WHO fjerner transkønnethed fra liste over mentale lidelser
Kilde: 
21 juni 2018

Transkønnethed - når det køn, man identificerer sig med, ikke stemmer overens med den krop, man er født i - bliver nu heller ikke betragtet som en psykisk sygdom på globalt plan.

I Danmark blev transkønnethed fjernet fra den nationale liste over psykiske lidelser 1. januar 2017, og nu har Verdenssundhedsorganisationen, WHO, også ændret deres kategorisering på den opdaterede liste over alverdens sygdomme, den såkaldte International Classification of Diseases.

På den nye liste, ICD-11, der skulle gælde fuldt ud fra 2022, har man i stedet føjet transkønnethed til et nyt kapitel om seksuel sundhed under 'gender incongruence' (kønsuoverensstemmelse, red.). Det skriver Science Alert.

WHO har udsendt en video, hvori skiftet forklares med, at man nu ved, at transkønnethed ikke er en mental sundhedstilstand, og at den gamle kategorisering derfor er medvirkende til en unødvendig stigmatisering af transkønnede.

At transkønnethed stadig er på listen, og altså nu som en kønsuoverensstemmelse, skyldes, at man ellers kunne risikere at gøre det sværere for transkønnede at modtage behandling, eksempelvis med kønshormoner eller via kirurgi.

Listen, der sidst blev revideret i begyndelsen af 1990'erne, har også lavet en tilføjelse til lidelser, der knytter sig til det mentale, nemlig computerspilsafhængighed. 
Det beskrives som et mønster af vedvarende eller tilbagevendende spiladfærd, hvor man mister kontrollen over sin 'gaming' med negative følger for ens sociale liv, familie, uddannelse, hverdag og lignende.

WHO hører under FN og er den ansvarlige enhed for den internationale folkesundhed

ele

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.