Kan en følsom næse give bedre sex?
Personer med en god lugtesans rapporterer, at de oplever større nydelse og har flere orgasmer, ifølge et nyt studie. Sammenhængen mellem lugtesans og seksualitet kommer ikke bag på norsk lugteforsker.
Lugtesans seksualitet sexliv orgasmer sexpartner duft lugt duftmolekyler kvinder mænd næse næsehule sanser samleje nedsat depression minder hukommelse tærskelmåling seksuelt samvær

Tyske forskere har gransket forholdet mellem en god lugtesans og sex. (Foto: Shutterstock)

Hvis du er udstyret med en næse, der opsnuser hvert eneste duftmolekyle omkring dig, synes du sandsynligvis, at lugt er en vigtig del af sex.

Tyske forskere konkluderer også, at lugtesansen er koblet til vores seksuelle oplevelse i et nyt studie publiceret i Archives of Sexual Behaviour.

Forskerne fandt en sammenhæng mellem, hvor godt de 70 forsøgsdeltagere præsterede i forbindelse med en dufttest, og hvor meget nydelse, de rapporterede, at de oplevede i deres sexliv.

Kvinderne med den bedste lugtesans lod desuden til oftere at få orgasme ved samleje.

Studiet bekræfter antagelsen om, at lugtesansen er knyttet til den seksuelle oplevelse hos både mænd og kvinder, skriver forskerne i studiet.

Lugtesansen
  • Menneskets lugtesans sidder øverst i næsehulen.
  • Et tyndt slimlag, opfanger de kemiske duftstoffer i luften, der så der bliver registreret af lugtecellerne.
  • De sender signaler til lugtenerven, der ligger som en udposning forrest på hjernens underside.
  • Derefter sendes signalerne videre til hjernens lugtecenter, som gør os bevidste om, hvad det er, vi kan lugte.
  • Der kan være adskillige årsager til dårlig lugtesans.
  • Man kan miste lugtesansen, hvis man bliver udsat for hovedskader, for eksempel som følge af vold.
  • Andre får dårlig lugtesans som følge af polypper i næsen eller efter en meget kraftig forkølelse

Unge forsøgsdeltagere

Det kommer næppe bag på nogen, at sanserne er en del af sex, men den eksisterende forskning leverer ikke noget sikkert svar på, om for eksempel en dårlig lugtesans kan påvirke sexlivet i negativ retning, ifølge de tyske forskere.

En del tilstande hænger sammen med både seksualitet og lugtesans som åndedrætsproblemer, depression og social usikkerhed, skriver forskerne i artiklen. 

Det kan resultere i forvirrende resultater, hvis en person lider af flere ting.

For at afværge at det påvirkede resultaterne, udvalgte de tyske forskere kun yngre deltagere, der var mellem 18 og 36 år.

De havde alle en lugtesans, der lå inden for normalområdet, og de oplevede selv, at de var ved godt helbred.

Forskerne testede de 28 mænd og 42 kvinder med duftprøver af typen Sniffin' Sticks. 

Testen varede 15 minutter, og deltagerne blev vurderet efter, hvor god deres næse var til at opfatte duftmolekylerne på prøven.

De blev desuden præsenteret med en række spørgsmål om forskellige elementer i deres sexliv, som forskerne sammenholdt med resultaterne af lugtetesten.

Intet entydigt svar

Blandt både mændene og kvinderne så forskerne, at der var en sammenhæng mellem, hvor god en lugtesans forsøgsdeltagerne havde, og hvor stor nydelse de oplevede ved seksuelt samvær med andre.

Men selv om forskerne forsøgte at udelukke andre mulige effekter, der kan påvirke lugtesans og seksualitet i studiet, kan de ikke entydigt slå fast, at en følsom næse leverer en større nydelse.

»Det er simpelthen ikke sikkert, om en god lugtesans styrker den seksuelle oplevelse, eller om hyppigere orgasmer og stærkere nydelse i seksuelle interaktioner forbedrer lugtesansen – eller om en bagvedliggende mekanisme driver begge to; altså både den seksuelle oplevelse og lugtesansen,« skriver Johanna Bendas i en mail til Forskning.no, Videnskab.dk's norske søstersite.

Norsk forsker er ikke overrasket

Mette Bratt er lugtesansforsker, læge og leder af Klinik for øre-næse-hals og kæbekirurgi og øjensygdomme ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Hun er ikke overrasket over, at det nye studie viser en forbindelse mellem forsøgsdeltagernes lugtensans og seksualitet.

»Det er ikke ukendt – det ser man også gennem de mange artikler, som forskerne refererer til i artiklen. Det er også logisk, hvis vi ser på dyreriget, og på hvordan dyr udskiller duftstoffer for at finde parringsklare partnere. Vi ved, at det ikke er lige så stærkt blandt mennesker, og der er uenighed blandt eksperterne, men det er jo ikke så mærkeligt, at lugt også har betydning for os.«

Men Mette Bratt er skeptisk over for at drage sikre konklusioner om, at lugtesansen kan kobles til for eksempel antallet af orgasmer, men ikke til hvor ofte deltagerne havde sex - der var ét af de andre af sexlivets elementer, som studiet granskede.

»Jeg synes, at studiet er godt udført, men jeg synes også, at de har analyseret rigtig mange af den seksuelle oplevelses undergrupper. Det kan derfor være lidt tilfældigt, om man finder signifikante sammenhænge mellem lugtesansen og de forskellige underkategorier – især når der ikke er mere end 70 forsøgsdeltagere.«

Indvendinger mod lugtetest

Mette Bratt forsker i, om det er muligt at genoptræne lugtesansen. Derfor kender hun godt til de forskellige metoder for at teste patienternes lugtesans.

Hun plejer selv at måle tre faktorer:

  • Hvor høj lugtkoncentration skal der til, før en person kan opfatte lugten?
  • Kan de adskille lugten fra andre lugte?
  • Kan de genkende lugten?

»Jeg tror, det ville være interessant at måle de to andre faktorer, fordi dét med seksualitet og duft nok er meget kompliceret. Det har meget med minder og hukommelse at gøre – om du forbinder en duft med en partner eller noget godt. Det hænger nok mere sammen med evnen til at skelne mellem de forskellige dufte og identificere dem end selve tærskelmålingen.«

Forskerne vil genoptræne lugtesansen

»Der var noget, jeg bed mærke i, da jeg læste studiet. Det er forskningsmæssigt veludført, men alligevel tænker jeg, at når du dufter og genkender duften af din partner, så har det med mere end din lugtetærskel at gøre.«

Mette Bratt har desuden erfaret, at personer med normal lugtesans kan score forskelligt i tre tests i løbet af et år.

Derfor er det måske ikke så godt kun at benytte én måling, som forskerne har gjort i dette studie, mener hun.

Du kan have dårlig lugtesans uden at vide det

Måske sidder du nu og tænker, at du har en fantastisk lugtesans, og at du ikke har brug for en mere følsom næse; hverken i sengen eller andre steder.

Det er dog ikke usædvanligt, at vi går rundt og tror, at vi har en velfungerende næse, men at en lugtetest afslører, at den faktisk er 'under par'. 

Dét er i hvert fald Mette Bratts erfaring. Måske er lugtesansen mere værd at lægge mærke til, end vi umiddelbart tror.

Et studie fra 2012 fandt, at personer født helt uden lugtesans, oftere var deprimerede og socialt usikre end andre.

Et andet studie fra 2017 fandt også en sammenhæng mellem en god lugtesans og et godt socialt liv – dog kun blandt kvinder.

Et amerikansk studie fra 2014 viste, at ældre mennesker, som mister lugtesansen, har fire gange så stor risiko for at dø i løbet af de kommende fem år sammenlignet med ældre med god lugtesans.

Ikke fordi en dårlig lugtesans i sig selv er farlig, men fordi det kan være et tegn på, at noget i kroppen ikke er helt, som det skal være.

Mette Bratt synes, at det nye studie er interessant for den måde hun og andre læger håndterer patienter med nedsat lugtesans.

Hvad hvis det også lægger en dæmper på sexlivet?

»Det er jo ikke ukendt, at lægerne – lige som andre – har svært ved at tale om seksualitet – også øre-næse-læger. Vi har jo i hvert fald ikke haft fokus på det. Men der er jo heller ikke mange, som har fokus på lugt. Det ender ofte som noget sekundært. Derfor synes jeg, at det er enormt godt, at studiet blev skrevet.«

©Forskning.no. Oversat af Stephanie Lammers-Clark.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.


Se den nyeste video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab og sundhed henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's Center for Faglig Formidling med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.