Forskere afliver udbredt myte om, at du bør holde pause med p-pillerne hver måned
Det er bedre at udskyde menstruationen i månedsvis end at holde pause med p-pillerne hver 21. dag, så du får menstruation, lyder det fra britiske og norske forskere.
menstruation anbefaling springe over kombinationspiller hormoner smerter blødninger pause hormonfrie cyklus information viden skadelig fordele gavn graviditet præventionsmiddel indlægsseddel

Blødningerne, du får i den hormonfrie uge, er ikke en rigtig menstruation. Nu viser forskning også, at det er bedre at skippe pauserne mellem p-pillerne. (Foto: Shutterstock)

Blødningerne, du får i den hormonfrie uge, er ikke en rigtig menstruation. Nu viser forskning også, at det er bedre at skippe pauserne mellem p-pillerne. (Foto: Shutterstock)

Tror du, at det er bedst at holde en pause med p-pillerne hver 21. dag, så du får menstruation?

Det er det ikke, ifølge britiske forskere.

På den måde har du nemlig større risiko for at blive gravid, end hvis du tager p-pillerne uafbrudt og udskyder menstruationen i længere perioder.

For nylig fremlagde det uafhængige rådgivende organ FRSH (Faculty of Sexual & Reproductive Healthcare) i Storbritannien nye, forskningsbaserede retningslinjer for brug af p-piller.

FRSH mener, at der ikke er en helbredsmæssig gevinst ved at tage p-piller på den traditionelle måde.

Det bliver bakket op af de norske forskere, som forskning.no, Videnskab.dk's norske søstersite, har talt med.

Større risiko for at blive gravid

De mest anvendte p-pillemærker består af blisterplader med 21 ens aktive p-piller med hormoner og 7 'pause-tabletter'.

De 7 pausetabletter gør det lettere at huske at tage sine p-piller, men de giver en hormonfri pause, som gør, at du får en blødning.

Blødningen er dermed ikke en naturlig menstruation, og det er helt unødvendigt at have månedlige blødninger, hvis du tager p-piller, siger både fagfolk og britiske FSRH.

For p-pillerne følger ikke kvindens naturlige cyklus; de efterligner den kun. Pillecyklussen passer heller ikke med en naturlig underliggende cyklus.

Ved at skippe de månedlige blødninger slipper kvinden for det ubehag, som er forbundet med den hormonfrie pause, som hovedpine, humørsvingninger samt de besværlige, smertefulde eller ganske enkelt uønskede månedlige blødninger, ifølge FSRH.

Og det kan man faktisk gøre igennem længere tid, ifølge norske forskere.

LÆS OGSÅ: Skal jeg holde pause med p-pillerne?

Ikke farligt at udskyde menstruationen i månedsvis - tværtimod

Finn Egil Skjeldestad er professor i samfundsmedicin ved UiT Norges arktiske universitet, hvor han i 10 år har undervist medicinstuderende.

Han har længe været optaget af at formidle, at det er helt ufarligt at droppe de hormonfrie dage i måneden, når man bruger kombinationspiller.

Om kombinations-p-piller

P-piller kaldes også kombinationspiller, da de indeholder to hormoner af typen østrogen og progestogen (gestagen). 

Blisterpladerne indeholder enten 21 piller eller 28 piller - i sidstnævnte tilfælde indeholder 7 af pillerne ikke hormoner.

UiT-professoren refererer til studier, hvor kvinderne har sprunget de hormonfrie dage over i 3, 6 og 12 måneder og helt op til 2 år, uden at det har haft negative sundhedsmæssige konsekvenser.

»Der har snarere været positive helseeffekter i form af færre blødningsdage, færre menstruationsrelaterede gener i form af hovedpine, træthed, irritation i skeden og færre smerter.«

Du kan læse mere om  forskningen på Cochrane Library.

Kontinuerlig brug af p-piller beskytter desuden i højere grad mod graviditet. Der er nemlig en risiko forbundet med at glemme at tage p-piller igen efter den syv dage lange pause.

LÆS OGSÅ: P-piller gør det vanskeligere at tolke andres følelser

Fagfolk har vidst det siden 1990’erne

Alt dette har fagfolk vidst længe, bekræfter Ingjerd Nesheim. Hun er professor emeritus ved Kvinneklinikken på Oslo universitetssygehus.

'Alle' ved, at du kan springe menstruationen over i længere perioder, fortæller Britt Ingjerd Nesheim. Det har hun fortalt de studerende i mange år.

Britt Ingjerd Nesheim blev allerede i 1990'erne informeret om det af en chef i lægemiddelkoncernen Schering AG. (Schering AG har produceret p-piller siden starten af 1960'erne.)

»Han fortalte mig, at hans datter tog pillerne i cirka tre måneder, før hun fik en svag blødning, og at hun så tog en uges pause, før hun begyndte på tre nye måneder. Så de vidste det allerede dengang,« fortæller Britt Ingjerd Nesheim til forskning.no.

LÆS OGSÅ: Skal jeg lægge p-pillerne på hylden for at undgå brystkræft?

Kvinder bliver ikke informeret godt nok om p-piller

Medicinfaglig ansvarshavende læge ved centeret Sex og samfunn i Oslo, Marius Johansen, tror ikke, at kvinder og piger i Norge får nok information om de sundhedsmæssige fordele ved at springe menstruationen over, hvis de tager p-piller.

»Mange har hørt, at det er farligt at skippe menstruationen. De tror, at det er sundt at bløde,« fortæller Marius Johansen.

»Det er rigtig synd. Mange tror, at blodet hober sig op inde i kroppen. Men i modsætning til en almindelig cyklus uden præventionsmidler, hvor der opbygges en tyk slimhinde, som afstødes, når menstruationen begynder, sker der en langsommere og mindre slimhindeopbygning, når kvinden tager p-piller uden pause,« forklarer Marius Johansen.

Men måske føler nogle kvinder, at en blødning er tegn på, at de ikke er gravide?

»Det kan godt ske, at nogle føler, at det er en fordel, men man kan jo også bløde i løbet af graviditeten,« påpeger Marius Johansen.

Fakta om p-piller
  • P-piller er hyppigt brugt og sikker prævention
  • De forhindrer ægløsning, gør at livmoderslimhinden bliver mindre modtagelig for et befrugtet æg og ændrer slimet i livmoderhalsen, som derved bliver mindre gennemtrængeligt for sædcellerne
  • Fordele: Enkelt at bruge, giver mindre og regelmæssige blødninger og reducerer menstruationssmerter
  • Ulemper: Beskytter ikke mod kønssygdomme og giver bivirkninger som anden hormonel prævention, herunder øget risiko for blodpropper, som er højere for nogle af de nye typer p-piller. 2. generations p-piller har den mindste risiko.

Kilde: Sundhed.dk

 

For lidt viden blandt sundhedspersonalet?

Finn Egil Skjeldestad tror heller ikke, at piger og kvinder i Norge er nok informerede om, at de godt kan skippe de hormonfrie dage og dermed menstruationen.

»Norske læger og sygeplejersker, altså, dem der rådgiver, har måske heller ikke viden nok om, hvad der sker i forhold til modning af ægceller, når den pillefrie uge bliver udvidet - så det bliver ikke videreformidlet til norske kvinder og piger,« siger han og tilføjer:

»Men det er spekulation fra min side. Det har jeg ikke dokumentation for.« 

Han deltog i et studie i 2003 af unge nordmænd, der afslørede, at mange fik deres information om p-piller fra deres venner. Studiet konkluderede, at de unge havde brug for bedre undervisning gennem skolen.

Skal anbefalingerne omkring p-piller ændres?

Det er Statens legemiddelverk (den norske Lægemiddelstyrelse, red.) som godkender lægemidler til brug i Norge, heriblandt præventionsmidler.

De godkender også præparat-anmeldelsen, som er lægens brugsanvisning, og indlægssedlen, som er patientens brugsanvisning.

Legemiddelverket rådgiver også læger og andet sundhedsfagligt personale om brugen af lægemidlerne.

På Legemiddelverkets hjemmeside står der, er man kan gå direkte over til en ny blisterpakning, hvis man ikke ønsker månedlige blødninger, men det fremgår ikke, at det faktisk er bedre at springe pauserne over fremfor at tage p-pillerne den traditionelle måde.

Medicinsk fagdirektør hos Legemiddelverket, Steinar Madsen, understreger, at alle kombinationspiller i dag er godkendt til blødningsfri brug i to måneder.

Men han fortæller også, at der er stor erfaring med længere perioder uden blødninger i forbindelse med brug af disse piller.

Til spørgsmålet om, hvorvidt myndighederne bør tydeliggøre, at forskningen viser, at en anden type brug er bedre end den, som står omtalt i præparatanmeldelsen, svarer han:

»Ja, det kan godt være aktuelt, men sådanne ting bliver almindeligvis taget op på europæisk niveau, og vi ønsker at have en fælles europæisk holdning. Vi ønsker, at anbefalingerne er fælles for hele Europa.«

Ny anbefaling vejer tungt

Steinar Madsen siger, at han er opmærksom på FSRH's nye anbefalinger, og at de rent fagligt vejer tungt.

Legemiddelverket er dog ikke begyndt at overveje, om præparatanmeldelsen skal ændres.

»Problemet er, at hvis præparaternes brugsanvisning skal ændres, skal det baseres på tilgængelig videnskabelig litteratur, og det, ønsker vi, sker på europæisk niveau,« siger han og fortsætter:

»Spørgsmålet er, hvor lang tid man skal have viden fra, før man foretager ændringer. Men vi oplyser, at der ikke er noget i vejen for at forlænge perioderne uden menstruation, hvis man tager kombinationspiller.«

LÆS OGSÅ: Registrering af befolkningen har ført til vigtig viden om p-piller

Anbefaling trodser indlægsseddel

Det britiske rådgivningsorgan FSRH støtter altså, at kvinder dropper den traditionelle brug af p-piller, hvor de får blødninger hver måned.

Dermed omgår de informationerne, som står i indlægssedlen.

Og det er også noget, som brugerne bør informeres om som en del af informationen om p-piller, slår de fast.

Også Sex og samfunn, der er Norges største center for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder, anbefaler at bruge kombinationspiller uden pause over længere tid, ifølge Marius Johansen.

På klinikken i Oslo, som sidste år så 35.000 patienter, informerer man om den traditionelle måde at tage p-piller på. Men patienterne får også information om, at der ikke er nogen medicinsk grund til at ikke at tage p-piller kontinuerligt, forklarer Marius Johansen.

På Sex og samfunns hjemmeside er informationen dog ikke tydelig.

Fagfolk bør blive klarere i spyttet

Men kunne aktører som Sex og samfunn ikke gå længere end at informere om, at det er sikkert at skippe menstruationen?

»Det, synes jeg, er et fint indspil,« siger Marius Johansen til forskning.no.

Gennem hjemmeside, chattjeneste, undervisning af sundhedspersonale og studerende samt møder med tusindvis af patienter hvert år tror han, at Sex og samfunn vil lykkes med at formidle den nye viden.

»Samtidig bør vi (fagpersoner, red.) være klarere i spyttet med, at vi anbefaler kontinuerlig brug. På den måde kan du sige, at vi stadig hænger fast i den gamle kultur,« siger Marius Johansen.

LÆS OGSÅ: P-piller uden pauser kan behandle svære smerter fra menstruation

Vanens magt spiller ind

FSRH's nye anbefalinger har fået stor opmærksomhed i Storbritannien.

»Hvorfor har kvinder i flere generationer fået at vide, at de skal bløde?« lyder det fra Alice Howarth, farmakolog og cellebiolog ved University of Liverpool, i en kronik i avisen The Guardian.

I artiklen skriver hun, at p-pillerne blev produceret, så de efterligner en naturlig cyklus, for lettere at blive accepteret af den katolske kirke.

»Så belejligt at give paven skylden,« skriver Alice Howarth.

Hun skriver videre i kronikken:

»Kvinder bliver udsat for unødvendige, upraktiske, ubehagelige og potentielt skadelige blødninger hver måned, alene af den grund, at ingen tænkte på at spørge, om blødningerne egentlig var nødvendige.«

Har hun ret? Har der ganske enkelt været for lidt interesse for menstruationen, og hvad de månedlige blødninger har af betydning for kvinders liv?

»Jeg synes, at menstruationen ofte bliver bagatelliseret, ofte af mandligt sundhedspersonale. Men faktum er, at de humørsvingninger og de smerter, som følger med menstruationerne, er et helvede for mange kvinder,« siger Marius Johansen fra Sex og samfunn.

»Det er jo interessant psykologi,« siger Britt Ingjerd Nesheim om, at den traditionelle brug af p-piller har fået lov til at herske så længe.

»Når man længe har gjort noget på en bestemt måde, er det let bare at fortsætte med det.«

©Forskning.no. Oversat af Stephanie Lammers-Clark.

LÆS OGSÅ: Hvornår får vi p-piller til mænd?

LÆS OGSÅ: P-pillen forandrede kvinders liv for altid

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcasts herunder. Du kan også findes os i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk