Forskere og politikere: Alle drenge bør tilbydes HPV-vaccine
En række forskere mener, at alle drenge bør tilbydes HPV-vaccination – og ikke kun homo-og biseksuelle drenge. Flere politikere er parate til at følge rådet.

I 2018 har homo- og biseksuelle drenge i alderen 15-20 år mulighed for at få gratis HPV-vaccination, fordi de har forhøjet risiko for analkræft, som ofte forårsages af HPV-virus. (Foto: Shutterstock) 

I 2018 har homo- og biseksuelle drenge i alderen 15-20 år mulighed for at få gratis HPV-vaccination, fordi de har forhøjet risiko for analkræft, som ofte forårsages af HPV-virus. (Foto: Shutterstock) 

I ni år har unge, danske kvinder fået tilbudt gratis HPV-vaccination, og for nyligt blev det annonceret, at også homo- og biseksuelle drenge nu kan få vaccinationen gratis.

En række forskere mener imidlertid, at alle bør være omfattet af tilbuddet om HPV-vaccination, uanset køn eller seksualitet.

»HPV-relaterede sygdomme rammer både mænd og kvinder. Derfor synes jeg, at der skal være samme tilbud om vaccination til begge køn,« siger professor og kræftforsker Susanne Krüger Kjær, som får opbakning fra flere andre forskere:

»Alle drenge bør tilbydes HPV-vaccination,« siger overlæge og professor Christian von Buchwald, som behandler HPV-relateret mundsvælgkræft ved Rigshospitalet.

Andre lande vaccinerer alle 

Udmeldingen kommer i kølvandet på et nyt dansk studie, som konkluderer, at HPV-vaccinen som ventet er sikker at give til drenge, idet den ikke øger risikoen for en lang række sygdomme. Det kan du læse mere om i artiklen 'HPV-vaccination øger heller ikke risiko for sygdom blandt drenge'.

I lande som USA, Australien, Østrig, Canada og Norge har myndighederne allerede besluttet, at både drenge og piger skal tilbydes HPV-vaccinen som en del af nationale vaccinationsprogrammer.

»Det er et skridt på vejen, at nogle drenge nu får tilbudt vaccinen, så vi er ikke uenige i, hvad Sundhedsstyrelsen gør. Men vi synes, man skal gå hele vejen og give vaccinen til alle drenge ligesom i andre lande,« siger speciallæge Frank H. Pedersen, som er formand for Praktiserende Speciallæger i Gynækologi.  

I Sverige og Norge har sundhedsmyndighederne blandt andet lagt vægt på, at der i dag er øget viden om, at HPV-virus kan være årsag til flere kræftformer, som rammer mænd.

HPV

Human papillomavirus (HPV) er en virus-type, som overføres seksuelt.

Man kender flere end 100 typer af HPV-virus, hvoraf en række er relateret til udvikling af forskellige former for kræft.

Den nyeste HPV-vaccine på markedet (Gardasil 9) beskytter mod infektion mod ni typer HPV-virus (HPV-type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 og 58).

Denne vaccine skal gives i 2-3 doser, som hver koster cirka 1.900 kroner pr. stk. hvis man ikke er omfattet af tilbuddet om gratis vaccination.

Kilde: Det europæiske Lægemiddelagentur

»Langvarig HPV-infektion kan føre til kræft i mund, svælg og endetarmsåbningen hos begge køn samt i penis hos mænd. Disse kræftformer skyldes hovedsageligt HPV-typerne 16 og 18, som vaccinen beskytter mod,« skriver eksempelvis det norske Folkehelseinstituttet i en nylig pressemeddelelse om, at norske drenge kan få vaccinen gratis fra sommeren 2018.

Kan føre til ulighed

I Danmark har der hidtil været stor forskel på, hvilke drenge – eller måske snarere forældre -  der vælger at betale af egen lomme for at få HPV-vaccinen. Forskning har vist, at eksempelvis lægesønner ofte får HPV-vaccinen, mens drenge fra fattige familier eller med indvandrerbaggrund ikke gør. 

»Det er ikke alle, som har råd til selv at betale for vaccinen. Derfor inducerer det en potentiel ulighed i sundhedsvæsnet, at det ikke er alle, der får tilbudt vaccinen gratis,« siger Susanne Kruger Kjær, som står bag undersøgelsen og er professor ved Rigshospitalet og forskningsleder ved Center for Kræftforskning hos Kræftens Bekæmpelse

Sundhedsstyrelsen meldte for nyligt ud, at »drenge, der er til drenge« i 2018 gratis vil kunne blive vaccineret mod HPV, fordi de er i særlig risiko for at udvikle analkræft.

»Deres risiko for at udvikle analkræft som følge af en HPV-infektion er mange gange højere, end den er for drenge, der er til piger. Sundhedsstyrelsen mener derfor, at denne gruppe bør HPV-vaccineres,« lyder det i informationsmaterialet om det midlertidige tilbud til homo- og biseksuelle drenge.    

Mundsvælgkræft er i stigning i Danmark og rammer i mere end tre ud af fire tilfælde mænd. I de fleste tilfælde er sygdommen relateret til HPV, men HPV-vaccinen er foreløbigt ikke godkendt til brug mod mundsvælgkræft. (Foto: Shutterstock) 

Usædvanligt at udelukke grupper fra tilbud

På Aarhus Universitet påpeger kræftforsker Peter Vedsted, at der kan være gode samfundsøkonomiske grunde til ikke at tilbyde alle drenge HPV-vaccinen, men i stedet fokusere på særlige risikogrupper.

Han understreger dog, at der samtidig kan være »flere problematikker« ved kun at tilbyde gratis HPV-vaccination til homo- og biseksuelle drenge.

»For det første skal vaccinen gives på et tidligt tidspunkt i livet for at have maksimal effekt, og man kan måske spørge sig selv om helt unge drenge lige præcis ved, om de seksuelt set er til drenge eller til piger. En anden del af det, er det etiske perspektiv i, at man skal tilkendegive, at man har en særlig seksualitet for at kunne få vaccinen gratis,« siger Peter Vedsted, som er professor ved Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet.

Hans fagfællle Ingelise Andersen, som forsker i ulighed i sundhed, påpeger, at det ikke er gængs procedure, at sundhedstilbud i Danmark er forbeholdt bestemte samfundsgrupper.

»Jeg kan ikke komme i tanke om andre eksempler, hvor man bevidst ikke giver samme behandling til alle sociale grupper. Normalt har vi en forventning om, at alle har lige adgang til sundhedsvæsnet. Den eneste sammenligning, jeg kan komme i tanke om, er influenzavaccinen, hvor man kun giver vaccinen gratis til folk, som er over 65 år eller har bestemte sygdomme,« siger Ingelise Andersen, som er lektor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet.

Lyve sig til vaccination?

På sociale medier florerer historier om, at drenge kan lyve om deres seksualitet for at få HPV-vaccinen gratis.

Flere fagfolk bekræfter over for Videnskab.dk, at det er muligt, fordi tilbuddet beror på tillid mellem lægen og patienten.

Det bliver registreret i journalen, når en dreng har fået HPV-vaccinen.

Men ifølge Sundhedsstyrelsen bliver det ikke noteret, hvorvidt drengen selv har betalt for vaccinen – sådan som heteroseksuelle skal gøre - eller om han er omfattet af det gratis tilbud til homo- og biseksuelle drenge.

Flokimmunitet hjælper ikke alle

Et udbredt argument for kun at give HPV-vaccinen til piger er, at når tilstrækkeligt mange piger bliver vaccineret, bliver drengene automatisk også beskyttet. HPV-virus overføres nemlig ved seksuel kontakt, men hvis pigerne er vaccinerede og dermed ikke kan smittes med HPV, så stopper man samtidig spredningen af virusset til heteroseksuelle drenge – det kaldes for flokimmunitet eller flokbeskyttelse.

Overlæge og seksualforsker Morten Frisch påpeger imidlertid, at flokimmunitet aldrig vil kunne beskytte den enkelte dreng på samme måde, som hvis han selv var blevet vaccineret.

»Uanset, hvor god vaccinationsdækningen bliver blandt piger, kan drengene aldrig være fuldstændig beskyttede af flokimmunitet. Flokimmuniteten fra pigerne beskytter dig ikke, hvis du har sex med mænd, eller hvis du har sex med uvaccinerede danske kvinder eller udenlandske kvinder fra andre lande, hvor man ikke vaccinerer,« siger Morten Frisch, som er overlæge og forsker ved Statens Serum Institut og adjungeret professor ved Sexologisk Forskningscenter på Aalborg Universitet.

Han mener derfor, at det »er en rigtig god ide at undersøge muligheden for kønsneutral HPV-vaccination,« og henviser blandt andet til ny svensk-finsk forskning, som ifølge Morten Frisch »tyder på, at HPV-vaccination af begge køn vil være en omkostningseffektiv strategi.« 

Men han understreger ligesom andre forskere, at den endelige vurdering af fordele og ulemper ved at vaccinere begge køn ligger hos Sundhedsstyrelsen. 

Sundhedsstyrelsen undersøger sagen

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Sundhedsstyrelsen på grund af vinterferie, men i sidste uge lød det, at Sundhedsstyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, som skal undersøge mulighederne for at tilbyde HPV-vaccination til alle drenge.

På baggrund af arbejdsgruppens analyser vil Sundhedsstyrelsen inden sommerferien komme med en anbefaling til sundhedsministeren om, hvorvidt alle drenge bør tilbydes HPV-vaccination eller ej.

Forskere fortæller til Videnskab.dk, at der er en række hensyn at tage i forhold til, om det giver mening at tilbyde alle drenge HPV-vaccination. Herunder er en opsummering:

HPV og kræft

Næsten 100 procent af alle tilfælde af livmoderhalskræft skyldes HPV-infektion.

I Europa skønnes cirka 90 procent af alle tilfælde af analkræft, 15 procent af vulvakræft, 70 procent af vaginalkræft og 30-40 procent af peniskræft at være forårsaget af HPV-infektion.

I Danmark viser forskning, at knap 70 procent af mundsvælgkræft er relateret til HPV.  

Kilder: Det europæiske Lægemiddelagentur

 • Samfundsøkonomien. Det vil være bekosteligt for skatteborgerne at vaccinere alle drenge. Spørgsmålet er, om udgiften står mål med, hvad man får ud af vaccinationen – kunne man i stedet lave andre tiltag, som ville give mere sundhed for pengene?
 • Drengene. Det er en stor intervention at få tusindvis af drenge til lægen for at blive vaccineret, og drengene skal helst have en sundhedsmæssig gevinst, som står mål med interventionen. Her skal man blandt andet tage i betragtning, hvilke sygdomme vaccinen beskytter mod – og hvilke sygdomme man formoder den beskytter mod – og hvor mange der rammes af disse sygdomme.
 • Pigerne. Ved at vaccinere drengene kan man indirekte også beskytte pigerne ved at stoppe spredningen af HPV-virus – gennem flokbeskyttelse. Flere forskere nævner, at det kan være en fordel, fordi tilslutningen til HPV-vaccination har været lav blandt piger i de senere år. I øjeblikket ser kurven imidlertid ud til at være knækkket, så flere piger siger ja til tilbuddet om HPV-vaccination.
 • Bivirkninger. Forskerne påpeger, at ligesom al andet medicin – for eksempel hovedpinepiller, p-piller og andre vacciner - kan HPV-vaccinen have bivirkninger. Forskerne understreger dog, at bivirkningerne ved HPV-vaccination ikke er så voldsomme, som det på et tidspunkt blev fremstillet i medierne, og når det gælder drenge specifikt konkluderer et nyt dansk studie, at HPV-vaccinen ikke øger risikoen for en lang række sygdomme.
 • Ligestilling. Flere forskere nævner, at man i andre lande har lagt vægt på ligestilling mellem kønnene i beslutningen om at tilbyde HPV-vaccination til begge køn.

  HPV-virus er så udbredt, at flertallet af alle seksuelt aktive kvinder og mænd på ét eller andet tidspunkt får en HPV-infektion. Hos langt de fleste forsvinder infektionen, men hos nogle kan HPV-infektionen blive kronisk og føre til kræftsygdom. (Illustration: Shutterstock)

Vaccine ikke godkendt til alle kræftformer

I forhold til hvilke sygdomme drengene vil være beskyttet mod ved at få HPV-vaccinen er billedet ikke fuldstændig klart.

Forskerne ved nemlig, at en langvarig infektion med HPV-virus kan være årsag til – eller medvirkende årsag til – en række kræftsygdomme hos både mænd og kvinder.

Men HPV-vaccinen er imidlertid kun godkendt til beskyttelse mod nogle af de HPV-relaterede sygdomme; det gælder:

 • Kønsvorter, som rammer begge køn. Ca 10 procent af befolkningen vil på et tidspunkt få kønsvorter.
 • Analkræft, som rammer begge køn. Gennemsnitligt 142 danskere får analkræft om året, herunder cirka 41 mænd. Risikoen er særlig stor blandt mænd, som har sex med mænd.
 • Livmoderhalskræft, som rammer cirka 400 danske kvinder om året.
 • Vulvakræft, kræft i kvindens ydre kønsdele, som rammer cirka 80-100 kvinder om året.
 • Kræft i skeden, vaginalkræft, som rammer cirka 10-20 danske kvinder om året.

En række forskere mener imidlertid, at HPV-vaccinen også kan beskytte mod andre kræftformer, hvor HPV-virus er indblandet. Det gælder særligt peniskræft og mundsvælgkræft – også kaldet hovedhalskræft.

HPV-relateret mundsvælgkræft i stigning

Mundsvælgkræft rammer i tre ud af fire tilfælde mænd, og sygdommen har i de senere årtier været i voldsom vækst i Danmark og andre lande – læs mere her.

Ifølge nyere forskning rammer mundsvælgkræft i øjeblikket cirka 450 danskere om året, og i knap 70 procent af patienterne finder forskerne HPV-virus i kræftsvulsterne.

»Vi finder HPV-virus af typen HPV-16 i 95 procent af de HPV-relaterede tilfælde af kræft i mandlerne eller tungeroden. Så vi ved med temmelig stor sandsynlighed, at HPV-16 er årsag til mundsvælgkræft. Samtidig ved vi, at HPV-vaccinen beskytter mod netop HPV-16, så der er meget, som taler for, at vaccinen beskytter mod mundsvælgkræft. Problemet er bare, at vi ikke har ikke noget endeligt bevis for det, for det tager mange år at udvikle sygdommen,« siger professor ved Rigshospitalet Christian von Buchwald og tilføjer, at mundsvælgkræft i dag er lige så hyppigt som livmoderhalskræft.

»I Sverige og Norge, som ligesom Danmark er høj-risiko HPV-lande, har myndighederne vurderet, at der er beviser nok til at tilbyde vaccinen til alle drenge med henblik på at forebygge svælgkræft.«

Kræft i mundsvælget (orofarynxkræft)

Mundsvælgkræft er kræft i mandlerne, tungeroden (den bageste del af tungen) og den midterste del af svælget.

Mundsvælgkræft er den hyppigste form for hovedhals-kræft. Kræftformen er 3-4 gange hyppigere hos mænd end hos kvinder.

Forskere bag et nyere studie om forekomsten af mundsvælgkræft i Danmark beregner, at 450 danskere årligt får kræft i mundsvælget, hvoraf ca. 300 tilfælde skyldes smitte med HPV.

Kilder: Patienthåndbogen, Rigshospitalet

Professor: Kan vi vente 30 år?

Professor Susanne Krüger Kjær er enig. Hun påpeger, at det tager længere tid at få evidens for HPV-vaccinens effekt på mundsvælgkræft, fordi der ved denne sygdom ikke kan påvises forstadier til kræftsygdommen – modsat tilfældet ved livmoderhalskræft og analkræft.

»Spørgsmålet er, om vi kan vente 30 år på at få de rette beviser, mens vi bliver ved med at se på, at mundsvælgkræft stiger,« siger hun.

Hos Kræftens Bekæmpelse afventer man vurderingen fra Sundhedsstyrelsen, før organisationen vil tage stilling til, hvorvidt den anbefaler at tilbyde alle drenge HPV-vaccination. Forebyggelseschef Mette Lolk Hanak understreger, at for mænds vedkommende er vaccinen kun godkendt til brug mod kræftsygdommen analkræft.

»Det er et generelt sundt princip, at sundhedsmyndighederne i Danmark ikke anbefaler medicin mod sygdomme, som det ikke er godkendt til at behandle. Men vi er også opmærksomme på, at der er forskning, der peger på, at HPV-vaccinen vil beskytte mod hovedhalskræft (mundsvælgkræft, red.),« siger Mette Lolk Hanak, som er forebyggelseschef hos Kræftens Bekæmpelse og tilføjer:

»Det kan være et stort indgreb at vaccinere en helt rask befolkningsgruppe som drengene - der skal der være et vist antal kræfttilfælde, før det giver mening at lave sådan en intervention. Analkræft er en relativ sjælden kræftform, men hvis hovedhalskræft tæller med i ligningen, har vi pludselig et helt andet billede, fordi det er en meget mere udbredt kræftsygdom.«

SF, DF og Alternativet: Alle skal tilbydes vaccinen 

På Christiansborg er flere politikere imidlertid parate til at tilbyde HPV-vaccination gratis til alle drenge.

»Vi vil ikke tvinge nogen til at blive vaccineret, men vi synes man skal have lige tilbud til begge køn. I dag er der allerede forældre, som selv vælger at give vaccinen til deres sønner, men de er bare nødt til at betale selv. Det, synes vi, er diskriminerende og med til at skabe en ulighed i samfundet,« siger Kirsten Normann Andersen, som er sundhedsordfører hos Socialitisk Folkeparti (SF).

Samme melding kommer fra Dansk Folkeparti, hvor sundhedsordfører Liselott Blixt påpeger, at hun har bedt sundhedsministeren om at se på sagen.

»Vi synes, det vil være en god ide at tilbyde vaccinen til alle drenge for med den ordning, vi har nu, er der flere, der gerne vil have vaccinen til drenge, men det er ikke alle, der har råd,« siger Liselott Blixt.

Alternativets sundhedsordfører Pernille Schnoor påpeger også, at tilbuddet om HPV-vaccination »burde gælde alle drenge, så vaccinen ikke kun er forbeholdt drenge fra familier med en god økonomi.«

EL og S afventer anbefaling

Hos Enhedslisten og Socialdemokratiet påpeger sundhedsordførerne over for Videnskab.dk, at de er parate til at bakke op om HPV-vaccination af alle drenge, hvis Sundhedsstyrelsen anbefaler det.

»Hvis Sundhedsstyrelsen anbefaler at vaccinere alle drenge, så synes vi helt klart, at det er den rigtige vej at gå. Indikationen på, at mænd kan have gavn af vaccinen, kom væsentlig senere end indikationen på, at piger har gavn af den. Så det er årsagen til, at vi ikke har handlet på det tidligere,« siger Flemming Møller Mortensen, som er sundhedsordfører for Socialdemokratiet.

Hos regeringspartierne Venstre og Konservative lyder det, at man følger udviklingen på området og afventer anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen, før man tager stilling til spørgsmålet.

»Vi har med Kræftplan IV taget initiativ til, at drenge, der har sex med drenge, tilbydes HPV-vaccine gratis. Heldigvis ser vi nu en stigning i antallet af piger, som lader sig HPV-vaccinere, og det øger flokimmuniteten. Fra Venstres side følger vi udviklingen nøje,« lyder det i en sms til Videnskab.dk fra Venstres sundhedsordfører Jane Heitmann.

Liberal Alliances sundhedsordfører May-Britt Kattrup fortæller, at hun på nuværende tidspunkt »hverken kan sige ja eller nej« til, om alle drenge skal tilbydes gratis HPV-vaccination.

»Vi må se på udviklingen både herhjemme og i andre lande. Det er en meget vigtig sag,« siger hun.  

Podcasten Brainstorm

Lyt til Videnskab.dk's podcast om hjernen, Brainstorm, herunder. Du kan også finde flere podcasts fra Videnskab.dk i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk