Vil vi en dag se organer bygget i en petriskål?
Der er store forventninger til, at stamceller en dag vil kunne bruges til at kurere sygdomme og til udvikling af nye organer. Men der er stadig en række ubesvarede spørgsmål, før vi kan tale om en stamcellerevolution.
stamcelle cellebiologi udviklingsbiologi gener foster Parkinsons diabetes potentiale celletyper selvfornyelse knoglemarv instruktioner pluripotente embryoide legemer lægemiddeludvikling

Mange forskere ser stamceller som nøglen til at behandle alle de sygdomme, hvor bestemte celletyper nedbrydes eller bliver ødelagt. De håber at kunne lære at styre stamcellernes udvikling og få dem til at blive til reservevæv eller -organer til syge mennesker. (Foto: Shutterstock)

Mange forskere ser stamceller som nøglen til at behandle alle de sygdomme, hvor bestemte celletyper nedbrydes eller bliver ødelagt. De håber at kunne lære at styre stamcellernes udvikling og få dem til at blive til reservevæv eller -organer til syge mennesker. (Foto: Shutterstock)

Menneskekroppen består af 220 forskellige celletyper med hver deres funktion, der gør det muligt for vores organer at udføre forskellige funktioner fra produktion af fordøjelsesenzymer og hormoner til skabelsen af følelser og tanker.

Historien kort
  • Er stamceller nøglen til at behandle alle de sygdomme, hvor bestemte celletyper nedbrydes eller bliver ødelagt?
  • Stamcelleforskningen har udviklet sig hurtigt og frembragt en mængde viden om, hvordan organismer etableres, opbygges og udvikles.
  • Her forklarer to professorer mange af de ubesvarede spørgsmål, der stadig udgør en kæmpe udfordring for forskerne.

En stamcelle er en umoden celle, der både kan specialisere sig til én eller flere af kroppens celletyper og løbende kan producere kopier af sig selv gennem selvfornyelse.

Stamcellernes potentiale har skabt stadigt stigende forventninger til, hvad cellerne formår.

Stamcellerne er blevet kørt frem som et terapeutisk universalmiddel, anvendt i skønhedscremernes salgsmateriale, udråbt som en kilde til kunstigt, dyrefrit kød, og som noget, der risikerer at fremme farefuld medicinsk turisme.

Men hvad er stamceller egentlig, og hvad kan vi virkelig håbe på at opnå med dem?

Flere forskellige stamcelletyper

For at svare på disse spørgsmål har biologerne gransket, hvad cellerne gør i kroppen, og hvad det er, der gør dem unikke.

De har fundet måder at markere dem, rendyrke dem, kultivere dem i reagensglas og derefter følge med i, hvad de udvikler sig til.

Pluripotente stamceller er stamceller, der kan udvikle sig til en hvilken som helst af kroppens celler, og som bedst kan eksemplificeres med fosterstamceller (embryonale stamceller).

Man kan udvikle uendeligt mange af disse stamceller i en petriskål i et laboratorie, men visse stamceller forbliver i vores organer hele vores liv. For eksempel mangedobler knoglemarvens stamceller sig konstant for at forny de forskellige celler i blodet.

Også de dybtliggende hudlag indeholder stamceller, der erstatter de mange hudceller, som vi hver eneste dag skiller os af med, og som lægger sig overalt som husstøv.

Selvom stamceller har mange helt unikke egenskaber, kan man også udvinde pluripotente celler fra pratisk talt alle voksne celler gennem en reprogrammeringsproces - emnet for Nobelprisen i fysiologi og medicin 2012.

Hvordan læser stamcellerne egne instrukser?

Stamcellernes naturlige evne til at skabe og gendanne organer indikerer, at de kan bruges til at reparere vores svigtende og nedbrudte kropsdele.

stamcelle cellebiologi udviklingsbiologi gener foster Parkinsons diabetes potentiale celletyper selvfornyelse knoglemarv instruktioner pluripotente embryoide legemer lægemiddeludvikling

Håbet for stamcelleforskningen er at opnå viden, der kan anvendes til at styre stamcellers udvikling og på den måde dyrke reservevæv og –organer til patienter med sygdomme, hvor bestemte celletyper nedbrydes eller bliver ødelagt. (Foto: Shutterstock)

Selvom stamcellerne kan danne datterceller, der kan specialisere sig, så de kan varetage forskellige funktioner (neuroner, muskler med videre), er de nødt til at vide, hvordan og hvornår de skal gøre det.

Og for at træffe denne beslutning er de nødt til at fortolke et signal fra deres omgivelser. 

Forskerne har haft travlt med at identificere de signaler, der styrer hvert trin i denne specialiseringsproces.

Hver eneste celle i vores krop indeholder instruktioner, der gør dem i stand til at frembringe en identisk kopi af sig selv ved celledeling, men for at afværge problemer som eksempelvis kræft i voksne menneskekroppe, kan specialiserede celletyper ikke længere 'se' instruktionerne for, hvordan de udvikler celler, der er forskellig fra dem selv.

Danner ufuldkomne strukturer

Fosterstamceller har adgang til hele informationsmængden, mens specialiserede celler kun har adgang til en mere begrænset mængde instruktioner.

Stamceller

Stamceller kan have et større eller mindre spektrum af celletyper, som de kan differentieres til. 

Totipotente stamceller findes i de allertidligste stadier af et fosters udvikling, fordi fosteranlægget kun består af få celler. De kan give ophav til en komplet organisme og også til moderkage og fosterhinder. 

Pluripotente stamceller kan give ophav til de fleste eller alle celletyper i den færdige organisme.

Det har noget overraskende vist sig, at det spektrum af celletyper, som en stamcelle fra voksne væv kan udvikle sig til, i mange tilfælde er langt større end oprindelig antaget.

Denne plasticitet betyder, at f.eks. stamceller fra knoglemarven kan udvikle sig til nerveceller og muskelceller. Disse fund har vist, at celler fra ét kimblad  kan udvikle sig (transdifferentiere) til celler fra et andet kimblad, hvilket man tidligere antog var umuligt.

Hvordan får stamcellen adgang til disse informationer? Hvordan fortolker de dem, og hvordan sikrer de sig, at de aflæser de rigtige informationer i den rigtige rækkefølge? 

Det er noget, de unikke pluripotente stamceller gør vilkårligt, hvis de bliver ladt alene. I så fald danner cellerne klynger af såkaldte embryoide legemer.

De embryoide legemer er imidlertid ufuldkomne strukturer, der mangler den rette organisering.

Kæmpe udfordring for forskerne

Forskerne har brugt mange år på at forstå, hvordan man kan styre de pluripotente stamceller til at danne specifikke terapeutiske celletyper eller til at organisere sig mindre vilkårligt til faktiske organer, der kan bruges til lægemiddelforskning og udvikling af moderne medicin.

En stor del af forskningsarbejdet lå i at forstå, hvordan cellerne diversificerer i løbet af fosterudviklingen og hvilke signaler, der får dem til at påbegynde det næste trin i processen. 

Hvordan interagerer de forskellige celler? Hvordan giver de instrukser til hinanden? Det er spørgsmål, der har været en kæmpe udfordring for forskningen de seneste 20 år.

Stamceller til tredjegradsforbrændinger

I første omgang var forskerne bedre til at styre cellerne i voksenorganer. Man har eksempelvis brugt stamceller fra blodet i knoglemarven siden 1970'erne.

Stamcellerne kan suges ud fra knoglemarven hos en donor og efterfølgende transplanteres til den samme person eller en kompatibel patient, der har nok korresponderende gener.

Celler bliver så transplanteret til blodet, hvor de selv finder vej til knoglemarven. Når de har fundet 'hjem', mangedobler de sig og gendanner alle patientens blodceller.

Tilsvarende stamcelletransplationer er også blevet brugt til behandling af 3. gradsforbrændinger. 

Et lille stykke hud, der indeholder stamceller, fjernes fra et sundt uskadt område. 

Forskerne får cellerne til at forny sig i laboratoriet, hvor de udvikler adskillige lag af mere moden hud, som de efterfølgende kan påføre det beskadigede område.

Synstab stabiliseret med stamceller

Tidligere på året introducerede forskere i Europa lignede fremgangsmåder med corneale stamceller til behandlingen af skader på hornhinden.

Det er ikke alle organer, hvis stamceller vi har identificeret. Derfor er vi nogle gange nødt til at bruge de pluripotente stamceller til at danne disse celler.

Forskerne styrer cellerne gennem de forskellige trin, som de normalt ville gennemgå i løbet af deres fosterliv, før de udviklede sig til organer.

For at få de pluripotente celler til at følge de rigtige instruktioner på det rigtige tidspunkt og i den rigtige rækkefølge skal forskerne imitere de signaler, som cellerne normalt oplever i løbet af fosterudviklingen og dannelsen af organer. 

Godkendt til menneskeforsøg

Nogle af de organceller, som er produceret i petriskåle, er af så høj kvalitet, at de er blevet godkendt til kliniske menneskeforsøg.

I sidste uge publicerede et forskerteam under ledelse af Masayo Takahashi i tidsskriftet New England Journal of Medicine et meget spændende eksempel på behandling af aldersbetinget makulær degeneration: En sygdom, der i dag er den mest almindelige årsag til fremadskridende synsnedsættelse.

stamcelle cellebiologi udviklingsbiologi gener foster Parkinsons diabetes potentiale celletyper selvfornyelse knoglemarv instruktioner pluripotente embryoide legemer lægemiddeludvikling

Nye forsøg tegner lovende for genopbygning af synet hos ældre, der lider af AMD (aldersrelateret makuladegeneration), ved brug af stamceller, som kan gendanne de lysfølsomme nerveceller. (Foto: Shutterstock)

Dette omhyggeligt udførte studie har muliggjort produktion af nethindens pigmentceller fra menneskelige pluripotente stamceller og stabiliseret sygdommen hos den første transplantat-patient.

Det står i skarp kontrast til en rapport i det samme tidsskrift, der beskriver synstab hos tre patienter med den samme øjensygdom, der modtog såkaldte 'adipøse stamceller' på en klinik i Florida associeret med en privatejet virksomhed kaldet US Stem Cell.

De spændende nyheder meldt ud fra både grundforskningen og omhyggelige kliniske studier sammenholdt med de farlige og vildledende løfter om en 'stamcelle-kur' indikerer, at der er et stort og afgørende behov for større bevidsthed blandt patienterne og yderligere regulering i takt med, at flere stamcelleteknologier bliver tilgængelige.

Adskillige kliniske forsøg er i gang med at finde behandlinger til Parkinsons sygdom, rygmarvsskade og hjertesvigt og flere andre nedbrydende sygdomme.

Næste revolution: Petriskålsorganer

Selvom stamcelletransplantationerne har været i rampelyset i mange år, finder endnu en revolution sted, der sandsynligvis vil have stor effekt på medicinsk lægemiddeludvikling.

Science & Cocktails

Science & Cocktails kombinerer videnskab og cocktails på Byens Lys, Christiania.

Forårsprogrammet, som du kan se her, byder på oplæg fra både danske og internationale forskere.

I løbet af marts, april og maj vil vi publicere artikler skrevet af en række af forskerne. 

Er du ikke i nærheden af København, så fortvivl ej. Ca. en uge efter hvert arrangement, lægger vi en video op af foredraget på de publicerede artikler. 

Næste event: Anne Grapin-Botton og Joshua Brickman om 'Stem cells and their awareness of future self - what do they need to make bodies and organs in a dish?'

Tirsdag d. 28. marts, kl. 20.00, Byens Lys, Christiania, København

Stamcellernes naturlige evne til at formere sig og generere organer kan ikke blot udnyttes til at danne celler til transplantationer, men også til at udvikle miniature-versioner af organer i petriskåle; såkaldte organoider.

Forskerne har udviklet dyrkningsbetingelser, der gør det muligt at pode stamceller i petriskåle i tredimensionelle kulturer, hvor de organiserer sig og specialiserer sig for at danne miniature-organer.

På samme måde som de embryoide legemer er ufuldkomne gengivelser, indeholder disse strukturer også mange af det fremtidige organs elementer, men de er ikke perfekte.

Selvom disse organ-gengivelser mangler funktioner som eksempelvis blodkar, er de i specifikke tilfælde blevet brugt til udviklingen af personlig medicin.

Den hollandske nonprofit-virksomhed Hubrecht Organoid Technology har for eksempel samarbejdet med forsikringselskaber i udviklingen af organoid-baserede analyser, der benytter en enkel rektal-biopsi til at teste effektiviteten af bekostelige lægemidler på patienter, der lider af forskellige genetiske former for cystisk fibrose.

Enormt potentiale

Stamcellernes bemærkelsesværdige evne til at organisere sig i strukturer, der ligner et embryo eller et organ, bliver ført stadig tættere på den 'ægte vare'.

Forståelsen af den måde, cellerne fortolker instruktioner på, når de får adgang til dem, og hvordan cellerne kommunikerer med hinanden, har ført til den opfattelse, at man faktisk kan få cellerne til at finde stamcelleprogrammerne og transformere sig om til stamceller og derved overtage fornyelsen af organerne og erstatte defekte celletyper.

Ved at give en hvilken som helst celle den rette information kan cellen derfor nu blive styret til at tage en ny stamcellerolle på sig og for eksempel overtage organfornyelse og genskabe defekte celletyper.  

Mange ubesvarede spørgsmål

Men hvad udløser denne transformationsproces? Hvordan interagerer stamcellerne med hinanden og andre celler for at opnå balance? Hvordan opnår cellerne en ny balance, hvis deres instruerende genetiske materiale bliver forvrænget af kræft?

En forståelse af svarene på alle disse spørgsmål vil føre til nye behandlingsmetoder af degenerative sygdomme og kræft.

Mens stamceller synes at forstå noget af dette selv, idet de kan organisere sig i noget, der ligner rigtige organer, som allerede kan bruges til at teste medicinske stoffer, er organerne stadig små, ufuldkomment strukturerede og mangler væsentlige egenskaber såsom cirkulerende blod.

Transplantation bør ikke komme i betragtning, før den type funktioner er indarbejdede. 

Oversat af Stephanie Lammers-Clark

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på Instagram, og læs om det bizarre havdyr her.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med over en halv million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk