Aarhus Universitet vil aflive samtlige 6.350 forskningsmink
mink aau aflive covid

AU's mink blev hovedsageligt brugt i forskning om dyrevelfærd, og hvordan minkenes forhold rent praktisk kunne forbedres. (Foto: Ida Marie Jensen/AU Foto)

AU's mink blev hovedsageligt brugt i forskning om dyrevelfærd, og hvordan minkenes forhold rent praktisk kunne forbedres. (Foto: Ida Marie Jensen/AU Foto)

13 november 2020

Regeringens beslutning om at aflive alle mink i Danmark rammer ikke kun pelsproduktionen.

Aarhus Universitet (AU) bekendtgør i en pressemeddelelse, at de mink, som universitet bruger til pelsdyrforskning, vil blive aflivet i overensstemmelse med regeringens beslutning, som har til hensigt at forhindre en ny mutation af COVID-19 i at spredes.

Der er tale om en bestand på 6.350 mink.

Dyrene bor på en farm i AU Foulum, hvor der hovedsageligt forskes i landbrug og fødevarer, og som hører under Institut for Husdyrvidenskab.

foulum mink au aflive nedslagtning

Fem af Institut for Husdyrvidenskabs forskere arbejder fast med pelsdyrforskning, som studerende og teknikere hjælper med. På minkfarmen i Foulum er det tre medarbejdere, som står for pasning af dyrene og gennemførelse af forsøg. (Foto: Maria Randima/AU Foto)

Forsøgsminkene har primært været del af forskning, som har haft til formål at forbedre dyrenes velfærd i pelsproduktionen i forhold til avl, indhusning og pasning.

Blandt andet har forskerne udviklet redskaber til pelsdyravlerne til styring af produktionen med henblik på sundhed, velfærd og produktion.

Forskere fra AU har også udviklet velfærdsvurderingsprotokollen WelFur-Mink, som siden 2017 har været standard for vurdering af dyrevelfærden på alle minkfarme i Europa.

Hvad nedslagtningen af forsøgsminkene vil betyde for fremtiden af AU’s pelsdyrforskning er endnu usikkert, og man er på Institut for Husdyrvidenskab stadig ved at danne et overblik over situationen.

»Vi er meget berørte af situationen, og sammen med forskerne er vi i gang med at få overblik over minkaktiviteterne,« fortæller institutleder Klaus Lønne Ingvartsen i pressemeddelelsen.

cll

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.