Tvillinge-boom: Der fødes flere tvillinger end nogensinde før, viser studie

Double trouble. Tvillinger er søde at se på, men tvillingefødsler er mere risikable. (Foto: Shutterstock)

Double trouble. Tvillinger er søde at se på, men tvillingefødsler er mere risikable. (Foto: Shutterstock)

Kilde: 
16 marts 2021

Der er verden over sket en markant stigning i antallet af tvillingefødsler gennem de sidste 40 år, ifølge et nyt studie.

Udviklingen skyldes formentlig en stigning i antallet af kunstige befrugtninger, samt at flere kvinder er ældre, når de får børn.

Det skriver Gizmodo.

Forskerne bag studiet indsamlede fødselsdata fra 165 lande for perioden 2010-2015, samt fra 112 lande for perioden 1980-1985.

Dataene viser, at antallet af tvillingefødsler er steget med en tredjedel siden 1980'erne, fra 9,1 tvillingefødsler per 1.000 fødsler, til 12 tvillingefødsler per 1.000 fødsler. Særlig drastisk er udviklingen i Nordamerika, hvor hele 3,4 procent af alle fødsler mellem 2010 og 2015 var tvillinger.

I hvad der beskrives som en 'all-time high', fødes der nu på verdensplan 1,6 millioner tvillinger hvert år.

En af årsagerne til de mange tvillingefødsler er, at flere kvinder får kunstig befrugtning, hvor den gængse procedure er at bruge flere embryoner (befrugtede æg), for at øge chancen for, at kvinden bliver gravid.

Alder er også en faktor, som kan øge chancen for en tvillingefødsel, og det bidrager formentlig til udviklingen, at flere kvinder i højindkomstlande får børn senere i livet.

Kun i Sydamerika blev der målt en (mindre) tilbagegang i tvillingefødsler, mens der fortsat fødes flest tvillinger i Afrika: Et fænomen, som forskerne tilskriver genetiske forskelle, da der fra naturens side fødes flere tveæggede tvillinger i Afrika.

Tvillingefødsler er dog både farlige for moderen og børnene.

I Afrika, hvor børnedødeligheden i forvejen er høj, sker det ofte, at den ene tvilling dør under fødslen, skriver Gizmodo.

Forskerne forventer dog, at antallet af tvillingefødsler vil falde, da flere fertilitetsklinikker er begyndt kun at bruge enkelte embryoner til kunstig befrugtning, samt andre teknikker, som mindsker chancerne for tvillinger.

Det nye studie, med den opfindsomme titel ‘Twin Peaks: more twinning in humans than ever before’, blev offentliggjort i tidsskriftet Human Reproduction.

cll

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.