Fysisk træning styrker ældres hukommelse
Den ældrebølge som verden står overfor, kan give en kraftig stigning i Alzheimer og andre demenssygdomme. Den gode nyhed er at 20 minutters daglig træning kan styrke ældre hjerner.

Træning er godt for de små grå. (Foto: Colourbox)

Fysisk aktivitet i 20 minutter hver dag kan reducere problemer med hukommelsen.

Det fremgår af en ny undersøgelse publiceret i 'Journal of the American Medical Association' (JAMA).

Hvad vil der ellers ske med hjernesundheden, når gennemsnitsalderen til stadighed øges i verdens befolkning?

Frem til 2050 antages det, at antallet af personer, som lever med Alzheimers sygdom, vil stige fra dagens 26,6 millioner til 106,2 millioner på verdensplan, ifølge baggrundsinformationen i undersøgelsen.

 

Forbedringer

Det nye stykke forskningsarbejde viser, at de deltagere (alle 50 år eller ældre) som gennemførte et 24-ugers hjemmebaseret aktivitetsprogram, havde moderate forbedringer i de kognitive funktioner sammenlignet med en kontrolgruppe.

 

Dette fremgår af en pressemeddelelse JAMA har udsendt. Kognitive funktioner handler blandt andet om evnen til at tænke, huske ting og løse opgaver.

»Så vidt vi ved, er dette forsøg det første, som viser at fysisk aktivitet forbedrer den kognitive funktion, hos ældre mennesker med subjektive og objektive kognitive svækkelser,« skriver forskerne.

De tilføjer, at udbyttet af aktiviteten var tydeligt efter seks måneder, og at det fortsatte mindst 12 måneder efter, at oplægget var afsluttet.

 

Hjernens tilstand

Medicinske fremskridt i det seneste århundrede har medført, at langt flere bliver rigtig gamle, og da øges risikoen for Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme betydeligt. Træning, og formentligt andre livsstils-faktorer, ser ud til at påvirke hjerte/karsygdoms-risikoen og hjernens tilstand sent i livet, kommenterer læge Eric B. Larson i en leder-artikel i samme nummer af JAMA. Larson er tilknyttet Group Health Center for Health Studies, Seattle, USA.

 

Selve undersøgelsen er udført af Nicola T. Lautenschlager og hendes kolleger fra University of Melbourne, Australia. De målte kognitiv funktion med måleværktøjet 'Alzheimer Disease Assessment Scale-Cognitive Subscale' (ADAS-Cog). En række kognitive tests blev foretaget over en tidsperiode på 18 måneder.

De 170 deltagere i undersøgelsen rapporterede selv, at de havde problemer med hukommelsen, og blev af forskerne beskrevet til at være i risikogruppen for demens. Men: ingen af dem havde nogen demens-diagnose ved undersøgelsens begyndelse.

 

Lille, men vigtig forbedring

138 personer gennemførte den halvandet år lange videnskabelige vurdering.

 

»Den gennemsnitlige forbedring på 0,69 point (ADAS-Cog) sammenlignet med kontrolgruppen, er lille - men den er potentielt vigtig, når man tager i betragtning de ganske beskedne mængder fysisk aktivitet, som deltagerne i undersøgelsen rent faktisk udførte,« skriver forskerne.

Deltagerne i aktivitetsgruppen blev opmuntret til at gennemføre mindst 150 minutters fysisk aktivitet med middel intensitet om ugen. De blev bedt om at opdele den totale træningsmængde i tre 50 minutter lange blokke. I praksis viste det sig, at det lykkedes dem at gennemføre i gennemsnit 142 minutter, hvad der altså svarer til cirka 20 minutter daglig.

Tidligere forskning har vist, at man ikke nødvendigvis behøver at løbe mange kilometer hver dag, for at opnå en helbredsmæssig effekt af træningen. Eksperter har alligevel været uenige om, hvor meget der skal til, og denne diskussion er næppe ovre. For personer over 50 mener forskerteamet fra universitetet i Melbourne i hvert fald, at 20 minutter daglig har en positiv effekt.

 

Huske navne og fødselsdage?

»Vort forsøg fortæller os, at ældre mennesker som går i gang med en eller anden form for moderat intens (aerob) konditionstræning blot 20 minutter per dag, vil øge sandsynligheden for at de kan huske navne, fødselsdage og indkøbslister.«

 

Det siger professor Leon Flicker fra universitetets Centre for Health and Ageing i en pressemeddelelse fra University of Melbourne.

»Resultaterne er et vigtigt skridt fremad, i det at hjælpe ældre mennesker med at forbedre hukommelsen - og potentielt forsinke udvikling af demens, som igen kan lede til Alzheimer,« tilføjer Flicker.

© forskning.no. Oversat af Johnny Oreskov.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.


Ugens videnskabsbillede