Hverken rige eller fattige børnefamilier har plads til motion i hverdagen
I bedste fald er sundhedskampagner spild af penge, i værste fald bidrager de blot til dårlig samvittighed og stress, og de hjælper slet ikke dem, der har mest brug for det – nemlig de fattigste.
motion familie støvsuge

Støvsugning kan sagtens gøres til en sjov, hyggelig og aktiv leg, hvor hele familien får motion. YEAH RIGHT! (Foto: Shutterstock)

Støvsugning kan sagtens gøres til en sjov, hyggelig og aktiv leg, hvor hele familien får motion. YEAH RIGHT! (Foto: Shutterstock)

Alle ved det. Fra topdirektøren og familiefaderen i Hellerup til den arbejdsløse enlige mor på kontanthjælp i Husum:

Det er vigtigt at dyrke motion og spise sundt. Men selvom alle ved det, bliver vi alligevel mere og mere overvægtige, og det gælder både børn og voksne.

I en ny ph.d.-afhandling har forskere fra Saxo-Instituttet på Københavns Universitet zoomet ind på, hvordan sundhedsindsatser kan slå bedre rod i børnefamilier.

Forskning søger løsninger

Mere og mere forskning går ud på at udvikle og teste tiltag, som skal løse samfundets problemer.

Interventionsforskning kaldes det.

Videnskab.dk sætter i en artikelrække fokus på den type forskning, der skal gavne velfærdssamfundet.

Følg med i temaet her.

Støtte fra TrygFonden har muliggjort temaet. TrygFonden har dog ikke indflydelse på, hvilken forskning vi skriver om, og hvordan artiklerne skrives. 

Læs mere om aftalen her.

Forskerne har lavet feltstudier og interview med 22 børnefamilier for at undersøge, hvor og hvordan fysisk aktivitet kunne passes ind i hverdagen.

Halvdelen af familierne boede i Hellerup nord for København, som er et af de områder i Danmark med den højeste indkomst.

Den anden halvdel boede i Husum, som er et lavindkomstområde med stor arbejdsløshed.

»På trods af at de to grupper var så forskellige, fandt vi samme mønster. Der var ikke tid eller overskud i den rodede hverdag til skemalagt motion,« siger ph.d. Julie Bønnelycke, som lavede studiet, til Videnskab.dk.

 • I Hellerup var familierne faktisk rimeligt aktive og spiste relativt sundt.

  De kendte alt til kost- og motionsråd, men ville godt være endnu mere aktive og for eksempel løbe marathon eller lave ironman.

  De havde dårlig samvittighed over ikke at være aktive nok.
   
 • I Husum havde folk helt andre udfordringer og bekymringer i dagligdagen end motion.

  For eksempel om de havde råd til at betale næste husleje og bekymring over at bo i et socialt belastet område med skyderier nede på gaden.

  For dem handlede sundhed mere om tryghed end om motion.

»Når man taler om motion, er der stadig denne her 'just do it-mentalitet'. Der er stadig en idé om, at vi bare skal fortælle noget mere, at folk skal være aktive, eller at de skal finde ud af, at det er sjovt,« siger Julie Bønnelycke.

Men alt det ved folk godt, og det er ikke, fordi de ikke synes, det er sjovt.

Usundhed er socialt betinget

Når vi hører, at vi som befolkning lever mindre aktivt og generelt bliver federe, er det faktisk en sandhed med modifikationer. Det dækker nemlig over store forskelle mellem befolkningsgrupper.

Sund og usund livsstil hænger tæt sammen med ens sociale position. Det skriver Sundhedsstyrelsen for eksempel her: Ulighed i Sundhed.

Jo lavere social position man har i samfundet, jo højere er ens risiko for at leve usundt og blive syg.

Afgørende faktorer for sundhed er:

 • Uddannelseslængde – jo lavere uddannelse, jo usundere liv.
 • Indkomst – jo lavere indkomst, jo usundere liv.
 • Beskæftigelsesforhold – jo længere arbejdsløshed, jo usundere liv.
 • Boligforhold.
 • Etnicitet.

Du kan også læse om det i denne artikel fra Forskerzonen: 'Hvorfor har Danmark så stor social ulighed i sundhed?'.

Det er altså familier som dem i Husum, der virkelig kunne have gavn af at tage en sundere livsstil til sig.

Men skal man tro det nye studie, sidder de familier med helt andre og større udfordringer end at komme ud og løbe en tur rundt i kvarteret fem dage om ugen.

»I første omgang er det en udfordring overhovedet at nå ud til dem. De har brug for at blive taget hånd om på en helt anden måde. De sidder fast i nogle strukturer, som der ikke er så meget at gøre ved,« siger Julie Bønnelycke.

liv familie motion sundhed

Forskerne lavede blandt andet en kalenderøvelse med familierne, hvor de sammen gennemgik familiens dagligdag for at finde de små frirum til motion. »Men der var jo ikke mere tid. Så skulle det ske på bekostning af noget andet,« siger Julie Bønnelycke. (Foto: Shutterstock)

Livsstilsinterventioner virker ikke

Ifølge Julie Bønnelycke peger hendes forskning på, at man ikke får noget ud af det individualiserede fokus på sund livsstil, hvor man gennem interventioner og kampagner forsøger at få den enkelte til at dyrke struktureret motion.

Forskning generelt viser da også, at hverken kampagner eller livsstilsinterventioner virker.

For eksempel konkluderede et stort dansk forskningsprojekt med næsten 60.000 danskere, som deltog i livsstilsrådgivning og coaching, at interventionen ikke havde nogen effekt.

Om studiet
 • Julie Bønnelyckes afhandling var en erhvervs-ph.d., som var en del af sundhedsprojektet PULS, som er et samarbejde mellem Steno Diabetes Center og Experimentarium.
 • Hun udførte feltarbejde blandt 22 børnefamilier med børn i alderen 6-12 år i Husum og Hellerup.
 • Erfaringerne fra feltarbejdet skulle blandt andet bruges til at skabe en udstilling på Experimentarium (som ligger i Hellerup), der kunne få flere familier til at være fysisk aktive i hverdagen.
 • Udstillingen åbnede i 2015 og er en del af den faste udstilling på Eksperimentarium. Læs om udstillingen her.

Ph.d. og psykomotorisk terapeut Ane Moltke var i 2017 med til at lave et studie af intensiv livsstilsrådgivning til mennesker diagnosticeret med skizofreni.

En gruppe mennesker, som i gennemsnit dør 20 år tidligere end den almene befolkning, og som set udefra virkelig har brug for at leve sundere.

Det kan du læse mere om i denne artikel: 'Coaching til overvægtige med skizofreni har ingen effekt'.

På samme måde som Julie Bønnelycke var hun ude hos en del af projektdeltagerne og lave interview for at undersøge, hvordan sund og aktiv livsstil slår rod eller ikke slår rod i hverdagen.

»Det er lidt tankevækkende, at selvom de to grupper er så forskellige, finder vi faktisk nogle af de samme ting. Alle har et ønske om at være sunde, men i en rodet og uregerlig hverdag er det utrolig svært at ændre på vaner og adfærd,« siger Ane Moltke til Videnskab.dk.

Både Ane Moltke og Julie Bønnelycke konkluderer, at den måde, vi som samfund forsøger at få folk til at leve sundt på – gennem oplysningskampagner og interventioner – er spild af penge og i nogle tilfælde direkte skadelig.

»For den gruppe, jeg besøgte i mit projekt – mennesker med skizofreni – bidrager denne type indsatser bare til en yderligere følelse af ikke at passe ind og ikke at lykkes. Den var faktisk med til at forstærke nogle af deres største problemer, nemlig følelsen af at være udenfor fællesskabet,« siger Ane Moltke.

Hvad skal man så gøre?

Professor Jens Bangsbo fra Institut for Idræt og Ernæring på Københavns Universitet har været med til at udvikle og afprøve en række motionsindsatser til både syge og raske.

Efter hans mening er det nye studie rigtigt interessant, og han er ikke i tvivl om, at konklusionerne passer på rigtigt mange børnefamilier. Der mangler tid og overskud i hverdagen til at være mere aktive.

»Spørgsmålet er, hvad vi kan gøre ved det. Vi skal have sat nogle strukturer op i samfundet, som gør, at fysisk aktivitet bliver en naturlig del af hverdagen,« siger han til Videnskab.dk.

Han nævner, at man for eksempel kunne lave samarbejde mellem idrætsklubber og skoler og arbejdspladser, sådan at motion i højere grad bliver en del af arbejdsdagen og skoledagen.

Så folk ikke nødvendigvis skal klemme det ind i en presset hverdag.

»Men det kræver selvfølgelig, at der er nogen, der tager teten og går i gang med at gøre det. Jeg er helt enig i, at kampagner og korte indsatser ikke giver mening, hvis ikke de følges op at større forandringer,« siger han.

Derudover vil den type indsatser igen ikke nå ud til dem, som har størst risiko for at leve usundt og blive syge – nemlig de fattigste.

moder barn motion sund livsstil

»Kom så for s... unge, vi skal være aktive og have det sjovt med at gøre rent!« (Foto: Shutterstock)

Drop kampagner og interventioner

Eller også skal politikerne gøre noget helt andet for at få en sundere befolkning, som lever længere.

Nemlig flytte fokus fra det enkelte menneske til de strukturer, vi lever i.

Ja det lyder langhåret, men vent nu lige et øjeblik, inden du klikker videre:

De sidste 20 år har myndighederne forsøgt at forbedre folkesundheden og mindske ulighed i sundhed gennem kampagner og kortere interventioner. Det har ikke haft nogen effekt.

»Vi kender faktisk de faktorer, som er afgørende for, at folk lever usundt og dør tidligere. Det er fattigdom, manglende uddannelse og sociale problemer. Når nu vi har konstateret, at interventioner og kampagner ikke virker, hvorfor prøver man så ikke at se på nogle af de faktorer og lave indsatser på de områder?« siger Ane Moltke.

Start med at mindske børnefattigdom

Hun henviser til det største studie på området. Fra 1997-2010 kørte de britiske myndigheder en ambitiøs indsats for at mindske ulighed i sundhed og på den måde mindske spændet i dødelighed mellem de fattigste befolkningsgrupper og resten af befolkningen.

I løbet af tre år lykkedes det blandt andet at:

 • Mindske børnefattigdom.
 • Øge uddannelse i udsatte grupper.
 • Mindske antallet af teenagegraviditeter blandt udsatte.
 • Give influenzavaccination til flere svage grupper.

Resultatet var, at forskellen i forventet levetid faldt med næsten en måned om året for mænd og med en halv måned om året for kvinder.

I 2011 lavede forskere fra Københavns Universitet, Syddansk Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø en omfattende afdækning af ulighed i sundhed for Sundhedsstyrelsen.

De fandt 12 punkter, som er afgørende for ens sundhed.

»Adfærd er bare en af dem. Det er et politisk valg, at vi bliver ved med at fokusere på at ændre folks adfærd. Når det nu ikke lykkes, hvorfor ser man så ikke på nogen af de andre 11 faktorer og sætter ind her?« siger Ane Moltke.

Fattigdom, langvarig arbejdsløshed, socialt udsathed og usundt miljø er nogle af de andre faktorer, man kunne tage fat i.

Fokus på fællesskab

Jens Bangsbo og Julie Bønnelycke er meget enige med Ane Moltke.

»I Center for Holdspil og Sundhed har vi fokuseret på fællesskabet om motionen. Folk starter typisk ud med at komme, blot fordi de gerne vil være mere fysisk aktive, men grunden til, at de bliver ved med at komme, er, at de er blevet en del af et fællesskab. Der er et potentiale til at skabe nogle fællesskaber, hvor man er sammen om motion og blandt udsatte grupper,« siger Jens Bangsbo.

Ane Moltke fortæller, at netop for udsatte grupper er der ofte et stort ønske om at være en del af fællesskabet.

Et sundere og bedre liv for den gruppe kan i virkeligheden handle om at blive en del af et fællesskab – her er det ifølge Ane Moltke afgørende, at omdrejningspunktet i det fællesskab er noget. der har betydning for folk i deres hverdag, om det er en løbetur eller kagebagning, er mindre afgørende.

»Men jeg mener, vi skal holde om op med at fortælle folk, hvordan de skal leve sundt og i stedet se på de rammer, vi som samfund giver folk,« siger Ane Moltke.

Hvad med en meget kort intervention?

Professor Jens Bangsbo har været med til at lave et interventionsstudie af en motionsindsats netop rettet mod børnefamilier.

Indsatsen kaldes 5-10-15 og består af:

 • 15 sekunders løb ved lav intensitet.
 • 10 sekunders løb ved moderat intensitet.
 • 5 sekunders spurt, hvor pulsen virkelig kommer op.

Det skal man gøre to-tre gange om ugen i 15 minutter.

Indsatsen er blevet afprøvet på en lille gruppe utrænede voksne sammen med deres børn, og i løbet af syv uger fik de forbedret kondition, mindre kropsfedt (4,3 procent mindre i gennemsnit), og deres knogler og muskler fik mere styrke.

»Det er en fin aktivitet sammen med børnene, så måske vil det være en løsning for nogle familier, som ellers ikke kan finde tid,« foreslår Jens Bangsbo.

Måske i Hellerup

Ifølge Julie Bønnelycke kan 5-10-15-indsatsen være relevant for nogle af familierne, hun besøgte i Hellerup, som allerede fik en del motion og spiste sundt – de ville bare godt have endnu mere motion og måske løbe marathon.

»Mange af børnefamilierne efterlyser mere tid til at være sammen, og så slår man to fluer med et smæk,« siger hun.

»Og så kunne det være meget spændende at lave et studie, hvor man rent faktisk tester metoden i den virkelige hverdag og på forskellige sociale grupper, så man også får undersøgt, hvordan metoden påvirker deres liv, ikke blot deres fysiologi,« siger hun.

Men de svageste, som faktisk er dem, der har brug for at leve sundere, vil den sandsynligvis ikke ramme.

»De allersvageste, som vi for eksempel så i Husum-gruppen, har brug for at blive taget hånd om på en helt anden måde. Så kan metoden være nok så god; hvis den slet ikke finder vej til dem, nytter det ikke noget,« siger hun.

Podcasten Brainstorm

Lyt til Videnskab.dk's podcast om hjernen, Brainstorm, herunder. Du kan også finde flere podcasts fra Videnskab.dk i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk