Hvem af dem er du? Sådan reagerer fem passagertyper på bøder i bussen
bus kontrollør typer reaktion bøde

Forskerne bag studiet håber, at deres resultater vil få folk til at tænke over, hvordan de møder buskontrollørerne ude i virkeligheden. (Foto: Shutterstock)

Forskerne bag studiet håber, at deres resultater vil få folk til at tænke over, hvordan de møder buskontrollørerne ude i virkeligheden. (Foto: Shutterstock)

25 juni 2021

Forskere fra Københavns Universitet har filmet fyrre passagerers møde med billetkontrollen uden gyldig billet og inddelt bødemodtagerne – og deres reaktioner - i fem forskellige typer:

  • Den uskyldige: viser gode intentioner. Har måske en undskyldning
  • Den ærlige: ønsker at fremstå som ’den gode borger’.
  • Den forurettede: føler sig som offer for uretfærdig behandling.
  • Den autoritetsudfordrende: virker ligeglad med situationen og autoriteter
  • Den overlegne: vil styre forløbet og ’ved bedst’.

Det skriver Københavns Universitet i en pressemeddelelse.

De fem typer er kategoriseret efter, hvor defensivt passagererne reagerer på kontrolafgiften. Forhåbentlig kan forskningen hjælpe kontrollørerne med at være forberedte på faretegn:

»Helt lavpraktisk har vi ønsket at blive klogere på, hvordan folk handler, når de bliver præsenteret for en kontrolafgift – og hvordan deres reaktioner hænger sammen med de tilfælde, hvor passageren reagerer aggressivt. På den måde har studiet også et forebyggende sigte, da billetkontrolløren bedre vil kunne spotte bestemte reaktionsmønstre og undgå, at situationer eskalerer,« siger Camilla Bank Friis ifølge pressemeddelelsen.

Hun er ph.d.-studerende ved Sociologisk Institut. Hun har ledet studiet sammen med professor Marie Rosenkrantz Lindegaard fra The Netherlands Institute for Crime and Law Enforcement.

Studiet er lille og kan ikke sige noget om, hvorfor og hvor ofte en situation eskalerer, men i 26 ud af de 40 undersøgte tilfælde optrappede passageren situationen. Og det kunne sagtens ske ved, at borgeren først optrådte som ’den uskyldige type’ for så at blive mere udfordrende, skriver KU.

»Det var for mig overraskende, og det kan vi lære kontrollører og andre myndighedspersoner at justere efter. Vi forslår derfor konflikttræningsprogrammer, som tager højde for de forskellige risikotyper og deres omskiftelighed. Kontrollørerne bør være bevidste om, at passagerer kan trække på meget forskellige argumenter, og være klar til at tilpasse måden, de håndterer situationen på,« siger Camilla Bank Friis.

tkt

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.