Virker mundbind? Sådan bruger du evidenspyramiden til at finde svar
Vi opsummerer, hvad forskningen egentlig har vist om mundbind, sorteret ud fra, hvor gode studierne er.
Virker mundbind hvad viser forskningen evidens troværdighed

Med evidenspyramiden som vejleder får du lettere ved at opdage nuancerne, når du hører om mundbindsstudier og studier om andre emner, der viser dit og dat. (Foto: Shutterstock/Ditte Svane-Knudsen)

Med evidenspyramiden som vejleder får du lettere ved at opdage nuancerne, når du hører om mundbindsstudier og studier om andre emner, der viser dit og dat. (Foto: Shutterstock/Ditte Svane-Knudsen)

Hvad enten du pligtskyldigt ifører dig mundbind eller demonstrativt ikke gør, er det ikke svært at finde forskning, der støtter op om din adfærd.

Studier af mundbinds effekt viser nemlig både det ene og det andet, og internettet flyder over med eksempler.

Men der findes faktisk et værktøj, du kan bruge, som kan hjælpe dig med at vurdere, hvilke studier der giver den mest solide viden: Evidenspyramiden.

Om evidenspyramiden

Indenfor sundhedsvidenskab og i stigende grad på det sociale område arbejder forskere med et såkaldt evidenshierarki eller en evidenspyramide.

Pyramiden indeholder forskellige typer forsøg og kan bruges som pejlemærke for, hvilken type forsøg der giver stærkest evidens for en årsagssammenhæng mellem en medicinsk behandling eller social intervention og sundhedseffekter.

Helt kort fortalt kan al klinisk sundhedsforskning, der laves, placeres i evidenspyramiden, afhængigt af hvordan forskerne har designet deres studier.

 • Jo højere oppe i pyramiden et studie befinder sig, jo vigtigere er studiets konklusioner, fordi metoderne heroppe giver stærkest evidens for mundbinds reelle effekt.
 • Omvendt: Jo lavere et studie befinder sig på skalaen, desto svagere evidens giver de for mundbinds effekt, fordi studiernes design har mange fejlkilder. 

Evidenspyramiden evidenshierarkiet forskning evidens vurdere troværdighed brugbarhed mundbind

Her er den, evidenspyramiden. Vær opmærksom på, at der findes mange udgaver af evidenshierakier. Eksempelvis ligger dyreforsøg ofte over laboratorieforsøg, når det kommer til test af ny medicin. Men at den rangering, du ser her, er mest relevant til at vurdere evidensen for mundbind. (Illustration: Ditte Svane-Knudsen)


»Evidenspyramiden handler om effekten af forskellige typer behandling eller indgreb, og om det, vi går rundt og gør, gør mere gavn end skade. Evidenspyramiden hjælper med at sortere ud i forskningen,« forklarer Karsten Juhl Jørgensen, der er overlæge dr.med. og fungerende direktør for Det Nordiske Cochrane Center. Han er specialiseret i vurdering af evidens.

Om Cochrane

The Cochrane Collaboration - Cochrane-samarbejdet - er et uafhængigt, internationalt netværk af forskere, læger, patienter og sundheds professionelle med interesse for sundhed og institutioner, som systematisk og kritisk gennemgår studier fra hele verden om evidensen for forskellige behandlinger.

Resultaterne – de såkaldte ’Cochrane reviews’ – offentliggøres i Cochrane-databasen, som er gratis tilgængeligt for alle i Danmark. 

I Cochrane-biblioteket kan alle søge oplysninger om gavnlige og skadelige virkninger af behandlinger og forebyggelse i sundhedsvæsenet, og der findes til hvert review en sammenfatning for ikke-fagfolk.

Hvad viser forskningen om mundbind egentlig?

I denne artikel gennemgår vi, hvad forskningen har vist om effekten af mundbind, sorteret ud fra hvor studierne ligger i evidenshierarkiet, og hvor pålidelige resultaterne er.

Vi har fået hjælp fra to forskere, der begge forstår emnet til fingerspidserne, nemlig Niels Høiby, professor i klinisk mikrobiologi ved Københavns Universitet og overlæge på Rigshospitalet, samt Karsten Juhl Jørgensen, som du lige har mødt i afsnittet ovenfor.

De studier, vi gennemgår, er fortrinsvis de studier, som myndighederne baserer deres anbefalinger på, studier, som vores kilder anbefaler, eller studier, der har været omtalt i medierne.

Lad os komme i gang med at klatre op ad pyramiden!

Vi begynder med det nederste lag: Ekspertvurderinger.

»En ekspertvurdering eller ’expert opinon’ er, hvis en ekspert optræder i medierne og for eksempel siger: ’Jeg synes, alle skal gå med mundbind i hverdagen, for jeg kan se, det har en effekt i mit kliniske arbejde,’« beretter Karsten Juhl Jørgensen.

Hvis du har fulgt mundbindsdebatten i medierne, er du med garanti stødt på ekspertvurderinger fra et væld af forskere.

Her skal du huske, at selvom ’ekspertvurdering’ lyder flot, og selvom eksperterne taler ud fra erfaringer, er ekspertvurderinger faktisk tæt på ubrugelige, når det kommer til troværdig evidens, konstaterer Karsten Juhl Jørgensen:

»Det er nok overraskende for mange, at de fineste medicinske eksperter ligger i bunden af evidenspyramiden. Men det afspejler, at vi alle er mennesker. Man bliver selvfølgelig påvirket af det, man oplever i sin kliniske hverdag. Derfor er ekspertvurderinger faktisk anekdotisk evidens.«

Anekdoter er en kategori, vi ikke har medtaget i vores version af evidenspyramiden, men anekdotisk evidens bygger på få erfaringer og ligger under ekspertvurderinger i hierarkiet. Læs mere i artiklen Hvad er videnskabelig evidens?

Samme pointe fremhæver Niels Høiby:

»Det ved jeg fra min egen erfaring. Man er måske ikke altid helt up to date eller kan huske det hele. Så siger man det, man plejer,« griner han.

»Man skal desuden være opmærksom på, at eksperter er eksperter indenfor et meget specifikt område, og det kan gøre, at de får skyklapper på. De har ikke nødvendigvis det store forkromede overblik over alle de afledte effekter, som noget - for eksempel anbefalinger om masker - har på samfundsniveau,« påminder Karsten Juhl Jørgensen.

Når man laver regler om mundbind, er det derfor meget vigtigt med input fra mange forskellige eksperter, understreger begge forskere.

 

Vi galopperer videre til næste lag i evidenspyramiden, når det kommer til mundbindsforskning, nemlig dyreforsøg.

I dyreforsøg tester forskere, hvordan mundbind, et lægemiddel, en madvare eller noget andet påvirker biologien, ved at lave forsøg på dyr - oftest mus eller rotter.

Man ved fra eksperimentelle studier, at hunde, katte, fritter, mink, kaniner og hamstere kan smittes med coronavirus, men der er ikke lavet mange dyrestudier, hvad angår mundbind.

Der er dog lavet i hvert fald et, som vi vil nævne her:

 

»Her er der nok mange, der lige funderer over, hvordan man giver hamstere maske på,« indskyder Karsten Juhl Jørgensen med smil i stemmen.

»Men sådan fungerer det ikke. Man har sat bure med hamstere op i nærheden af hinanden. Så har man adskilt nogle af burene med mundbind, mens andre har fri luft imellem. Derefter har man målt, hvor mange af hamsterne i de to grupper der inficeres over tid.«

Både Karsten Juhl Jørgensen og Niels Høiby understreger, at forholdene under dyreforsøg ligger langt fra virkeligheden, og at dyreforsøg derfor ikke er særligt overførbare, når det kommer til evidens for mundbind.

»Virus smitter ikke nødvendigvis lige så effektivt mellem dyr, som det gør mellem mennesker. Dyrs opførsel kan også være anderledes – de vil måske gerne snuse til hinanden, så snuderne kommer måske tættere på hinanden, end menneskers gør i Føtex,« lyder det fra Karsten Juhl Jørgensen.

»Evidensen for mundbind kommer også an på, hvilke dyr man arbejder med. Jo mindre dyrene er, jo højere er deres åndedrætsfrekvens eksempelvis,« supplerer Niels Højby.

»Dyreforsøg i forhold til masker kan højst give hypoteser,« opsummerer han.

Så hvorfor overhovedet lave dyreforsøg med mundbind?

»Man kan bruge det på samme måde, som man gør, når man tester ny medicin: Er der overhovedet noget at komme efter her, eller er det helt ude i skoven - det kan bruges som et fingerpeg,« forklarer Karsten Juhl Jørgensen.

Så er det frem med luppen: Næste lag i evidenspyramiden er nemlig laboratorieforsøg.

Laboratorieforsøg kan være forsøg på celler eller dyr eller mennesker, hvor forskerne under kontrollerede forhold undersøger en hypotese.

Hvad angår mundbind er der lavet en del laboratorieforsøg.

»Laboratorieforsøg er i den forbindelse ofte noget med nogle dukker, der kan simulere host eller nys, og så har nogle mundbind på, mens andre ikke har. Så ser man med kamerateknikker, hvordan skyer af aerosoler fordeler sig i forhold til dem med eller uden mundbind,« fortæller Karsten Juhl Jørgensen.

 

(Du kan scrolle i studierne ved at bladre henover dem eller ved at bruge bjælken)

 

Laboratorieforsøg kan ikke vurdere effekten i dagligdagen

Noget af myndighedernes dokumentation for mundbinds effekt bygger på laboratorieforsøg som dem ovenfor.

Men når du hører om laboratorieforsøg, skal du være meget opmærksom på, hvad den slags studier kan bruges til. Det er nemlig ikke meget.

»De giver kun evidens for, om masken er tæt eller ikke tæt. Til at se, om de holder formen, når du vasker dem, eller om de filtrerer godt nok. De kan ikke bruges til at vurdere effekten i daglig brug,« erklærer Niels Høiby.

Laboratorieforsøg har med andre ord mange begrænsninger.

»For eksempel sammenligner man det at nyse frit ud i luften med nys igennem en maske. I virkeligheden har vi forhåbentlig efterhånden allesammen lært, at man skal nyse ned i sit ærme. Så det er måske ikke en helt fair sammenligning,« bemærker Karsten Juhl Jørgensen.

Problemet med laboratorieforsøg er i det hele taget, at omstændighederne ikke er som i virkeligheden. I virkeligheden skifter man måske ikke mundbind, som man skal, eller det når at blive fugtigt, påpeger Karsten Juhl Jørgensen.

Så laboratorieforsøg kan give et fingerpeg om, hvorvidt der er noget at komme efter: Kan mundbind overhovedet give mening? Laboratorieforsøgene bidrager dermed til at danne grundlag for forsøg, der er tættere på virkeligheden.

Næste lag i evidenspyramiden er mere interessant, når vi snakker om mundbindsforskning. Det er nemlig observationsstudier.

Observationsstudier har til sammenligning med laboratorie- og dyreforsøg den fordel, at de afspejler virkeligheden bedre.

Studierne kan være både små og store og kan laves på mange forskellige måder.

 • En måde er ved at spørge folk, om de har gået med mundbind eller ej, og derefter se på, hvor hyppigt folk er blevet syge.
 • En anden måde er ved at sammenligne områder og tidspunkter, hvor folk har brugt mundbind, med nogle, hvor man ikke har. 
 • Forskere kan også lave store befolkningsundersøgelser, hvor de analyserer oplysninger om befolkningsgrupper og patienter, der er registeret i offentlige registre.

Og når det gælder effekten af mundbind, er der lavet utroligt mange observationsstudier:

Hvad betyder 'preprint'?

Preprint-studier udgives i databaser, hvor forskere kan dele deres studier med andre forskere, som så kan kommentere på metoderne og give feedback.

Preprint-studier har endnu ikke været igennem den såkaldte peer review-proces, der skal til, før et studie kan udgives i et videnskabeligt tidsskrift.

Det betyder, at studierne ikke er blevet læst kritisk af andre forskere, og studierne skal derfor læses med forbehold - læs mere om peer review her.

Observationsstudier kan være behæftet med fejlkilder

Selvom mange af myndighedernes anbefalinger er baseret på observationsstudier, er der dog en grund til, at denne type studier ikke ligger i toppen af evidenspyramiden.

Ulempen ved observationsundersøgelserne er nemlig, at der kan være alle mulige forhold, der spiller ind på resultatet, selvom forskerne forsøger at rense deres resultater for fejlkilder - også kaldet ’confoundere’.

»Det gør det svært. Derfor bliver det meget let korrelation og ikke kausalitet med observationsstudier, forklarer Niels Høiby.

Korrelation er, når man kan påvise en statistisk sammenhæng mellem noget, mens kausalitet er, når man kan påvise, at der er en direkte årsagssammenhæng, hvor noget forårsager noget andet. Læs mere i artiklen: Korrelation eller kausalitet: Hvornår er der en årsagssammenhæng

Når man eksempelvis sammenligner områder og tidspunkter, hvor man har brugt mundbind, med områder og tidspunkter, hvor man ikke har, skal man have med i regnskabet, at påbud om mundbind ofte kommer samtidigt med andre restriktioner. Og effekterne af de enkelte elementer kan man ikke skille ad, påpeger Karsten Juhl Jørgensen.

»Og eksemplet med frisørerne vil jeg kalde et case-studie (baseret på en eller få individer, red.) – der er vi endnu længere nede i evidenshierarkiet. Man ved ikke, hvad de to frisører ellers har lavet. Det kan for eksempel være, de har været exceptionelt gode til at spritte af og lufte ud.«

»Der kan også være tale om, at frisørerne er udvalgt på grund af resultatet, og at der var udbredt smitte blandt kunder hos andre frisører, som også brugte masker. Så man skal være ekstremt påpasselig, når man overfører den slags enkelte observationer til politik, der skal gælde for alle,« indskærper han.

Spænd klatreskoene – vi er tæt på toppen: Nu er vi nået til lodtrækningsforsøg.

Lodtrækningsforsøg, også kaldet kontrollerede randomiserede forsøg, er guldstandarden, hvis forskere vil teste, om noget har en effekt på mennesker.

Det skyldes, at lodtrækningsforsøgene kan teste, om der er kausalitet – i tilfældet med mundbind, om mundbind i sig selv har en effekt mod smittespredning.

I lodtrækningsforsøg bliver forsøgsdeltagerne tilfældigt (ved lodtrækning) inddelt i to eller flere grupper:

 1. En forsøgsgruppe, der får den indsats eller den behandling, forskerne vil teste effekten af.
 2. En eller flere kontrolgrupper, der får enten placebo, en anden indsats, eller som fortsætter med at leve, som de altid har gjort.

Lodtrækningsforsøg giver også de mest pålidelige resultater, hvis man vil undersøge, om mundbind har effekt.

Her er, hvad lodtrækningsforsøg har vist hidtil:

 

Det danske mundbindsstudie havde store svagheder

Det danske mundbindsstudie, som omtales i boksen herover om, hvad lodtrækningsforsøg har vist om mundbind, har faktisk ikke gjort os ret meget klogere på effekten af mundbind, selvom studiets design placerer det i toppen af evidenspyramiden.

Det danske forsøg har nemlig nogle store svagheder, som gør, at det ifølge forskere, Videnskab.dk har talt med, ikke kan bruges til at konkludere andet, end at effekten ikke er meget stor.

Det vigtigste forbehold er, at forskerne kun har undersøgt, om mundbind beskytter bæreren mod at blive smittet, ikke om mundbind forhindrer, at man smitter andre. 

Derudover var der også en række andre begrænsninger i forsøget. Dem kan du læse om i artiklen: »Dybt usædvanligt«: Amerikanske forskere advarer mod svagheder i dansk mundbindsstudie.

Selv lodtrækningsforsøg kan være svage

Men husk: Selvom lodtrækningsforsøg befinder sig øverst i forskernes evidenshierarki, er der også brister ved denne type forsøg:

 • Lodtrækningsforsøg kan sjældent måle langtidseffekter. De kan for eksempel ofte ikke fortælle noget om skadevirkninger, der opstår efter lang tids brug af et testet lægemiddel.
 • Man kan ikke være sikker på, at et lægemiddel eller en social indsats har samme effekt på patienter eller borgere i virkeligheden, som det har i et forsøg, hvor forsøgsdeltagerne ofte skal opfylde bestemte kriterier for at være med, og hvor behandlingen foregår under meget kontrollerede forhold.
 • Sjældne skadevirkninger er svære at påvise i lodtrækningsforsøg, da der ofte indgår for få forsøgspersoner.

Læs mere om svaghederne i artiklen Ikke al forskning giver lige meget evidens: Lær at skelne.

»I forbindelse med masker er den helt store udfordring for forskerne, hvordan de rent praktisk kan designe et studie,« konstaterer Karsten Juhl Jørgensen.

»Det var det, det danske studie løb ind i. Hvordan skal man fange HELE effekten, ikke kun effekten for den, der bærer mundbindet? Den effekt, man ledte efter, var meget lille - meget mindre, end man havde håbet på. Og jo mindre effekt man kigger efter, jo større forsøg er der brug for,« betoner han.

»Intet studie er perfekt. Man må derfor gøre det, så godt man kan. Og på den måde kan man medvirke til at lægge en lille brik til alle de andre.«

Det bringer os videre til rosinen i pølseenden – eller måske snarere kirsebærret på toppen, vingummien i astronaut-isen:

Det sidste og øverste lag i pyramiden er reviews og metaanalyser, også kaldet systematiske forskningsgennemgange.

Denne type studier giver den mest troværdige evidens, da forskerne gennemgår mange forskellige studier og på den baggrund samler og opsummerer den tilgængelige evidens.

Indenfor mundbindseffekten er der lavet en del systematiske reviews:

 

Blindede og dobbeltblindede forsøg er bedst

I et godt lodtrækningsforsøg ved forsøgsdeltagerne ikke, om de får det virksomme lægemiddel eller placebo - forsøget er blindet.

På den måde forhindrer forskerne, at effekten skyldes forsøgsdeltagerne tro på, at det, de har fået, virker.

Og i et endnu bedre lodtrækningsforsøg ved forskerne heller ikke, hvilke af forsøgsdeltagerne der får behandlingen, når de vurderer effekterne – forsøget er dobbeltblindet.

Hverken blindede eller dobbeltblindede forsøg er dog af gode grunde muligt i forbindelse med mundbind.

Du kan læse meget mere om lodtrækningsforsøg og evidens i det hele taget i artiklen Ikke al forskning giver lige meget evidens: Lær at skelne.

Reviews bliver ikke gode, hvis der ikke er gode studier

Men før du sætter din lid fuldt ud til konklusioner fra reviews, skal du være opmærksom på, at selv denne type studier har svagheder.

Når man kigger på ovenstående reviews, herunder Cochrane-reviewet, skal man eksempelvis være opmærksom på, at de fleste studier er lavet under influenza-epidemier, ikke COVID-19-pandemien.

Det kalder man ’indirekte evidens’, og dette nedsætter ifølge Karsten Juhl Jørgensen pålideligheden af evidens en smule.

Dertil kommer, at mange reviews ikke er baseret på lodtrækningsstudier, men på observationsstudier eller en blanding.

Her skal man ifølge Karsten Juhl Jørgensen huske, at pålideligheden af de systematiske reviews afhænger af pålideligheden af den forskning, de gennemgår.

»Alligevel giver det en vigtig brik i evidenspuslespillet, og det er det bedste, vi har at gøre med nu,« oplyser Karsten Juhl Jørgensen.

»Når vi står i denne situation, må man træffe beslutninger under usikkerhed. Det vil der altid være i større eller mindre grad – der er altid begrænsninger i beslutningsgrundlaget, også i den almindelige kliniske hverdag for for eksempel læger,« påminder han.

Stop evidenskrigen - der er ikke ét entydigt svar om mundbinds effekt

Tak for klatreturen. Den skulle gerne have indprentet i dig, at der er forskel på evidens, hvorfor nogle studier er mere troværdige end andre, og at selv de bedste studier har svagheder og ikke er perfekte.

Så hvad skal du nu tænke om mundbind?

»I forbindelse med masker kan man godt føle, det er enten eller, at der er ét rigtigt svar. Men i virkeligheden er der tale om et spektrum,« pointerer Karsten Juhl Jørgensen.

»Når vi taler om brug af masker hos kirurger, som skal stå bøjet over et åbent sår, og bakterier risikerer at drysse ned, er det en god ide at have maske på. Det samme gælder, hvis man går ind til en syg patient, som kan smitte en,« siger han. 

»Men efterhånden, som vi bevæger os væk fra de meget åbenlyse situationer, hvor koncentrationen af smitte bliver mindre og mindre, bliver den gavnlige virkning af masker også mindre og mindre. På et eller andet tidspunkt står gavnen ikke længere mål med generne af masker. Hvor skal vi sætte grænsen?« spørger han retorisk.

Hypotese: Kan mundbind gøre mere end at stoppe smittespredning?

I et studie, der er udgivet i tidsskriftet Journal of General Internal Medicine, foreslår forskerne en hypotese, de vil undersøge nærmere, nemlig, at mundbind muligvis gør mere end at forhale smittespredning.

Studiet peger på, at mundbind også kan betyde, at man udsættes for færre viruspartikler, end hvis man ikke bærer mundbind, hvilket resulterer i mildere sygdomsforløb, hvis man bliver smittet.

Han minder desuden om, at det ikke er unikt for mundbindsdebatten, at jo mere usikker og tvetydig og sammensat evidensen er, jo mere forskellige overbevisninger har folk.

»Det får folk til at grave sig ned i skyttegrave, hvor man bruger evidens til at få ret frem for til at blive oplyst«

»Men, jeg mener, det er et vigtigere formål at nuancere debatten end at komme med endegyldigt svar om mundbinds effekt, for det har vi ganske enkelt ikke lige nu,« slutter Karsten Juhl Jørgensen.

Et bud på det perfekte mundbindsstudie-design

Karsten Juhl Jørgensen kommer her med et bud på, hvordan det hypotetiske, ideelle lodtrækningsforsøg kunne opstilles, hvis nu man kunne rejse tilbage i tiden og i øvrigt havde uanede mængder penge, tid og ressourcer:

I forbindelse med nedlukningen af Nordjylland, hvor det var forbudt at rejse mellem kommunerne i Nordjylland, kunne man ved lodtrækning have fordelt folk i nogle kommuner til at skulle bruge mundbind, mens man i andre kommuner ikke skulle.

Herefter kunne man undersøge, hvor mange smittede der var i de forskellige kommuner, med og uden mundbind.

Et sådant forsøg ville ifølge Karsten Juhl Jørgensen have givet pålidelig evidens om effekten af mundbind for både bærer og det øvrige samfund, da de to grupper med og uden mundbind ville være sammenlignelige, og restriktionerne, der iøvrigt var påbudt fra politisk hold, var ens i alle kommunerne.

Da man trækker lod mellem grupper (kommuner) frem for enkelte personer, kaldes denne type lodtrækningsforsøg for 'cluster randomiserede'.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om mundbind

I Sundhedsstyrelsens faglige mundbinds-anbefalinger, der kan findes i udgivelsen Brug af mundbind i det offentlige rum, står der:

"På baggrund af det foreliggende vidensgrundlag samt den generelle viden om forebyggelse af smitte med ny coronavirus, er det Sundhedsstyrelsens vurdering, at der samlet set er tilstrækkelig dokumentation for effekten af den smitteforebyggende effekt til at anbefale brug af mundbind visse steder i det offentlige rum.

Den manglende dokumentation fra lodtrækningsundersøgelser under den igangværende COVID-19-epidemi betyder, at der ikke i samme grad er sikkerhed for, hvorvidt mundbind har en smitteforebyggende effekt ift. COVID-19-epidemien, som det er tilfældet for andre smitteforebyggende tiltag, herunder fx. de kommende vacciner.

Den store variation i designet af de observationelle undersøgelser, der viser en forebyggende effekt af brugen af mundbind, gør, at vurderingen af resultaterne er behæftet med usikkerhed.

Samlet set giver resultaterne fra de observationelle undersøgelser, den generelle viden om maskers effekt i sundhedsvæsenet samt viden om forebyggelse af smitte med ny coronavirus, dog, at der er tilstrækkelig dokumentation til at antage, at mundbind kan have en supplerende forebyggende effekt, når de bruges korrekt og i tillæg til øvrige smitteforebyggende anbefalinger.

Mundbind bør ikke anses som en erstatning, der kan forventes at have en smitteforebyggende effekt på en epidemi i sig selv."

Læs Sundhedstyrelsens dokumentation, der ligger til grund for anbefalingerne i udgivelsen Brug af mundbind i det offentlige rum (side 11).

Links til de studier, artiklen gennemgår

OBS: Når et studie er 'pre-print', betyder det, at det endnu ikke er blevet peer reviewed. Det vil sige, at studiet endnu ikke er blevet læst igennem og blåstemplet af uvildige forskere samt udgivet i et videnskabeligt tidsskrift.

Dyreforsøg:

 • ”Surgical Mask Partition Reduces the Risk of Noncontact Transmission in a Golden Syrian Hamster Model for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), Clinical Infectious Diseases (2020), DOI: https://doi.org/10.1093/cid/ciaa644

Laboratorieforsøg:

Observationsstudier:

Lodtrækningsforsøg:

 • ”Effectiveness of Adding a Mask Recommendation to Other Public Health Measures to Prevent SARS-CoV-2 Infection in Danish Mask Wearers”, Annals of Internal Medicine (2020), DOI: https://doi.org/10.7326/M20-6817
 • ”Respiratory virus shedding in exhaled breath and efficacy of face masks”, Nature Medicine (2020), DOI: https://doi.org/10.1038/s41591-020-0843-2
 • ”Cluster randomised controlled trial to examine medical mask use as source control for people with respiratory illness”, BMJ Open (2016), DOI: 10.1136/bmjopen-2016-012330
 • ”Findings from a household randomized controlled trial of hand washing and face masks to reduce influenza transmission in Bangkok, Thailand”, Influenza and Other Respiratory Viruses (2011), DOI:10.1111/j.1750-2659.2011.00205.x

Reviews:

 • ”Physical interventions to interrupt or reduce the spread of respiratory viruses”, Cochrane Database of Systematic Reviews (2020), DOI: https://doi.org/10.1002/14651858.CD006207.pub5
 • ”Physical distancing, face masks, and eye protection to prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-analysis”, The Lancet (2020), DOI: DOI:https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31142-9
 • ”Human coronavirus data from four clinical trials of masks and respirators”, International Journal of Infectious Diseases (2020), DOI: 10.1016/j.ijid.2020.05.092
 • Pre-print: ”Face masks to prevent transmission of respiratory diseases: Systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials”, december (2020), DOI: https://doi.org/10.1101/2020.07.31.20166116
 • Pre-print: ”Facemasks and similar barriers to prevent respiratory illness such as COVID-19: A rapid systematic review”, april (2020), DOI: https://doi.org/10.1101/2020.04.01.20049528
 • “Nonpharmaceutical Measures for Pandemic Influenza in Nonhealthcare Settings—Personal Protective and Environmental Measures”, Emerging Infectious Diseases (2020), DOI: 10.3201/eid2605.190994

Nyhed: Lyt til artikler

Du kan nu lytte til udvalgte artikler herunder. Du kan også lytte til de oplæste artikler i din podcast-app, hvor du finder dem under navnet 'Videnskab.dk - Lyt til artikler'.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om de nedenstående prisvindende billeder af stjernetåger og stjernefabrikker her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk