Hundeejere, hvis hund har diabetes, har større risiko for selv at udvikle diabetes
Hunde Katte Mennesker Diabetes Livsstil

Som hund, så ejer. Hundeejere, der har en hund med diabetes, har større risiko for selv at udvikle type 2 diabetes, viser et nyt studie. Hunden og ejerens livsstil smitter ifølge forskerne af på hinanden, når det kommer til diæt og fysisk aktivitet. (Foto: Shutterstuck).

Som hund, så ejer. Hundeejere, der har en hund med diabetes, har større risiko for selv at udvikle type 2 diabetes, viser et nyt studie. Hunden og ejerens livsstil smitter ifølge forskerne af på hinanden, når det kommer til diæt og fysisk aktivitet. (Foto: Shutterstuck).

11 december 2020

Et nyt studie viser, at ejere, der har en hund med diabetes, er i højere risiko for selv at udvikle type 2-diabetes, end ejere der har en hund uden diabetes.

Til gengæld er der tilsyneladende ingen sammenhæng mellem katte og deres ejeres diabetesrisiko.

Studiet er publiceret i december-udgaven af tidsskriftet The BMJ, og det tyder på, at hunde og deres ejere påvirker hinanden helbredsmæssigt – blandt andet når man ser på niveauet af fysisk aktivitet.

BMJ's særlige juleudgave

Tidsskriftet BMJ udkommer hvert år i en speciel december-version, hvor studierne og forskernes kommentarer er i en noget lettere tone, end man ellers plejer. 

Studierne er dog stadigvæk blevet peer-reviewed (fagfællebedømt), og er lige så virkelige som de forskningsprojekter, der ellers bliver omtalt i BMJ.

Her er to andre historier fra årets juletidsskrift:

Over 400 millioner mennesker verden over lider af type 2-diabetes, og tallet vil stige over de kommende årtier, i takt med at mennesker bliver ældre, og folks livsstil ændrer sig, som kan føre til flere overvægtige.

Flere studier har før antydet en tendens til, at overvægtige hundeejere oftere også har overvægtige kæledyr, og at det kan hænge sammen med deres aktivitetsniveau. Men ingen studier har tidligere set nærmere på hundeejere og katteejere og sammenlignet deres risiko for at udvikle diabetes.

I det nye studie har forskere fra Sverige og Storbritannien set nærmere på en stor mængde data fra 1. januar 2004 til 31. december 2006:

  • 175.214 hundeejere og i alt 132.783 hunde (flere par ejer en hund sammen, hvilket er derfor, at der er flere ejere end hunde).
  • 89.944 katteejere og 84.143 katte (det samme er tilfældet her).

Denne data blev sammenlignet med svenske registre over hunde- og katteejernes sundhedsdata i perioden 1. januar 2007 til 31. december 2012.

Forskerne tog højde for en række personlige og socioøkonomiske forhold, det vil sige alder, køn, uddannelsesniveau, indkomst med mere.

De fandt frem til, at der ser ud til at være 38 procent højere risiko for at udvikle type 2-diabetes, hvis man ejer en hund med diabetes.

Måske kan det skyldes, at hunde og deres ejere deler samme livsstil – både når det kommer til diæt og fysisk aktivitet, vurderer forskerne.

Men de kan ikke være sikre på, om det kan være grunden. Da studiet er et registerstudie, kan det nemlig kun pege på statistiske sammenhænge, men ikke fastslå årsagerne til resultaterne.

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.