Lille studie: Blinde er bedre til at huske sprog
blinde hukommelse sprog sproglig lyd bedst i test john hopkins

Blinde husker sprog bedre end seende. Det samme gør sig ikke gældende med rene lyde. (Foto: Shutterstock)

Blinde husker sprog bedre end seende. Det samme gør sig ikke gældende med rene lyde. (Foto: Shutterstock)

29 april 2022

Et nyt eksperiment tyder på, at blinde personer husker sprog bedre end personer, der kan se. 

Det skriver John Hopkins University om det nye studie, der er udgivet i tidsskriftet Experimental Brain Research.

Og hvordan kan det så være? 

Ifølge Karen Arcos, der er hovedforfatter bag studiet, postdoc på University of California Santa Cruz og selv blind, skyldes det sandsynligvis, at blinde bruger sprog som et huskeredskab.

»På daglig basis bruger blinde personer deres [sproglige, red.] hukommelse meget mere til at genkalde sig ting, hvor personer med synet i behold er afhængige af visuelle ledetråde for at huske.«

Med andre ord øver blinde personer sig meget mere på at huske information - og fordi de ikke kan se, har de trænet hjernen til at huske bedre.

»Det visuelle kortex, hjerneområdet, der er ansvarlig for synsevnen hos personer med syn, får andre funktioner hos blinde. Måske er den med til at styrke blindes evne til at bearbejde sprog«

Det er konklusionen på det lille studie med 20 blinde testpersoner og 22 seende med bind for øjnene.

Deltagerne blev sat til at huske en serie af oplæste bogstaver af forskellige sværhedsgrader og med diverse forhindringer. For eksempel blev de sat til at løse ligninger mellem oplæsningen af bogstaverne og deres gengivelse af dem. 

Og her klarede de blinde sig altså bedst. Men da bogstaverne efterfølgende blev erstattet af ikke-sproglige lyde, som høje og lave toner, klarede de to grupper sig lige godt. 

»Ved at bruge betydningsløse lydeffekter forhindrede vi deltagerne i at bruge sprog til at huske. Det forringede de blinde personers evne til at huske,« siger medforfatter til studiet og lektor på John Hopkins University, Marina Bedny, i pressemeddelelsen.

msb

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.