Kritik hagler ned over nyt HPV-studie
HPV-vacciner giver alvorlige bivirkninger og kan dræbe, konkluderer mexicanske forskere. Danske eksperter mener til gengæld, at undersøgelsen er meget tæt på at være videnskabelig uredelig.
HPV, HPV-vaccine, HPV-vacciner, forskere, videnskab

En række danske piger og kvinder har meldt om bl.a. træthed, smerter og kronisk hovedpine efter vaccination mod HPV-virus. Hidtil har ingen kunnet påvise en direkte sammenhæng. (Modelfoto: Shutterstock)

En række danske piger og kvinder har meldt om bl.a. træthed, smerter og kronisk hovedpine efter vaccination mod HPV-virus. Hidtil har ingen kunnet påvise en direkte sammenhæng. (Modelfoto: Shutterstock)

I et opsigtsvækkende studie konkluderer mexicanske forskere, at de omstridte HPV-vacciner giver meget alvorlige bivirkninger.

HPV-vaccine-frafald

Færre og færre danske piger har gennem de senere år benyttet sig af muligheden for at få verdens eneste vaccine mod kræft, forårsaget af HPV-virus.

Blandt andet en tv-dokumentar på TV 2 har sat gang frygten for bivirkninger. I ’De Vaccinerede Piger’ kæder syge piger deres lidelser sammen med vaccinationen mod HPV.

Indtil videre har ingen store videnskabelige undersøgelser påvist flere lidelser i gruppen af vaccinerede i forhold til ikke-vaccinerede. 270 millioner vacciner er givet på verdensplan.

Mere om HPV-debatten i artiklen Forskere efter HPV-nedtur: Fakta skal formidles med følelser

Ved at gennemgå tidligere undersøgelser af vaccinerne, når forskerne frem til, at:

  • HPV-vacciner giver ikke bare alvorlige bivirkninger på selve stedet, hvor vaccinen er sprøjtet ind, eller i kroppen mere generelt, men øger også risikoen for død.
  • En årsag kan være, at man bruger aluminium-partikler, når man giver vacciner. De får immunforsvaret til at tage bedre imod vaccinen – men måske reagerer aluminium med HPV-vaccinen og giver alvorlige bivirkninger hos folk, der er særligt udsatte?
  • Den seneste HPV-vaccine – der beskytter mod 9 typer HPV-virus i stedet for hidtil 4 – bruger dobbelt så høj dosis aluminium og giver generelt flere bivirkninger. Det viser en direkte sammenhæng, mener forskerne.

»Vores fund rejser yderligere tvivl om sikkerheden ved HPV-vacciner,« skriver forskerne i tidsskriftet Clinical Rheumatology.

'Tilfældige nedslag i litteraturen'

Før du tænker, at det nu er bevist, at HPV-vaccinerne er farlige, skal du vide, at de mexicanske forskere står ret alene med deres fortolkninger og konklusioner.

Videnskab.dk har sendt studiet på rundtur blandt danske forskere, der nærmest står i kø for at hegle det ned: »Stærkt kritisabelt«, »tendentiøst« og »metodisk og statistisk helt ude i skoven«, lyder nogle af dommene.

To forskere hæfter sig ved, at mexicanerne tilsyneladende har lavet totalt tilfældige nedslag i den videnskabelige litteratur.

Enkelte store studier er udvalgt, andre er ikke nævnt med et ord, selvom de har bidraget med afgørende brikker til HPV-puslespillet. Nogle af de udeladte studier er:

  • Et dansk/svensk studie på næsten fire millioner skandinaviske piger, som ikke fandt nogen bivirkninger ved HPV-vaccinen. 
  • Et dansk registerstudie, der har fundet en sammenhæng mellem, hvor meget piger brugte sundhedsvæsnet, inden de blev vaccineret, og om de senere har oplevet bivirkninger.
  • Et svensk studie på 70.000 piger med autoimmune sygdomme, som ikke fik det værre af HPV-vaccine.

     

'Tendentiøs artikel med ét klart formål'

I den videnskabelige artikel oplyser forskerne kun overordnet, at de har udvalgt studier efter at have søgt i den medicinske artikeldatabase PubMed på ordene ’HPV-vaccine’ og ’klinisk forsøg’.

HPV, HPV-vaccine, HPV-vacciner, forskere, videnskab

På den ene side bliver visse piger syge i tiden omkring HPV-vaccination, uden at nogen ved hvorfor. På den anden side kan HPV-virus give livmoderhalskræft, som med sikkerhed slår 100 danske kvinder ihjel hvert år. Vaccine eller ej? (Foto: Shutterstock)

Den løse opskrift er ifølge professor Jan Blaakær et brud på internationale krav til og guidelines for, hvordan man udvælger og frasorterer videnskabelig litteratur.

»Det er nok én af grundene til, at artiklen er publiceret i et lille tidsskrift med lav gennemslagskraft, hvilket jo kan undre, hvis budskabet virkelig er så vigtigt. Jeg synes, artiklen er tendentiøs. Den har et klart formål, og metodologisk er den meget svag,« konstaterer Jan Blaakær, der forsker i HPV-vacciner som klinisk professor i gynækologi og obstetrik ved Syddansk Universitet.

Nyt studie 'skævvrider og overfortolker'

Bodil Norrild har forsket i HPV i 35 år. Hun hæfter sig især ved, at de mexicanske forskere både skævvrider og overtolker de studier, de refererer til.

Et eksempel: I medicinske studier skal forskere beskrive alvorlige bivirkninger hos folk, der er med i forsøget. ’Alvorlige bivirkninger’ dækker over alle typer hændelser – for eksempel en tur på hospitalet, skader, smerter – som personen oplever i eller efter forsøget.

Fransk studie antyder lille risiko

Et nyt fransk studie på to millioner piger er udgivet så sent som i august. Det finder generelt ingen sammenhæng mellem HPV-vacciner og autoimmune sygdomme, som skeptikere frygter kan være en bivirkning.

Dog finder forskerne, at der i gruppen af HPV-vaccinerede var flere tilfælde af Guillain-Barré-syndrom (GBS), som kan give midlertidige lammelser - i størrelsesordenen 1-2 tilfælde pr. 100.000 vaccinerede.

Forskerne kan i undersøgelsen ikke konkludere en sikker sammenhæng og anbefaler mere forskning.

Alvorlige bivirkninger har ikke nødvendigvis noget med vaccinen at gøre. Hvis en kvinde for eksempel falder om af en blodprop, dagen efter hun har fået en vaccination, er det en alvorlig bivirkning, som kan skyldes alt muligt andet, end at hun fik en stivkrampevaccination eller blev vaccineret mod mæslinger eller HPV dagen før.

Kun en nærmere undersøgelse kan afdække, om et dødsfald kan skyldes for eksempel en HPV-vaccine. Det kan ikke afkodes ud fra kategorien ’alvorlige bivirkninger’ i sig selv.

Alligevel sætter de mexicanske forskere i deres HPV-artikel lighedstegn mellem alvorlige bivirkninger og bivirkninger forårsaget direkte af HPV-vaccinerne. Også selvom de oprindelige studier skelner skarpt mellem de to kategorier.

På den måde puster forskerne tallene for alvorlige bivirkninger ved HPV-vacciner kunstigt højt op – mens de ignorerer et væld af studier, som netop ikke finder forskel på alvorlige bivirkninger i HPV-vaccinerede i sammenligning med ikke-vaccinerede kvinder.

»Det finder jeg stærkt kritisabelt,« konstaterer Bodil Norrild, professor emerita på Institut for Cellulær og Molekylær Medicin ved Københavns Universitet.

Bivirkinger helt som forventet

Stinus Lindgreen bakker helt op om Bodil Norrilds analyse af det nye studie.

Han er som ph.d. i bioinformatik fra Københavns Universitet vant til at analysere store datasæt og har gravet sig dybt ned i den mexicanske undersøgelse.

»Deres statistiske analyser er så dårlige, at man ikke kan tage det alvorligt. Det er virkelig ringe videnskab,« konstaterer Stinus Lindgreen.

Stinus Lindgreen nævner som eksempel, at der ganske rigtigt er flere bivirkninger ved vacciner, som beskytter mod 9 typer HPV, end vacciner der beskytter mod 4.

Men det er små, lokale bivirkninger – for eksempel hævelser eller rødmen – som opstår, fordi der er mere aluminium i den såkaldt 9-valente vaccine end i den 4-valente. Det er der, fordi flere anti-gener skal ind i kroppen for at beskytte mod 9 typer HPV i stedet for 4. Hvis kroppen skal tage imod dem alle, kræver det mere såkaldt aluminium-adjuvans, som så at sige vækker immunforsvaret.

Aluminium-adjuvans

Det er langt fra nyt, at man putter aluminiumpartikler i vacciner for at få immunsystemet til at reagere på dem. Du har givet selv fået det flere gange, for eksempel i vaccination mod stivkrampe, hvor dosis af aluminium i øvrigt er dobbelt så høj som i den 9-valente HPV-vaccine.

Efterhånden har videnskaben styr på, hvad den såkaldte aluminium-adjuvans kan give af bivirkninger, og derfor putter man faktisk tit aluminium også i virkningsløs placebo, som gives til forsøgspersoner. På den måde kan man præcist spore bivirkninger ved en ny vaccine ved at sammenligne de to grupper.

Hidtil har ingen undersøgelser påvist, at aluminium-adjuvans giver væsentlige bivirkninger, men det er blevet påstået flere gange, blandt andet i debatten om HPV-vaccinerne.

Kilder: Jan Blaakær, Stinus Lindgreen m.fl.

»Ja, der er flere lokale reaktioner, men det er helt, som man ville forvente, og det drejer sig ikke om alvorlige hændelser. Læser man de oprindelige studier, viser de altså noget helt andet, end de mexicanske forskere konkluderer,« bemærker Stinus Lindgreen.

Du kan finde de to oprindelige studier her og her.

Ikke flere dødsfald

Stinus Lindgreen forsker i en privat virksomhed uden relation til HPV-vacciner, men han er dybt engageret i debatten og læser studier detaljeret for at holde sig opdateret.

ScienceBlog.dk ‎skriver han:

»På trods af data påstår forfatterne af denne “kritiske gennemgang”, at der er flere dødsfald på grund af vaccinen. Det er utroligt, at de er sluppet afsted med en så misvisende fremstilling, men det skyldes måske, at de har publiceret i et tidsskrift, der ikke handler om vacciner.«

Studie uden afgørende nyt

På Københavns Universitet sidder Allan Randrup Thomsen tilbage med en lidt tom følelse, selv hvis man skulle vælge at tro på konklusionerne i det nye studie.

»Jeg synes ikke, jeg bliver hjulpet videre i debatten for eller imod vaccinen. Med stor sandsynlighed er der bivirkninger ved alle vacciner. Det centrale er så, om de er så væsentlige og rammer så mange, at det skal afholde os fra at vaccinere.«

»I dette studie er det ligesom i andre studier meget små tal, vi ser. De skal altså vejes op mod, at vi for første gang har en forebyggende vaccine, som efter alle tegn er meget effektiv til at beskytte mod HPV-induceret cancer. Og det er vi jo overordnet set meget glade for,« påpeger Allan Randrup Thomsen, professor på Institut for Immunologi og Mikrobiologi ved Københavns Universitet.

Hvordan kommer vi videre?

Allan Randrup Thomsen ærgrer sig over, at der i øjeblikket er to lejre i HPV-debatten og ingen studier, som direkte har be- eller afkræftet, om HPV-vaccinen kan udløse syndromet POTS, som en række piger og kvinder påstår, og som enkelte forskere mistænker.

POTS

POTS er et syndrom, hvor hjertefrekvensen stiger voldsomt, når man rejser sig fra liggende til oprejst stilling. Blodtrykket er ustabilt, når man står op. Det giver symptomer som svimmelhed, træthed og besvimelser.

Man ved, at POTS forekommer - mest hos kvinder fra 15-50 år - efter f.eks. hurtig vækst i teenagealderen, infektionssygdomme, voldsomme traumer eller virusinfektioner. 

Det er aldrig blevet bevist eller modbevist, at HPV-vacciner kan udløse POTS. Ifølge Allan Randrup Thomsen har ingen studier undersøgt forbindelsen direkte.

Kilde: Sundhedsstyrelsen 

Det betyder, at begge lejre kan klemme oplysninger ud af studier, som bekræfter deres eget synspunkt.

Man forsøger at bruge usikre surrogatmarkører og tolke ud fra dem. Det leder til en strengt taget uproduktiv diskussion, fordi alt er indirekte. Vi kommer ikke længere uden bedre data, og her hjælper den mexicanske artikel ikke, fordi den blot er et opkog af eksisterende viden.

Allan Randrup Thomsen

Det helt store problem er, hvordan vi så får bedre data at diskutere ud fra?

»Spørgsmålet er, om vi etisk kan tillade os at give uvirksom vaccine i et kontrolleret prospektivt studie, når nu effekten på HPV er klart dokumenteret – for det mener jeg ikke kan diskuteres, her er evidensen klar. Og selv hvis vi kunne forvente klarere data, hvad gør vi så mellemtiden? Holder inde med at vaccinere og lader kvinder få HPV og cancer, selvom vi har en vaccine, der virker?« lyder det fra Allan Randrup Thomsen.

HPV-vaccinerne gør kroppen immun over for virus, som man ved er forbundet med livmoderhalskræft, der kan være dødelig.

Kræftens Bekæmpelse har vurderet, at HPV-vacciner i Danmark allerede har forhindret hundredvis af fremtidige dødsfald.

Nyhed: Lyt til artikler

Du kan nu lytte til udvalgte artikler herunder. Du kan også lytte til de oplæste artikler i din podcast-app, hvor du finder dem under navnet 'Videnskab.dk - Lyt til artikler'.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om de nedenstående prisvindende billeder af stjernetåger og stjernefabrikker her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk