Novo Nordisk Fonden støtter ny forskning i børns udvikling og trivsel
15 maj 2017

Novo Nordisk Fonden har netop bevilget næsten 6 millioner kroner til forskning i, hvorvidt sociale indsatser virker, og hvilke forhold der har betydning for, om de virker. Bevillingen går til SFI og skal finansiere projektet ’Børns Udvikling og Trivsel – Database og Analyse’.

Det skriver Novo Nordisk Fonden i en pressemeddelelse.

Projektet gør det muligt for forskere på SFI at starte en stor forløbsundersøgelse, der vil følge 30.000 børn i en årrække. Projektet vil derfor indsamle vigtig viden, som blandt andet kan få betydning for den måde, man benytter konflikthåndteringsværktøjer i forbindelse med skilsmisse i børnefamilier.

Signe Boe Rayce er forsker på SFI og projektleder for undersøgelsen. Hun forklarer, hvordan den nye viden kan få afgørende betydning for børns udvikling i fremtiden.

»Det kan for eksempel være viden om, hvorvidt konflikthåndteringsværktøjer til forældre i skilsmisse har betydning for barnets udvikling og trivsel på sigt. Eller det kan være viden om, hvor tidligt vi kan observere de forskelle i trivsel og læring mellem udsatte og ikke-udsatte børn, som vi i dag ser, om der er forskelle afhængigt af, hvilke kommunale tilbud børnene tilbydes, og om der er grupper af børn, som har særlig glæde af specifikke tilbud,« siger hun i pressemeddelelsen. 

Undersøgelsens 30.000 deltagere vil komme fra alle dele af landet, og børnene vil komme fra mange forskellige baggrunde. Det betyder, at man vil få mere viden om, hvordan opvækst under forskellige forhold samt støttende indsatser påvirker dem som børn, unge og voksne.

Bevillingen fra Novo Nordisk Fonden vil, sammen med 4,4 mio. kr. afsat af Social- og Indenrigsministeriet i satspuljeforhandlingerne 2016, finansiere oprettelsen af databasen, de to første runder dataindsamling samt tilhørende følgeforskning.

cak

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.