Forsker advarer: Tegn på, at Golfstrømmen kan være på vej mod kollaps
golfstrømmen

Flere studier viser, at Golfstrømmen er blevet svækket markant (Foto: Shutterstock)

Flere studier viser, at Golfstrømmen er blevet svækket markant (Foto: Shutterstock)

Kilde: 
06 august 2021

Golfstrømmen - og havstrømmen AMOC - befinder sig i stadigt dårligere forfatning.

Forskere advarer nu om, at man begynder spotte faresignaler, som indikerer, at havstrømmen kaldet 'Atlantic Meridional Overturning Circulation' (AMOC) potentielt kan kollapse på sigt, hvis ikke vi får bremset den globale opvarmning. 

Det skriver The Guardian på baggrund af et nyt studie i Nature. 

AMOC er den samlede vertikale cirkulation af fersk og saltholdigt vand i Nordatlanten. 

'Transportbåndet' sørger for, at varmt vand og vejr bliver transporteret til det nordøstlige USA og det nordvestlige Europa - balancen opretholdes af det, som i daglig tale kaldes Golfstrømmen. 

Hvad er Golfstrømmen?

Golfstrømmen er en del af de nordatlantiske havstrømme, der også refereres også til som den thermohaline cirkulation, fordi strømmenes primære drivkræfter er varme (thermo) og salt i vandet (haline).

Golfstrømmen styres af overfladevinde, som fører varmt og saltholdigt vand fra troperne til den nordlige halvkugle. Det varme vand bliver transporteret fra Amerikas østkyst tværs gennem Atlanterhavet og videre op til Nordatlanten.

Undervejs køles vandet af, hvorefter det bliver tættere og synker mod havbunden for derefter at cirkulere tilbage i sydlig retning. Det er netop forstyrrelser i saltbalancen, som ifølge en række forskere kan svække Golfstrømmen i betydelig grad i fremtiden.

Den globale opvarmning betyder, at store dele af Indlandsisen vil smelte og udlede store mængder ferskvand i havet. Det reducerer saltindholdet og dermed tætheden i vandet, hvilket hæmmer nedsynkningen af vandet og dermed Golfstrømmens styrke.

De nye resultater er på linje med tidligere studier af Golfstrømmen, der varsler, at den store cirkulationspumpe, som strømmen er, svækkes af klimaforandringerne og en hastig afsmeltning af Indlandsisen.

»Tegnene på destabilisering er allerede synlige, og det er noget, jeg ikke havde forventet, og som jeg synes, er skræmmende,« siger førsteforfatter Niklas Boers fra Potsdam Institute for Climate Impact Research i Tyskland til The Guardian.

»Det er noget, vi bare ikke kan tillade sker,« tilføjer han.

Klimaforsker Sebastian Mernild har til Videnskab.dk beskrevet Golfstrømmen som »en stor cirkulationspumpe,« der blandt andet transporterer varmt og saltholdigt overfladevand op til vores del af verden.

Det kan du læse mere om i artiklen: 11-årige Peter: Bliver Danmark koldere, hvis Golfstrømmen bliver svagere?
 

Golfstrømmen_img

AMOC er den samlede vertikale cirkulation af fersk og saltholdigt vand i Nordatlanten. Relativt varmt overfladevand fra Ækvator (rød) blandes med koldt og saltholdigt vand, der så synker ned mod større dybder på havbunden (blå). 'Transportbåndet' sørger for, at varmt vand og vejr bliver transporteret til det nordøstlige USA og det nordvestlige Europa - Balancen opretholdes af det, som i daglig tale kaldes Golfstrømmen; (Illustration: S. Rahmstorf (Nature 1997), Creative Commons BY-SA 4.0.)

Sker det, at der bringes ubalance i systemet, så havstrømmen bevæger sig langsommere, øges risikoen for et kollaps.

Det kan betyde drastiske fald i temperaturen i Skandinavien, og andre steder i verden kan det forstyrre regnsæsonen, og klimaet vil blive varmere. 


Ifølge The Guardian er der tale om en kompleks, nærmest uoverskuelig dominoeffekt. Usikkerheden omkring fremtidens niveauer af global opvarmning gør det dog umuligt at forudsige tidspunktet for et potentielt kollaps på nuværende tidspunkt. 

Men forsknigen peger på, at den stigende afbrænding af fossile brændsler - og dermed forøgelse af drivhuseffekten - har været med til at svække Golfstrømmen. 

Studiet er udgivet i Nature. 

nan

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.