Myndigheder om HFCS: High fructose corn syrup er ufarligt
Om få år kan den omdiskuterede sukkertype højfruktose majssirup frit bruges i EU. Forskerne er indbyrdes uenige om, hvorvidt sukkeret er farligere end almindeligt sukker. Fødevareministeren og Fødevarestyrelsen vurderer, at der ikke er grund til bekymring.

High fructose corn syrup bruges især i læskedrikke i Amerika. Danske forskere forventer, at vi også herhjemme vil se, at produktet vil blive brugt i sodavand. (Foto: Shutterstock)

High fructose corn syrup bruges især i læskedrikke i Amerika. Danske forskere forventer, at vi også herhjemme vil se, at produktet vil blive brugt i sodavand. (Foto: Shutterstock)

'High fructose corn syrup'. HFCS. Højfruktose majssirup.

Bid mærke i disse navne, for de dækker alle over en omdiskuteret sukkertype, der er klar til at gøre et seriøst indtog på det danske marked fra 2017. Der ophæver EU Kommissionen nemlig kvoten på produktet, så fødevareindustrien kan bruge det på lige fod med almindeligt hvidt sukker.

Siruppen er blevet diskuteret meget blandt forskere og i medier, fordi det har fået noget af skylden for amerikanernes problem med fedme. Problemet ligger ifølge flere forskere i det høje indhold af fruktose, også kendt som frugtsukker. 

Ifølge den danske lektor Per Bendix Jeppesen indeholder højfruktose majssirup 55 procent fruktose og 45 procent glukose, og det kan være medvirkende til udviklingen af fedtlever, der senere kan føre til type 2-diabetes, hvis man indtager store mængder af det hver dag.

Tanken om, at produktet eksempelvis skal komme til at erstatte almindeligt hvidt sukker i sodavand herhjemme, bekymrer ham derfor.

Flere varer med high fructose corn syrup

»Vi kan forvente fremadrettet, at der kommer flere fødevarer med det her produkt i, fordi det er billigere end almindeligt sukker. Min allerstørste bekymring er dog sodavand. Vi har set en kraftig stigning i sodavandsindtagelse inden for de sidste 10 år, og man bør overveje det her seriøst. Vi skal være påpasselige med det,« siger Per Bendix Jeppesen, der er lektor ved Institut for Klinisk Medicin – Medicinsk Endokrinologisk afdeling ved Aarhus Universitetshospital.

For nylig skrev Videnskab.dk om et nyt studie, som viser, at HFCS øger dødeligheden og nedsætter fertiliteten hos hunmus. Alligevel ser Fødevareministeren og Fødevarestyrelsen ikke grund til bekymring på baggrund af den litteratur, der foreligger på området, og det bakkes de op i af en anden forsker på området i artiklen 'Danmarks nye sukker slår mus ihjel - men »ikke nødvendigvis mennesker«'.

Fakta

HFCS kommer i forskellige varianter. Den ene indeholder 55 procent fruktose, mens den anden kun indeholder 42 procent.

I Amerika udgør HFCS 42 procent af alt tilsat sukker, mens almindeligt hvidt sukker står for 44 procent. De resterende procenter er andre former for sødemidler som honning og stevia.

Selvom indtagelsen af HFCS er høj i Amerika, er det kun cirka 8 procent af alt indtaget sukker, der stammer fra HFCS på globalt plan.

Kilde: Studie fra Utah University

Videnskab.dk har derfor besluttet sig for at dykke ned i den betændte HFCS-debat.

HFCS blev introduceret i USA i 70'erne

Højfruktose majssirup udvindes fra majs og bruges især i Amerika til at søde eksempelvis læskedrikke, morgenmadsprodukter og kager. Produktet er både billigere og nemmere at arbejde med end almindeligt hvidt sukker.

Produktet blev introduceret på det amerikanske marked i begyndelse af 1970'erne, fordi sukkerpriserne var meget ustabile.

Prisen på sukker fra sukkerroer eller sukkerrør kunne fra det ene til det andet år stige til det dobbelte. Det var industrien utilfreds med.

Majssiruppen har en smag, der minder om almindeligt sukker og kan erstatte almindeligt hvidt sukker 1:1 i fødevarer. Desuden har højfruktose majssirup en fordel i, at den ikke krystalliserer.

Fruktose kan give fedtlever

Men er det farligt? Ja, hvis man spørger Per Bendix Jeppesen. Mængden af fruktose i højfruktose majssirup er problematisk, mener han:

»Det, forskere diskuterer, er, om almindeligt bordsukker og højfruktose majssirup ikke er lige usundt. Men der er dog en forskel. Højfruktose majssirup indeholder 14 procent mere fruktose end almindeligt sukker, og det har nogle kedelige effekter på kroppen,« siger Per Bendix Jeppesen.

HFCS-siruppen udvindes af majs og er meget billig at producere. Den er samtidig let for industrien at bruge, fordi den kan erstatte almindeligt hvidt sukker 1:1. (Foto: Colourbox)

Han forklarer, at fruktosen kun kan omsættes i leveren, og hvis man indtager meget, kan det ophobes som fedt i leveren og give tilstanden fedtlever. Når der er fedt i leveren, bliver vævet her mindre følsomt over for insulin. Den lavere insulinfølsomhed kan i værste tilfælde føre til type2-diabetes.

»Intet grundlag for at tro, at højfruktose majssirup er mere skadeligt«

Der er også fruktose i almindeligt hvidt sukker. Her er fordelingen 50 procent fruktose og 50 procent glukose, hvilket altså ikke afviger ret meget fra højfruktose majssirup.

Og netop derfor mener lektor Ole Hartvig Mortensen fra Afdeling for Celle- og Metalbolismeforskning på Københavns Universitet ikke, at diskussionen om produktet er baseret på et ordentligt grundlag.

»Det er en følelsesladet diskussion, som ikke har udspring i litteraturen. Lige nu har vi ikke noget grundlag for at konkludere, at højfruktose majssirup er mere skadeligt end almindeligt sukker – det er konsensus. Hvis man lader være med at kigge på enkelte studier, er der ikke nogen forskel på de to sukkertyper,« siger han.

Ole Hartvig Mortensen bliver bakket op af seniorrådgiver Heddie Mejborn fra DTU Fødevareinstittutet, der blandt andet har rådgivet Fødevarestyrelsen angående højfruktose majssirup. Fødevarestyrelsen har til dr.dk udtalt, at de ikke ser et problem ved at anvende højfruktose majssirup. 

»Nogle studier er lavet med doser af fruktose, der er urealistiske i forhold til, hvad man vil finde i kosten. Desuden kan studier med dyr, hvor man har givet ren fruktose ikke sættes lig med højfruktose majssirup. Det er altså ikke meget anderledes end almindeligt sukker,« siger hun.

Ministeren er ikke i tvivl

Debatten om højfruktose majssirup blev aktuel tilbage i november sidste år, hvor dr.dk bragte en række artikler om emnet. I den anledning stillede folketingsmedlem Liselott Blixt (DF) et spørgsmål til fødevareminister Dan Jørgensen (S).

Fakta

På ingredienslisten vil højfruktose majssirup være at finde under disse betegnelser: ’fruktose-glukose sirup’, ’glukose-fruktose sirup’ eller ’isoglukose’.

Rækkefølgen af fruktose og glukose er væsentlig, fordi den bestemmer, hvilken slags der er mest af. Hvis fruktose står først, er der mere af det end glukose.

Kilde: Fødevarestyrelsen

»Hvordan vil ministeren sikre, at vi ikke i Danmark får en øget vækst af diabetikere på grund af, at 'high fructose corn syrup' ikke vil være kvotebelagt efter 2017? Der henvises til artiklen 'Fedmeforsker advarer: Farligt sukker på vej til Europa', der blev bragt på dr.dk den 28. oktober 2014,« spurgte Liselott Blixt (DF) 28. oktober 2014.

Fødevareministeren Dan Jørgensen var klar i mælet, da han svarede på spørgsmålet 25. november: Han mener ikke, at der er noget at være bange for.

»Man har ikke kunnet vise, at HFCS giver en anden appetitregulering end sukrose, og nyere studier har ikke kunnet bekræfte, at indtag af HFCS resulterer i større forekomst af overvægt sammenlignet med almindeligt hvidt sukker (sukrose),« skriver Dan Jørgensen i sit svar til Liselott Blixt 25. november 2014.  

Amerikanske forskere startede debatten

Selvom fødevareministeren, Heddie Mejborn fra DTU Fødevareinstituttet og Ole Hartvig Mortensen fra Københavns Universitet er enige om, at højfruktose majssirup ikke er mere farligt end almindeligt hvidt sukker, er der en klar uenighed i forskerverdenen.

Det er nemlig ikke kun danske Per Bendix Jeppesen, der er bekymret for sukkertypen. En hurtig Google-søgning frembringer for eksempel et amerikansk studie, som er meget skeptisk over for produktet.

Studiet er publiceret i det anerkendte videnskabelige tidsskrift American Journal of Clinical Nutrition og peger på en mulig sammenhæng mellem indtagelsen af læskedrikke tilsat højfruktose majssirup og fedmeepidemien i Amerika. Dette studie startede ifølge Ole Hartvig Mortensen hele debatten tilbage i 2004. 

Siden da er der kommet mange studier på området, der enten prøver at vise, at højfruktose majssirup er mere farligt end almindeligt sukker eller ikke kan finde en forskel

Fakta

EU ophæver kvoten for højfruktose majssirup, også kendt som isoglukose, i 2017, fordi de gerne vil imødegå konkurrencen fra isoglucose på det globale marked. Du kan læse en uddybende forklaring på, hvorfor kvoterne ophører, i boksen under artiklen.

Kilde: EU Kommissionen

Ole Hartvig Mortensen fortæller eksempelvis, at hans forskningsgruppe publicerede et studie i 2013, der viser, at aminosyren taurin, der dannes i galden, kan modvirke de negative effekter af en diæt med et højt indtag af fruktose. 

Uenighed blandt forskere er ikke usædvanligt

Trods uenighed, vurderer Fødevarestyrelsen stadig, at højfruktose majssirup ikke er mere farligt end almindeligt hvidt sukker, og de vil ikke forholde sig til uenigheden forskerne imellem eller det nye studie fra Utah University.

»Vi kan kun forholde os til den ekspertviden, der bliver lagt frem. Vi forholder os som sådan ikke til uoverensstemmelser i forskerverdenen,« skriver Fødevarestyrelsen i en mail til Videnskab.dk. 

Heddie Mejborn forklarer, at det ikke er usædvanligt, at forskerne er uenige, men hvis der kommer vigtige studier frem, vil Fødevareinstituttet kigge på dem og informere Fødevarestyrelsen.

»Det er ikke usædvanligt, at forskere er uenige om tolkning af data. Man vil ikke ændre anbefalingen på grund af nogle enkelte studier, men vi gør selvfølgelig Fødevarestyrelsen opmærksom på, hvis der kommer noget nyt, der kan ændre deres håndtering af området,« siger Heddie Mejborn.

Vi spiser alt for meget sukker - uanset type

Forskerne er altså indbyrdes uenige om, hvorvidt højfruktose majssirup er mere skadeligt for os sammenlignet med almindeligt hvidt sukker. Men én ting er de dog enige om:

Vi indtager nemlig alt for meget sukker, uanset type, som i sig selv kan føre til overvægt og type 2-diabetes.

»Allerede nu er sukkerindtaget hos danskerne for højt. Selvom vi forbød højfruktose majssirup, ville vi stadig spise for meget almindeligt sukker. Men vi kan skubbe det i den forkerte retning, for jeg er ikke i tvivl om, at industrien vil bruge det,« siger Per Bendix Jeppesen. 

Ole Hartvig Mortensen er heller ikke i tvivl om, at højfruktose majssirup vil blive populært i industrien. Han er også bekymret for, at vi vil se en stigning i mængden af tilsat sukker generelt.

»Jeg er ikke i tvivl om, at billige mærker vil anvende det her produkt. Coca Cola i Europa vil måske ikke anvende det i samme grad, fordi det kan skabe for meget negativ omtale. Men faren kan være, at producenter generelt vil tilsætte mere sukker til maden. Det vil betyde et større indtag af sukker, der kan lede til eksempelvis diabetes,« slutter han.  

Derfor ophæver EU kvoten på HFCS

Hele debatten om højfruktose majssirup blev interessant for Danmark i efteråret 2014. Her kom det frem, at EU Kommissionen ophæver kvoterne for brugen af produktet i industrien.

Lige nu er højfruktose majssirup eller isoglukose, som det hedder hos EU Kommissionen, kvotebelagt til at udgøre under fem procent af EU’s samlede sukkermarked. Kvoterne er blevet indført for at begrænse produktionen af blandt andet sukker, isoglukose og mælk. Produktion ud over kvoterne afregnes til en lavere pris end prisen inden for kvoterne. Det er derfor ikke attraktivt at producere ud over kvoterne. 

Men hvorfor ophæver EU Kommissionen overhovedet kvoterne for den omdiskuterede sukkertype?

»Et af målene med sukkerreformen er at gøre sektoren mere konkurrencedygtig i forhold til at imødegå en øget eksponering af EU’s sukkermarked til det globale marked og konkurrencen fra isoglukose,« skriver EU Kommissionen i deres rapport: Udsigterne for EU landbrugsmarkeder og indkomst 2014 – 2024.

Der er altså et økonomisk incitament til at ophæve kvoterne. De forklarer i rapporten, at effekten af denne sukkerreform vil betyde, at prisen på almindeligt hvidt sukker i EU vil nærmere sig prisen på det globale marked. Lige nu er der en forskel på 200 Euro pr. ton, men denne forskel forventer EU Kommissionen vil falde til 50 Euro per ton.

Det samlede mål med hele sukkerreformen er ifølge rapporten, at EU skal blive selvforsynende med sukker i 2024. Det skal isoglukose blandt andet hjælpe med, da det kan erstatte noget af det almindelige hvide sukker.

»Isoglucose forventes at udgøre en stigende andel af det samlede sødestof forbrug. Med en produktion på 2,3 millioner tons om året, vil det udgøre næsten 12 procent at det samlede sødestof forbrug inden 2024,« skriver EU Kommissionen i deres rapport. 

Dansk EU-parlamentariker er bekymret

Selvom EU Kommissionen har taget beslutningen om at ophæve kvoten for højfruktose majssirup, har der været bekymring blandt EU-parlamentarikerne. 

Christel Schaldemose (S) stillede 31. oktober 2014 en række spørgsmål til Kommissionen vedrørende mulige konsekvenser af at ophæve kvoterne. 

  1. Er Kommissionen bekendt med de bekymringer som forskere og sundhedsorganisationer udtrykker ved HFCS?
     
  2. Har Kommissionen via EFSA foretaget nogen sundhedsvurderinger af sukkeret? Vil Kommissionen i benægtende fald overveje at foretage en sådan vurdering?
     
  3. Vil Kommissionen, hvis det er korrekt, at HFCS er mere sundhedsskadeligt end andet sukker, overveje tiltag for at undgå, at det spreder sig på det europæiske marked?

Til spørgsmålene fra svarede EU Kommissionen blandt andet. 

»Kommissionen er opmærksom på, at der pågår en debat om, nøjagtig hvordan markedet for sukker og sødestoffer vil reagere på afskaffelsen af kvoteordningen, og på drøftelserne af de sundhedsmæssige konsekvenser af et højt indtag af fruktose i kost.« 

Du kan læse hele Kommissionens svar her.

Nyhed: Lyt til artikler

Du kan nu lytte til udvalgte artikler herunder. Du kan også lytte til de oplæste artikler i din podcast-app, hvor du finder dem under navnet 'Videnskab.dk - Lyt til artikler'.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om de nedenstående prisvindende billeder af stjernetåger og stjernefabrikker her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk