Ny coronavariant: Derfor er øget smitsomhed værre end øget dødelighed
Generelt vil det føre til flere dødsfald, når en ny coronavariant er mere smitsom, end når den er mere dødelig, påpeger forskere.
cluster b117 britisk_coronavariant vui 202012/01 voc 202012/01 n501y engelsk coronavariant

Storbritannien er ramt af en ny, mere smitsom coronavariant. Mandag aften meddelte den britiske premierminister, Boris Johnson, at situationen nu er så alvorlig, at der skrues yderligere op for restriktioner og indføres ny lockdown. (Illustration: Shutterstock) 

Storbritannien er ramt af en ny, mere smitsom coronavariant. Mandag aften meddelte den britiske premierminister, Boris Johnson, at situationen nu er så alvorlig, at der skrues yderligere op for restriktioner og indføres ny lockdown. (Illustration: Shutterstock) 

Ankomsten af vacciner har skabt lys for enden af corona-tunnelen.

Men midt i glæden over vaccinerne har en ny, britisk coronavariant pludselig gjort tunnelen mere mørk og dyb end før.

For selvom den britiske coronavariant, kendt som B.1.1.7, efter alt at dømme ikke er mere dødelig end ’almindelig’ coronavirus, ser den ud til at være langt mere smitsom.

Og den øgede smitsomhed risikerer at gå hårdt ud over det samlede regnskab over coronadødsfald, lyder det fra flere forskere.

»Det lyder nok umiddelbart lidt mere skræmmende, hvis en variant er mere dødelig. Men det kan hurtigt blive værre for det samlede antal døde, at varianten er mere smitsom, end hvis den havde været mere dødelig,« fortæller matematiker Viggo Andreasen, som er epidemiforsker og lektor ved Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet.

Han påpeger, at den britiske coronavariant potentielt kan medføre en stejlt stigende kurve af smittede i Danmark. Og hvis antallet af smittede stiger stejlt, vil antallet af indlagte og døde følge trop.

Britisk coronavariant

Modelleringsstudier fra England tyder på, at den nye britiske coronavariant er 50-74% mere smitsom end andre coronavarianter.

Alle tal er dog fortsat usikre, og studierne er ikke publiceret i videnskabelige tidsskrifter – og dermed ikke gennemtjekket af andre forskere.

Den britiske coronavariant har ifølge britiske undersøgelser 9 genetiske ændringer i det såkaldte spikeprotein – et protein, som sidder på overfladen af virusset og hjælper corona med at trænge ind i kroppens celler.

Man regner med, at det er disse ændringer, som gør virusset mere smitsomt.

Indtil videre er der ingen tegn på at coronavarianten giver et værre sygdomsforløb eller højere dødelighed for den enkelte patient.

Det ser heller ikke ud til, at varianten får betydning for virkningen af coronavacciner, men der foregår undersøgelser, som skal afklare spørgsmålet yderligere.

Regnestykke viser, hvorfor øget smitsomhed er værst

»Det er nærmest værre, at en variant er mere smitsom, end at den er mere dødelig. For når der er mange flere smittede, vil der også komme mange flere døde,« istemmer professor ved Aalborg Universitet, Mads Albertsen, som står i spidsen for at opspore den britiske variant blandt danske smittede.

I grafikken herunder kan du se et forsimplet regnestykke, som illustrerer, hvorfor øget smitsomhed samlet set kan medføre langt flere coronadødsfald end øget dødelighed.

Regnestykket er lavet af den britiske epidemiolog Adam Kucharski, som er medforfatter på en ny rapport om den britiske coronavariant.

»En coronavariant, som er 50 procent mere smitsom, vil generelt være et meget større problem end en variant, som er 50 procent mere dødelig,« påpeger Adam Kucharski, som er lektor ved Center for Matematisk Modellering af Infektionssygdomme på London School of Hygiejne and Tropical Medicine, på Twitter.

Grafik: Lise Brix/Videnskab.dk på baggrund af regnestykke fremlagt af den britiske forsker Adam Kucharski på twitter. Forskerens udregning handler om antallet af NYE dødsfald efter en måned. Eller rettere: Antallet af personer, der ender med at dø af den smitte, der er sket i den 5. generation.

Usikre men overbevisende tal

Den britiske coronavariant blev første gang opdaget i Storbritannien i september 2020. Siden da har varianten bredt sig hastigt i Storbritannien, og den er nu også fundet i Danmark og en lang række andre lande.

Kort før jul indførte britiske myndigheder en stram nedlukning af det britiske samfund med henvisning til, at B.1.1.7. potentielt kunne være op mod 70 procent mere smitsom end ’almindeligt’ coronavirus.

Flere danske forskere, herunder professor Eskild Petersen, var imidlertid skeptiske over for det usikre datagrundlag bag de britiske udmeldinger. Før jul påpegede flere forskere derfor over for Videnskab.dk, at man ikke kunne være sikker på, at B.1.1.7 vitterligt var mere smitsom end ’almindeligt’ coronavirus.

Alle oplysninger om B.1.1.7 er fortsat forbundet med usikkerhed, men nye britiske rapporter har imidlertid overbevist Eskild Petersen om, at vi bør tage den britiske coronavariant dybt alvorligt.

»For få dage siden kom en ny rapport, som peger på, at den britiske variant i hvert fald er 50 procent mere smitsom end andre varianter. Det er selvfølgelig mindre end de 70 procent, som vi først hørte tale om, men det er stadig meget bekymrende,« siger Eskild Petersen, som er professor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet.

»Det betyder, at vores tiltag for at bekæmpe virus vil være mindre effektive, og at vi kommer til at se flere indlagte og flere dødsfald,« tilføjer han.

Vi kan lære fra England

Samme melding lyder fra professor Mads Albertsen, som står i spidsen for at analysere (sekventere) positive danske coronaprøver og opspore nye coronavarianter.

»Lige nu ser det ud til, at den britiske coronavariant er ved at tage fat i Danmark. Og det er alvorligt. Det betyder, at vi risikerer at komme ind på samme vej som England, hvor der er store problemer med at kontrollere epidemien,« siger han og fortsætter:

»På den positive side er vi så heldige, at vi kan lære af de engelske erfaringer. Det betyder, at vi stadig kan nå at gøre noget, fordi vi ved fra briterne, hvad der venter os.«

Danske smittede stiger

En ny rapport fra Statens Serum Institut oplyser, at der i perioden fra 14. november til 26. december 2020 blev fundet 86 danskere, som var smittet med den britiske coronavariant.

Det svarer til, at 0,8 procent af de ca. 10.300 danske coronaprøver, som blev tjekket (sekventeret) i perioden, var af den britiske variant.

Ifølge Statens Serum Institut dækker tallene imidlertid over en »klar stigning« i andelen af britiske varianter blandt coronaprøverne:

I de sidste uger af 2020 blev andelen cirka fordoblet ugentligt, så andelen af smittede med den britiske variant lå på 2,3 procent i årets sidste uge.

»Det ligner det samme forløb, som begyndte i England. I slutningen af november havde englænderne en relativt lav forekomst af varianten. Men så begyndte tallene at stige mere stejlt uge for uge. Det betyder, at der forhåbentlig kommer til at gå en måneds tid, før den nye variant virkelig begynder at blive et problem i Danmark,« siger Mads Albertsen.

Overlæge Anders Fomsgaard fra Statens Serum Institut oplyste mandag til DR Nyheder, at myndighederne fra næste uge vil indføre en ny test, som hurtigt kan afsløre, om man er smittet med den britiske coronavariant. »SSI har udviklet en pcr-test, der tager den nye mutation. Vi kalder den delta pcr,« siger Anders Fomsgaard til DR Nyheder.

Britisk variant vil overtage

Nogenlunde samme melding kommer fra matematik-professor Viggo Andreasen.

»Hvis du prøver at regne på de nuværende tal, vil det tage et sted mellem 5-9 uger, før den britiske variant bliver dominerende i Danmark. Til den tid vil vi stadig have den gamle variant iblandt os, men det vil være den nye variant, som virkelig tæller og sætter tempoet for antallet af indlagte i Danmark,« siger han og tilføjer:

»Så ja; vi skal være bekymrede, og vi skal have stoppet væksten af den nye variant. Men opskriften er desværre præcis de samme hårde tiltag, som virker på den ’gamle’ variant.«

Coronavariantens mange navne

Den nye, britiske coronavariant kaldes af danske myndigheder for cluster B.1.1.7.

Britiske forskere kaldte indledningsvist den samme variant for VUI 202012/01 (Variant Under Investigation – på dansk variant under udforskning)

I nye britiske rapporter kaldes samme variant for VOC 202012/01 (Variant of Concern – på dansk bekymrende variant).

Varianten har flere mutationer. En af de mest omtalte mutationer har navnet N501Y.

Problemet med øget smitsomhed er generelt, at det kan medføre en eksponentiel stigning i antallet af smittede – det er den slags stigning, som ender med en stejl opadgående kurve.

»Med den ’gamle’ coronavariant har vi set, at kontakttallet har ligget omkring 1 henover efteråret – det betyder, at hver smittet person i gennemsnittet smitter en enkelt anden. På den måde bliver epidemien holdt på nogenlunde samme niveau.«

»Men hvis den nye variant er 50 procent mere smitsom, så stiger kontakttallet til 1,5. Det betyder, at hver enkelt smittet i gennemsnit smitter 1,5 andre, og så er det, vi begynder at se den stigende kurve,« forklarer Viggo Andreasen.

Som en ny sygdom

Han påpeger, at man kan forestille sig den nye britiske coronavariant som en helt ny sygdom, der er blevet introduceret i vores samfund – og som vil sprede sig sideløbende med ’den gamle’ coronavirus.

»Man kan tænke på det som to forskellige sygdomme, der egentlig ikke påvirker hinanden. Den ene har vi fået nogenlunde styr på med vores restriktioner. Den anden vokser bare eksponentielt i baggrunden,« siger Viggo Andreasen og fortsætter:

»I de næste uger vil det umiddelbart ikke se ud, som om der er ugler i mosen. Men på et tidspunkt vil det gå rigtig stærkt med stigningen i antallet af smittede. På den måde er det helt parallelt til situationen, som vi befandt os i 1. marts i fjor - lige før nedlukningen af Danmark. Vi har en sygdom som er begyndt at sprede sig i samfundet, men vi opdager det ikke rigtigt.«

På den positive side er der foreløbigt intet, der tyder på, at den britiske coronavariant medfører et værre sygdomsforløb eller øget dødelighed for den enkelte.

Der er foreløbigt heller ingen tegn på, at den nye coronavariant har betydning for virkningen af vacciner – det kan du læse mere om i artiklen Ny corona-variant i England: Det ved vi - og det ved vi ikke.

Kan ikke vente på sikre tal

Da Videnskab.dk skrev artiklen kort før jul, var alle oplysninger om den nye coronavariant fortsat behæftet med usikkerheder – og det er de stadig.

Ingen store studier af B.1.1.7. er indtil videre blevet publiceret i videnskabelige tidsskrifter, og dermed har studierne heller ikke gennemgået den såkaldte peer review-proces, hvor resultaterne tjekkes efter i sømmene af uafhængige forskere.

»Vi har fået flere data og rapporter på bordet, men der er stadig usikkerhed om alle oplysninger. Men alt peger stadig på, at den er betydeligt mere smitsom end andre coronavarianter. Der er kommet en håndfuld rapporter, som alle sammen peger på, at den er et sted mellem 50 og 74 procent mere smitsom,« siger Mads Albertsen og tilføjer, at de britiske beregninger er lavet af verdens førende forskere på området.

»Vi bliver desværre nødt til at vente nogle måneder, før vi kan være helt sikre på tallene og slå to streger under. Men hvis den virkelig er så smitsom, som alt tyder på, så er vi nødt til at handle nu. Vi kan ikke vente på fuldstændig sikre svar.«

Du kan læse meget mere om coronavirus og se de nyeste tal og grafer over udbredelsen i denne artikel, som hele tiden opdateres på Videnskab.dk.

Blandt andet kan du se tal for smittede, indlæggelser og døde for alle verdens lande i denne interaktive graf:

 

Detaljer til regnestykket

Tilføjelse til artiklen 18. januar 2021:

Skarpe hjerner har på sociale medier sat spørgsmålstegn ved forskeren Adam Kucharskis regnestykke.

De mener, at antallet af døde i regnestykket burde være langt højere - og hvis du kigger i tabellen ovenfor, hvor regnestykket er udpenslet kan du se, at de har ret, når man ser på det SAMLEDE antal døde efter en måned.

Tallet i forskerens udregning handler om antallet af NYE dødsfald efter en måned. Eller rettere: Antallet af personer, der ender med at dø af den smitte, der er sket i den 5. generation.

Ser man derimod på det samlede døde i de tre scenarier, så er det henholdsvis:

1) 617
2) 926
3) 2361

Grundlæggende er pointen bag regnestykket at illustrere, at øget smitsomhed fører til flere døde end flere øget dødelighed - og det viser begge regnestykker. Men nu er det altså udpenslet her til de skarpe matematikere, som måtte undre sig over resultatet.

Resultatet kan også ses i denne graf:

 

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcasts herunder. Du kan også findes os i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk