Første bevis: Psykedeliske stoffer øger kompleksiteten i hjernen
20 april 2017

For første gang har forskere fundet bevis for, at psykedeliske stoffer kan øge kompleksiteten i hjernens signaler på vågne mennesker - og det indikerer måske endda et 'højere' bevidsthedsniveau. Det skriver University of Sussex i en pressemeddelelse.

Forskerne målte på alsidigheden af signaler i hele hjernen på 48 testpersoner, der havde taget enten psilocybin, ketamin eller LSD.

I alle tilfælde blev den elektriske aktivitet i hjernen mindre forudsigelig - en tilstand, som forskerne tidligere har forbundet med at være mere bevidst om sig selv og sine omgivelser.

»Siden denne værdi allerede har vist sig som et mål for 'bevidsthedsniveau', kan vi sige, at den psykedeliske tilstand lader til at være et 'højere' bevidsthedsniveau end normalt - men kun med hensyn til denne specifikke matematiske værdi,« siger professor Anil Seth fra University of Sussex i pressemeddelelsen.

Selvom forskerne beskriver forsøgspersonernes bevidsthedstilstand som 'højere', mener de dog ikke nødvendigvis, at den er 'bedre' eller at foretrække frem for en almindelig bevidsthedstilstand.

Resultatet viser blot, at hjernen fungerer målbart anderledes, når den er påvirket af stofferne, og at tilstanden nu kan sammenlignes med andre store ændringer af bevidsthedstilstanden i hjernen, såsom det at sove.

»Vi fandt forbindelser imellem intensiteten af den psykedeliske oplevelse, som rapporteret af vores testpersoner, og forandringer i alsidigheden af hjernens signaler. Dette indikerer, at vores måleenhed ikke kun er tæt forbundet med ændringer i hjernen, der bliver sat i gang af stofferne, men også til de aspekter af hjernens dynamik, som underbygger bestemte aspekter af bevidsthedsoplevelsen,« siger Anil Seth i pressemeddelelsen.

Det nye resultat kan måske bidrage til diskussionen om, hvorvidt psykedeliske stoffer i fremtiden også kan bruges i behandlingen af for eksempel svær depression, mener forskerne.

Desuden gør studiet os klogere på den videnskabelige forskel imellem det at være meget bevidst og det at være bevidst om noget bestemt.

Forskerne er nu gået i gang med at undersøge, hvordan ændringer i informationsstrømmen i hjernen underbygger bestemte aspekter af psykedeliske oplevelser, som for eksempel hallucinationer.

Det nye studie er publiceret i tidsskriftet Scientific Reports.

on

Ovenstående er udvalgt og resumeret af Videnskab.dk. Gå til den oprindelige kilde for flere detaljer.