Små mængder nitrat i drikkevand øger kræftrisiko
14 februar 2018

Små koncentrationer af nitrat, langt under det, der på nuværende tidspunkt må være i det danske drikkevand, er forbundet med en øget risiko for tarmkræft, viser ny forskning fra Aarhus Universitet og GEUS, skriver Dagbladet Information.  

I studiet, som omfatter i alt 2,7 millioner mennesker, finder forskerne, at nitratkoncentrationer på helt ned til 4 milligram per liter drikkevand, er forbundet med en øget risiko for tarmkræft.

På nuværende tidspunkt må der være 50 milligram nitrat per liter drikkevand i de danske haner.

Forskerne bag undersøgelsen anbefaler, at grænseværdierne sættes ned:

»Konklusionen i vores undersøgelser er på linje med resultaterne i flere internationale studier, der indikerer, at grænseværdien burde være lavere for at beskytte mod kroniske helbredseffekter og ikke kun akutte effekter,« siger professor i miljømedicin Torben Sigsgaard fra Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet til Information.

Miljø- og Fødevareministeriet har nu bedt miljøstyrelsen og sundhedsmyndighederne om at gennemgå de nye forskningsresultater med henblik på at vurdere, om de nuværende grænseværdier skal sættes ned.

Studiet fra Aarhus Universitet og GEUS betegnes som den hidtil største epidemiologiske undersøgelse på området. Den omfatter alle danskere, der blev 35 år i perioden 1978-2011. Det er i alt 2,7 millioner mennesker.

Forskerne har sammenholdt de voksne danskeres nitratbelastning via drikkevandet med kræfthyppigheden. På den måde har de påvist sammenhængen mellem nitrat i drikkevand og øget risiko for tyktarms-og endetarmskræft.

ar

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.