Forskere afslører, hvad Darth Vader fejler
Galaksens ubestridte overskurk, Darth Vader, er kendt for sin besværede vejrtrækning, men hvad fejler han egentlig? Det har to danske forskere undersøgt nærmere i et nyt studie.
Darth Vader sygdom lunger vejrtrækning

Selv om Darth Vader kan styre Kraften og er ret ferm med et lyssværd, er han ikke helt rask. Hans tunge og besværede vejrtrækning har ikke været godt for ham, og nu har to forskere undersøgt, hvad han fejler. (Foto: Shutterstock)

Selv om Darth Vader kan styre Kraften og er ret ferm med et lyssværd, er han ikke helt rask. Hans tunge og besværede vejrtrækning har ikke været godt for ham, og nu har to forskere undersøgt, hvad han fejler. (Foto: Shutterstock)

Star Wars-sagaen, der begyndte i slutningen af 70’erne, gav os én af de mest ikoniske filmskurke: Darth Vader.

Udrustet med et rødt lyssværd, en sort dragt med kappe og viden om Kraften fremstår Darth Vader som den ultimative bad guy.

Men folk, der kender Darth Vader, ved også, at der er et eller andet helt galt.

Darth Vader kan nemlig ikke selv trække vejret. Hans kendte, tunge vejrtrækning er næsten lige så frygtindgydende, som hans accessories, men hvorfor er det endt sådan?

LÆS OGSÅ: Star Wars-lyssværd ville formentligt være verdens farligste våben

Darth Vader trækker ikke vejret ubesværet. Hans vejrtrækning både ind og ud understøttes af hans dragt. Og det lyder ganske frygtindgydende. (Video: UrbanSurvivalTactics/Youtube)

Det spørgsmål har forskerne Ronni Plovsing og Ronan Berg fra henholdsvis Rigshospitalet og Frederiksberg Hospital undersøgt, og i et nyt studie er de kommet frem til, at Darth Vader først fik akut lungesvigt og derefter led af en kronisk lungesygdom.

»Darth Vader er en af de mest ikoniske skurke, og alle kender hans vejrtrækning. Jeg har så længe, jeg kan huske, været fascineret af ham, og da jeg begyndte at arbejde med lungernes fysiologi, syntes jeg, at det kunne være sjovt at dykke ned i og bruge til undervisning,« siger Ronan Berg, der er forsker i lungefysiologi ved Afdeling for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin på Frederiksberghospital.

Sådan gik det galt for Darth Vader

Darth Vader medvirker primært i episode IV-VI af Star Wars-sagaen, men vi skal faktisk kigge nærmere på episode I, II og III, for at forstå hvorfor helbredet halter hos galaksens hersker.

Darth Vader blev nemlig ikke født ond eller med lungeproblemer. I episode I møder vi en dreng ved navn Anakin Skywalker, der senere bliver jediridder Obi Wan Kenobis lærling.

Undervejs i episode II-III bliver Anakin tiltrukket af ‘the dark side’ og vælger at forlade Jedi-ordenen til fordel for den konkurrerende Sith-orden.

Ved dette skift får han en ny identitet som Sith-fyrsten Darth Vader.

Dette medfører en række konflikter både i hans ægteskab med Padmé og i forhold til hans mesterlærer Obi Wan Kenobi.

Det hele kulminerer, da Anakin Skywalker i raseri udfordrer Obi Wan Kenobi til lyssværd-duel på vulkanplaneten Mustafar. Duellen ender med, at Anakin Skywalker mister adskilige lemmer og til sidst ligger på en vulkanstrand og langsomt forbrænder.

Herefter ser vi, hvordan Anakin Skywalker kommer i behandling og får sin kendte dragt og maske, der hjælper ham med at trække vejret. Transformationen til Darth Vader, som de fleste kender ham, er nu komplet.

Darth Vader var psykisk syg

Ud over, at Darth Vader har været fysisk syg, har han også haft en psykisk sygdom.

Forskere vurderer i et studie fra 2010, publiceret i det videnskabelige tidsskrift Psychiatry Research, at han også led af borderline personlighedsforstyrrelse.

Dette indebærer eksempelvis hurtigere følelsesmæssige svingninger, forstyrret og usikker identitetsfølelse, tendens til intense og ustabelige forhold til andre og udtalt tendens til at undgå at blive ladt alene.

Forskerne i studiet peger på, at den unge Anakin Skywalker har været igennem flere traumatiserende oplevelser, som kan have været årsagen.

Han mister eksempelvis sin mor, slår flere jedi-børn ihjel, og så har han svært ved at kontrollere sine følelser.

LÆS OGSÅ: Star Wars-fans tror på 'Kraften'

Oplagt, at Darth Vader lider af bronkitis

De to danske forskere bag det nye studie har blandt andet kigget på anden videnskabelige litteratur med patienter, der har indåndet vulkandampe og effekterne af dette.

På baggrund af den og Darth Vaders vejrtræning vurderer Ronni Plovsing og Ronan Berg, at Anakin Skywalkers brandskader først har givet ham akut lungesvigt, der senere udvikler sig til en kronisk lungesygdom.  

»Det er helt oplagt, at han får akut lungesvigt og senere udvikler en slags kronisk lungesygdom, der både omfatter skrumpning af lungerne, der er blevet stivere på grund af udtalt arvævsdannelse i lungevævet, og en kronisk betændelsestilstand i luftvejene som bronkitis,« forklarer Ronan Berg. Han fortsætter:

»Det akutte lungesvigt kan udløses af forskellige årsager, men i Darth Vaders tilfælde er det indåndingen af de varme, giftige vulkandampe, der skaber forbrændinger i både luftveje og lungevæv. Desuden har han formentlig fået en kulilteforgiftning, som man kan se hos folk, der har indåndet vulkandampe,« forklarer Ronan Berg.

LÆS OGSÅ: Eventyr og fortællinger påvirker børns indlæring og verdensbillede

Professor bakker op om opdagelsen

Bodil Steen Rasmussen, der er klinisk professor og overlæge ved Aalborg Universitetshospital, mener at studiet er yderste interessant, fordi det tager udgangspunkt i en fiktiv person.

»Det er tankevækkende, at nogen har fundet på at bruge en fiktiv person i en case report-beskrivelse. Der er gjort et stort forarbejde, hvor forfatterne har været meget observante og indsamlet relevante data til beskrivelse af de respiratoriske problemer,« siger Bodil Steen Rasmussen. Hun fortsætter:

»Efterfølgende er observationerne sat ind i en videnskabelig kontekst med analyse af mulige årsagssammenhænge, mulige diagnoser, akut og kronisk behandling, inklusiv effekt heraf og herudover diskussion af mulige langtidsfølgevirkninger af en akut opstået lungesygdom. Fuldstændig i lighed med den metodologi, som vi anvender i den kliniske hverdag.«

Bodil Steen Rasmussen har ikke medvirket i studiet, som dels er publiceret i bladet Physiology News og i det videnskabelige tidsskrift AJP Advances in Physiology Education.

LÆS OGSÅ: Hjernen opfatter fiktive personer, som var de virkelige

Darth Vader led også af stress

Der var dog noget ved Darth Vaders vejrtrækning, der undrede Ronan Berg. Det lød nemlig, som om den ændrede sig gennem serien.

Darth Vader uden maske

Da Luke Skywalker tager masken af sin far, viser der sig et gammelt ansigt med et blåligt skær. Skæret er kommet, fordi Darth Vader så længe har haft dårlig lungefunktion og ikke har fået nok ilt. (Foto: Screendump/Youtube)»Vi havde et indtryk af, at det blev værre og værre gennem filmene. Der var ligesom en progression, og vi er kommet frem til, at det i høj grad skyldes stress. Flere studier har netop påvist, at psykosocialt stress fører til en forværring af kronisk lungesygdom. I Darth Vaders tilfælde giver det sig til udtryk ved, at han gennem filmene trækker vejret hurtigere og hurtigere, og for at forstå det, er vi nødt til at forstå Darth Vaders psykologi og hans livssituation. Kun sådan kan vi forstå hans sygdom,« siger Ronan Berg.

I de senere film finder Darth Vader ud af, at han har den voksne søn Luke Skywalker. Sønnen formår to gange med hjælp fra oprørsalliancen at destruere det imperialistiske bygningsværk Dødsstjernen og får Darth Vader trukket ud af ondskabens mørke.

Disse hændelser må siges at være en anelse stressende på flere måder.

LÆS OGSÅ: KOL i lungerne ælder kroppen

Uenighed om, hvad Darth Vaders blå hud betyder

I en af de sidste scener i episode VI tager Luke Skywalker hjelmen af sin far, Darth Vader. Her viser der sig et ældet ansigt med et blåligt skær – også kaldt ‘blue bloater’. Det blålige skær passer ifølge Ronan Berg til diagnosen kronisk bronkitis.

Det er Ingrid Titlestad, der er overlæge og klinisk lektor ved Lungemedicinsk Afdeling på Odense Universitetshospital, dog ikke helt enig i.

»Denne betegnelse har været brugt hos patienter med kronisk bronkitis fænotype på grund af KOL. Dette argumenterer også for, at Darth Vader ikke opfylder kriterierne for bronkitis, fordi han ikke hoster eller har slim. Men farven på Darth Vader, hvor han bliver blottet, passer med iltmangel,« siger hun.

At Darth Vader ikke hoster, kan ifølge Ronan Berg forklares med, at hans behandling med den ikoniske sorte helkropsdragt, der understøtter hans vejrtrækning, formentlig har været rigtig god, selv om den ikke har kunnet stoppe forværringen af hans lungefunktion.

Darth Vaders journal

Ronan Berg fortæller, at man naturligvis vil kunne give diagnosen akut lungesvigt mere præcist, hvis man havde haft et røntgenbillede af Darth Vaders lunger – eller endnu bedre hans journal.

Men han understreger, at studiet er lavet ud fra alle videnskabelige principper, og at det har været igennem peer review, inden det blev publiceret.

LÆS OGSÅ: Sådan har Star Wars inspireret videnskaben

Nye lunger til Lord Vader

Der findes videnskabelige artikler om patienter, som har fået akut lungesvigt på grund af vulkanske dampe, men de har ikke fået samme behandling som Darth Vader.

Så hvordan ville man behandle Darth Vader, hvis han blev sendt til Rigshospitalet?

»Man ville først yde en understøttende behandling i form af respirator og behandle forbrændingerne. I stedet for en dragt, ville man nok lave en lungetransplantation. Egentlig kan man undre sig over, hvorfor en højtstående mand som Darth Vader ikke kan få et par nye lunger. Teknologisk set er det jo muligt, for de laver jo klonkrigere osv., så det må bunde i et aktivt fravalg,« vurderer Ronan Berg.

LÆS OGSÅ: Forurening fra vejtrafik fordobler risikoen for afstødning efter lungetransplantation

Darth Vader er nemmere at forholde sig til for studerende

De fleste vil formentlig tænke, at det virker som spild af ressourcer, hvis forskere bruger offentlige midler på at forske i fiktive karakterers helbred. Men bare rolig, det er gjort i forskernes fritid.

Dernæst kan man tænke: Jamen, hvad bidrager Darth Vaders akutte lungesvigt og kroniske lungesygdom med til videnskaben?

Svaret er, at det er praktisk i undervisning.

»Man har indenfor flere videnskaber brugt populærkulturelle elementer, hvor man dels bruger det som et humoristisk indslag, men også skaber en fælles referenceramme indenfor det faglige miljø. Det er særlig nyttigt, når man arbejder med studerende, der er novicer inden for et givent felt,« siger Ronan Berg. 

»For eksempel kan medicinstuderende, der er på første del af studiet, og som kun har ganske få patientrelaterede erfaringer, have svært ved at forhold sig til cases, der tager udgangspunkt i situationer, de endnu ikke er fortrolige med. Her kan Darth Vader være nemmere at forholde sig til,« uddyber han.

LÆS OGSÅ: Star Wars på skoleskemaet i kristendom

Studerende forstår bedre med Darth Vader-studie

Ronan Berg fortæller, at han har kørt nogle tests med sine studerende, hvor det ene hold er blevet undervist med Darth Vader-studiet, mens et andet hold ikke er.

Her viste det sig, at de studerende, som havde stiftet bekendtskab med Darth Vader i deres lektioner om lungefysiologi klarede sig bedre end dem, der ikke havde.

»De studerende siger, at det forbedrer indlæringen, når vi har de her cases. Og så synes de selvfølgelig også, at det er rigtig sjovt,« siger Ronan Berg.

Bodil Steen Rasmussen mener også, at det kan være gavnligt at inddrage fiktive personer i undervisningen.

»Hvis en så videnskabelig lødig beskrivelse af en fiktiv person vækker interesse hos de studerende, så er det en særdeles velegnet case til at skærpe sanserne og som inspiration til at holde sig fagligt ajour,« siger Bodil Steen Rasmussen.

LÆS OGSÅ: Hvad koster det at bygge Dødsstjernen, og hvordan har wookier sex?

LÆS OGSÅ: Fan af science fiction? Psykologer har dig på sigtekornet

LÆS OGSÅ: Forskere udvikler ny metode til at se ind i lungerne

... Eller følg os på Facebook, Twitter eller Instagram.

Se den nyeste video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab, klima og sundhed henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's Center for Faglig Formidling med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.


Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.


Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på Instagram, og her kan du læse mere om billedet herunder, der viser tegn på en planets fødsel. Det gule knæk i midten menes at være stedet, hvor planeten er under dannelse.