»Kaos« i indholdet af cannabisolier
Kosttilskud fra hampplanten indeholder ulovlige mængder af euforiserende stof, viser forskeres analyse. Forskere efterlyser bedre regulering af markedet.

Mange cannabisolier (CBD-olier) påstår, at de er 100 procent lovlige. Men alle olierne sælges ulovligt, fastslår Fødevarestyrelsen - og flere produkter bryder loven om euforiserende stoffer, viser analyse fra danske forskere. (Foto: Shutterstock)   

Mange cannabisolier (CBD-olier) påstår, at de er 100 procent lovlige. Men alle olierne sælges ulovligt, fastslår Fødevarestyrelsen - og flere produkter bryder loven om euforiserende stoffer, viser analyse fra danske forskere. (Foto: Shutterstock)   

Olier med ekstrakter fra cannabisplanten er blevet populære kosttilskud, som påstår at kunne afhjælpe en lang række helbredsproblemer.

Men mange af olierne indeholder ulovlige mængder af det euforiserende stof THC (tetrahydrocannabinol)– også selvom flere producenter angiver, at deres produkt slet ikke indeholder THC, viser en ny analyse foretaget af forskere fra Syddansk Universitet.

»Problemet er, at du ikke ved, hvad du køber. Der er skiftende indhold i de samme produkter, og de indeholder ikke de mængder THC, som producenten lover. Uden at vide det kan du i princippet være i besiddelse af et produkt, som er ulovligt og strafbart i forhold til loven om euforiserende stoffer,« siger Dorte J. Christoffersen, som er afdelingsleder ved Retskemisk Afdeling på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet.

Sammen med sin kollega Tina Eriksen står hun bag analysen af en lang række cannabisolier - bedre kendt som CBD-olier – som er beskrevet i en artikel på Forskerzonen.

THC og CBD

THC (tetrahydrocannabinol) er et euforiserende stof, som blandt andet er kendt for at gøre folk ’skæve’, når de ryger hash, marihuana eller lignende produkter fra cannabisplanten.

CBD (cannabidiol) findes ligesom THC i cannabisplanten, men modsat THC har det ingen euforiserende virkning.

Forskere: Bedre kontrol

Flere forskere foreslår nu, at der kommer øget kontrol og regulering af salget af cannabisolier og lignende kosttilskud.

»Jeg vil helt klart anbefale en bedre regulering af markedet, så man kommer væk fra den nuværende situation med kaos i indholdet og mangelfuld regulering,« siger lektor Morten Hesse, som forsker i cannabis og andre rusmidler ved Center for Rusmiddelforskning på Aarhus Universitet.

Han påpeger, at selvom produkterne markedsføres som kosttilskud, anvender mange forbrugere olierne som medicin.

Dermed ender olierne typisk med at være en form for selvmedicinering mod en række skavanker og sygdomme.

Risikerer at blive mere syg

Hos Lægemiddelstyrelsen advarer man også mod brugen af de ulovlige CBD-olier, som »kan indeholde noget helt andet, end der oplyses på pakningen, ligesom indholdet kan variere fra flaske til flaske.«

»Det er farligt, ikke mindst for syge personer, at indtage ukendte stoffer, da hverken lægen eller patienten har mulighed for at forudse, hvordan de ukendte stoffer vil påvirke sygdommen og patientens øvrige medicin. I sidste ende risikerer man at blive mere syg,« skriver Lægemiddelstyrelsen på sin hjemmeside.

Et vidundermiddel?

Flere virksomheder påstår, at CBD har gavnlige effekter mod en lang række helbredsproblemer, og det markedsføres som »et vidundermiddel fra naturen.«

Evidensen er imidlertid tvivlsom for en række af de påståede, gavnlige effekter.

En forsøgsordning fra 2018 gør det i dag muligt for læger at udskrive cannabismedicin til patienter, som lider af rygmarvsskade eller spasmer fra multibel sklerose.

Samme ordning gør det også muligt at lægen kan give cannabisbaseret medicin mod kroniske smerter (Hvor anden behandling er utilstrækkelig eller ikke tåles) og kvalme og opkastning efter kemoterapi (Hvor anden behandling har svigtet.)

Læs mere i artiklen Medicinsk cannabis: Så tynd er evidensen for danske patienter

Du ved ikke, hvad du køber

Forskerne bag analysen fra Syddansk Universitet mener, at der bør indføres bedre kontrol med indholdet i cannabisolierne.

»Selvom olierne sælges som kosttilskud, bruger folk ofte olierne som en form for lægemiddel. Men fordi der officielt er tale om et kosttilskud, er olierne ikke altid produceret under de samme strenge krav og kontrol som lægemidler,« siger Tina Eriksen, som er kemiingeniør ved Retskemisk afdeling på Syddansk Universitet og har været med til at undersøge CBD-olierne.

»Så du ved reelt ikke, hvad du køber, og du kan ikke kende effekten af produktet,« tilføjer hun.

CBD-olier er ulovlige

Hos Fødevarestyrelsen kender man også til problemet med onlinesalg af ulovlige CBD-olier.

Ofte markedsføres produkterne på flotte, dansksprogede hjemmesider, med økologiske mærkningsordninger og påstande om, at produkterne er helt lovlige – selvom det ikke er tilfældet.

Der findes nemlig ingen lovlige CBD-olier i Danmark og resten af EU, fastslår Fødevarestyrelsen.

»Produkterne markedsføres som regel også med sygdomsanprisninger. Virksomhederne burde derfor ansøge Lægemiddelstyrelsen om godkendelse som lægemiddel. Det er dog en tidskrævende og dyr proces. Det er årsagen til, at produkterne markedsføres som kosttilskud,« fortæller Jan Petersen, som er civilingeniør hos Kosttilskudsgruppen i Fødevarestyrelsen.

Ulovlige lægemidler

Men selvom CBD-olierne markedsføres som kosttilskud og kosmetiske produkter, er der »i virkeligheden tale om ulovlige lægemidler,« fortæller Jan Petersen.

»I øjeblikket er der faktisk ingen CBD-olier, der er godkendt som kosttilskud i EU. Vi har derfor nedlagt forbud mod rigtig mange produkter fra danske virksomheder, som har markedsført CBD-olier som kosttilskud. Men flere virksomheder er nu begyndt at markedsføre deres olier som kosmetik frem for kosttilskud,« siger Jan Petersen.

Han understreger, at når virksomhederne begynder at markedsføre deres CBD-olier som kosmetik, hører kontrollen med produkterne under Miljøstyrelsen.

THC og CBD

Både THC og CBD (cannabidiol) er såkaldte cannabinoider – stoffer som findes naturligt i cannabisplanten.

THC har den euforiserende virkning, som gør dig ’skæv’, hvis du eksempelvis ryger hash.

CBD er derimod ikke euforiserende, men det betragtes i stedet som et aktivt lægemiddelstof af Lægemiddelstyrelsen i Danmark.

Regler om Cannabis-medicin

Visse typer af medicin fra cannabisplanten kan lovligt sælges i Danmark – men det kræver en recept fra din læge (læs mere hos Lægemiddelstyrelsen).

Tidligere måtte disse lægemidler slet ikke indeholde det euforiserende stof THC. I 2018 blev loven imidlertid ændret, så lægemidler måtte indeholde op til 0,2 procent THC.

Tilladelsen gjaldt – modsat hvad mange i begyndelsen troede – dog ikke kosttilskud og fødevarer fra cannabisplanten.

Her gælder andre – og meget lavere – grænser for indholdet af THC. Du kan se de specifikke grænser for bestemte produkter hos Fødevarestyrelsen.

Fødevarestyrelsen understreger imidlertid, at ingen CBD-olier – uanset deres THC-indhold – er lovlige i Danmark og resten af EU. De hører nemlig under EU’s regler om Novel Food, og indtil videre er ingen CBD-olier godkendt efter Novel Food-reglerne.

Produkter, som udelukkende stammer fra frø på cannabisplanten, hører derimod ikke under Novel Food-reglerne. Flere hampefrø-produkter kan derfor sælges lovligt som fødevarer og kosttilskud – så længe de overholder Fødevarestyrelsens THC-grænser. 

I 2018 blev det tilladt for medicinske cannabisprodukter at indeholde op til 0,2 procent THC. Det betød ifølge Jan Petersen fra Fødevarestyrelsen, at mange forbrugere og producenter fejlagtigt fik en opfattelse af, at fødevarer også måtte indeholde op til 0,2 procent THC.

Når det gælder fødevarer – herunder kosttilskud – er grænsen (kaldet aktionsgrænsen) imidlertid mange gange lavere end for medicinske produkter. For olier er grænsen eksempelvis sat til 4 milligram THC per kg svarende til en koncentration på 0,0004 procent THC, oplyser Fødevarestyrelsen.

Overskrider THC-grænse

I undersøgelsen fra Syddansk Universitet kan man se, at det kun var 3 CBD-olier ud af 39 testede – under 10 procent - som overholdt fødevarelovgivningens THC-grænse på 0,0004 procent THC.

Samtidig overskred mere end en tredjedel af olierne loven om euforiserende stoffer ved at have et THC indhold på over 0,2 procent.

»Vi har i vores undersøgelse fokuseret på loven om euforiserende stoffer, fordi du som forbruger kan blive straffet for at overtræde loven – også selvom du i princippet ikke vidste, at der var for meget THC i din olie. Når olierne overtræder fødevarelovgivningen, er det som udgangspunkt kun dem, der sælger produkterne, som vil blive straffet, mens myndighederne ikke går efter dig som forbruger,« siger Tina Eriksen, som er en af forskerne bag analysen af CBD-olier.

Forsker genkender billedet

Analysen fra Syddansk Universitet er ikke publiceret i et videnskabeligt studie. Dermed har undersøgelsen ikke gennemgået den såkaldte peer review-proces, hvor uafhængige forskere tjekker resultatet efter i sømmene.

Et nyligt studie af CBD-olier på det tyske marked finder imidlertid lignende resultater, og på Aarhus Universitet kan man også genkende billedet af, at CBD-olier i en række tilfælde overskrider grænsen for indholdet af det euforiserende stof THC.

»Vi har ikke lavet systematiske undersøgelser af fænomenet, ligesom de har gjort på Syddansk Universitet, men jeg kan godt genkende det billede, de tegner. Vi kender udmærket produkterne, fordi vi laver retskemiske analyser af dem, når de bliver indleveret af politiet eller toldmyndighederne, som vil have afgjort, om produkterne overholder loven om euforiserende stoffer,« fortæller lektor Christian Lindholst, der er leder af Institut for Retsmedicin på Aarhus Universitet.

Cannabisolier ulovlige stoffer THC CDB

Koncentration af THC i forskellige CBD-olier. Det oplyste indhold af CBD er angivet efter navnet på produktet. Næsten 4 ud af 10 af de analyserede CBD-olier bryder loven om euforiserende stoffer med et indhold på 0,2 procent THC eller mere. (Tabel: Tine Eriksen)

Bliver man skæv?

Det er uklart, hvorvidt mængden af THC i de undersøgte hampeolier er tilstrækkeligt til at gøre dig ’skæv’, hvis ikke det er din hensigt.

I tre af olierne var koncentrationen af THC helt oppe på en procent eller mere – svarende til fem gange over den tilladte værdi ifølge loven om euforiserende stoffer og mange gange over den tilladte værdi ifølge fødevarelovgivningen.

Til sammenligning varierer indholdet af THC i hash, som beslaglægges i Danmark, typisk mellem 8 procent og op til 40 procent.

Lægemiddelstyrelsen om cannabisolier:

»Der sælges desværre ulovligt cannabisholdig medicin ofte kaldet cannabis-olier, CBD-olier mv. Olierne forhandles ulovligt primært på internettet, men også i fysiske butikker.

Sælgerne oplyser tit, at der er tale om lovlige produkter eller om kosttilskud. Det er som regel ikke korrekt, og olierne kan ikke sammenlignes med de lovlige former for cannabisholdig medicin, som er standardiserede og kontrollerede.«

Hvis du overvejer cannabismedicin, bør du tale med din læge, som eventuelt kan give dig en recept på medicinen.

Læs mere hos Lægemiddelstyrelsen.

Morten Hesse forklarer imidlertid, at THC’s euforiserende virkning forstærkes, når det opvarmes og ryges – en proces, som olierne altså ikke gennemgår, hvis man blot spiser dem som kosttilskud.

»Det er ganske vanskeligt at sige noget om, hvorvidt koncentrationen af THC i olierne er nok til at give folk en rus. Der findes ikke rigtig gode, videnskabelige studier, som undersøger, hvor meget THC der skal til, for at du bliver skæv,« siger Morten Hesse og tilføjer:

»Men i forhold til olien afhænger det naturligvis også af, hvor meget olie du indtager. Hvis du kun tager en dråbe olie om dagen, tror jeg, det er meget vanskeligt at få en rus ud af det.«

Bivirkninger ved THC

Forskning tyder desuden på, at CBD – som altså også findes i olierne - kan modvirke rusen fra THC, fortæller Morten Hesse.

Udover en rus kan THC desuden medføre en række ret alvorlige bivirkninger, kendt fra hashrygning og lignende cannabismisbrug.

Ifølge Morten Hesse kan stoffet blandt andet udløse psykoser, have negative effekter på hukommelse, indlæring og opmærksomhed, øget risiko for trafikulykker samt øget risiko for udvikling af skizofreni og depression.

Der mangler imidlertid studier af bivirkninger ved THC i de mange nye cannabisolier, som er kommet på markedet i de senere år, fortæller Morten Hesse.

Styrelse: THC er sundhedsskadeligt

Hos Fødevarestyrelsen oplyser man, at grænserne for det tilladte indhold af THC i fødevarer og kostttilskud er fastsat sådan, at »den generelle, voksne befolkning er beskyttet mod for høje indtag af THC.«

Mens medicinske produkter må indeholde op til 0,2 procent THC, må fødevarer og kosttilskud altså ikke indeholde lige så høje koncentrationer, fordi disse mængder ifølge Fødevarestyrelsen »vurderes at være sundhedsskadelige.«

Fødevarestyrelsen er imidlertid opmærksomme på, at CBD-olier sælges ulovligt som kosttilskud i større stil.

Men i mange tilfælde kan Fødevarestyrelsen ikke stoppe salget, fordi virksomheden hører hjemme i et andet EU-land, forklarer Jan Petersen.

Fødevarestyrelsen kan nedlægge forbud mod, at en virksomhed sælger deres CBD-olie som kosttilskud. Når det sker, begynder nogle virksomheder i stedet at markedsføre deres produkter som kosmetik, oplyser Fødevarestyrelsen. (Foto: Shutterstock)  

Har hjemme uden for Danmark

»Mange virksomheder har danske hjemmesider og henvender sig til danske kunder, men når vi undersøger dem, er virksomhederne registreret i andre EU-lande. Så er vi nødt til at rette henvendelse til det pågældende land og bede dem om, at de gør noget ved problemet. Men der sker ikke altid noget,« siger Jan Petersen fra Fødevarestyrelsen.

Hvis du skulle være i tvivl om et kosttilskud fra hampplanten er lovligt eller ej, fastslår Jan Petersen, at alle »CBD-olierne er ulovlige – uanset hvilket THC-indhold de har.«

»Alle produkter fra hampplanten – på nær frøene -  hører ind under EU’s regler om Novel Food. Det betyder, at produkterne først skal godkendes i EU, før de kan sælges lovligt. I øjeblikket findes der ingen CBD-olier, som er godkendt i EU, så selvom mange virksomheder skriver, at deres produkter er lovlige, er det ikke rigtigt,« slutter Jan Petersen.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcasts herunder. Du kan også findes os i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk