Yikes! Forskere har kortlagt indvoldsormens historie i Storbritannien
indvoldsorme

Man estimerer, at omtrent 1 milliard mennesker verden over er inficeret med indvoldsorme af en eller anden art. (Illustration: Shutterstock)

Man estimerer, at omtrent 1 milliard mennesker verden over er inficeret med indvoldsorme af en eller anden art. (Illustration: Shutterstock)

Kilde: 
25 april 2022

Spolorm, børneorm og piskeorm. Menneskekroppen er et paradis for mange ormeparasitter - og har været det i mange år.

Men ifølge britiske arkæologer har vores forhold til ormene varieret meget i løbet af menneskets tidsaldre.

Forskere fra blandt andet University of Oxford satte sig for nylig for at finde ud af, i hvilke perioder ormene har trivedes bedst i Storbritannien. 

Ved at undersøge 464 lig dateret fra den ældste menneskeperiode og frem til den industrielle periode har forskerne altså publiceret et studie i tidsskriftet PLOS Neglected Tropical Diseases, hvor de har kortlagt indvoldsormens historie i Storbritannien.

Det skriver ScienceAlert.

I mere end en fjerdedel af alle ligene var der spor fra forskellige parasitiske orme. Den mest udbredte variant, der blev fundet rester af i prøverne, var spolormen (Ascaris).

Spolormene havde det tilsyneladende virkelig godt under romernes besættelse af Storbritannien. Særligt i Canterbury i det sydøstlige England. 

Selvom romerne er kendt for deres tidlige modernisering af saniteten, fandt forskerne ud af, at hver femte romer havde maven fuld af spolorm, hvilket kan have givet anledning til maveubehag, dårligere vækst og kløe bagi.

Forskerne kunne finde nogle lignende tal på udbredelsen af spolorm flere steder i højmiddelalderen og i London under industrialiseringen. Både piskeormene (Trichuriasis) og spolormene havde dog deres guldaldre i slutningen af middelalderen. 

Det er også værd at bemærke, at sanitetens modernisering, der fandt sted i det 18. og 19. århundrede, havde en stor betydning for, hvor udbredte indvoldsorme var. 

Mennesker fra hele Storbritannien virkede til at drage nytte af moderniseringen, fordi dårlig hygiejne er lig med besøg fra parasitiske orme. På nær folk fra London, hvor den store befolkningstæthed måske har sørget for indvoldsormenes trivsel.

Forskerne spekulerer desuden i, at forhold omkring affaldshåndtering, urbanisering og ændringer i handelsruter har haft betydning for variationen af udbredelsen af indvoldsorme.

De håber desuden, at studiet kan bruges til at fortælle noget om, hvordan vi skal håndtere udbredelsen af indvoldsorme i dag, der stadig er et stort problem hos næsten en fjerdedel af Jordens befolkning.

jso

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.