Vægttab kan mindske risikoen for tyktarmskræft blandt drenge
Mænd med ekstra kilo på kroppen, både i barndommen og den tidlige voksenalder, har størst risiko for tyktarmskræft senere i livet. Derimod kan drenge med overvægt mindske risikoen for tyktarmskræft ved at tabe sig inden voksenalderen.
overvaegtig_dreng_fodbold_solnedgang.jpg

Træning og diæt hjælper drenge med et par ekstra kilo på sidebenene med at undgå tarmkræft i fremtiden (Foto: Shutterstock)

Omkring 15-20 procent af danske børn lider af overvægt eller svær overvægt.

Tidligere studier har vist, at overvægt i barndommen øger risikoen for en række sygdomme senere i livet, herunder type 2-diabetes, hjertekarsygdom og flere kræftformer.

Vi har for nyligt vist, at et højt body mass index (BMI; kg/m2) i barndommen øger risikoen for tyktarmskræft senere i livet. Disse resultater har jeg tidligere skrevet om på ForskerZonen i artiklen ’Både høje og overvægtige børn har større risiko for tyktarmskræft senere i livet’.

Spørgsmålet er dog, hvordan vægtændringer efter barndommen påvirker den senere risiko for tyktarmskræft? 

Og er det muligt at mindske den forøgede risiko for tyktarmskræft som følge af overvægt i barndommen ved at tabe sig inden voksenalderen?

Det har jeg nu undersøgt i samarbejde med blandt andre lektor Jennifer L. Baker, og resultaterne er netop blevet publiceret i det internationalt anerkendte tidsskrift International Journal of Obesity.

Definition af overvægt

Der er flere måder at definere overvægt blandt børn på.

I dette studie benyttede vi de alders- og kønsspecifikke grænser for BMI, som er fastsat af den internationale fedmearbejdsgruppe (International Obesity Task Force (IOTF). For voksne benyttede vi WHO’s definition af overvægt.

Grænserne for overvægt ved hver alder er som følger:

7 år: BMI ≥ 17,88 kg/m2

13 år: BMI ≥ 21,89 kg/m2

17 år: BMI ≥ 24,46-24,96 kg/m2

≥18 år: BMI ≥ 25 kg/m2

Et unikt studie takket være de danske registre

I vores registerstudie inkluderede vi 64.675 mænd, som var født i årene 1939 til 1959. Mændene indgik både i det Københavnske skolelægejournalregister og i den Danske sessionsdatabase.

Vi havde fra disse to datakilder informationer om mændenes vægt og højde, både i barndommen (i aldrene 7 og 13 år) og i den tidlige voksenalder (17 til 26 år) fra henholdsvis obligatoriske skole- og sessionsundersøgelser.

Disse informationer blev linket med det danske Cancerregister for at indhente information om, hvem der senere i livet blev diagnosticeret med tyktarmskræft.

I den tid, vi fulgte mændene i registret, blev 751 mænd diagnosticeret med tyktarmskræft.

Vi brugte vægt og højde til at udregne BMI ved de tre målinger. Baseret på dem blev mændene kategoriseret som havende en normal vægt eller overvægt ved hvert tidspunkt.

For at kunne besvare et forskningsspørgsmål som dette må man have adgang til gentagne målinger af vægt og højde i både barndom og i den tidlige voksenalder og efterfølgende mulighed for at følge individerne, til de udvikler tyktarmskræft mange år senere.

Få studier i verden har mulighed for det, og derfor er de inkluderede danske data meget unikke. Vores registre er slet og ret blandt verdens bedste til denne type studier.  

Overvægt i barndommen koster som voksen

Drenge med overvægt i 7-årsalderen havde, sammenlignet med deres jævnaldrende kammerater med en normal vægt, en 64 procent forøget risiko for tyktarmskræft som voksne.

Ligeledes havde drenge med overvægt i 13-årsalderen eller i den tidlige voksenalder en henholdsvis 46 og 54 procent forøget risiko for tyktarmskræft senere i livet sammenlignet med deres jævnaldrende kammerater med en normal vægt.

I vores studie forblev langt de fleste mænd med en normal vægt som børn også normalvægtige i den tidlige voksenalder (90,3 procent).

overvaegtig_selvtillid_dreng_sidder_med_fodbold.jpg

Drenge med overvægt forbedrer også deres fremtidige helbred ved at tabe sig nu. (Foto: Shutterstock)

Størst risiko for dem, der både er overvægtige som børn og voksne

Blandt mænd med overvægt i 7-års alderen formåede ca. halvdelen (49,4 procent) at opnå en normal vægt inden den tidlige voksenalder, mens den anden halvdel forblev overvægtige (50,6 procent).

Sammenlignet med mænd med en normal vægt, både som børn og i den tidlige voksenalder, havde mænd med overvægt på begge tidspunkter en 2,7 gange forøget risiko for tyktarmskræft.

Ligeledes var der en tendens til, at mænd med en normal vægt ved 7-årsalderen og overvægt i den tidlige voksenalder havde en 1,3 gange forøget risiko for tyktarmskræft, om end denne ikke var statistisk signifikant højere end risikoen blandt mænd med en normal vægt på begge tidspunkter.

Derimod havde mænd med overvægt i 7-årsalderen men en normal vægt i den tidlige voksenalder ikke en højere risiko for tyktarmskræft end mændene med en normalvægt gennem hele perioden.

Det betyder noget, hvor længe man er overvægtig

Resultaterne indikerer således, at længden af eksponeringen for overvægt påvirker risikoen for tyktarmskræft senere i livet. Mænd, der var overvægtige både som børn og voksne, havde den højeste risiko, mens de, der var blevet overvægtige i den tidlige voksenalder, havde en lavere risiko.

Resultaterne peger også på, at det er muligt at ændre den forhøjede risiko for tyktarmskræft blandt børn med overvægt.

Det kræver ’blot’, at de er i stand til at tabe sig og opnå en normal vægt inden den tidlige voksenalder, hvilket selvsagt er meget positivt og giver mulighed for forebyggelse.  

Et tilsvarende studie omhandlende type 2-diabetes er for nyligt blevet publiceret. Dette er også blevet beskrevet i en tidligere artikel her på ForskerZonen, nemlig Vægttab kan beskytte overvægtige drenge mod type-2 diabetes.

ForskerZonen

Denne artikel er en del af ForskerZonen, som er stedet, hvor forskerne selv kommer direkte til orde.

Her skriver de om deres forskning og forskningsfelt, bringer relevant viden ind i den offentlige debat og formidler til et bredt publikum.

ForskerZonen er støttet af Lundbeckfonden.

Forebyggelse er vejen frem

Mændene, som er inkluderet i dette studie, er født i årene 1939 til 1959, hvor færre drenge havde overvægt sammenlignet med i dag. Derudover er der flere børn, som lider af sværere grader af overvægt i dag end tidligere.

Det betyder, at der er endnu flere børn i dag, som har en forhøjet risiko for tyktarmskræft senere i livet, og som derved kan have gavn af et vægttab.

Det kan dog også betyde, at det er vanskeligere for overvægtige drenge i dag at opnå en normal vægt inden den tidlige voksenalder.

Resultaterne af studiet understreger vigtigheden af at hjælpe børn til at opnå og fastholde en normal vægt gennem hele livet.

Næste skridt er at undersøge, om disse resultater også gør sig gældende for kvinder, samt om et vægttab fra barndom til den tidlige voksenalder ligeledes kan reducere risikoen for andre kroniske sygdomme.

Studiet er finansieret af Det Europæiske Forskningsråd, Det Frie Forskningsråd  og Dagmar Marshalls Fond.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.