Ny undersøgelse: hver femte dansker har været på hospitalet med hjernesygdom
au aalborg universitet hospital danskere hjernesygdom hver femte

Hjernesygdomme rammer mange danskere og har målbare personlige og samfundsmæssige konsekvenser. (Foto: Shutterstock)

Hjernesygdomme rammer mange danskere og har målbare personlige og samfundsmæssige konsekvenser. (Foto: Shutterstock)

19 november 2020

En ny undersøgelse fra Aarhus Universitet (AU) og Aarhus Universitetshospital kaster lys på, hvor mange danskere der rammes af hjernesygdomme hvert år - og hvad det koster samfundet.

Undersøgelsen viser, at over en million danskere i perioden 1995-2015 havde haft en skade eller sygdom i hjernen, som krævede undersøgelse eller behandling på et hospital.

Det skriver AU i en pressemeddelelse.

Tallene både overrasker forskerne og bekræfter nogle af deres forventninger.

»Ikke overraskende så vi, at de store folkesygdomme som depression og stress rammer rigtig mange, men det kom bag på os at se, hvor mange der havde haft en hospitalsdiagnosticeret hjernerystelse eller anden hjerneskade,« siger Christian Fynbo Christiansen, klinisk lektor på AU og overlæge på Aarhus Universitetshospital, i pressemeddelelsen.

Studiet har kortlagt de 25 væsentligste hjernesygdomme i Danmark, heriblandt stress, depression, psykiatriske lidelser, demenssygdomme, hjernetumorer og søvnforstyrrelser.

Men studiet maler også et billede af både personlige og samfundsmæssige konsekvenser ved hjernesygdom.

Alle sygdommene i hjernen, undtagen hovedpine, er forbundet med højere dødelighed - gennemsnitligt set op til fem gange højere end den generelle befolkning, men med stor variation alt efter sygdommen.

Tallene viser også, at hjernesygdommene koster samfundet mere end 120 milliarder kroner om året, svarende til 6 procent af Danmarks bruttonationalprodukt, står der i pressemeddelelsen.

Det er både direkte omkostninger som pleje, indlæggelser, medicin og dødelighed, men også indirekte, i form af tabt arbejdskraft.

»De sygdomme, der er forbundet med de største omkostninger, er depression, slagtilfælde, misbrug, angst og demens,« siger sundhedsøkonom Niels Skipper fra AU i pressemeddelelsen.

»Det er sygdomme, som enten har store samfundsomkostninger som følge af nedsat lønindtægt eller som følge af plejebehov.«

Forskerne håber, at studiet kan blive grundlag for fremtidig forskning og et redesign af sundhedssektoren, så hjernesygdomme bliver mindre omkostningsfulde.

»Der er så store omkostninger forbundet med hjernesygdomme, at det ikke alene kan have menneskelig, men også samfundsøkonomisk gevinst,« forklarer Christian Fynbo Christiansen i pressemeddelelsen.

Resultaterne er offentliggjort i tidsskriftet BMJ Open.

cll

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.