Mytedrab: Intet belæg for stigning i brug af steroider
Ifølge medierne og nogle eksperter er steroidforbruget et stigende problem, som gerne skal tackles hurtigst muligt. Men når man gransker tallene, er det svært at finde evidens, der understøtter den påstand, skriver to forskere.
Doping anabole anabolske steroider ASS steroidmisbrug epidemisk omfang ikke-medicinsk anvendelse ESPAD konsekvenser kardiovaskulær sygdom undertrykkelse af hormonaksen (HPTA) depression afhængighed folkesundheden

Forbruget af anabole steroider bliver bekrevet som stigende, og det er en påstand, der ofte uden forbehold bliver accepteret af sensationslystne journalister og akademikere, der vil berettige deres forskning. (Foto: Shutterstock)

Da den britiske realitystjerne Spencer Matthews kendt fra realityserien 'Made in Chelsea' i juli 2016 stod frem på morgenshowet 'Good Morning Britain' og talte åbent om sit tidligere forbrug af anabole steroider, var det bagvedliggende budskab lige så klart, som det var forudsigeligt: Brugen af steroider er en trussel mod folkesundheden.

Historien kort
  • Sensationslystne medier beskriver forbruget af anabole steroider som 'en epidemi på fremmarch'.
  • Men gransker man tallene, dukker et meget anderledes billede op.
  • Her forklarer to danske forskere vanskeligheden ved at danne sig et billede af et problem, der klart udgør en udfordring for folkesundheden.

Og endnu vigtigere: Antallet af brugere er stigende.

Sammen med den praktiserende læge Hilary Jones blev Spencer Matthews inviteret til at kommentere den påståede eksplosion af unge mænd, der bruger steroider til at opnå en stærkere og mere muskuløs krop.

I denne udgave af 'Good Morning Britain Investigates' blev britiske kanyleklinikker, der arbejder med misbrugere, kontaktet for yderligere informationer om steroidproblemets omfang.

Otte gange flere fik byttet deres kanyler 

Undersøgelsen afslørede blandt andet, at antallet af steroidbrugere, der benyttede kanylebyttecentralen i South Wales, de seneste fem år er blevet otte gange større (fra 269 til 2.161 brugere).

Desuden afslørede den, at forbruget af præstationsfremmende stoffer (herunder steroider) var 20 procent højere, end det var bare et år tidligere i Cheshire og Merseyside i England, og at drenge helt ned i 14 års-alderen bruger steroider.

Andre nyhedsmedier var hurtige til at videreformidle disse tilsyneladende alarmerende resultater.

De spredte budskabet om et stigende steroidbrug og hævdede alle, at forbruget af anabole steroider havde nået et 'epidemisk omfang'.

For eksempel satte det populære magasin 'Men’s Health' sig for at 'undersøge Storbritanniens appetit på anabole steroider. Men's Health'-artiklen hævder blandt andet, at: »…. dem, der tager steroider, er blandt en voksende gruppe. Faktisk er de helt normale.«

Er brugen af steroider blevet normaliseret?

Også i andre lande end Storbritannien er mange af den opfattelse, at brugen af steroider er blevet normaliseret blandt unge, der ønsker at se godt ud.

I en artikel publiceret af det norske Actis - et samarbejdsorgan, der arbejder på at reducere skaderne forårsaget af brug af stoffer og alkohol - kommenterer netværkets generalsekretær, Mina Gerhardsen, på en undersøgelse, der afslører, hvad hun mener, er en øget accept og brug af doping.

Hun udtaler: »Forbruget og opfattelsen af doping er under forandring. Mens det tidligere handlede om at få store muskler, bruger flere nu doping som en genvej til drømmekroppen.«

Doping anabole anabolske steroider ASS steroidmisbrug epidemisk omfang ikke-medicinsk anvendelse ESPAD konsekvenser kardiovaskulær sygdom undertrykkelse af hormonaksen (HPTA) depression afhængighed folkesundheden

Brugen og opfattelsen af doping er under forandring. (Foto: Shutterstock)

Mytens tilblivelse

Opfattelsen af, at forbruget af anabole steroider er stigende, bliver ofte accepteret uden forbehold af sensationslystne journalister, som det ses ovenfor. Men det gælder også akademikere, der vil berettige deres forskning.

Eksempelvis beskriver et studie antallet af brugere af anabole steroider verden over som 'stigende' helt uden belæg for denne påstand.

En svensk doping-forsker hævdede endda for nylig, at brug af anabole steroider er det næststørste misbrugsproblem i Sverige kun overgået af alkoholmisbrug. 

Ikke understøttet af evidens

Denne påstand blev ikke understøttet af evidens ud over ekspertudtalelser (heriblandt hans egen).

Desværre bliver der kun sjældent stillet spørgsmålstegn ved disse og lignende påstande, og de bliver stort set aldrig understøttet af evidens.

At forbruget af anabole steroider skulle være eskaleret, lader desuden til at have fået status som almen viden blandt dele af det sundhedsfaglige personale, visse misbrugsrådgivere og personer inden for fitness- og styrketræningsmiljøet.

Anabole androgene steroider

Anabole androgene steroider (AAS) er nok den bedst kendte form for doping, specielt på grund af mediernes kraftige fokusering på stofgruppen.

Stoffets virkning er også meget synlig, da dopingbrugere af denne type stoffer har en markant og hurtig udvikling af muskelmassen. 

Anabolisme er oprindelig betegnelsen for en proces, hvor der opbygges komponenter i organismens strukturer.

Det bedst kendte af de anabole stoffer er det mandlige kønshormon, testosteron. Størstedelen af de anabole stoffer tilhører gruppen steroider, som er en række hormoner, der udgår fra den samme molekylære struktur.

Testosteron og de kunstigt fremstillede steroider kaldes under ét for anabole androgene steroider og er kendt for deres vævs- og muskelopbyggende effekt.

Anabole steroider indtages i form af piller, indsprøjtninger, cremer eller plastre.

(Kilde: Antidoping Danmark)

Forbruget af anabole steroider stiger ikke 

Uanset hvor tiltrækkende denne opfattelse er, mangler der evidens til at bakke den op.

Når man gransker den tilgængelige evidens, ser den faktisk ud til at understøtte den modsatte konklusion - nemlig at forbruget af anabole steroider har været relativt stabilt i de seneste 20 år med et mindre fald efter årtusindeskiftet. Det må siges at være en lidt anden historie.

Man kan naturligvis ikke udlede, at forbruget af anabole steroider er steget ud fra stigningen i antallet af brugere, der benytter kanyleklinikker, ligesom man ikke kan udlede noget som helst om forekomsten af brystkræft ud fra antallet af kvinder, der bliver screenet for sygdommen.

Så lige som de fleste andre mediehistorier bidrager 'Good Morning Britain Investigates' ikke nævneværdigt til afklaring af sagen.

Kanyleklinikkernes øgede aktivitet kan lige så godt skyldes andre faktorer. Eksempelvis mere effektive rekrutteringsstrategier og en øget bevidsthed om brugen af anabole steroider blandt misbrugsrådgiverne.

Det er også vanskeligt at drage konklusioner om udviklingen af omfanget på baggrund af beslaglæggelsesstatistikker, fordi en række faktorer - såsom tildeling af ressourcer og prioritering af opgaver blandt politiet og toldvæsenet – kan have indflydelse på disse tal. 

Hvad ved vi om udviklingen i brugen?

Der findes ingen langsigtede data, der understøtter forestillingen om, at forbruget af anabole steroider er steget i løbet af de seneste 20 år.

I en nylig metaanalyse blev den globale livstidsprævalens - antallet af steroidbrugere verden over - anslået til at være 3,3 procent, uden signifikant forskel mellem de to perioder 1990-1999 (2,9 procent) og 2000-2013 (3,2 procent) og uden signifikant sammenhæng mellem publikationsår og prævalens. 

Vanskeligt at se udvikling i forbrug 

Idet spørgsmål om forbruget af anabole steroider er fraværende fra de fleste internationale systematiske og langsigtede rusmiddelundersøgelser (for eksempel UNODC World Drug Report og den europæiske narkotikarapport), er det vanskeligt præcist at afgøre, hvordan det globale forbrug af anabole steroider har udviklet sig.

Doping anabole anabolske steroider ASS steroidmisbrug epidemisk omfang ikke-medicinsk anvendelse ESPAD konsekvenser kardiovaskulær sygdom undertrykkelse af hormonaksen (HPTA) depression afhængighed folkesundheden

Det bedst kendte af de anabole stoffer er det mandlige kønshormon, testosteron. Testosteron og de kunstigt fremstillede steroider kaldes under ét for anabole androgene steroider, og er kendte for deres vævs- og muskelopbyggende effekt. Anabole steroider indtages i form af piller, indsprøjtninger, cremer eller plastre. (Foto: Shutterstock)

Men der findes én europæisk og enkelte nationale undersøgelser (primært fra USA, Storbritanien, Sverige og Australien), der har målt forbruget af anabole steroider i forskellige populationer over en lang nok periode - nogle siden 1991 – til at kunne kvalificere problemstillingen.

Projektet European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs (ESPAD) har siden 1995 publiceret data om de 15-16-åriges rusmiddelvaner i Europa, og den seneste rapport blev publiceret den 20. oktober 2016.

Ifølge ESPAD-undersøgelsen har forbruget af anabole steroider varieret fra 0 til 5 procent i de deltagende europæiske lande i løbet af de seneste 20 år (1995-2015), og der er ikke nogle tydelige mønstre at spore på tværs af landende.

Lavt forbrug i langt størstedelen af ​​landene

Samlet set er forekomsten forholdsvis lav i langt størstedelen af ​​landene. 

I de seneste 20 år har den typisk svinget mellem 0 og 2 procent, og mens nogle lande (for eksempel Bulgarien, Grækenland, Irland og Polen) har oplevet en svag stigning, har andre (for eksempel Kroatien, Letland, Slovenien og Storbritannien) oplevet et fald.

Resultaterne fra de nationale rusmiddelundersøgelser - hvoraf de fleste er blevet gennemført oftere (for eksempel hvert år eller hvert andet år) end ESPAD-undersøgelsen - afslører et andet og mere konsistent billede af udviklingen i ​​forbruget af anabole steroider som illustreret i nedenstående figur. 

Selv om der ikke har været drastiske udsving i forbruget af anabole steroider mellem 1991 og 2015, viser et stort mindretal af undersøgelserne, at forbruget af anabole steroider begyndte at stige i begyndelsen af ​​1990'erne, fladede ud ved årtusindeskiftet og faldt op gennem 00’erne.

Andre undersøgelser fandt en lille eller ingen ændring, mens kun to undersøgelser fandt en stigning i forbruget af ​​anabole steroider. Den ene foretaget blandt voksne i alderen 35-64 år og den anden blandt skolebørn i perioden fra 2009 til 2013.

steroider udvikling

Figuren viser udviklingen i brugen af anabole steroider. Som det fremgår, er der ikke sket en stigning de seneste femten år. (Figur: Anders Schmidt Vinther)

Kan vi stole på tallene?

Selvfølgelig skal tallene fortolkes med forsigtighed. 

Først og fremmest kan forbruget af anabole steroider godt være steget på trods af, at data viser det modsatte.

De fleste af undersøgelserne, der blev anvendt til den ovenstående figur, blev udført blandt eksempelvis skolebørn og baggrundsbefolkningen. Det er begge populationer, som adskiller sig fra de typiske forbrugere af anabole steroider, som typisk er unge mænd, der går i fitnesscenter.

Det er derfor muligt, at forbruget af anabole steroider er steget i sidstnævnte gruppe, samtidig med at det er faldet i de to førstnævnte.

Er antal brugere steget med fitnessindustrien?

I betragtning af fitnessindustriens rivende udvikling kan det samlede antal steroidbrugere godt være steget, hvis vi antager, at prævalensen i fitnessmiljøet har været stabil.

Antallet af medlemskaber i fitnesscentrene i Danmark er steget fra cirka 550.000 i 2009 til omkring 810.000 i 2015, så derfor er det muligt, at antallet af brugere af anabole steroider har fulgt trop.

Falske svar kan have effekt på resultatet

Falsk negative svar kan resultere i en underestimering af den sande prævalens, og de er et velkendt fænomen, når forskerne studerer sportsdoping.

Doping anabole anabolske steroider ASS steroidmisbrug epidemisk omfang ikke-medicinsk anvendelse ESPAD konsekvenser kardiovaskulær sygdom undertrykkelse af hormonaksen (HPTA) depression afhængighed folkesundheden

Forskerne står overfor en række udfordringer i forbindelse med dataindsamling. Både falsk negative og positive svar kan forvrænge resultatet, og ændringer i formuleringen af ​​spørgsmålet om forbruget af anabole steroider kan have en effekt på respondenternes svar på spørgsmålet. (Foto: Shutterstock)

Falsk positive svar kan på den anden side forklare forskelle i den modsatte retning.

For eksempel svarede op til 3,1 procent af de adspurgte i ESPAD-rapporten fra 2011, at de havde taget det ikke-eksisterende stof 'relevin'.

Forskerne indførte 'relevin' i spørgeundersøgelsen for at tydeliggøre risikoen for falsk positive svar.

Desuden kan ændringer i formuleringen af ​​spørgsmålet om forbruget af anabole steroider have en effekt på respondenternes forståelse af og svar på spørgsmålet.

Det skal dog tilføjes, at de undersøgelser, der rapporterede, at de havde ændret spørgsmålet, kun foretog mindre ændringer, som ikke menes at havehaft en væsentlig effekt på resultaterne.

Nationale variationer i forbruget

Der kan være nationale variationer i forbruget af anabole steroider, og hvordan det har udviklet som følge af forskellige sociale, kulturelle og institutionelle faktorer.

Men den sparsomme dokumentation, der er tilgængelig på nuværende tidspunkt, giver ikke mulighed for sammenligning på tværs af lande.

Denne diskussion om prævalens har ikke kun metodisk relevans. Overdrivelse af prævalensen er i sig selv et problem.

En nylig storstilet undersøgelse blandt universitetsstuderende og andre studerende fra syv EU-lande viste, at de jævnaldrendes opfattelse af forbrug og holdning til alkohol forudsagde personlig adfærd og holdninger. Det gælder også for forbruget af ​​tobakhashulovlige stoffer og receptpligtige stimulanser.

Hvis disse resultater kan generaliseres til forbruget af anabole steroider, kan man ved at overdrive problemets omfang risikere at bidrage til at øge antallet af brugere - en utilsigtet konsekvens, der unægtelig vil gøre mere skade end gavn.

Forbruget er en udfordring for folkesundheden

Det er vigtigt at understrege, at vi på ingen måde forsøger at bagatellisere eller nedtone den udfordring, som forbruget af anabole steroider udgør for folkesundheden.

Fordi det først var i begyndelsen af 1980'erne, at forbruget af anabole steroider blev udbredt udenfor elitesportsverdenen, har vi formentlig endnu ikke set de langsigtede bivirkninger blandt tidligere og nuværende steroidbrugere.

Det er imidlertid almindeligt anerkendt, at steroidbrug er forbundet med en bred vifte af helbredskonsekvenser som eksempelvis hjertekarsygdom, undertrykkelse af hormonaksen (HPTA), depression og afhængighed.

Vi hævder heller ikke, at forbruget af anabole steroider hører fortiden til.

Bevismængden understøtter ikke påstanden

Selvom evidensmængden, der er tilgængelig på nuværende tidspunkt, ikke understøtter påstanden om et eskalerende forbrug af anabole steroider, viser et nyligt britisk studie, at forbruget er blevet en større udfordring for folkesundheden i de seneste 20 år.

Dette fremgår af stigningen i antallet af steroidbrugere, der benyttede kanyleklinikker i perioden 1995 til 2015 og den sideløbende eksplosion i det samlede antal uddelte kanyler (14.293 til 139.956) såvel som i antallet af uddelte kanyler per person (fra 26 til 57).

Brugen af anabole steroider udgør derfor klart en udfordring for folkesundheden.

ForskerZonen

Denne artikel er en del af ForskerZonen, som er stedet, hvor forskerne selv kommer direkte til orde. Her skriver de om deres forskning og forskningsfelt, bringer relevant viden ind i den offentlige debat og formidler til et bredt publikum.

ForskerZonen er støttet af Lundbeckfonden.

Politikere, sundhedspersonale og personer, der arbejder med forebyggelse af stofmisbrug, bør tage de fysiske, psykiske og sociale konsekvenser af steroidbrug alvorligt. 

Men indtil der kommer dokumentation som kan understøtte påstanden, er opfattelsen af at steroidbrug er 'en epidemi på fremmarch' ikke andet end en myte.

Dette er en let modificeret udgave af en artikel publiceret hos International Network for Doping Research.

Oversat fra denne ScienceNordic-artikel af Stephanie Lammers-Clark

 

Lyt på Videnskab.dk!

Hver uge laver vi digital radio, der udkommer i form af en podcast, hvor vi går i dybden med aktuelle emner fra forskningens verden. Du kan lytte til den nyeste podcast i afspilleren herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Har du en iPhone eller iPad, kan du finde vores podcasts i iTunes og afspille dem i Apples podcast app. Bruger du Android, kan du med fordel bruge SoundClouds app.
Du kan se alle vores podcast-artikler her eller se hele playlisten på SoundCloud