Hvor dødelig er coronavirus?
Det er er vanskeligt at estimere smitsomheden og dødeligheden af COVID-19. Her forklarer to forskere, hvad vi egentlig ved nu.
COVID-19 corona Case Fatality Ratio Infection Fatality Ratio sygdom smitte epidemi pandemi udbredelse udbrud global spredning Verdenssundhedsorganisationen risiko epidemiolog Kina Wuhan vaccine behandling

Hvor dødelig COVID-19 helt præcis er, er stadig usikkert, men virussen er mere alvorlig end 'almindelig' influenza. (Illustration: Shutterstock)

Hvor dødelig COVID-19 helt præcis er, er stadig usikkert, men virussen er mere alvorlig end 'almindelig' influenza. (Illustration: Shutterstock)

Partner The Conversation

Videnskab.dk oversætter artikler fra The Conversation, hvor forskere fra hele verden selv skriver nyheder og bringer holdninger til torvs

Den nuværende pandemis overvældende antal af coronatilfælde er ledsaget af en forbløffende informationsstrøm, der gør det svært at skelne troværdige nyheder fra støj.

Et sted i strømmen af information er det mest afgørende spørgsmål:

Hvor dødbringende er den nye coronavirus?

Lad os først og fremmest slå fast, at der i modsætning til flere rapporteringer ikke er evidens for, at virussen har udviklet ny, mere dødelig virusstamme, siden den først dukkede op i slutningen af 2019.

Alle virusser muterer

Alle virusser muterer, og den nye coronavirus er ingen undtagelse, men rapporteringerne om en ny, agressiv stamme er nu blevet trukket tilbage.

Den nye coronavirus (SARS-CoV-2) ser faktisk ud til at mutere (gennemgår genetiske ændringer) i en tilsvarende fart som andre coronavirusser - eksempelvis SARS i 2002 og virussen, der var årsag til MERS i 2012.

Det er cirka halvt så hurtigt, som influenzavirus almindeligvis muterer, hvilket er langsomt nok til, at vi kan fremstille årlige influenzavacciner.

COVID-19 corona Case Fatality Ratio Infection Fatality Ratio sygdom smitte epidemi pandemi udbredelse udbrud global spredning Verdenssundhedsorganisationen risiko epidemiolog Kina Wuhan vaccine behandling

Evolutionshastighed for tre coronavirusser, blandt andet SARS-CoV-2, der er skyld i COVID-19. Højere værdier indikerer virusser, der hurtigere akkumulerer mutationer. Ved SARS-CoV-2 indikeres den nuværende usikkerhed. (Illustration: Taiaroa et al. 2020 / Sebastian Duchene (Univ. Melbourne)

LÆS OGSÅ: Medier misforstår: Nej, studie viser ikke, at coronavirus er blevet farligere

Forskerzonen

Denne artikel er en del af Forskerzonen, som er stedet, hvor forskerne selv kommer direkte til orde.

Her skriver de om deres forskning og forskningsfelt, bringer relevant viden ind i den offentlige debat og formidler til et bredt publikum.

Forskerzonen er støttet af Lundbeckfonden.

Rapporter om dødeligheden varierer

De fleste kommer sig efter COVID-19, som er navnet på den luftvejsinfektion, den nye coronavirus forårsager. Men en signifikant andel bukker under som følge af direkte viral skade, lungebetændelse eller blodforgiftning.

Så hvor dødbringende er SARS-CoV-2?

Det er et meget relevant spørgsmål, som ikke er helt ligetil at svare på.

Rapporteringer om virussens dødelighed varierer:

 • 3. marts meddelte Verdenssundhedsorganisationen WHO, at dødeligheden var 3,4 procent.
 • Andre bredt citerede estimater lyder på 3 procent eller 5 procent.
 • Andre kilder igen har estimeret dødeligheden til at ligge et godt stykke under 1 procent.

LÆS OGSÅ: Hvorfor vurderer Sundhedsstyrelsen, at 580.000 danskere vil blive smittet med coronavirus?

Forskel på dødelighed og 'Case Fatality Ratio'-dødelighed

Begrebet 'Case Fatality Ratio' (CFR) betegner antallet af dødsfald blandt dem, der er konstateret smittede. CFR-dødeligheden er meget afhængigt af, hvem der bliver undersøgt og hvor.

Tag et tænkt eksempel med 100 smittede personer:

 • 70 personer er symptomfrie og måske slet ikke klar over, at de er smittede. 
 • 30 personer er syge og bliver diagnosticerede. 
 • 1 person dør.

I dette eksempel er dødeligheden 1 procent (1/100), men CFR-dødeligheden er 3,3 procent (1/30).

Uregistrerede smittede skævvrider dødeligheden

Man skal desuden være opmærksom på, at mange smittede flyver under radaren.

Denne effekt er oftest stærkest i løbet af de tidligste faser af et udbrud, hvor mange med milde eller ingen symptomer ikke registreres, fordi de aldrig bliver testet positive af en læge, så antallet af smittede fremstår lavt.

Derfor mener flere epidemiloger i dag, at der var tale om alt for høje estimater i forbindelse med den første rapporterede dødelighed.

'Infection Fatality Ratio' er svært at beregne

Der er en anden beregning, vi også kan benytte, som nok stemmer mest overens med de flestes opfattelse af dødelighed.

Det er den såkaldte 'Infection Fatality Ratio' (IFR), som er forholdet mellem antallet af døde og det samlede antal smittede (både de personer, der er blevet diagnosticerede af en læge, og de ikke-diagnosticerede tilfælde).

Dette tal er straks sværere at beregne, fordi vi er nødt til at estimere antallet af uopdagede tilfælde.

COVID-19 corona Case Fatality Ratio Infection Fatality Ratio sygdom smitte epidemi pandemi udbredelse udbrud global spredning Verdenssundhedsorganisationen risiko epidemiolog Kina Wuhan vaccine behandling

Case Fatality Rate (CFR) er antallet af dødsfald divideret med antallet af diagnosticerede tilfælde.  Infection Fatality rate (IFR) er antallet af dødsfald divideret med alle smittetilfælde. (Illustration: Michael Lee (Flinders Univ. & SA Museum)

Begrebsafklaring: ''Case Fatality Ratio' vs. 'Infection Fatality Ratio'

'Case Fatality Ratio' (CFR) betegner antallet af dødsfald blandt de konstateret smittede.

'Infection Fatality Ratio' (IFR) er forholdet mellem antallet af døde og det samlede antal smittede (både de personer, der er blevet diagnosticerede af en læge, og de ikke-diagnosticerede tilfælde).

Omfattende testning 

Et IFR-estimat for COVID-19 lyder på 1 procent, og nye data indikerer, at det er et pålideligt tal.

I takt med, at testningen bliver mere omfattende, svinder forskellen mellem CFR-dødeligheden og IFR-dødeligheden ind.

Det er muligvis det, vi ser i Sydkorea, hvor omfattende testning har fundet mange milde tilfælde, hvilket har skubbet den estimerede dødelighed ned til 0,65 procent.

Krydstogtskibet 'Diamond Princess', der med ét blev epicenter for coronavirussen, er et godt udgangspunkt: Den strenge karantæne betød, at næsten alle COVID-19 tilfælde (endda asymptomatiske) blev identificeret.

Blandt mere end 600 smittede var der 7 dødsfald, hvilket resulterer i en IFR-dødelighed på cirka 1,2 procent.

Der var 7 dødsfald blandt mere end 600 smittede, hvilket giver en IFR-dødelighed på cirka 1,2 procent. Det er højere end i Sydkorea, men det er måske forventeligt, siden 1/3 af skibets passagerer var over 70 år.

LÆS OGSÅ: WHO siger: »Test, test, test«: Danske forskere mener ikke, at Danmark skal ændre corona-strategi

COVID-19 corona Case Fatality Ratio Infection Fatality Ratio sygdom smitte epidemi pandemi udbredelse udbrud global spredning Verdenssundhedsorganisationen risiko epidemiolog Kina Wuhan vaccine behandling

Beregnet COVID-19-dødelighed (globalt og respektive nationer). Baseret på CFR-data fra 13. marts 2020. (Illustration: worldometers.info / populationpyramid.net (Michael Lee, Flinders Univ. & SA Museum)

Stadig ikke 'bare en influenza'

Men selv en dødelighed på 1 procent er dybt bekymrende. 

Nyligt publicerede prognoser indikerer, at 20 til 60 procent af alle australiere risikerer at blive smittede. 

Det svarer til 50.000-150.000 dødsfald.

Til sammenligning blev cirka 35 millioner amerikanere smittet med influenza sidste år, hvilket resulterede i 34.000 dødsfald: Mindre end 0,1 procent.

Coronavirussen er meget mere dødbringende end sæsoninfluenza, især for ældre borgere, og vi har er endnu ingen vaccine.

Fordi virussen rammer ældre borgere hårdest, vil lande med en stor andel ældre mennesker blive hårdere ramt.

Udelukkende set fra en demografisk synsvinkel er dødeligheden 7 gange højere i Italien end i Niger.

Se 5 grunde til, at coronavirus skal tages langt mere alvorligt end almindelig sæsoninfluenza. (Video: Kristian Højgaard Nielsen)

LÆS OGSÅ: Derfor er coronavirus værre end influenza 

Sundhedsstyrelsens risikovurdering

Sundhedsstyrelsen i Danmark forventer, at:

 • Cirka 580.000 personer i Danmark vil blive smittet, og 10 procent af dem vil have kontakt med sundhedsvæsenet.
 • Ud af de 10 procent (58.000 danskere) vil 80 procent være mildt til moderat syge og være i kontakt med sundhedsvæsnet uden dog at have behov for behandling.
 • 15 procent af de 58.000 (cirka 8.700 danskere) vil have sygdom med behov for sygehusbehandling.
 • 5 procent af de 58.000 (cirka 2.900 danskere) vil have behov for intensiv sygehusbehandling.
 • Den estimerede dødelighed er 0,3 til 1 procent - varierende over aldersgrupper. 

Vi bør tage højde for, at dødeligheden rammer flest ældre

Selvfølgelig afhænger dødeligheden også af landenes respektive sundhedssystemer og inddæmningsrespons.

Vi bør eksplicit tage højde for COVID-19's aldersselektive dødelighed (at flest ældre dør, red.) i vores planer for bekæmpelse.

I Australien er 11 procent af befolkningen over 70 år. Man forventer, at denne gruppe vil tegne sig for 63 procent af dødsfaldene.

Karantæne og isolering af en relativt lille andel af de ældre medborgere halverer antallet af dødsfald, hvilket potentielt vil være mere praktisk end total nedlukning af hele samfundet.

Vi skal fokusere på den bedste fremgangsmåde - og det haster.

Det er en strategi, som man i Storbritannien har diskuteret seriøst.

LÆS OGSÅ: Storbritannien satte sin lid til flokimmunitet: Er det en god strategi mod coronavirus?

COVID-19 corona Case Fatality Ratio Infection Fatality Ratio sygdom smitte epidemi pandemi udbredelse udbrud global spredning Verdenssundhedsorganisationen risiko epidemiolog Kina Wuhan vaccine behandling

Australiere over 70 år vil sandsynligvis stå for 63 procent af coronavirus-dødsfaldene. (Baseret på CFR data fra 13. marts 2020. (Illustration: worldometers.info / populationpyramid.net (Michael Lee, Flinders Univ. & SA Museum)

Alvorlige konsekvenser

Der er en foruroligende bagside ved, at dødeligheden er lavere end oprindeligt rapporteret: Hvert dødsfald indikerer et meget større antal cirkulerende smittefælde.

De fleste COVID-19-dødsfald finder sted mindst to uger efter smitteoverføring. Så et enkelt dødsfald i dag betyder, at cirka 100 personer allerede blev smittede for to uger siden, og dette tal er sandsynligvis steget eksponentielt til flere hundrede i dag.

Det har alvorlige konsekvenser.

Vi kan ikke vente på, at flere personer dø i en klynge af COVID-19, før vi iværksætter ekstreme inddæmningstiltag.

For på det tidspunkt vil udbruddet allerede være ekstremt stort og en kæmpe udfordring at holde nede.

Mike Lee modtager støtte fra Australian Research Council. Sebastian Duchene modtager støtte fra Australian Research Council og National Health and Medical Research Council (Australien). Denne artikel er oprindeligt publiceret hos The Conversation og er oversat af Stephanie Lammers-Clark.

LÆS OGSÅ: Derfor er coronavirus farligst for ældre og kronisk syge

LÆS OGSÅ: Corona-hysteri eller rettidig omhu? Derfor er karantæner og aflyste begivenheder nødvendige

LÆS OGSÅ: Professor om coronavirus: 10 grunde til ikke at gå i panik

LÆS OGSÅ: Alle må kopiere og bringe Videnskab.dk's artikler om COVID-19

Alle må bruge og viderebringe Forskerzonens artikler

På Forskerzonen skriver forskere selv om deres forskning. Vi mener, det er vigtigt, at alle får mulighed for at læse om forskning fra forskerens egen hånd.

Alle må derfor bruge, kopiere og viderebringe Forskerzonens artikler udfra følgende enkle krav:

 • Det skal krediteres: 'Artiklen er oprindelig bragt på Videnskab.dk’s Forskerzonen, hvor forskerne selv formidler'. Hvis artiklen bringes på web, skal der linkes til artiklen på Forskerzonen.
 • Artiklen må ikke redigeres og skal bringes i fuld længde (medmindre andet aftales med forskeren).
 • Du skal give forskeren besked om, at du genpublicerer.
 • Artikler, som er oversat fra The Conversation, skal have indsat en HTML-kode til indsamling af statistik i bunden. HTML-koden finder du i den originale artikel på The Conversations hjemmeside ved at klikke på knappen "Republish this article" ude til højre, derefter klikke på 'Advanced' og kopiere koden. Du finder linket til artiklen på The Conversation i bunden af Forskerzonens oversatte artikel. 

Det er ikke et krav, men vi sætter pris på, at du giver os besked, hvis du publicerer vores indhold (undtaget indhold fra The Conversation). Skriv til redaktør Anders Høeg Lammers på ahl@videnskab.dk.

Læs mere om Forskerzonen i Forskerzonens redaktionelle retningslinjer.

Podcasten Brainstorm

Lyt til Videnskab.dk's podcast om hjernen, Brainstorm, herunder. Du kan også finde flere podcasts fra Videnskab.dk i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk