Sunde mænd får pludselig alvorlig kræftform - HPV får skylden
Nyt studie viser en voldsom stigning i antallet af tilfælde af kræft i mundsvælget. Kræftformen ramte tidligere alkoholikere og rygere, men i dag får raske, arbejdsdygtige mænd også sygdommen. 
mundsvælgkræft kræft i mandlerne hoved-halskræft HPV HPV-vaccine

Stadigt flere danskere får mundsvælgkræft, viser ny undersøgelse. Udenlandske forskere mener, at kræftformen er i fremgang på grund af ændrede seksuelle vaner og mere oralsex. (Foto: Shutterstock)

Stadigt flere danskere får mundsvælgkræft, viser ny undersøgelse. Udenlandske forskere mener, at kræftformen er i fremgang på grund af ændrede seksuelle vaner og mere oralsex. (Foto: Shutterstock)

Tidligere var patienter med kræft i mundsvælget stort set kun personer, som havde levet et langt liv med for meget alkohol og for mange cigaretter.

Den typiske patient var groft sagt en ældre alkoholiker og storryger.

Men i de senere år er en helt anden og meget yngre patientgruppe pludselig begyndt at dukke op i klinikken hos overlæge Christian von Buchwald fra Rigshospitalet. De nye patienter er sunde, arbejdsduelige mænd, som hverken ryger eller drikker, og der kommer stadigt flere af de yngre mænd med kræft i mundsvælget, viser et helt nyt studie.

Historien kort:
  • Et nyt studie viser, at stadigt flere danskere får kræft i mundsvælget på grund af infektion med HPV-virus.
  • Mundsvælgkræft har nu overhalet livmoderhalskræft, sådan at mundsvælgkræft i dag er den hyppigste kræftform i Danmark, som er forårsaget af HPV.
  • Da mundsvælgkræft er en kræftform, som primært rammer mænd, giver studiet fornyet skyts til debatten om, hvorvidt drenge også bør tilbydes gratis HPV-vaccination.

»Der er sket en voldsom stigning i antallet af tilfælde af mundsvælgkræft i de seneste par årtier. Det er en udvikling, som vi bliver nødt til at tage alvorligt, og derfor kipper vi med flaget for at gøre opmærksomme på, at vi bliver nødt til at gøre noget ved det,« siger Christian von Buchwald, som er klinikprofessor og overlæge ved Øre- næse- halskirurgisk og Audiologisk Afdeling ved Rigshospitalet.

Flere får mundsvælgkræft af HPV-infektion

Mundsvælgkræft er en kræftform, som sætter sig i mandlerne og i den bagerste del af tungen. Ifølge beregninger fra den nye undersøgelse rammer sygdommen i øjeblikket cirka 450 danskere om året.

Hos 67 procent af patienterne i undersøgelsen er kræftsygdommen forårsaget af HPV-virus – den samme virus som kan føre til livmoderhalskræft hos kvinder.

»Vores undersøgelse viser, at mundsvælgkræft i dag er lige så udbredt som livmoderhalskræft. Derfor er det vigtigt, at praktiserende læger og andre er opmærksomme på, at det ikke længere kun er en sygdom, som rammer ældre mennesker, rygere og alkoholikere. Vi ser pludselig mænd helt ned til 35-årsalderen, som er på arbejdsmarkedet og lever et sundt liv, men som pludselig bliver lagt ned med kræft,« siger Christian von Buchwald.

Kræftforsker: Bekymrende udvikling

Kræft i mundsvælget (orofarynxkræft)

Mundsvælgkræft er kræft i mandlerne, tungeroden (den bageste del af tungen) og den midterste del af svælget.

Mundsvælgkræft er den hyppigste form for hoved-hals kræft. Kræftformen er 3-4 gange hyppigere hos mænd end hos kvinder.

Kræft i mundsvælget har en stærk sammenhæng med både med tobaksrygning og med højt alkoholforbrug.

Mundsvælgkræft kan også skyldes infektion med humant papillomavirus (HPV), og i de senere år har forskere set en stigning i HPV-relateret mundsvælgkræft.

På baggrund af beregninger fra den nye undersøgelse, anslår forskerne, at 450 danskere årligt får kræft i mundsvælget, hvoraf ca. 300 tilfælde skyldes smitte med HPV.

Kilder: Patienthåndbogen, Rigshospitalet

Forskerne påpeger, at Danmark er et af de steder i verden, hvor man har set den allerstørste stigning i antallet af tilfælde af HPV-relateret mundsvælgkræft.

»På baggrund af vores studie, kan vi konstatere, at der er sket en voldsom stigning, men vi kan kun gisne om, hvorfor denne her kræftform stormer frem, og hvorfor den lige er så hyppig i Danmark,« siger læge og ph.d.-studerende Christian Grønhøj, som har været med til at lave det nye studie.

Hos Center for Kræftforskning hos Kræftens Bekæmpelse er Susanne Krüger Kjær bekymret over de mange nye tilfælde af kræft i mundsvælget.

»Det er altid foruroligende, når en kræftform begynder at stige så markant. Det er selvfølgelig noget, vi er nødt til at reagere på,« siger Susanne Krüger Kjær, som er forskningsleder ved Center for Kræftforskning og professor ved Rigshospitalet.

Oralsex og sexvaner spiller en rolle

Resultaterne i den nye undersøgelse bygger på vævsprøver udtaget i perioden 2011-2014 fra samtlige patienter med mundsvælgskræft i det østlige Danmark. Læge og ph.d. Pernille Lassen fra kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital bekræfter, at stigningen i mundsvælgkræft ikke kun er et problem i Østdanmark, men i hele landet.

»Stigningen i HPV-relateret mundsvælgkræft i Danmark har været kendt i lang tid, og på landsplan har vi over de sidste 30 år observeret en mere end 12 gange stigning i nye årlige tilfælde,« siger Pernille Lassen, som forsker i mundsvælgkræft, men ikke har været en del af den nye undersøgelse.

I USA har man ligesom i Danmark set en drastisk stigning i antallet af patienter, som får konstateret HPV-relateret mundsvælgkræft. Amerikanerne taler ligefrem om en epidemi af mundsvælgkræft, men så voldsomt vil Buchwald og hans kolleger ikke gå i beskrivelsen af de danske tilstande.

Amerikansk forskning tyder på, at stigningen i HPV-relateret mundsvælgkræft kan skyldes en ændring af vores seksualvaner - HPV er nemlig en virus, som kan overføres ved samleje, oralsex og dybe kys. Kort fortalt lyder teorien, at vi har vi mere oralsex og flere forskellige partnere end tidligere, og dermed er der større risiko for at blive smittet med HPV og udvikle mundsvælgkræft.

»Vi har ændret seksualvaner i de seneste generationer, og det spiller helt sikkert en rolle. Det betyder i hvert fald, at vi har øget vores risiko for at komme i kontakt med HPV, når vi har haft flere partnere,« siger Susanne Krüger Kjær fra Kræftens Bekæmpelse.

Uforklarlig forskel på Danmark og andre lande

Hvordan opdager jeg mundsvælgkræft?

I starten giver mundsvælgkræft meget få symptomer, og sygdommen kan derfor være svær at opdage.

De første symptomer er typisk besvær med at synke og en knude på halsen.

Med tiden vil man kunne mærke tiltagende smerter og blødninger/sår på svulsten.

Kilde: Sundhed.dk

Christian von Buchwald er enig i, at ændringer i vores seksuelle vaner kan være en medvirkende årsag til, at flere mennesker i dag rammes af kræft i mundsvælget. Men det er ikke hele forklaringen, påpeger han.

»Nogle forskere taler ligefrem om 68-effekten med reference til den seksuelle frigørelse, som skete hos 68-generationen. Men der er alligevel meget i den udvikling, vi har set inden for mundsvælgkræft, som ikke kun kan forklares ved, at vi har ændret seksuelle vaner. Der er stadig meget, vi ikke forstår,« påpeger Christian von Buchwald.

Som et eksempel nævner han, at undersøgelser fra Spanien viser, at kun omkring 2 procent af alle spanske tilfælde af mundsvælgkræft er forårsaget af HPV, mens andelen er 67 procent i de nye tal fra den danske undersøgelse.

»Det er svært at forklare den store forskel i tallene fra Danmark og Spanien. Er det, fordi vi har vidt forskellige seksuelle vaner i Danmark og Spanien? Nej, det tror jeg simpelthen ikke på.

»Et andet eksempel er Holland, hvor 22-25 procent af deres mundsvælgkræft er forårsaget af HPV. Og i Holland ser de ikke nogen stigning i kræften, ligesom vi gør i Danmark. Men hollænderne burde jo heller ikke have ret meget anderledes sexvaner end os, så der er helt sikkert nogle medvirkende årsager til kræften, som vi ikke forstår endnu,« siger Christian von Buchwald.

Flest mænd får mundsvælgkræft

Forskerne påpeger, at det også er et uløst mysterium, hvorfor det især er mænd, som rammes af mundsvælgkræft – tre ud af fire patienter er nemlig mænd.

»Vi ser primært stigningen hos mænd – kvinder ligger mere stabilt, hvilket vi heller ikke kan forklare. Men det giver en helt ny dimension til hele debatten om, hvorvidt drengebørn også skal tilbydes HPV-vaccinen,« siger Christian Grønhøj.

Om selve studiet

Det nye studie af mundsvælgkræft er publiceret i European Journal of Cancer

Det bygger på vævsprøver og data fra 700 patienter med mundsvælgkræft. Prøverne er indsamlet i perioden 2011-2014 i det østlige Danmark.

Studiet viser, at stadigt flere får mundsvælgkræft (se grafen ovenfor). I 2014 var 67 procent af kræfttilfældene relateret til HPV.

Forskerne beregner (fremskriver), at mundsvælgkræft overhaler livmoderhalskræft ved udgangen af 2016 – dvs. mundsvælgkræft er den hyppigste kræftform forårsaget af HPV i Danmark. 

Ifølge forsker Pernille Lassen passer studiets resultater godt med landsdækkende tal over mundsvælgkræft fra databasen DAHANCA (The Danish Head and Neck Cancer Group).

DAHANCA-tal viser, at i perioden 2011-2014 steg det samlede antal danske patienter med kræft i mundsvælget fra 379 til 421, og andelen af HPV-relaterede tilfælde steg fra 61 procent til 66 procent.

Kilder: European Journal of Cancer, Rigshospitalet, Pernille Lassen

HPV-vaccination gives i Danmark gratis til piger i 12-årsalderen som et led i bekæmpelsen af livmoderhalskræft. Drenge skal imidlertid selv betale for at blive vaccineret, selvom en voksende mængde forskning peger på, at HPV-vaccinen også beskytter mod kræftformer, som rammer mænd.

»HPV-vaccinen har ikke været på markedet længe nok til, at man har kunnet bevise, om den virker mod mundsvælgkræft. Men vi ved, at vaccinen beskytter imod de typer af HPV-virus, som giver anledning til mundsvælgkræft. Så det ville komme meget bag på de fleste, hvis vaccinen ikke også beskytter mod udvikling af mundsvælgkræft,« siger Christian Grønhøj.

HPV-vaccine kan formentlig beskytte mod mundsvælgkræft

Christian von Buchwald, Susanne Krüger Kjær og Pernille Lassen mener også, at alt tyder på, at HPV-vaccinen vil kunne beskytte drenge mod udvikling af mundsvælgkræft.

»Der findes mange forskellige typer af HPV-virus. Den type, som hedder HPV 16, er ifølge det nye studie årsag til 86 procent af de HPV-relaterede tilfælde af mundsvælgkræft. Vi ved, at vaccinen beskytter imod lige præcis HPV 16. Men vi kan bare ikke sige med 100 procents sikkerhed, at HPV-vaccinen vil være effektivt mod mundsvælgkræft, for den er aldrig blevet testet mod mundsvælgkræft,« siger Pernille Lassen.

Christian von Buchwald slår på tromme for, at politikere og sundhedsfolk kommer op af stolene for at gøre noget for at stoppe stigningen i HPV-relateret mundsvælgkræft.

»Vi har at gøre med en HPV-relateret kræftsygdom, som især rammer mænd, og som er steget så voldsomt, at den nu er blevet mere hyppig end livmoderhalskræft. Derfor er det selvfølgelig påfaldende, at drenge ikke HPV-vaccineres.«

»Når det gælder livmoderhalskræft har vi både et vaccinationsprogram og et screeningsprogram. Men ingen af delene findes for mundsvælgkræft,« siger Christian von Buchwald.

Forskerne understreger, at den triste stigning i antallet af patienter med mundsvælgkræft heldigvis også er blevet fulgt af en stigning i overlevelsen blandt patienterne. Det skyldes blandt andet, at lægerne er blevet bedre til at behandle kræftsygdommen, herunder eksperimenter man på Rigshospitalet med at operere patienterne med robotter.

Podcasten Brainstorm

Lyt til Videnskab.dk's podcast om hjernen, Brainstorm, herunder. Du kan også finde flere podcasts fra Videnskab.dk i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk