Rigtig mange mennesker døjer med mave-tarmproblemer, viser nyt, globalt studie
Kilde: 
08 juni 2020

En stor del af verdens befolkning lider af kroniske og mystiske problemer med fordøjelsen, ifølge en stor, global undersøgelse.

Mere end en tredjedel af de adspurgte i undersøgelsen rapporterede, at de for nyligt har døjet med symptomer på en funktionel mave-tarmlidelse. Det skriver Gizmodo.

Over 73.000 voksne fra 33 forskellige lande har deltaget i undersøgelsen, hvoraf de fleste er blevet interviewet og har indrapporteret over nettet.

Studiet undersøger de såkaldte funktionelle gastro-intestinale tilstande. Den type tilstande defineres som kroniske sundhedsproblemer med fordøjelsessystemet, som ikke kan påvises ved almene lægeundersøgelser som for eksempel ved hjælp af blodprøver.

Samtidig skyldes tilstandene ikke umiddelbart ydre faktorer eller mekanismer, skriver Gizmodo.

Mange af tilstandene er svære at diagnosticere, fordi de formentlig opstår som følge af en kombination af mange stadig ukendte faktorer. Ofte er lidelserne ifølge Gizmodo lige så svære at behandle, som de er at diagnosticere.

Respondenterne i undersøgelsen skulle blandt andet svare på spørgsmål om tilbagevendende mavesmerter, toiletbesøg og udseendet på deres afføring, for at kortlægge hvilke mave-tarmlidelser, de muligvis kunne have, skriver Gizmodo.

Resultaterne viser, at over en tredjedel af personerne i undersøgelsen opfyldte kriterierne for mindst 1 af 22 funktionelle gastro-intestinale tilstande. De hyppigste var dyspepsi, som er fordøjelsesbesvær, irritabel tyktarm og funktionel forstoppelse.

Deltagerne i undersøgelsen oplevede mave-tarmlidelserne som alt fra en vedvarende mild irritation til at være en invaliderende tilstand.

Fælles for alle respondenter med mave-tarmproblemer var, at de rapporterede at have lavere livskvalitet end dem, der ikke var plaget af tilstandene. Samtidig havde de mere brug for lægebesøg, medicin og operationer, skriver Gizmodo.

I mange år er mave-tarmproblemer ifølge Gizmodo blevet afvist af læger og opfattet som symptomer med psykiske forklaringer. Men den opfattelse er ved at ændre sig, og det er vigtigt, påpeger forfatterne bag studiet.

»Mave-tarmlidelser bliver set som ikke-prioriteringer. Undersøgelsens data påpeger, at der er brug for og begrundelse for, at der skal ændres på den opfattelse,« skriver forfatterne ifølge Gizmodo.

Studiet er udgivet i det videnskabelige tidsskrift Gastroenterology.

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.