Angst hos børn kan forebygges af forældres leg
Kilde: 
02 januar 2018

De fleste kan nok levende sætte sig ind i de svedige håndflader, den høje puls og de dybe indåndinger, når dette års deltagere i X-factor går på scenen for at synge sig ind i vores - og dommernes - hjerter.

Men i sæsonens første afsnit kunne seerne også få et indblik i, hvad der sker, når man går på scenen med en angstlidelse, der helt overtager kroppen - og ikke mindst, hvordan det lyder, når man overkommer følelsen.

Angst er nemlig noget, man er nødt til at udfordre, og ifølge et australsk studie kan forældre hjælpe deres børn med at gå imod, og endda forebygge, angst gennem bestemte former for leg. Det skriver The Age.

Forskerne fra Sydney's Macquarie University og University of Amsterdam fulgte en gruppe af 312 familier og så, at børn af forældre, der brugte mere af det, forskerne har kaldt 'udfordrende forældreadfærd' (challenging parent behaviour, CPB) havde signifikant mindre ængstelighed.

Til gengæld kan overkontrol og 'helikopter-stil', hvor man konstant er over sit barn, ifølge tidligere studier, ligefrem højne angsten, fordi det giver børnene den opfattelse, at verden udelukkende er et farligt sted, som de skal beskytte sig imod.

Heldigvis er der mange ting, forældre kan gøre, hvis de vil ruste børnene til at møde verden med mod. Blandt andet:

  • fangeleg eller konkurrencer om at komme først
  • at forskrække børnene
  • drillerier
  • at tumle med dem
  • opfordringer til at være selvsikker og tage chancer

Idéen bag er at eksponere børnene for en sikker risiko, så de lærer, at de ting, der kan gøre dem bekymrede i begyndelsen, egentlig er helt okay. Også når det gælder det at være med i en konkurrence, som man kan ende med at tabe.

Det fulde studie er publiceret i Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology

ele

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk, men redaktionen har ikke udført selvstændig research. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.