Studie: Børn i familier, der spiser sammen, er sundere og mere velfungerende
15 december 2017

At det er kedeligt at spise alene, kan de fleste nok godt blive enige om.

Men kan faste familiemåltider ligefrem forbedre børns mentale helbred på sigt?

Det indikerer resultaterne af et nyt studie, skriver Université de Montreál i en pressemeddelelse.

Forskerholdet bag det nye studie har kigget på et såkaldt kohortestudie, som vil sige, at de over en længere årrække har indsamlet en masse informationer om børn født mellem 1997 og 1998.

Informationerne omfatter blandt andet børnenes spisevaner, livsstil, adfærd, temperament, kognitive evner samt forældrenes baggrund og karaktertræk.

Resultaterne af studiet viste, at:

  • Seksårige børn, som havde en høj kvalitet af familiemåltider i deres hverdag, havde generelt også et højere niveau af sundhed og et lavere indtag af sodavand og andre sukkerdrikke, når de nåede op i 10-års-alderen.
  • De samme børn virkede også til at have bedre sociale færdigheder og være mindre fysisk aggressive.

Linda Pagani er professor ved Moder- og Børneforskningscenter på Université de Montreál og en af forskerne bag studiet. Hun forklarer, at den taletid, børnene får sammen med deres forældre under måltidet, kan hjælpe på børnenes sociale færdigheder uden for hjemmet.

Men det er vigtigt at understrege, at studiet ikke viser en årsagssammenhæng, men kun en statistisk sammenhæng. Hvad det betyder, kan du læse mere om i artiklen Korrelation eller kausalitet: Hvornår er der en årsagssammenhæng?

Når resultatet kun er en indikation, skyldes det, at forskerne ikke kan være sikre på, at det bedre mentale helbred skyldes måltiderne og ikke alt muligt andet, for eksempel, at forældrene i de familier, der spiser sammen, generelt har mere tid til deres børn.

Ifølge Linda Pagani er forskernes store forhåndsviden om børnene dog med til at mindske betydningen af andre faktorer end måltiderne.

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.