældreskab.

Søren Dinesen Østergaards forskningsgruppe har planer om at undersøge netop det i et nyt studie.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.