Nyt studie: CBD fra cannabis kan muligvis hjælpe misbrugere med at kvitte hashen
Der findes ingen godkendt medicinsk behandling mod hashmisbrug. Så selv om studiet er lille, kalder flere forskere resultatet for særdeles vigtigt.
Cannabis hash misbrug CBD indsats hjælpe misbrugere

Mindst 11.500 danske unge mellem 16-24 år ryger hash 20 ud af 30 dage på en måned viser tal fra Sundhedsstyrelsen. (Foto: Shutterstock)

Mindst 11.500 danske unge mellem 16-24 år ryger hash 20 ud af 30 dage på en måned viser tal fra Sundhedsstyrelsen. (Foto: Shutterstock)

Evidensbarometer
Hvor meget kan jeg umiddelbart stole på denne forskning?
Evidensbarometer
Hvor meget kan jeg umiddelbart stole på denne forskning?
Peer reviewed
(Peer review betyder, at andre forskere har kvalitetssikret den videnskabelige artikel før udgivelse. Læs mere)

Videnskab.dk har vurderet forskningen ud fra 4 kriterier:
 • Videnskabelig publicering
 • Undersøgelsens metode
 • Forskerens erfaring
 • Særlige bemærkninger

Forskning bliver udgivet, ofte i tidsskrifter, som bliver rangordnet. Kun ganske få tidsskrifter opnår 3 BFI-point. Nogle af de mest anerkendte er Science, Nature og New England Journal of Medicine.

En BFI-score på 2 er også høj. En række gode tidsskrifter gemmer sig i denne kategori.

En BFI-score på 1 er normal. Forskningen har været igennem peer review og er troværdig.

Solid sundhedsvidenskabelig forskning er altid peer reviewed. Det betyder, at uvildige forskere har læst og sagt god for indholdet. Uden peer review indgår tidsskriftet ikke i rangordenen, og konklusionerne er i bedste fald usikre.

Det har stor betydning for konklusionerne, hvilken metode forskerne har benyttet.

Nogle undersøger ting på mus eller måske blot på enkelte personer, mens andre kigger på data fra hele befolkninger eller de sammenligner måske data fra en hel masse forskellige undersøgelser.

Selvom alle typer forskning kan være lige godt udført, så er vægten af resultaterne større, jo længere oppe i dette evidenshieraki, forskningen ligger. 

Jo længere oppe i hierakiet – desto mere kan vi basere behandlinger, politik og livsstilsvalg på forskningen.

H-index er et mål for, hvor meget en forsker fylder i det videnskabelige landskab.

H-index er antallet af gange, forskeren har udgivet videnskab i f.eks. et tidsskrift, parret med antal gange hvert stykke videnskab er blevet refereret af andre forskere.

Kun de mest refererede – citerede – stykker videnskab tæller med for hver forsker. Jo mere forskning, du har udgivet, des større vil chancen være for at have et højt h-index.

Urutinerede forskere med lavt h-index kan dog sagtens lave solid forskning. Derfor vægtes h-indexet mindre end de øvrige parametre i Evidensbarometeret. 

Der er ingen særlige bemærkninger til dette studie.

Man kan i nogen grad stole på konklusionerne i dette studie

Læs mere

Det er svært at kvitte cannabis, hvis man først er blevet afhængig og har et misbrug.

Man mangler den ro og velvære, rusen giver en, og det sociale fællesskab omkring den glødende joint, som sendes rundt i rundkredsen.

Samtidig kan man faktisk få både fysiske og psykiske abstinenser som mareridt, angst, hedeture og træthed.

Nu har britiske forskere muligvis gjort et mindre gennembrud på vejen mod bedre behandling af cannabismisbrug.

I et solidt, men lille studie har de behandlet cannabismisbrug med indholdsstoffet cannabidiol (CBD) fra cannabisplanten.

Om CBD

CBD er en af de største af en lang række aktive stoffer - cannabinoider - i cannabis. 

At et stof er aktivt betyder, at det går ind og påvirker signalerne i vores hjerne.

CBD er typisk bedst til behandling og har ingen euforiserende virkning.

Studiets resultater er udgivet i det anerkendte videnskabelige tidsskrift The Lancet Psychiatry.

»Selv om studiet er lille, er deres fund af stor betydning« siger rusmiddelforsker Kristine Rømer Thomsen til Videnskab.dk.

Kristine Rømer Thomsen er lektor på Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet, og hun forsker til dagligt i årsager til misbrug og mulige behandlinger.

Misbrug af hash, der er den mest udbredte form for cannabis i Danmark, behandles herhjemme med terapi og samtaler, som skal motivere personen til at mindske sit forbrug.

Der findes nemlig ingen medicinsk behandling mod cannabismisbrug på samme måde som antabus og metadon til personer med henholdsvis alkohol- og  heroinmisbrug.

Studiets resultater peger på, at CBD er et muligt bud.

Hashmisbrug i Danmark

Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at 1,7 procent af unge mellem 16-24 år har et såkaldt højrisikoforbrug af cannabis.

Det vil sige, at de i surveys svarer, at de inden for de seneste 30 dage har brugt hash minimum 20 dage eller mere.

Det svarer til, at cirka 11.500 unge har et højrisikoforbrug af hash.

Udvider man aldersspændet til at dække de 16-64-årige, stiger tallet til i alt cirka 32.600 danskere med et misbrug af hash.

Stadig langt fra godkendt behandling

I alt 70 personer med cannnabisafhængighed deltog i studiet.

Formålet var først og fremmest at undersøge forskellen på virkningen af forskellige doser CBD for at finde frem til den rette dosis (et såkaldt fase 2a forsøg).

Vi er altså stadig langt fra, at CBD kan bruges som behandling mod hashmisbrug. Først skal der laves et større studie - såkaldt fase 2b forsøg - hvor en større gruppe personer med cannabismisbrug inddeles tilfældigt i to grupper og får enten placebo eller CBD.

Hvis man med sådan et studie finder ud af, at CBD stadig har god effekt, og man ikke finder uventede og uacceptable bivirkninger, så vil man gå videre i et såkaldt fase 3 forsøg. Fase 3 forsøg er endnu større.

Typisk vil man forsøge at få mange hundrede deltagere med, som igen deles tilfældigt i to grupper, som får enten placebo eller CBD.

I fase 3 vil man følge deltagerne i lang tid - typisk flere år - for at undersøge om der er uventede og sjældne bivirkninger, og om CBD på langt sigt hjælper til at flere kan mindske deres forbrug og komme helt ud af deres misbrug.

Du kan læse mere om de forskellige forsøgsfaser i Videnskab.dk-artiklen Sådan laver man ny medicin.

Ingen mirakelkur

Det nye studie viser, at CBD kan hjælpe personer, som lider af cannabismisbrug, med at mindske deres forbrug. Det er ingen mirakelkur, og ingen af deltagerne i studiet lykkes med at kvitte det helt.

Men de, der fik CBD, lykkedes med at mindske deres forbrug målbart mere end dem, der fik placebo.

Det lyder måske lidt pudsigt. Man vil jo ikke få en person med alkoholproblemer til at drikke mindre ved at give ham guldøl. Så hvordan kan cannabis hjælpe til at mindske cannabisforbrug?

Det er faktisk slet ikke så underligt, som det måske lyder, forklarer en af forskerne bag det nye studie, seniorforsker på afdeling for psykologi på Bath University Tom Freeman, i en pressemeddelelse:

»Det kan virke kontraintuitivt at behandle problematisk cannabisbrug med CBD - en bestanddel af cannabisplanten. Men THC og CBD har modsatrettede virkninger på vores eget endogene cannabinoid-system,« siger Tom Freeman, der er førsteforfatter på artiklen, om det nye studie.

CBD giver ingen rus

Stoffet CBD er et af de aktive stoffer i cannabisplanten. Aktiv betyder, at stoffet aktivt går ind og påvirker signalerne i vores hjerne.

Men CBD er ikke det stof, der gør, at man bliver skæv, når man indtager cannabis. Rusen skyldes det psykoaktive stof THC, som går ind og sætter sig på bestemte receptorer i hjernen.

Jo mere THC der er i cannabis, jo mere skæv bliver man, når man tager det. CBD ser omvendt ud til at modvirke nogle af de negative effekter af THC - for eksempel risikoen for at udvikle en hashpsykose.

Både THC og CBD påvirker vores eget cannabinoid-system i hjernen, som Tom Freeman henviser til.

»I modsætning til THC producerer CBD ikke euforiserende effekter,« siger Tom Freeman i pressemeddelelsen.

Fakta om cannabis

Cannabis er en plante, som indeholder en række stoffer, der påvirker menneskehjernen.

Der findes forskellige former for cannabis:

Hash: Danmark er den mest udbredte form for cannabis hash, som laves af sammepresset bark fra cannabisplanten og typisk ryges.

Pot: Pot laves af tørrede topskud fra cannabisplanten.

Skunk: Skunk udvindes af forædlede cannabisplanter, som indeholder mere af det psykoaktive stof THC, som er det, der gør en skæv.

I det britiske studie har de undersøgt cannabis over en bred kam.

Kilder: Sundhed.dk, Kristine Rømer Thomsen.

Indholdsstoffer i cannabis er meget forskellige

Ifølge Kristine Rømer Thomsen er der flere og flere studier, der viser, at THC og CBD har modsatrettede effekter på vores hjerne, og dermed vores adfærd og kognition – altså tankevirksomhed og hukommelse.

Faktisk er der flere studier der peger på, at CBD kan modvirke nogle af de negative effekter af THC på for eksempel kognitive funktioner og angst og psykose.

»Det giver mening, at CBD kan hjælpe, når man tænker på, at cannabisplantens indholdsstoffer ser ud til at virke så forskelligt,« siger hun.

Hun fortæller, at der findes spændende forskning, hvor man for eksempel har vist, at hvis man giver raske personer en dosis THC, så sker der et fald i deres kognitive evner, for eksempel deres hukommelse kort tid efter. Men hvis man giver CBD sammen med THC, ser man ikke samme fald.

»Det tyder på, at CBD kan modvirke den negative nu-og-her virkning af THC,« siger hun.

Det ser altså ud til at CBD har positive effekter. Men hvordan hjælper det så, hvis man vil stoppe med sit cannabismisbrug?

CBD + motiverende samtaler 

Forskerne er faktisk ikke helt klar over, præcis hvordan CBD gør det nemmere at mindske  forbruget af cannabis.

I det nye studie lavede forskerne et såkaldt lodtrækningsforsøg, som foregik i to faser. I den første fase fordelte de i alt 48 personer, som alle havde et cannabismisbrug, tilfældigt i 4 grupper:

 • 12 af dem fik placebo
 • 12 af dem fik 200 milligram CBD om dagen
 • 12 fik 400 milligram CBD om dagen
 • 12 fik 800 milligram CBD om dagen

Alle fik desuden et terapiforløb med såkaldte motiverende samtaler, som er en anerkendt metode til at hjælpe mennesker ud af misbrug ved at arbejde med deres egen motivation til at lave en ændring.

Efter fire uger skulle deltagerne svare på, hvor mange dage om ugen, de brugte cannabis. Forskerne fik også urinprøver, så de kunne måle mængden af cannabis, særligt THC, i urinen.

Det viste sig, at alle grupperne faktisk havde mindsket deres cannabisforbrug. 200 milligram CBD havde en effekt, der var på niveau med placebo, mens både 400 milligram og 800 milligram havde en målbart højere effekt.

Studiet danner vigtigt grundlag for videre forskning

Studiet er det første, der har undersøgt, om CBD kan hjælpe, når man vil ud af et cannabismisbrug.

Ifølge Kristine Rømer Thomsen er studiet er vigtigt grundlag for videre forskning, fordi vi nu ved, hvor høj dosis, der skal til, før CBD ser ud til at virke bedre end placebo.

»Det er et vigtigt sted at starte – at finde den rigtige dosis. Tænk, hvis de havde lavet et stort effektstudie, hvor de sammenlignede effekten af 200 milligram CBD med placebo. Så havde man sikkert forkastet CBD som mulig behandling, men i virkeligheden skyldtes den manglende effekt, at der var brug for en højere dosis,« siger hun.

CBD førte til mindre forbrug af cannabis

Efter de indledende forsøg med den lave dosis CBD, gik forskerne videre for at undersøge de to høje doser nærmere. De rekrutterede endnu flere cannabismisbrugere, som nu blev inddelt i tre grupper:

 • 23 fik placebo
 • 24 fik 400 milligram CBD om dagen
 • 23 fik 800 milligram CBD om dagen

Efter fire uger havde alle grupper mindsket deres forbrug. De var gået fra i gennemsnit at have en dag om ugen uden at indtage cannabis til at have fire dage om ugen uden rusen.

De, som havde fået CBD, havde i gennemsnit en halv dag mere uden hash sammenlignet med placebogruppen.

Forskerne fandt ikke nogen alvorlige bivirkninger i nogen af grupperne.

En halv dag i gennemsnit lyder jo ikke af ret meget. Alligevel er det ifølge Kristine Rømer Thomsen meningsfuldt.

»Man skal huske, at det er meget svært at hjælpe folk ud af cannabismisbrug. Så hvis man kan give en ekstra støtte til at reducere forbruget, uden at der er bivirkninger, så giver det mening,« siger hun.

Hun hæfter sig også ved, at der faktisk ikke er nogen af deltagerne, der dropper ud af studiet:

»De lykkes godt med at holde personerne i behandling. Normalt er der mange, der dropper ud af behandling. Det er en gruppe, som har svært ved at overholde aftaler og holde en behandling,« fortæller hun.

Forskerne undersøgte også, om CBD modvirkede abstinenser, når deltagerne skruede ned for deres forbrug. Her var resultaterne lidt blandede, men de indikerede, at den høje dosis - altså 800 milligram CBD - gav mindre angst og færre abstinenser sammenlignet med placebo.

Næste skridt… større studier

Flere forskere har været ude og rose det nye studie, for eksempel professor i neurofarmakologi ved Imperial College London David Nutt, som siger sådan her til Science Media Center:

»Det er et meget smart undersøgelsesdesign, som indikerer, at der er en klinisk meningsfuld effekt.«

Med andre ord: Effekten ser ud til at være stor nok til, at den ikke bare kan måles statistisk, men at den faktisk vil have en betydning for patienterne.

Psykiatriprofessor på Kings College Robin Murray roser på samme måde studiet:

»Den største begrænsning er, at det er et lille studie. Det er nødvendigt med større studier, før man kan begynde at bruge det i behandlingen. Imidlertid er dette studie meget lovende,« siger han til Science Media Center.

Det er Kristine Rømer Thomsen enig i. Hun understreger desuden at CBD, hvis det ender med at vise sig at være effektivt, også i større studier, aldrig vil kunne stå alene.

»Men det vil være fint at have i kombination med psykologisk behandling, blandt andet motiverende samtaler og kognitiv adfærdsterapi, som er nogle af de terapiformer, man bruger til at hjælpe folk, der gerne vil ud af et hashmisbrug,« siger hun.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Danske corona-tal

Videnskab.dk går i dybden med den seneste corona-forskning. Læs vores artikler i temaet her.

Hver dag opdaterer vi også de seneste tal.

Dyk ned i grafer om udviklingen i antal smittede, indlagte og døde i Danmark og alle andre lande.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab, klima og sundhed henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's Center for Faglig Formidling med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.


Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på Instagram, og læs her om påfugleedderkoppen, der er opkaldt efter fisken Nemo.