Forskere måler ulves søvn for første gang
ulve-søvn

Forskerne brugte EEG-målinger, hvor man fastgør elektroder på overfladen af huden for at måle søvnen. Det er den samme smertefri metode, som man bruger til at måle menneskers søvn. (Foto: Eötvös Loránd Universitet)

Forskerne brugte EEG-målinger, hvor man fastgør elektroder på overfladen af huden for at måle søvnen. Det er den samme smertefri metode, som man bruger til at måle menneskers søvn. (Foto: Eötvös Loránd Universitet)

12 juli 2022

For første gang har forskere forsøgt at måle ulves søvn.

Det skriver Eötvös Loránd Universitet i Ungarn i en pressemeddelelse

Og det har nu resulteret i et nyt studie, lavet af en gruppe forskere fra det ungarske universitet, som nu er blevet publiceret i det videnskabelige tidsskrift Scientific Reports

Selvom det måske lyder mærkeligt, kan ulvens søvn nemlig hjælpe os til at forstå menneskets søvn. For måske har vores søvn ændret sig, i takt med at vi gennem evolutionen har sikret os mere trygge miljøer at sove i.

Hvis den hypotese er rigtig, bør andre dyr, der lever sammen med mennesket, som for eksempel hunden, også have ændret deres søvn. Og det er der ifølge Eötvös Loránd Universitet god grund til at antage, eftersom tidligere studier har vist, at hunde ligesom mennesker sover mere overfladisk i et ukendt miljø.

Derfor kan studiet af ulvens søvn - som hundens vilde slægtning - hjælpe os til at forstå den ændring i søvnen, som mennesket, og dermed også hunden, har gået igennem grundet den evolutionære forandring .

»Selvom komparative studier med hunde og ulve allerede er blevet gennemført i adskillige forskningsområder, heriblandt adfærds- og genetikstudier, så er de neurale processer hos ulven i det store hele uudforskede,« siger Anna Bálint fra Eötvös Loránd Universitet i pressemeddelelsen.

»Vi målte succesfuldt alle stadier - døsighed, dyb søvn og REM - som tidligere er blevet observeret hos hunde.«

Ved at sammenligne deres eget studie og de forhenværende om hunde noterede forskerne sig, at hunde tilbragte mindre tid i REM-stadiet end ulve. REM-søvnen bliver også kaldt drømmesøvnen, hvor hjerneaktiviteten stiger. 

»Det fund er særligt interessant, eftersom mængden af REM-søvn er blevet kædet sammen med adskillige forskellige effekter, heriblandt neuroudvikling, stress, domesticering, men også hukommelseskonsolidering,« siger Vivien Reicher fra Eötvös Loránd Universitet i pressemeddelelsen.

Forskerne pointerer dog i pressemeddelelsen, at deres studier ikke kan lede til nogle endelige konklusioner, da dataindsamlingen er for lille, og aldersfordelingen af ulvenene var for skæv. Til gengæld mener de, at studiet kan tjene som et første skridt imod en i fremtiden brugbar mængde data, der kan bidrage til at beskrive ulvenes søvn.

Og det kan altså med tiden måske gøre os klogere på, hvordan vores egen søvn har ændret sig gennem evolutionen.

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.