Moderat alkoholindtag koblet til mindre risiko for diabetes
Der er færre tilfælde af diabetes blandt personer, der drikker moderat, end blandt afholdsfolk og stordrikkere, viser et nyt dansk studie.
diabetes alkohol vin øl spiritus mænd kvinder dansk studie selvrapportering reduktion afholdsfolk polyfenoler årsagssammenhæng udslagsgivende faktorer

Et dansk studie viser en sammenhæng mellem moderat alkoholindtag og mindre risiko for diabetes. (Foto: Shutterstock)

Et dansk studie viser en sammenhæng mellem moderat alkoholindtag og mindre risiko for diabetes. (Foto: Shutterstock)

Kvinder og mænd, som drikker moderat tre til fire gange om ugen, havde den laveste risiko for at udvikle diabetes.

Det viser et dansk studie, som er foretaget af professor Janne Tolstrup og hendes kollegaer ved Syddansk Universitet, og som har vakt opsigt uden for Danmark.

»Det er en interessant undersøgelse fra det danske Statens Institut for Folkesundhed. Studiet er sandsynligvis også relevant for norske forhold,« fortæller Kåre I. Birkeland til forskning.no, Videnskab.dk’s norske søstersite.

Han er professor ved Universitetet i Oslo og ekspert i type 2-diabetes.

Historien kort
 • Nyt dansk studie gransker mulig sammenhæng mellem alkoholindtaget og risikoen for diabetes.
 • Norsk professor mener, at metoden er solid, men at deltagerne ikke nødvendigvis er repræsentative.
 • Studiet kan dog ifølge professoren bruges som grundlag for yderligere studier og forskning.

Kollega roser studiet – med forbehold

Forskerne analyserede helbredsoplysninger om 70.000 danskere og fulgte dem i fem år. Ud fra deltagernes egne oplysninger om deres alkoholindtag, inddelte forskerne dem i grupper efter, hvor ofte de drak.

Fem år senere sammenholdt forskerne oplysningerne med en sundhedsregister over forskellige diagnoser.

Studiet blev for nylig publiceret i det videnskabelige tidsskrift Diabetologia.

Studier af denne slags kan ikke med sikkerhed slå fast, at det er alkoholindtaget, som medfører, at forsøgdeltagerne har henholdvis større eller mindre risiko for at udvikle diabetes.

Der er ganske vist færre af de moderat drikkende, der udvikler diabetes, men det kan skyldes andre årsager.

»Selv om metoden er god, er deltagerne ikke nødvendigvis repræsentative,« forklarer Kåre I. Birkeland.

diabetes alkohol vin øl spiritus mænd kvinder dansk studie selvrapportering reduktion afholdsfolk polyfenoler årsagssammenhæng udslagsgivende faktorer

Diabetes er en af verdens hurtigst voksende sygdomme. Diabetes er en livstruende sygdom, der er på fremmarch over hele verden, også i Danmark. (Foto: Shutterstock)

Vin kan have gavnlig effekt

»Det er en efterhånden velkendt hypotese, at det er de gavnlige stoffer i vinen, som muligvis hjælper sukkeromsætningen i kroppen,« tilføjer han.

Tidligere studier viser det samme som det nye danske studie, nemlig at der er færre tilfælde af diabetes blandt folk, som drikker moderate mængder alkohol, end blandt dem der drikker meget, eller som helt holder sig fra alkoholiske drikke.

Det, der er nyt i det nye studie, er, at forskerne undersøgte, hvordan diabetesrisikoen hænger sammen med, hvor ofte forsøgsdeltagerne rapporterer, at de drikker alkohol, og hvilke typer alkohol de drikker,« forklarer Kåre I. Birkeland.

Beregnede risikoen for diabetes

 • Ud af de 70.000 forsøgsdeltagere udviklede 859 mænd og 887 kvinder diabetes i løbet af de fem år, som studiet dækker.
 • Der var færre tilfælde af diabetes blandt de moderat drikkende deltagere end blandt stordrikkerne og afholdsfolk.
 • Begge køn, der drak alkohol med måde, reducerede diabetesrisikoen med omkring 1/3 sammenlignet med dem, der drak sjældnere end én gang om ugen.

Forskerne målte også risikoen i forhold til, hvor meget de drak. 

 • Mænd, der drak 4 genstande 3 til 4 gange om ugen eller 14 genstande om ugen, havde 43 procent lavere risiko for at udvikle diabetes end afholdsfolkene.
 • Kvinder, der drak 2,5 genstande 3 til 4 dage om ugen, det vil sige 9 genstande om ugen, havde 58 procent lavere risiko end at holde kvinder.

»En genstand er defineret som 12 gram alkohol, og svarer til cirka en øl eller et glas vin,« skriver professor Janne Tolstrum i en email til forskning.no.

Skævhed i udvælgelsen

Undersøgelsen blev gennemført på en metodisk god måde med pålidelige data, mener Kåre I. Birkeland.

»Undersøgelsen er formentlig også relevant for norske forhold, da antallet af nye tilfælde af diabetes svarer til tal, vi for nylig har fundet i Norge,« oplyser han. 

vin diabetes øl spiritus

Både kvinder og mænd, der drak syv glas vin om ugen, havde 25 til 30 procent lavere risiko for at udvikle diabetes. (Foto: Shutterstock)

I Norge er der 400-600 nye tilfælde af diabetes per 100.000 indbyggere om året (der bliver registreret 29.000 nye diabetikere hvert år i Danmark, se faktaboks, red.).

Men han påpeger, at svarprocenten kun var 14 procent. Det kan forvride undersøgelsen, så resultaterne er ikke repræsentative for hele befolkningen. 

Birkeland påpeger iøvrigt, at resultaterne heller ikke afslører hvilken type diabetes, der er tale om.

Kan skyldes andre årsager

Den norske professor forklarer, at manglende fysisk aktivitet og usund kost er vigtige risikofaktorer for type 2-diabetes.

»Forskere har forsøgt at justere for disse faktorer, men oplysningerne om kosten er baseret på fem enkle spørgsmål og er ikke særlig detaljerede.«

Det er derfor muligt, at der er andre faktorer i kosten, der er udslagsgivende, som hænger sammen med alkoholindtaget, og ikke alkoholen i sig selv,« indvender han.

Afholdsfolk udgør en ganske lille gruppe i undersøgelsen, og det er derfor vanskeligt at udarbejde statistikker for dem.

»Det er muligt, at nogle af de danske forsøgsdeltagere, som kun drikker meget sjældent, har særlige kendetegn som eksempelvis kronisk sygdom eller medicinforbrug, som både kan være associeret med lavt forbrug af alkohol og øget risiko for diabetes,« påpeger Birkeland.

Diabetes

Diabetes er én af verdens hurtigst voksende sygdomme.

 • Diabetes type 1 er en tilstand, hvor kroppen slet ikke producerer insulin, der regulerer blodsukkeret. Tilstanden er medfødt og er livstruende uden behandling. Type 1-patienter udgør omkring ti procent af alle diabetikere.
 • Diabetes type 2 kan være arvelig, men udløses hovedsageligt af usund livsstil. type 2-diabetes betyder, at kroppen ikke producerer insulin nok eller ikke kan optage insulin. Sygdommen udvikles og forværres gradvist.
 • Der bliver registreret 29.000 nye diabetikere hvert år i Danmark.
 • Diabetesforeningen opgiver, at der er 320.000 diabetikere i Danmark.
 • International Diabetes Federation estimerer, at 155.000 lever med diabetes i Danmark, uden at vide det.

(Kilder: Diabetesforeningen, International Diabetes Federation, Danmarks Statistik)

Han mener, at man skal være forsigtig med at drage konklusioner om årsagerne til og effekt fra sådanne undersøgelser.

»Men undersøgelserne kan danne udgangspunkt for hypoteser, der kan danne grundlag for yderligere studier,« siger han.

Vin er sundest, og øl virker på mænd

Deltagerne blev også inddelt i grupper efter, om de drak vin, øl eller spiritus.

Både kvinder og mænd, der drak syv glas vin om ugen, havde 25 til 30 procent lavere risiko for at udvikle diabetes end dem, der drak mindre end et glas om ugen.

Forskere antager, at dette har noget med de polyfenoler i vinen at gøre, som har gavnlig effekt på blodsukkeret.

Øl havde en positiv effekt på mændene i studiet. I gruppen, der drak en til seks øl om ugen, var der færre tilfælde af diabetes end blandt dem, der drak mindre end en øl om ugen.

Øl mindskede dog ikke kvindernes risiko for diabetes.

Spiritus har modsat effekt på kvinder

Blandt de mænd, der drak spiritus, fandt forskerne ikke en mindre risiko for diabetes. Der var ingen forskel mellem deltagerne, der drak alkohol én gang om ugen, og afholdsfolk.

Der var derimod en kraftig, øget risiko for at udvikle diabetes blandt kvinderne, der drak spiritus.

Kvinder, der drak syv eller flere genstande om ugen, havde dobbelt så stor risiko for at udvikle diabetes som de kvinder, der ikke drak spiritus.

©forskning.no. Oversat af Stephanie Lammers-Clark

Sådan blev studiet udført

Forskerne tog udgangspunkt i 70.000 danskeres helbredssdata.

De blev indsamlet fra en spørgeundersøgelse om livsstil og drikkevaner i 13 danske kommuner.

Forskere indelte deltagerne i grupper, alt efter om de var afholdsfolk, eller om de drak alkohol. De deltagere blev igen inddelt efter, hvor ofte og hvor meget de drak.

Det sammenholdt de med antallet af deltagere, der fik diabetes de næste fem år.

Både kvinder og mænd, der drak alkohol tre til fire gange om ugen, havde mindre risiko for at udvikle diabetes i forhold til deltagerne, der drak mindre end én gang om ugen.

Kvinder havde en reduceret risiko på 32 procent, og mændene havde en 27 procent lavere risiko.

Af de 28.000 mandlige deltagere havde 210 aldrig drukket alkohol og 649 drak ikke på daværende tidspunkt – henholdsvis 0,7 procent og 2,3 procent. De tilsvarende tal for kvinder var 1,5 og 3,3 procent.

Deltagere blev eksluderede, hvis de allerede havde diabetes, var under 18 år, netop havde født eller var gravide.

... Eller følg os på Facebook, Twitter eller Instagram.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.


Se den nyeste video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab og sundhed henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's Center for Faglig Formidling med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.