Passagerer på danske dieseltog bliver udsat for mere forurening end passagerer på el-tog
dsb diesel tog forurening skadelig helbredsundersøgelse eltog biomarkører

En undersøgelse gennemført af DSB og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser en øget mængde af sygdomsmarkører blandt personer, der indånder dieseludstødning fra dieseldrevne lokomotiver. (Foto: Shutterstock).

En undersøgelse gennemført af DSB og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø viser en øget mængde af sygdomsmarkører blandt personer, der indånder dieseludstødning fra dieseldrevne lokomotiver. (Foto: Shutterstock).

24 september 2019

En let nedsat lungefunktion, en ændret variation i hjerterytmen og et øget niveau af DNA-skader i forsøgspersonernes blodceller.

Disse tre helbredseffekter kunne måles i forsøgspersoner, der kørte med dieseldrevne tog, sammenlignet med forsøgspersoner, der kørte med eldrevne tog. 

Det er konklusionen på en helbredsundersøgelse, der har sammenlignet effekterne af at køre med dieseldrevne toge med effekterne af at køre i eldrevne toge, skriver Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) i en pressemeddelelse.

Undersøgelsen er resultatet af et forskningssamarbejde mellem DSB og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og tager afsæt i biomarkører for sygdomme hos 29 raske forsøgspersoner.

LÆS OGSÅ: Diesel-forurening kan påvirke fostre i flere generationer

Formålet med undersøgelsen var at undersøge risikoen for eventuelle helbredseffekter, når man som passager indånder dieseludstødning fra lokomotiverne.

Forsøgspersonerne kørte i dieseldrevent tog 6 timer om dagen 3 dage i træk, hvorefter forskerne kunne teste dem for en række biologiske markører, der er indikatorer for risikoen for hjertekar- og lungesygdomme samt kræft. 

Denne fremgangsmåde blev igen benyttet nogle uger senere, hvor selvsamme forsøgspersoner tog den samme tur - denne gang i et tog, der var eldrevet.

Baseret på dette kunne forskerne måle en øget mængde af biomarkører for sygdom hos raske forsøgspersoner, der kørte i dieseldrevne frem for eldrevne tog.

LÆS OGSÅ: Grønne teknologier og eldrevne biler forurener også

Samtidig viste luftmålinger, at der i de dieseldrevne togvogne var et markant højere indhold af både ultrafine og større partikler samt sod sammenlignet med det eldrevne tog - også selvom de målte koncentrationer af luftforurening fra dieseludstødningen lå under EU-grænseværdien for dieseludstødningspartikler.

De observerede effekter er dog ikke udtryk for en umiddelbar helbredsrisiko, fortæller professor Ulla Vogel til Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

»Kræft og hjertekarsygdomme er 20 til 30 år undervejs, så der er ingen risiko forbundet med forsøgsdeltagernes togkørsel,« fortæller hun.

Du kan læse mere om undersøgelsen her.

LÆS OGSÅ: Små mængder forurening øger faren for kræft

LÆS OGSÅ: Fremtidens energiløsninger findes. Hvordan kommer vi i gang?

clc

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.