Forsker/overlege/lege – Smittevernregistre
Job på en arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel.

Om stillingen

Ved avdeling for smittevernregistre er det ledig fast stilling som forsker som også vil være fagkoordinator for Resistensovervåking av virus i Norge (RAVN).

Området smittevern, miljø og helse er et av fire områder ved Folkehelseinstituttet. Området arbeider med å forebygge smittsomme sykdommer og redusere helseskade forårsaket av biologiske, kjemiske og fysiske faktorer i miljøet.

Både nasjonal og internasjonal forskning er en viktig leveranse for området. Folkehelseinstituttet har nasjonalt ansvar for overvåking og rådgiving innen smittevernområde, ansvar for en rekke referansefunksjoner i mikrobiologi og har en sentral rolle i beredskap innen smittevern og miljørettet helsevern.

Avdelingen forvalter og utvikler infeksjonsmedisinske registre og smittevernregistre med drifts- og databehandlingsansvar for Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), Nasjonalt vaksinasjonsregister (SYSVAK), Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjeneste assosierte infeksjoner (NOIS) og Register for virusresistens (RAVN).

Avdelingen er også databehandlingsansvarlig for Norsk overvåkingssystem for antibiotikaresistens hos mikrober NORM.

Det er et bredt samarbeid mot område for helsedata og digitalisering og samarbeid med andre avdelinger på området for smittevern, miljø og helse. Avdelingen samarbeider nært med andre fagmiljøer i området og brukere utenfor Folkehelseinstituttet og skal sørge for at den blir en sentral aktør for å levere grunnlagsdata for forskning og helseanalyse.

Det pågår mye spennende utviklingsarbeid på helseregisterområdet. Avdelingen jobber med flere utviklingsprosjekter, blant annet etablering av en nasjonal laboratoriedatabase og modernisering av MSIS.

Søg jobbet


 • Virksomhed: Folkehelseinstituttet
 • Stillingsbetegnelse: Forsker/overlege/lege – smittevernsregistre
 • Kontaktperson: Karianne Johansen
 • Tlf: +47 21 07 65 39 
 • Indrykningsdato: 2. oktober 2018
 • Ansøgningsfrist: 9. oktober 2018
 • By: Oslo, Norge

Arbeidsoppgaver

 • Faglig ansvar for å videreutvikle det nasjonale overvåkningssystemet for virusresistens
 • Arbeid med innsamling, forvaltning og kvalitetssikring av helseregisterdata for å kartlegge forekomst og utbredelse av resistens mot antiviralia, og belyse endringer over tid
 • Drifte fagrådet til RAVN som arbeider for å planlegge og drifte overvåkning av virusresistens i samarbeid med deltagende regionlaboratorier
 • Bidra til tilgjengeliggjøring av helseregisterdata for å gi befolkningen, helseforvaltning og helsetjenesten råd og informasjon om tiltak som kan forebygge utvikling av resistens mot antiviralia
 • Bidra til å søke forskningsmidler og representere RAVN nasjonalt og internasjonalt
 • Delta i avdelingens overordnede arbeid for å styrke, utvikle og modernisere de infeksjonsmedisinske- og smittevernregistre
 • Delta i tverrfaglige arbeid og forskningsprosjekter basert på interesser og knyttet til områdets strategiske prioriteringer

Kvalifikasjoner

 • Utdanning på universitets- eller høyskolenivå innen en relevant biologisk disiplin, samt forskningskompetanse tilsvarende norsk doktorgrad. Dette vil også inkludere søkere med medisinsk embetseksamen, spesialitet innen medisinsk mikrobiologi eller infeksjonsmedisin og relevant forskningserfaring
 • Erfaring med virologi og forskning innen dette området er ønskelig
 • Interesse for analyse av data fra norske helseregistre og helseundersøkelser
 • Kjennskap til moderne database- og statistikkverktøy
 • Kjennskap til regelverk rundt tilgang og bruk av norske forskningsdata og registerdata
 • Kjennskap til epidemiologiske metoder

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert og leveringsdyktig
 • Selvstendig, initiativrik og strukturert
 • God evne til å kommunisere muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Gode samarbeidsevner vil vektlegges

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass som har et stort samfunnsansvar og som spiller en viktig rolle for befolkningens helse og trivsel
 • En interessant jobb med varierte arbeidsoppgaver i et trivelig og aktivt miljø
 • Et aktivt og interessant fagmiljø
 • Lønn etter avtale i hht. statens regulativ
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Trening i arbeidstiden
 • Fleksible arbeidstidsordninger

Ref. nr.: 1857 SM

Søk på stillingen

Kontaktinfo

Karianne Johansen (Avdelingsdirektør), +47 21 07 65 39

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.