Stort metastudie: Ingen sammenhæng mellem autisme og vacciner mod børnesygdomme
vaccine børn mæslinger autisme sammenhæng

Et nyt, stort metastudie sammenlægger mere end hundrede studier i vacciners sikkerhed og effektivitet. Metastudiet understøtter, at vaccinerne gør langt, langt mere gavn end skade. Foto: Shutterstock

Et nyt, stort metastudie sammenlægger mere end hundrede studier i vacciners sikkerhed og effektivitet. Metastudiet understøtter, at vaccinerne gør langt, langt mere gavn end skade. Foto: Shutterstock

Kilde: 
20 april 2020

Nyt metastudie både understreger en lang række vacciner mod børnesygdommes effektivitet, men fremhæver også, at der ikke ses nogen sammenhæng mellem vaccinerne og påståede følgesygdomme såsom autisme.

Mæslinger, fåresyge, røde hunde og skoldkopper er alle virusser, der, inden der fandtes vacciner mod dem, forårsagede sygdom og handikap hos børn.

I 2018 slog alene mæslinger 140.000 ihjel - de fleste børn under fem år.

Nu har et stort metastudie sammenlagt mange forskellige studier af MFR-vaccinen (der er en vaccine mod både mæslinger, fåresyge og røde hunde) samt vacciner, der på forskellige måder kombinerer MFR-vaccinen med en vaccine mod skoldkopper.

Metastudiet er foretaget af Cochrane, som er en international organisation, der systematiske reviews af sundhedsdata.

Det skriver Cochrane i en pressemeddelelse. 

»Vi ønskede at undersøge både vaccinernes sikkerhed og effektivitet, men også de langsigtede og kortsigtede virkninger,« fortæller hovedforfatter professor Carlo Di Pietrantonj, der er en del af Italiens regionale epidemiologiske enhed, SeREMI.

»Fra 138 randomiserede og ikke-randomiserede studier, der er inkluderet i dette metastudie, var der 51 studier (med data om i alt 10 millioner børn), der så på, hvor effektive vaccinerne var i forhold til at forebygge sygdomstilfælde, mens 87 studier (13 millioner børn) vurderede skadevirkninger,« fortæller forskeren i pressemeddelelsen.

Metaanalysen viser, at mæslinger blev forebygget i helt op til 95 procent af tilfældene. 7 procent af alle børn ville på et tidspunkt få mæslinger uden vaccinen, mens kun 0,5 procent ville smittes, hvis vaccinen blev implementeret bredt i befolkningen.

I forhold til bivirkninger fandt forskerne i to studier på omkring 1 million børn ingen sammenhæng mellem vaccinen og sygdomme såsom autisme, Chrohns sygdom, type 1-diabetes, astma, eksem, høfeber, leukæmi, multipel sclerose eller kognitive forsinkelser.

»Overordnet set mener vi, at resultaterne fra studierne i MFR-vaccinerne påviser deres sikkerhed og effektivitet og understøtter implimenteringen af vaccinerne i den brede befolkning,« slutter Carlo Di Pietrantonj.

 

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.