Læger vil råde gravide til at spise fiskeolie mod astma
Sundhedsstyrelsen holder sig fra anbefalinger af fiskeolie til gravide på trods af stort dansk astmastudie. Praktiserende læger vil derimod gerne rådgive patienter om at spise fiskeolie. Professor bakker op.
Gravid, gravide, fiskeolie, astma, læge, læger, rådgive, rådgivning

Ville du spise ekstra fiskeolie under graviditeten, ligesom lægen nok ville anbefale? Giv os din mening længere nede i artiklen. (Foto: Shutterstock)

Ville du spise ekstra fiskeolie under graviditeten, ligesom lægen nok ville anbefale? Giv os din mening længere nede i artiklen. (Foto: Shutterstock)

Det vakte international opsigt, da danske forskere i slutningen af december 2016 kunne fortælle, at store doser af fiskeolie til gravide i nogle tilfælde ser ud til at kunne halvere antallet af børn født med astma.

Historien kort
  • Store mængder fiskeolie i tredje trimester af graviditeten forebygger astma hos barnet, viser stort studie
  • Sundhedsstyrelsen vil ikke anbefale fiskeolie på den baggrund
  • Praktiserende læger vil gerne - ligesom professor bag studiet

Forskernes resultater fra et omfattende, vellavet studie, udført på 700 gravide kvinder, bliver af førende forskere kaldt for »højest interessante« (Erika von Mutius, professor i børnesygdomme, Ludwig-Maximilians-Universität, München) og »meget spændende og vigtige og helt sikkert et gennembrud« (Scott T. Weiss, professor i folkesundhed, Harvard Medical School).

Læs om studiet i artiklen Fiskeolie til gravide forebygger astma hos deres børn.

Det danske studie viser ikke bare for første gang, at astma kan blive forebygget simpelt og med sandsynligvis uskadelig fiskeolie mod slutningen af graviditeten.

Det peger også i retning af, at langkædede, flerumættede fedtsyrer fra fiskeolie i meget høje doser – op til 10 gange det anbefalede daglige indtag – kan bremse andre sygdomme som type 1-diabetes, måske autisme og i øvrigt påvirke hjernens udvikling positivt.

Se engelsksproget video om resultaterne af det danske forsøg:

Video fra University of Waterloo i Canada om fundet i det store danske studie, som forskere fra det canadiske universitet også bidrog til.

Sundhedsstyrelsen vil se flere studier

Studiet er publiceret i det førende tidsskrift New England Journal of Medicine og underbygger en hypotese om fiskeolie, som blandt andet et tidligere dansk registerstudie har været med til at udbrede.

Astma slår ihjel

WHO anslår, at 235 millioner mennesker er ramt af astma. Det er den mest almindelige, kroniske sygdom blandt børn og rammer mennesker overalt i verden.

Astma slår især ihjel i tredjeverdenslande og er ifølge WHO et meget vigtigt fokuspunkt for folkesundheden.

Astma betyder åndenød og er en kronisk betændelsestilstand i luftvejene. Den viser sig ved anfald af åndenød, hoste eller hvæsende vejrtrækning. 150.000 danske børn lider af astma.

Kilder: WHO og Danmarks Lungeforening

Men på trods af alle de gode tegn vil Sundhedsstyrelsen endnu ikke anbefale gravide at tage tilskud af fiskeolie.

»Studierne peger alt i alt i en særlig retning, bestemt, og det nye studie er rigtigt spændende og har interessante resultater,« konstaterer Christine Brot, overlæge i Sundhedsstyrelsen.

Christine Brot hæfter sig dog også ved, at det store danske studie er det første, der har undersøgt effekten direkte på mennesker. Derfor vil hun gerne se det gentaget i et andet studie, og gerne på andre mennesker end danske kvinder, både for at få det bredt ud og afprøvet andre steder, men også for at afdække mulige risici ved at spise meget fiskeolie og for at finde ud af, om man kan spise mindre doser.

»Det er en stor styrke, at studiet er lavet i Danmark, men når vi skal tage stilling til tilskud, særligt i meget høje doser, ud over dem man sædvanligvis ville få gennem kosten, skal vi have stor sikkerhed for, dels at det har en positiv effekt, og dels at der ingen negative effekter er,« uddyber Christine Brot.

Praktiserende læger vil anbefale fiskeolie

Mens Sundhedsstyrelsen altså vil være helt sikker, før man eventuelt melder noget ud på nationalt plan, reagerer læger helt anderledes på det nye studie.

En lille, uvidenskabelig meningsmåling på New England Journal of Medicines amerikanske hjemmeside viser, at 3 ud af 4 ville sige ja, hvis en gravid patient spurgte, om hun skulle spise fiskeolie i graviditeten.

Hvad ville du gøre? (Bemærk, at 'resultatet' er opgjort i procent af stemmer.)

Det samme ville man sandsynligvis opleve i Danmark, beretter Anders Beich, praktiserende læge og formand for de praktiserende lægers fagvidenskabelige selskab, Dansk Selskab for Almen Medicin.

»Læger arbejder på et evidensbaseret grundlag, men nogle gange skal der ikke så meget evidens til, før vi tør anbefale noget.«

»Mængderne af fiskeolie her er nok ikke mere, end man ville få, hvis man levede i egne, hvor man spiste meget fisk, og vi kender ikke til store bivirkninger af fiskeolie. Så hvis en gravid kvinde kom og spurgte os til råds om det, de har læst, ville vi konfirmere, at evidensen kører i den retning, og at intet antyder, at man tager skade af det. Man kan sige, at tvivlen ville komme den gravide til gode,« lyder det fra Anders Beich.

Læger rådgiver i forvejen på tyndere grundlag

Ifølge Anders Beich skal man huske på to ting:

  1. Læger skal i dag træffe beslutninger i samarbejde med patienten, ikke på patientens vegne.
  2. Rigtigt mange lægelige råd bliver i dag givet på et tyndere grundlag, end det nye danske studie i fiskeolie giver.

»Som eksempel kan man tage hjerte-kar-området, hvor vi rådgiver om, hvorvidt patienten skal tage en medicin eller ej for at forebygge en blodprop.«

»Spis gerne mere fisk«

Gravide bliver i dag anbefalet af Fødevarestyrelsen at spise 350 gram fisk om ugen, heraf gerne 200 gram fed fisk.

Det tal må såmænd gerne være endnu højere, lyder det fra Else Molander, enhedschef i ernæring i Fødevarestyrelsen.

»Eneste bekymring er, at gravide ikke skal spise for mange rovfisk på grund af ophobningen af tungmetaller. Men følger man vores anbefalinger og holder sig fra de fisk, der ophober miljøgifte, kan man godt spise mere fisk,« siger Else Molander.

»Men risikovurderingen hviler på et overordentligt spinkelt grundlag, og forudsigelserne er behæftet med enorm usikkerhed – og det er bare ét eksempel på, at selv når vi ikke har noget særlig godt at gå ud fra, så bruger vi det alligevel til at rådgive patienten. Hvorfor så ikke med fiskeolie?« spørger Anders Beich.

»Som læger vil vi altid være optaget af mulige skadelige bivirkninger, specielt når vi taler om gravide. Vi er meget restriktive, når det kommer til medikamenter som eksempelvis bare hovedpinepiller. Men her er det snarere et kosttilskud, som mig bekendt ikke har vist sig at skade noget som helst i graviditeten.«

»Fiskeolie er brugt som kosttilskud gennem årtier, uden at man har fundet skadevirkninger, og nu har vi altså nogen evidens for gavnlig virkning. Så hvorfor ikke bruge denne viden?,« lyder det fra Anders Beich.

Professor bakker læger op - som privatperson

Lægernes holdning møder delvis opbakning fra professoren bag det danske studie, Hans Bisgaard, leder af Dansk BørneAstma Center og professor i børnesygdomme ved Københavns Universitet.

Hans Bisgaard understreger, at videnskabsmanden i ham er enig med Sundhedsstyrelsen: Man er nødt til at have flere studier, som bekræfter fundet og nuancerer, om gravide måske burde starte tidligere med tilskud af fiskeolie i tredje trimester, og om de kan nøjes med mindre mængder, end dem der er brugt i forsøget.

D-vitamin spiller en rolle

I studiet ses den største forebyggende effekt af fiskeolie hos kvinder med lave niveauer af langkædede fedtsyrer EPA og DHA. Det dækker over, at de spiser ganske få mængder fisk, samt har en særlig genvariant, som gør det svært for kroppen at optage fedtsyrer.

En del af kvinderne fik også D-vitamin.

Forskerne kunne ikke spore markant bedre forebyggelse ved D-vitamin, men dette studie og andre antyder, at D-vitamin spiller én eller anden rolle.

Ifølge professor ved Harvard Medical School Scott T. Weiss er det oplagt, at D-vitamin, også i samspil med fiskeolie, skal i fokus i fremtidige undersøgelser.

Men i enhver videnskabsmand gemmer sig også et helt normalt menneske. Når Hans Bisgaard skubber videnskabsmanden væk og taler som privatperson – i samme båd som de patienter, der vælger at gå til lægen for at få råd – kommer flere nuancer frem:

»Der er ikke rapporteret bivirkninger fra fiskeolie i de utroligt mange studier, der er publiceret, og jeg synes personligt ikke, det er seriøst at være bekymret for at give tilskud af fisk,« siger Hans Bisgaard.

Mange år, før vi får nye studier

Hans Bisgaard bemærker, at det store danske studie tog 10 år fra udtænkning til endelig publicering i New England Journal of Medicine.

»Det er jo ikke bare en gratis omgang at vente 10-15 år på det næste studie. Antager vi, at effektstørrelsen er korrekt – og formentlig endnu større i indlandsområder, som spiser langt mindre fisk, herunder USA – vil der jo på verdensplan blive født millioner af astmabørn, før det næste studie kommer,« lyder det.

Gravide må træffe afgørelsen selv

I sidste ende må folk træffe deres eget valg, ligesom vi selv vælger, om vi ryger, drikker, spiser økologisk eller kører med cykelhjelm, funderer Hans Bisgaard.

»Jeg kan bare sige, at min ældste datter som er nylig gravid får både fiskeolie og vitamin D. Personligt finder jeg altså evidensen tilstrækkelig til at turde anbefale mine egne børn at spise fisk under graviditeten. Min videnskabelige side ønsker flere studier, men min personlige holdning er, at der er alt at vinde og intet at tabe,« konstaterer Hans Bisgaard.

Du kan læse meget mere om det store danske astmastudie i artiklen Fiskeolie til gravide forebygger astma hos deres børn.

Kan olivenolie bruges som placebo?
Fiskeolie, gravid, piller, astma

Olivenolie er brugt som placebo i det danske studie, men det kan have påvirket resultaterne, mener professor Hans Jürgen Hoffmann fra Aarhus Universitet. Flere professorer er lodret uenige. (Foto: Shutterstock)

Kun en enkelt antydning af malurt i bægret har meldt sig, siden det store danske studie blev publiceret i New England Journal of Medicine.

Professor i basal allergi og lungeimmunologi Hans Jürgen Hoffmann fra Aarhus Universitet, mener, at det kan være en fejlkilde, at placebo-gruppen fik olivenolie.

Ifølge Hans Jürgen Hoffmann antyder et tidligere dansk registerstudie, at a) børn af kvinder, der hverken fik fiskeolie eller olivenolie, og b) børn af kvinder der var randomiseret til at få fiskeolie, havde sammenligneligt nedsat forekomst af astma og høfeber sammenlignet med c) børn af kvinder, der fik olivenolie.

»Selvom en mulig forklaring er, at gravide i den ubehandlede gruppe selv valgte at spise mere fisk eller fiskeolie, bør dette sære sammenfald ikke bare fejes af bordet,« mener Hans Jürgen Hoffmann.

Tanken bliver dog lige præcis affejet af ikke bare professor Hans Bisgaard, men også af Erika von Mutius, professor i børnesygdomme ved Ludwig-Maximilians-Universität, München, samt af Scott T. Weiss, professor ved Harvard Medical School.

Scott T. Weiss har tjekket op på emnet, efter Videnskab.dk forlagde ham Hans Jürgen Hoffmanns tanker.

»Jeg har kigget nærmere på studiet og på litteraturen. Min holdning er, at olivenolie om noget ikke giver nogen bias, for den smule evidens, der er, viser, at olivenolie sænker risikoen for astma, ikke forøger den. Med andre ord er det ikke noget problem,« konstaterer professoren i en mail til Videnskab.dk.

Erika von Mutius påpeger, at olivenolie hverken påvirker eller ødelægger opdagelsen af, at fiskeolie har så markant en gavnlig effekt hos kvinder med lave niveauer af langkædede fedtsyrer EPA og DHA samt har en særlig genvariant.

Studiet viser altså under alle omstændigheder fine resultater af fiskeolie, og »derfor er jeg uenig med Hans Jürgen Hoffmann,« skriver Erika von Mutius i en mail til Videnskab.dk.

Ifølge Hans Bisgaard svarer mængden af olivenolie indtaget i studiet til 1/10 af det gennemsnitlige daglige indtag i Danmark. "Derfor kan den ikke have haft relevant effekt," bemærker Hans Bisgaard. 

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcasts herunder. Du kan også findes os i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk