Mænd i livskriser skal 'mandehørme' i skoven
Forsker mener, at naturophold om 5-10 år vil være et normalt sundhedstilbud til både mænd og kvinder.
natur evolution kriser overlevelse mænd mennesket

Simon Høegmark fortæller om evolutionspsykologien. Om hvordan mennesket har overlevet, siden vi var jægere og samlere, og om hvordan vi har klaret de kriser, vi er stødt på gennem tiden. (Foto: Mads Claus Rasmussen)

Simon Høegmark fortæller om evolutionspsykologien. Om hvordan mennesket har overlevet, siden vi var jægere og samlere, og om hvordan vi har klaret de kriser, vi er stødt på gennem tiden. (Foto: Mads Claus Rasmussen)

Mænd, som af den ene eller den anden årsag er ramlet ind i en invaliderende livskrise, skal på kursusophold i naturen.

Et bål i skovbunden og mandehørm sænker nemlig hjernens produktion af stresshormoner og øger produktionen af velværehormoner.

Forskning søger løsninger

Mere og mere forskning går ud på at udvikle og teste tiltag, som skal løse samfundets problemer.

Interventionsforskning kaldes det.

Videnskab.dk sætter i en artikelrække fokus på den type forskning, der skal gavne velfærdssamfundet.

Følg med i temaet her.

Støtte fra TrygFonden har muliggjort temaet. TrygFonden har dog ikke indflydelse på, hvilken forskning vi skriver om, og hvordan artiklerne skrives. 

Læs mere om aftalen her.

Udfaldet skulle gerne være, at kursusdeltagerne kan vriste sig fri af deres livskrise og komme tilbage til at leve et normalt liv med arbejde og et lyst syn på livet.

Sådan lyder teorien i hvert fald.

Men hvordan skræddersyer man et sådan kursusforløb, så det virker bedst muligt?

Det skal danske forskere finde ud af i et nyt forskningsprojekt, og selvom projektet er helt nyt, er ideen dog ikke grebet ud af den blå luft.

Forskerne har allerede resultater, der viser, at metoden med at sende mænd ud i naturen virker på en gruppe mænd, der ikke har gavn af andre tilbud. Nu er planen, at metoden skal effektiviseres, så den kan bredes ud i meget større omfang.

»Jeg tror, at det om 5 til 10 år vil være helt normalt at give danskere i livskriser kursusophold i naturen. Det vil være en ny måde at arbejde med rehabilitering og blive fremtidens sundhedstilbud,« fortæller naturvejleder og ph.d.-studerende ved Syddansk Universitet Simon Høegmark, der skal stå for forskningen, som kommer til at ligge til grund for udviklingen af det nye tilbud.

Det virker i Sverige

Ideen med at sende folk ud i naturen for at hjælpe dem ud af livskriser er ikke et nyt fænomen.

Patrik Grahn er professor i landskabsarkitektur ved Sveriges Landbrugsuniversitet og har forsket i området siden slutningen af 1980’erne.

Ifølge ham er der alt mulig god grund til, at vi i Danmark bruger naturen som helbreder.

Patrik Grahn fortæller, at man har brugt naturoplevelser i behandling i Sverige siden 2002, hvor han selv startede de første forsøg op, og at resultaterne er meget opmuntrende.

»Folk, som i gennemsnit har været syge i 3,8 år, bliver helbredt gennem et 12 uger langt forløb, og de fleste kan komme tilbage til arbejde igen. Det fungerer ekstremt godt. Rent faktisk har Skåne kommune købt sig ind på 10 bondegårde, hvor man nu sender folk ud, så de komme sig. Det har man gjort i to et halvt år,« fortæller Patrik Grahn.

natur overlevelse evolution jæger samler meditation

Her laver Vildmændene meditationsøvelser med udsigt til det sydfynske øhav. Derefter fortæller Simon Høegmark, hvordan vi har fisket og levet her, siden vi var jægere og samlere. (Foto Simon Høegmark)

Virker bedre til mænd end mindfulness

Projekt ’Vildmænd’, som det danske projekt hedder, har allerede nogle år på bagen.

Projektet blev søsat som et rehabiliteringstilbud i Svendborg Kommune i foråret 2015, og siden hen har 72 mænd gennemgået kursusforløbet med stor succes.

Næsten alle mænd har efter kursusforløbet fortalt, at de har fået det bedre, og de mænd, som var arbejdsparate, har også fået et arbejde.

Det er disse positive resultater, som det nye forskningsprojekt skal bygge videre på for at skabe videnskabelig dokumentation for, hvorfor det hjælper kriseramte mænd at rende rundt og agere vildmænd i skoven.

»For mange af de her mænd hjælper de eksisterende tilbud ikke. De får ikke glæde af at blive sendt til fitness eller være med i kurser i mindfulness. Mange udtrykker, at de synes, at det er for feminint, og at de har brug for noget andet. Det har vi skabt i projekt Vildmænd, hvor fokus er på at være i naturen og på at være sammen i et fællesskab,« siger Simon Høegmark.

Hjalp 97 procent af alle mænd

Fælles for de mænd, som har glæde af at være sammen i naturen, er, at de alle sammen har haft en større livskrise, som har sat deres liv på pause.

natur overlevelse evolution vildmark mænd i krise

Vildmandskurserne foregår året rundt. Simon Høegmark i midten fortæller om istidslandskabet. (Foto: Mads Claus Rasmussen)

Nogle har fået stress, andre er blevet skilt, mens en tredje gruppe har haft en alvorlig sygdom.

Netop denne gruppe mænd har ifølge Simon Høegmark godt af at komme i kontakt med deres indre stenaldermand, hvilket er årsagen til, at han mener, at tilbuddet fra Svendborg kommune skal bredes ud over hele landet.

»Blandt de første 33, som deltog i kurset, fortalte 97 procent, at det hjalp dem. De fik styr på deres privatliv og blev i stand til at vriste sig fri af deres krise. I kurset får vi vækket nogle urinstinkter, der hjælper kroppen og sjælen med at restituere, så mændene bliver raske,« siger Simon Høegmark.

Kroppen belønner hjernen for at være ude

Simon Høegmark fortæller, at der er et solidt videnskabeligt grundlag for at sige, at naturen kan virke helbredende, når alt andet fejler.

At være ude i naturen bringer os i kontakt med vores egen natur, hvilket frigiver hormoner, som virker afstressende.

Ifølge Simon Høegmark er det veldokumenteret, at eksempelvis en grøn skov, en strand eller en bakketop med udsigt over det omkringliggende landskab er steder, som er særdeles gode til at frigive de ønskede hormoner i kroppen.

Det hele har noget at gøre med vores fortid som jæger-samlere.

»Det er typer af natur, hvor det i forhistorisk tid var godt at befinde sig, hvis man ville overleve. Skoven kunne man gemme sig i, bakketoppen kunne man se sine fjender fra, og stranden kunne man fange fisk ved. Kroppen belønner os for at opholde os på steder, der i fortiden øgede vores overlevelsesmuligheder som jæger-samlere, og det gør den ved at øge størrelsen på hippocampus og sende velværehormoner ud i blodet. Disse velværehormoner virker også på at reducere stress, og derfor kan ophold naturen hjælpe folk i livskriser i dag,« forklarer Simon Høegmark.

Hverdag fyldt med stresselementer

Patrik Grahn forklarer, at vi i dag lever et liv, hvor der er utroligt mange indtryk, som konstant bombardere vores sanser.

Larm fra biler, computere, mobiltelefoner, høje bygninger, tanker om ubetalte regninger, planlægning af arbejdsdage, andre menneskers snak og meget mere kræver konstant, at vi dirigerer vores opmærksomhed mod dem.

Vores hjerner og kroppe er dog ikke designet til at optage alle de informationer, og de er derfor konstant i et stadie af at være overbelastede, som vi har svært ved at komme du af, specielt når det først er gået galt, og vi er havnet i en krise.

Derimod kræver hverken vindens raslen i bladene, bækkens brusen eller udsigten over savannen, at vi dirigerer vores opmærksomhed mod dem, og vi kan derfor slappe af.

Forskerne kalder dem bløde sanseindtryk.

»Vi har kun en begrænset kapacitet for at sortere i alle de millioner indtryk, vi får i sekundet, og i en normal vestlig hverdag modtager vi mange flere informationer, end vi kan kapere. Hvis vi opholder os i naturen, kommer vores sanser ned i gear, fordi alle indtrykkene er bløde, og vi har gennem millioner af år vænnet os til ikke at lægge mærke til dem. Derfor er naturen særdeles god til at hjælpe os med at få genskabt noget kapacitet for at tage indtryk ind,« forklarer Patrik Grahn.

Kursusforløb består af fire dele

Ud fra den eksisterende viden omkring naturens helbredende kraft har Simon Høegmark designet et forløb, som de mandlige deltager skal igennem over en otte uger lang periode.

Forløbet består af fire grundpiller, og alt foregår ude i naturen.

  • Den ene del er naturvejledning. Her bliver deltagerne introduceret til overlevelse i naturen gennem fiskeri, kendskab til skoven med mere. Fokus er på ophold i naturen.
  • Den anden del drejer sig om opmærksomhedstræning, hvor deltagerne blandt andet laver forskellige meditationsøvelser gennem eksempelvis yoga, tai-chi eller mindfulness, der skal hjælpe dem til at af slappe af, så kroppen kan restituere.
  • Den tredje del er kropsbevidsthed, hvor deltagerne arbejder med motorik, balance, udstrækning og med at få pulsen op. Her er ræsonnementet, at fysisk træning også hjælper kroppen til at helbrede sig selv.
  • Den sidste del af kurset drejer sig om fællesskabet mændene imellem. Her skal deltagerne sidde omkring et bål, hvor fællesskabet og mandehørmen er i fokus.

»Nøglen til det hele er, at de her trin er gennemgående for hele forløbet. Til sidst står der en forening af deltagere, der allerede har været gennem forløbet, og inviterer kursusdeltagerne ind i et fællesskab, som gør, at de ikke i samme omfang er i risiko for at falde tilbage til det stadie, de kom fra. Det skal hjælpe dem til at holde sig raske,« siger Simon Høegmark.

natur evolution vildmænd kurser udvikling krisehåndtering

Sigurd Hartvig står for den fysiske træning og kropsfornemmelse. Her laver vildmændene balance-, pilates- og åndedrætsøvelser samt nervestræk. (Foto: Simon Høegmark)

Data skal validere teori

I det nye forskningsprojekt skal Simon Høegmark gøre indholdet i de fire trin i behandlingsforløbet bedre, så chancen for succes bliver så høj som muligt.

Dette skal ske gennem videnskabelig dokumentation af, hvad der virker bedst og hvorfor. Forskningen vil indebære både indsamling af egne data gennem 8 kursusforløb over de næste to år med 15 til 20 deltagere på hver og indhentning af data fra den videnskabelige litteratur.

Forskningen er delt op i tre stadier:

  • I det første stadie vil Simon Høegmark lave spørgeskemaundersøgelser med deltagerne i de otte kursusforløb om deres oplevelser med kurset. Resultatet vil give forskerne en indsigt i, hvad der har virket for deltagerne, og hvor der er plads til forbedringer.
  • I anden del af forskningen vil Simon Høegmark sammenligne resultaterne fra de otte kursusforløb med kontrolpersoner, der har deltaget i andre af de tilbud, som Svendborg kommuner tilbyder deres borgere, som er i en livskrise. Formålet er at se, hvem der specielt kan have gavn af forløbet.
  • I tredje del vil forskerne undersøge, om de også kan se en biologisk effekt af kursusforløbene. Det kan eksempelvis dreje sig om at tage blodprøver fra deltagerne før og efter kursusforløbet og se, hvordan koncentrationen af forskellige hormoner har ændret sig over tid.

Simon Høegmark forventer at få bundsolide resultater ud af sin forskning, og at behandlingstilbuddet vil kunne bredes ud over hele landet til ikke bare mænd, men også kvinder.

»Det her virker universelt, og jeg forventer, at vi kan ramme folk i kriser bredt med det her tilbud. Den her måde at arbejde med rehabilitering vil komme til at blive fremtidens sundhedstilbud. Allerede nu viser forskning fra hele verden, at det gavner helbredet at være tættere på naturen. Derfor er jeg sikker på, at det her også kommer til at blive et helt naturligt tilbud,« siger Simon Høegmark.

Nyhed: Lyt til artikler

Du kan nu lytte til udvalgte artikler herunder. Du kan også lytte til de oplæste artikler i din podcast-app, hvor du finder dem under navnet 'Videnskab.dk - Lyt til artikler'.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om de nedenstående prisvindende billeder af stjernetåger og stjernefabrikker her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk