Nye studier: Pesticider skyld i biers massedød
Kilde: 
30 juni 2017

Flere steder i verden, blandt andet i Danmark, har bibestande i årevis været ramt af massedød.

Insektgifte, også kendt som pesticider, har længe været mistænkte for at slå bierne ihjel.

Nu bekræfter to store, internationale undersøgelser mistanken. 

Undersøgelserne, som netop er publiceret i det meget anerkendte videnskabelige tidsskrift Science, viser: 

  • Bier, der er afhængige af raps, dør oftere, når rapsplanterne er sprøjtet med insektgiften neonicotinoid, end når de lever i rapsmarker, der ikke er sprøjtet. 
     
  • Bier dør også af at spise pollen fra vilde blomster, som optager pesticidrester fra landbruget 
     
  • Bierne tager dobbelt så meget skade af en pesticidcocktail, bestående af insektgiften neonicotinoid og et giftstof, der er beregnet til at slå svampe ihjel, end hvis de kun er eksponeret for insektgift.  

Det ene af de to studier er det største, der nogensinde er lavet om bidød.

Forskere har undersøgt tilstanden blandt bier fra 33 store landbrugsarealer med rapsmarker i Storbritannien, Tyskland og Ungarn. Nogle af markerne var sprøjtet med pesticider, andre var ikke blevet sprøjtet i det år, hvor undersøgelsen blev udført.  

I alle tre lande var bier fra sprøjtede marker dårligere til at reproducere sig end bierne fra ikke-sprøjtede marker.   

I Ungarn og Storbritannien, hvor bierne får 40-50 procent af deres føde fra raps, døde langt flere bier, der levede i sprøjtede marker end bier, der levede i ikke sprøjtede marker. I Tyskland, hvor bierne kun får 15 procent af deres føde fra de gule rapsblomster, var der ikke signifikant forskel på overlevelsen af bier fra sprøjtede og ikke-sprøjtede marker.

»Hvis bierne er afhængige af raps, er de helt klart i fare. Det (studiet, red.) er et stort og vigtigt bevismateriale,« siger en af forskerne, professor Richard Pywell, fra Center for Økologi og Hydrologi i Storbritannien til The Guardian.  

Undersøgelsen viste også, at vilde bier i de pågældende områder var eksponeret for en insektgift, som de undersøgte marker ikke var blevet sprøjtet med det år. Forskerne konkluderer på den baggrund, at pesticider gør langvarig skade på bierne, fordi de bliver brugt i så stor stil og så hyppigt, at der er permanente giftrester i opdyrket jord.   

I det andet studie, som netop er publiceret, har forskere undersøgt biers tilstand i canadiske majsmarker.

Studiet viser, at biernes primære dødsårsag ikke var sprøjtede landbrugsafgrøder, men derimod vilde blomster, der har optaget neonicotinoid, som er et pesticid, nogle landmænd sprøjter med for at dræbe insekter.

»Det tyder på, at neonicotinoid, som er vandopløselig, spreder sig fra markerne til det omgivende miljø, hvor det bliver optaget af andre planter, som er meget attraktive for bier,« siger forskningsleder, Nadia Tsvetkov, fra York University, Canada, til The Guardian.

De canadiske forskere fandt også, at forskellige pesticider, der er blandet sammen, er endnu mere skadelige for bierne end ren neonicotinoid: Når insektgiften var blandet med et andet pesticid, fungicid boscalid, som dræber svampe, var det dobbelt så giftigt for bierne.

I Danmark er hver femte bifamilie død i løbet af vinteren, viste en undersøgelse fra Danmarks Biavlerforening for nyligt. Det er fjerde år i træk, at bidøden vokser.

Honningbier bestøver mange forskellige plantearter og er dermed afgørende for bevarelsen af biodiversiteten.

Værdien af biernes bestøvning af blomster i haver og i den vilde natur anslås således at være 30-50 gange større end værdien af deres honningproduktion, ifølge Danmarks Biavlerforening

Bierne bestøver også dyrkede afgrøder, og for dansk landbrug har de en værdi af 1 milliard kroner årlig, viser beregninger fra Danmarks Jordbrugsforskning

EU har varslet et totalt forbud mod neonicotinoid til efteråret. Allerede nu er det forbudt at sprøjte blomstrende afgrøder i EU-lande med insektgiften.  
 
ar
 

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.