Flere forhold går i opløsning efter fedmeoperation
Men endnu flere nye kærlighedsforhold opstår i årene efter indgrebet. Hvilken effekt har det på forholdet, hvis den ene part går voldsomt ned i vægt, spiser mindre og måske bliver mere aktiv?
Fedme operation gastric bypass skilmisse samliv parforhold social aktiv kærlighedsforhold psykologi livsstilsforandringer

Gastric bypass er en forholdsvis ny metode, så derfor er der ikke forsket så meget i de sociale effekter. Nyt svensk studie afslører nogle bemærkelsesværdige tendenser. (Foto: Shutterstock) 

Hvis man har fået en fedmeoperation, hvor en del af mavesækken bliver fjernet, kan man ikke længere spise som før.

Man taber sig sandsynligvis meget – og meget hurtigt. Det største vægttab sker typisk det første halve år. Måske føler man også, det er lettere at være aktiv og social; nu hvor kroppen ikke længere gør det vanskeligt.

Sagt med andre ord; en fedmeoperation kan vende op og ned på livet og de nære relationer, indikerer et nyt svensk studie.

Forskerne sammenlignede en masse fedmeopererede personer over adskillige år med befolkningsgennemsnittet samt andre personer med fedme.

De fandt, at der var en 30-40 procent større risiko for, at samlivet går i opløsning i årene, som følger efter en fedmeoperation, ifølge én af forskerne bag studiet, Per-Arne Svensson ved Göteborgs Universitet.

Men studiet viser samtidigt, at chancen for at indgå et nyt forhold er meget større for de fedmeopererede; faktisk er den større end risikoen for, at forholdet kuldsejler, når forskerne sammenlignede med andre, som lider af fedme.

Og jo større vægttab, desto større er sandsynligheden for, at man skifter civilstatus på den ene eller den anden måde, ifølge det nye studie som er publiceret i JAMA Surgery.

Historien kort
  • Ny forskning afslører, at risikoen for separation eller skilsmisse stiger markant efter en fedmeoperation.
  • Antallet af nyindgåede kærlighedsforhold stiger dog endnu mere ifølge studiet, der bliver beskrevet som verdens bedste på området.
  • Her forklarer to eksperter, hvordan man bedst forbereder personer, der står foran en fedmeoperation, på de kommende udfordringer.

En myte, at alle bliver skilt

I Norge blev der i 2017 indgået cirka 22.000 ægteskaber, knap 9.000 skilsmisser og cirka 10.500 seperationer.

Det nye studier indikerer, at der er både flere indgåede og afbrudte kærlighedsforhold blandt personer, som havde fået en fedmeoperation, end blandt resten af befolkningen.

Det er faktisk kendt, at der muligvis er en association mellem fedmeoperationer og forhold, der går i opløsning, ifølge Ingela Lundin Kvalem, lektor ved Psykologisk Institut, Universitetet i Oslo (UiO).

Ingela Lundin Kvalem leder et projekt kaldet 'Langtidseffekt af overvægtsbehandling' og forsker i fedmeopererede ved UiO.

I fællesskab med sine kollegaer har hun igennem 5 år fulgt 300 fedmeopererede personer og 300 personer, der modtager traditionel overvægtsbehandling. Forskerne skal følge forsøgsdeltagerne i 5 år til.

Ifølge Ingela Lundin Kvalem eksisterer der en galgenhumoristisk myte om, at en fedmeoperation nærmest er en garanti for, at forholdet gør i stykker.

»Myten har bidt sig fast. Jeg kan huske en patient, som sagde, at næsten alle, der bliver opererede, ender med at blive skilt, hvortil en anden patient svarede: Næh, jeg er da blevet opereret, og jeg er jo stadig gift!«

Forholdet hænger i en tyndere tråd

Enkelte studier indikerer netop, at den tråd, som kærlighedsforholdet hænger i, bliver lidt tyndere efter en fedmeoperation.

Andre studier viser dog ikke denne sammehæng, ifølge Ingela Lundin Kvalem. Hun synes derfor, at det er godt, at de svenske forskere nu har gransket spørgsmålet.

»Vi kan i større grad stole på det svenske studie,« siger hun.

Per-Arne Svensson ved Göteborgs Universitet mener, at det er vigtigt at understrege, at de allerfleste fedmeopererede forbliver sammen med deres partner, og det absolut ikke automatisk er givet, at forholdet bliver dårligere.

Ifølge Per-Arne Svensson bliver de fleste forhold tværtimod stærkere eller forbliver stabile.

»Vi vil ikke have, at folk siger, at de ikke ønsker en fedmeoperation, fordi de er bange for, at deres forhold vil gå i stykker. Jeg synes til gengæld, at det er meget opmuntrende, at de finder nye partnere i større grad end andre,« fortæller Per-Arne Svensson til Forskning.no, Videnskab.dk’s norske søstersite.

Længerevarende studie med mange deltagere

Det svenske studie omfatter 2.000 deltagere, der alle er blevet fedmeopererede, og en lige så stor gruppe personer med fedme, som fungerede som sammenligningsgrundlag.

De 2.000 deltagere blev rekrutteret fra 1987 til 2001. Forskerne fulgte op på patienterne efter ti år. Den sidste opfølgning fandt sted i 2015.

Forskerne talte, hvor mange indgåede eller opløste ægteskaber og samliv, det var i henholdsvis fedmeoperationsgruppen og i kontrolgruppen. 

Det viste sig, at der var næsten dobbelt så stor chance for, at de fedmeopererede indgik i et nyt forhold.

Forskere granskede desuden informationer om 29.000 fedmeopererede, som de sammenlignede med personer med samme køn og alder i det svenske folkeregister.

Hvor mange giftede sig i perioden fra 2007 til og med 2012? Dét var en del af grundlaget for det nye studie.

Tallene afslørede, at de fedmeopererede havde omkring 40 procent større risiko for at blive skilt end andre, og cirka 35 procent større chance for at gifte sig.

Fedme operation gastric bypass skilmisse samliv parforhold social aktiv kærlighedsforhold psykologi livsstilsforandringer

Gastric bypass er et kirurgisk indgreb, som kombinerer en lille mavesæk med en delvis frakobling af tyndtarmen. Herved begrænses ikke blot fødeindtagelsen men også næringsoptagelsen. Operationen udføres som kikkertoperation. (Illustration: Shutterstock)

»Det bedste studie i verden på området«

Fedmekirurgi, hvor mavesækken formindskes og kobles direkte til tyndtarmen – et såkaldt gastric bypass – er en relativ ny metode.

Der er derfor heller ikke forsket meget i langtidseffekterne og særligt ikke i de effekter, der relaterer til forhold og andre sociale spørgsmål.

I Norge begyndte man først at benytte metoden i slutningen af 1990'erne.

»SOS-studiet er det studie, der har fulgt flest personer. Det er det bedste i verden, fordi studiet også sammenligner med deltagere, der ikke har gennemgået en fedmeoperation,« fortæller Ingela Lundin Kvalem fra UiO. Hun fortsætter:

»Adskillige norske forskere er desuden begyndt at foretage store registerstudier på denne patientgruppe, hvilket øger kvaliteten af ​​resultaterne.«

For eksempel har forskerne set på hvor mange, som vender tilbage til arbejdsmarkedet efter en fedmeoperation, men de sociale effekter tager lang tid at afdække.

Kan skabe afstand i forholdet

Det var altså mange blandt de fedmeopererede, som oplevede brud eller nye kærlighedsforhold i årene efter indgrebet.

Per-Arne Svensson tror, at fundene indikerer, at de fedmeopererede har en fælles livsforandring – hvad enten det er et brud eller en ny kæreste.

De svenske forskeres studie granskede imidlertid ikke de mulige årsager til de hyppige brud og de endda endnu hyppigere nye romancer.

»Men vi kan tolke på grundlag af tidligere forskning: Måske foretager de livsstilsforandringer, de får en bedre livskvalitet, de bliver mere socialt aktive, og de får øget selvtillid. Når det sker blandt enlige, kan det være faktorer, der gør det lettere at finde en ny partner.«

»Det er mere komplekst for personer, der allerede er i et parforhold. Men hvis nu den ene part foretager forandringer, mens den anden ikke følger med. Det kan være en medvirkende faktor til, at forholdet glider fra hinanden,« forklarer Per-Arne Svensson til Forskning.no.

Han mener, at der skal forskes mere i, hvorfor en del af forholdene går i stykker, men han tror, at det nok er de samme ting, som også gælder for de fleste andre forhold, som for eksempel om relationen fungerer godt, om man har de samme værdier og livssyn.

I parterapi?

»Det er afgørende, at sundhedsvæsenet er bevidst om, at parforholdene kan forandre sig efter en fedmeoperation, så patienten kan få den fornødne støtte og information,« siger Per-Arne Svensson i en pressemeddelse fra det svenske universitet.

Ingela Lundin Kvalem mener, at tilbuddet bør forbedres i Norge.

»Før de går under kniven, får patienterne et kursus i, hvad de kan forvente efter operationen, men kurset er jo kun for dén person, som skal opereres. Vi kunne godt tænke os, at udbyde et familiekursus efter operationen både om kosten, men også om de udfordringer, som parforholdet kan støde på. Jeg ved ikke, hvordan det gøres andre steder i Norge, men i Oslo findes der ikke et sådan tilbud. På Aker Sygehus forsøgte de at afholde et opfølgningskursus, men kun få mødte op,« fortæller hun og tilføjer:

»Måske er det en bedre ide at tilbyde opfølgningen over nettet eller i chatgrupper, så man slipper for turen til hospitalet. Det er jo ikke alle, der bliver opereret i Oslo, som rent faktisk også bor i Oslo.«

»Dét, de får nu, er fem år med opfølgning fra hospitalet. Og det er først og fremmest medicinsk opfølgning: blodtryk og vægt, samt lidt om hvordan det går. De går også til ernæringsfysiolog i fem år. Men de deltagere, som vi har spurgt, sagde, at de ville ønske, at de havde modtaget psykologisk vejledning efter fedmeoperationen. At de havde et sted, hvor de kunne tale om, hvordan det det gik med parforholdet og i familien – det tror jeg godt, de kunne havde tænkt sig.«

Ikke unaturligt, at forholdet ændrer sig

Ingela Lundin Kvalem mener ikke, at det er unaturligt, at noget forandrer sig i forholdet, hvis den ene part hurtigt ændrer udseende og ikke kan leve som før.

»Patienterne siger selv, at det tager lang tid at vænne sig til den nye krop; også for den, som er blevet opereret. Og det gælder også for partneren. Jeg har også hørt fedmeopererede fortælle om venner og endda familiemedlemmer, som pludselig er blevet lidt negative og jaloux, mens andre overhovedet ikke oplever forandringer i deres venskaber, efter de er blevet slankere,« fortæller Ingela Lundin Kvalem.

»Det handler nok meget om, hvordan man selv forholder sig efter operationen. Jeg tror, at hvis man ser på andre patientgrupper, vil man også finde, at der kan dukke problemer op i forholdet. Hvis en af partnerne i forholdet for eksempel får en kronisk sygdom, kan det skabe nye udfordringer. Dét, tror jeg, er meget almindeligt,« slutter Ingela Lundin Kvalem.

©Forskning.no. Oversat af Stephanie Lammers-Clark.

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.