WHO vurderer: 14,9 millioner er døde af COVID-19
WHO Corona Covid overdødelighed dødelighed dødstal udregninger estimat

Ifølge et nyt estimat fra WHO har COVID-19-pandemien krævet over dobbelt så mange ofre som hidtil antaget. (Foto: Shutterstock)

Ifølge et nyt estimat fra WHO har COVID-19-pandemien krævet over dobbelt så mange ofre som hidtil antaget. (Foto: Shutterstock)

06 maj 2022

På de lidt over to år, der er gået, siden vi første gang blev bekendte med begreber som spike-proteiner, inkubationstid og antigen-test, har corona-pandemien slået millioner ihjel.

5,4 millioner bekræftede dødsfald ved udgangen af 2021, for at være helt præcis.

Men der er forskel på bekræftede, officielle tal og så det reelle tal. Nye skøn fra World Health Organization tyder nemlig på, at det egentlige dødstal sandsynligvis er langt højere - knap 15 millioner.

Det skriver WHO i en pressemeddelelse.

Udmeldingen bygger på resultaterne af en større undersøgelse, WHO har foretaget, hvor de har taget udgangspunkt i data på overdødelighed fra 2020 og 2021.

Overdødelighed er blevet beregnet på baggrund af forskellen mellem det antal dødsfald, der fandt sted i perioden, og så det antal dødsfald, man ville forvente, hvis vi havde været pandemi-fri, baseret på data fra tidligere år.

WHO har både medregnet dødsfald, der er direkte forårsaget af corona, men også dem, der er indirekte relateret - for eksempel folk, der grundet overbelægning på hospitalerne ikke kunne få den hjælp, de havde brug for.

Og målinger af overdødelighed er en essentiel komponent, hvis vi vil forstå pandemiens indvirkning, fortæller doktor Samira Asma, der er assisterende generaldirektør i WHO's Division of Data, Analytics and Delivery for Impact:

»Ændringer i dødeligheds-tendenserne skaber et informationsgrundlag for beslutningstagere, der gennem politiske tiltag forsøger at reducere dødelighed og effektivt afværge fremtidige kriser. Men grundet mange landes begrænsede investering i datasystemer forbliver det sande dødstal ofte gemt væk,« udtaler Samira Asmai pressemeddelelsen.

De manglende datasystemer kan måske også være med til at forklare, hvordan det bekræftede dødstal kan være så langt fra WHO's estimat. I 41 ud af de 54 afrikanske lande var der således slet ingen pålidelige data på dødelighed i det hele taget, har WHO fortalt til BBC.

En anden faktor, der måske kan forklare den enorme kløft, er de manglende test-facilliteter i starten af pandemien.

Du kan læse en udførlig opsummering af undersøgelsen og se de samlede datasæt på WHO's hjemmeside.

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.