Overvægt får skylden for 3,9 procent af alle kræfttilfælde
Forskere advarer om, at stigende overvægt kan føre til flere kræfttilfælde på verdensplan.
kræft overvægt kost motion krop sundhed velvære helse

I alt 12 kræftformer hænger sammen med overvægt. (Foto: Shuttertock)

I alt 12 kræftformer hænger sammen med overvægt. (Foto: Shuttertock)

Det velanskrevne tidsskrift The Lancet Diabetes & Endocrinology rapporterer, at cirka 1 ud af 25 kræfttilfælde kan tilskrives overvægt.

Tallet stammer fra et stort studie ledet af forskere fra Imperial College i England. Forskerne har indsamlet data fra 2012 om kræfttilfælde i 175 lande og kombineret det med data om udbredelsen af overvægt og diabetes i de samme lande 10 år tidligere.

De konkluderer, at 2 procent af alle kræfttilfælde i 2012 kunne tilskrives diabetes, mens overvægt altså stod for 3,9 procent. Det svarer til 544.300 tilfælde i de 175 lande.

I en pressemeddelelse udtrykker artiklens hovedforfatter, dr. Jonathan Pearson-Stuttard fra Imperial College, sin bekymring over resultatet.

»Stigende forekomst af diabetes og høj BMI på verdensplan kan føre til en betydelig stigning i andelen af kræfttilfælde, som kan tilskrives disse risikofaktorer. (...) det fremhæver behovet for bedre forebyggelse og øget opmærksomhed på sammenhængen mellem kræft, diabetes og højt BMI.«

Historien kort
  • For første gang har forskere kortlagt sammenhængen mellem overvægt og kræft på verdensplan.
  • Det er usikkert, hvorfor overvægtige har større risiko for kræft, men det har formentlig noget at gøre med øget niveau af hormoner og vækstfaktorer – som eksempelvis østrogen.
  • Eksperter efterlyser mere forskning i den biologiske sammenhæng og en større forebyggende indsats mod overvægt.

»Et imponerende stykke arbejde«

De fleste ved, at rygning øger risikoen for kræft, men sammenhængen mellem overvægt og kræft er knap så velbeskrevet. Derfor er studiet en fin anledning til at udforske, hvad forskerne egentlig ved om den sammenhæng.

Videnskab.dk har konsulteret Anne Tjønneland, der er forskningsleder i Kræftens Bekæmpelse, hvor hun blandt andet beskæftiger sig med kostens betydning for risikoen for kræft. Hun har læst studiet, men er ikke selv involveret i det.

»Forskerne har gjort et imponerende stykke arbejde, og resultatet går fint i tråd med tidligere undersøgelser af enkelte kræftsygdomme i enkelte lande. Studiet her må dog være det første, som har undersøgt sammenhængen mellem overvægt og risikoen for kræft på verdensplan,« siger hun.

Ifølge forskningslederen er det en relativt ny erkendelse, at overvægt øger risikoen for kræft.

»Da jeg læste studiet, tænkte jeg på for 15 år siden, hvor jeg forskede i livsstilsfaktorers betydning for udvikling af kræft. Dengang var min chef meget skeptisk over for, at vi skulle beskæftige os med overvægt. Det havde jo intet med kræft at gøre, mente han. Der er sket meget siden da,« siger Anne Tjønneland.

Erkendelsen hænger sammen med, at andelen af overvægtige har været stigende i nogle årtier, hvilket man nu ser konsekvenserne af. I USA har overvægt således overhalet rygning som den vigtigste risikofaktor for udvikling af kræft. Dels fordi der er færre rygere, dels fordi der er flere overvægtige.

Overvægt i Danmark og verden

Ifølge tal fra 2013 er 47,4 procent af den danske befolkning overvægtige (BMI over 25), og 14,1 procent er svært overvægtige (BMI over 30).

I USA er 70,2 procent af befolkningen overvægtig, mens 37,7 procent er svært overvægtige.

På verdensplan er der 2,01 milliard overvægtige.

Kilde: Sundhedsstyrelsen; National Health and Nutrition Examination Survey; NCD Risk Factor Collaboration

12 kræftformer hænger sammen med overvægt

Kræft er som bekendt ikke én sygdom, men en paraplybetegnelse for mange sygdomme. Fælles for dem er, at de skyldes celledeling, der er kommet ud af kontrol, hvilket resulterer i kræftsvulster.

Risikoen for at udvikle kræft kan være betinget af arvelighed, livsstils- eller miljøfaktorer, tilfældigheder eller ofte en kombination af disse. Overvægt er en af de livsstilsfaktorer, der øger risikoen for kræft.

WHO's internationale agentur for kræftforskning og World Cancer Research Fund har på baggrund af den samlede forskning konkluderet, at der er en sammenhæng mellem overvægt – defineret som en BMI over 25 – og 12 forskellige kræftformer, hvoraf brystkræft og tyktarmskræft er de mest udbredte.

De 3,9 procent i artiklens rubrik udtrykker, hvor stor en andel af samtlige kræftsygdomme, som skyldes overvægt. Men fokuserer man på de 12 kræftformer, som har en påvist sammenhæng med overvægt, er procenterne højere (se faktaboks).

Kræftformer, der hænger sammen med overvægt

Tallene stammer fra 2012 og dækker 175 lande. 

Brystkræft: 1.656.000 tilfælde. 6.9 procent tilskrives overvægt.

Tyktarmskræft: 1.353.000 tilfælde. 6,3 procent tilskrives overvægt.

Leverkræft: 766.000 tilfælde. 11,1 procent tilskrives overvægt.

Bugspytkirtelkræft: 336.000 tilfælde. 6,4 procent tilskrives overvægt.

Nyrekræft: 326.000 tilfælde. 19,2 procent tilskrives overvægt.

Livmoderkræft: 317.000 tilfælde. 31 procent tilskrives overvægt.

Skjoldbruskkirtelkræft: 293.400 tilfælde. 6,4 procent tilskrives overvægt.

Æggestokkræft: 235.000 tilfælde. 3,9 procent tilskrives overvægt.

Galdeblærekræft: 177.000 tilfælde: 11,5 procent tilskrives overvægt.

Knoglemarvskræft: 113.300 tilfælde. 7,9 procent tilskrives overvægt.

Mavekræft (cardia): 99.100 tilfælde. 9,4 procent tilskrives overvægt.

Spiserørskræft (adenokarcinom): 39.000 tilfælde. 29 procent tilskrives overvægt.

Kilde: The Lancet Diabetes & Endocrinology

Svært at forske i årsagerne til kræft

Lancetstudiet er et såkaldt observationsstudie, og når man har med den slags at gøre, skal man altid være opmærksom på forskellen mellem korrelation og kausalitet. Tallene illustrerer, at der er korrelation – altså en sammenhæng – mellem overvægt og risiko for kræft.

Men man kan ikke dermed konkludere, at sammenhængen er kausal. Altså at 3,9 procent af alle kræftsygdomme med sikkerhed er opstået på grund af overvægt. I princippet ved man ikke, om det er overvægten i sig selv, der øger risikoen for kræft.

»Når vi har med kræftforskning at gøre, kan vi aldrig etablere kausalitet ud fra sådanne observationsstudier. Det ville kræve nogle eksperimentelle menneskeforsøg, som vi ikke kan lave,« forklarer Berit Heitmann, der er professor i epidemiologisk ernæringsforskning på Københavns Universitet og Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital.

I teorien kunne man eksperimentere med at få forsøgspersoner til at tage på for at se, om det øger deres risiko for kræft, men der findes næppe et etisk råd, som ville tillade den slags indgreb.

Derfor må man tage til takke med observationsstudier og laboratorieforsøg med celler og dyr, hvis man vil undersøge, hvorfor kræft opstår.

»Det betyder, at vi i teorien heller ikke har endegyldig eksperimentel evidens for, at rygning fører til kræft, men når vi har tilpas mange forskellige studier, som viser en stærk sammenhæng, kan man godt regne med, at den er god nok,« siger Berit Heitmann.

Usikkerhed om de biologiske mekanismer

Men hvad er det, der sker i den overvægtige krop, som øger risikoen for kræft? Hvad er den bagvedliggende biologiske mekanisme? Forskningen har endnu ikke givet et endegyldigt svar på det spørgsmål, men der er en række hypoteser.

På Kræftens Bekæmpelses faktaside om overvægt og kræft kan man blandt andet læse, at overvægt medfører et øget niveau af nogle hormoner og vækstfaktorer, som formentlig »gør kroppen ekstra følsom over for kræft som følge af overvægt.«

Forskere fra Schweiz og Canada har i det anerkendte tidsskrift Science beskrevet nogle af mekanismerne.

De fremhæver især kronisk inflammation som en mekanisme, der »gøder jorden for udvikling af kræft« ved at skabe et biologisk mikromiljø, som forbedrer vækstvilkårene for kræfttumorer.

Kronisk inflammation er en tilstand, som opstår i fedtvævet hos overvægtige. Det er ikke en infektion, men nærmere en slags irritationstilstand.

»Når man har konisk inflammation, udskilles der nogle vækstfaktorer i blodet, som øger risikoen for at udvikle kræft ved at stimulere tumorvækst,« siger Anne Tjønneland fra Kræftens Bekæmpelse.

overvægt fedme kræft verdenskort

Kortet viser, hvor stor en andel af alle kræfttilfælde, der kan tilskrives overvægt i de enkelte lande. Data stammer fra 2012. (Illustration: The Lancet Diabetes & Endocrinology)

For meget østrogen øger risikoen for kræft

Det kvindelige kønshormon østrogen kan også være en del af forklaringen. Overvægt øger nemlig kroppens produktion af østrogen, hvilket formentlig øger risikoen for brystkræft. Især for kvinder, der har været igennem overgangsalderen.

»Efter overgangsalderen dannes østrogen i fedtvævet, og derfor har overvægtige kvinder i den alder et højere østrogenniveau end slanke kvinder. Studier viser, at et forhøjet østrogenniveau hænger sammen med større risiko for brystkræft,« forklarer Anne Tjønneland.

Selvom der tegner sig et billede af, hvorfor overvægt øger risikoen for kræft, mangler der viden om mekanismerne. Det mener forskerne bag Science-artiklen, og de opfordrer derfor til, at samspillet mellem overvægt og kræft undersøges nærmere. Anne Tjønneland stemmer i.

»Jeg hilser den slags forskning velkommen. Det er vigtigt at finde ud af, præcis hvad der sker i kroppen, hvis vi skal have mulighed for at forbedre behandlingen,« siger hun.

Usikkert om det hjælper at tabe sig

Hvis overvægt øger risikoen for kræft, er det nærliggende at tro, at overvægtige kan mindske risikoen for at få kræft ved at tabe sig. Men det ved man faktisk ikke, fortæller Berit Heitmann fra Frederiksberg Hospital.

»Det er stadig et åbent spørgsmål. Vi ved det ikke, og det er meget svært at undersøge, idet de fleste mennesker har svært ved at fastholde vægttabet på lang sigt,« siger hun.

»De fleste, der gerne vil tabe sig, har succes, men kun 5-10 procent formår at holde vægten på lang sigt. Derfor er det vanskeligt at studere, om vægttab på lang sigt nedsætter risikoen for at udvikle kræft.«

Hvad er overvægt?

I denne artikel bruges overvægt som en fællesbetegnelse for personer med en BMI over 25.

Teknisk set betegnes det som overvægt, hvis man har en BMI mellem 25 og 30.

Er BMI’en over 30, defineres det som svær overvægt

Forskere: Nødvendigt med tidlig forebyggelse

På trods af den stigende overvægt og visheden om, at meget få formår at holde vægten efter et vægttab, er der håb forude, for overvægt kan forebygges. Men der er brug for flere forebyggende tiltag. Det skriver dr. Graham Colditz fra Washington University School of Medicine i en kommentar til Lancetstudiet.

»…det er muligt at lave forebyggende tiltag på flere niveauer – på individniveau, på samfundsniveau, i sundhedssystemet og på det politiske plan. Der skal gribes til handling for at hjælpe folk med at holde en sund vægt hele livet, og det starter i barndommen,« skriver han.

Anne Tjønneland fra Kræftens Bekæmpelse understreger også vigtigheden af tidlig forebyggelse.

»Vi skal stoppe overvægt, før det sker, for det er notorisk svært at behandle. Det handler om at få fat i børn og unge tidligt, og det er vigtigt at få spredt budskabet om, at overvægt ikke kun kan føre til diabetes og hjerte-kar-sygdomme, men også til kræft,« siger hun.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcasts herunder. Du kan også findes os i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk