Folk, der kan tage på rejser længere væk, føler sig sundere
Kvinde vandrer i bjergene

Folk, der rejser hyppigere uden for deres lokalområde, har i højere grad en følelse af at have et godt helbred end dem, der bliver hjemme, viser ny forskning. (Foto: Shutterstock)

Folk, der rejser hyppigere uden for deres lokalområde, har i højere grad en følelse af at have et godt helbred end dem, der bliver hjemme, viser ny forskning. (Foto: Shutterstock)

06 januar 2023

At rejse er at leve skrev HC. Andersen, som selv elskede at drage på eventyr ude i verden. Men vi behøver ikke at nøjes med den folkekære digters ord for det, der er nemlig en videnskabelig undersøgelse, der er er nået til samme konklusion:

Folk, der rejser uden for deres lokalområde, oplever i højere grad, at de har et godt helbred, end dem, der bliver hjemme.

Forskerne har set på folks rejsemønstre i det nordlige England, hvor folkesundheden er lavere end gennemsnittet i landet, og hvor der er ringe transportmuligheder i udkantsområderne. Resultaterne bygger på en spørgeskemaundersøgelse til 3.014 beboere i Nordengland, som blev spurgt til deres rejsevaner og opfattelse af deres helbred.

Begrænsede rejsemuligheder er før blevet linket til en dårligere økonomi og oplevelsen af lavere velvære, men det er første gang, at de kobles til dårligere helbred.

Forklaringen er ifølge studiet, at de, der rejser til flere steder, besøger venner og familie oftere, og det er de sociale relationer, som øger følelsen af at have et godt helbred.

Hovedforfatteren bag undersøgelsen, seniorforsker Paulo Anciaes fra det britiske University College London fortæller, at de havde en formodning om den sammenhæng:

»Vi forventede, at der var en sammenhæng mellem færre transportmuligheder, enten manglende adgang til offentlig transport eller en bil, og beboernes opfattelse af deres helbred, på grund af at de har et mindre socialt liv.«

Paulo Anciaes forklarer i pressemeddelelsen, at det er især er folk over 55 år, som har færre transportmuligheder, og det påvirker opfattelsen af deres helbred:

»De er også mere tilbøjelige til at føle sig ensomme. De unge flytter fra udkantsområderne i Nordengland, og den ældre generation er tilbage med få transportmuligheder. De kan kun rejse til få steder, og det leder til et mindre socialt liv og et ringere helbred,« siger Anciaes, som mener, undersøgelsen viser, at der er et behov for flere investeringer i både offentlig og privat transport.

Studiet er publiceret i det videnskabelige tidsskrift Journal of Transport & Health.

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.