Få mere at vide om is og klima i Grønland
I denne oversigt finder du links til flere artikler fra Videnskab.dk om den nyeste forskning i is, klima og klimaforandringer i Grønland.

Foto: Shutterstock.com

Grønlands indlandsis smelter med stigende hast. Global opvarmning og klimaforandringer skaber store omvæltninger for den grønlandske natur og befolkningens levevis. Det viser sig at have både positive og negative konsekvenser for den arktiske kæmpe af en ø. Smeltevand og stigende temperaturer stiller alvorlige klimatiske udfordringer i udsigt, men samtidig har et grønnere Grønland potentiale til at skabe større vækst og fremgang for grønlænderne.

Grønlændere tilpasser sig nye vejrforhold

Det kan du læse mere om i artiklen Global opvarmning giver Thules befolkning nye muligheder. Her kan du bl.a. læse om, hvordan lokalbefolkningen i afsidesliggende egne reagerer på den globale opvarmning og de nye vejrforhold. Nedsmeltningen af indlandsisen berører både natur og adfærd hos mennesker og dyr på Grønland, men for at forstå fænomenet, er det nødvendigt at have en forståelse for, hvordan is og iskappen opbygges. Det kan den seneste forskning fra midten af indlandsisen fortælle os mere om. Læs med når Forskere opdager nyt, iskoldt fænomen i Grønland.

Isfrit året rundt

Det er dog ikke alle steder, at bekymringen for ferskvand er lige stor. Det viser sig nemlig, at der på Grønland findes et såkaldt Nordvandspolynie, dvs. et område der er isfrit hele året rundt. Læs mere i artiklen Oase i Arktis gør forskerne klogere på forholdet mellem mennesker og fangstdyr, der opridser den seneste forskning i området helt tilbage fra de første beboere og frem til nutidens fangere.
 
Dog er det et ubehageligt faktum, at hvis hele iskappen smelter på Grønland vil det svare til en stigning i de globale verdenshave på op til hele syv meter. Det kan du læse om i artiklen Mærkværdige vejrforhold i Europa koblet til Grønlands afsmeltning, der indeholder et interaktiv kort, hvor du selv kan gå på opdagelse og blive klogere på, hvordan klimaforandringer i Grønland og Arktis driver ændringerne i det globale klima og miljø lige nu og i fremtiden.  

Fjerne grotter giver et hint om Grønlands historie

Men hvordan så Grønlands klima i grunden ud før den stærkt i dag så stærkt omdiskuterede indlandsis blev dannet. I Forhistoriske grotter afslører Grønlands klimatiske historie forklarer internationale forskere, hvordan de ved hjælp af prøver fra helt op til 500.000 år gamle stenformationer fra fjerntliggende egne af Grønland nu er i stand til at give et overraskende bud på Grønlands forhistoriske klima.

Med andre ord bidrager isolerede og fjerntliggende vidder på Grønland med ny viden og nye opdagelser. Men disse egne bliver også brugt til andre formål. Det fremgår bl.a. i artiklen Rumvejrudsigter fra Grønland kan advare os om soludbrud, der beskriver, hvordan Grønland med sin beliggenhed og øde egne er et af de bedste steder på Jorden at måle - og advare om soludbrud, der driller højteknologisk og sensitivt udstyr på landjorden.  

Lyt på Videnskab.dk!

Hver uge laver vi digital radio, der udkommer i form af en podcast, hvor vi går i dybden med aktuelle emner fra forskningens verden. Du kan lytte til den nyeste podcast i afspilleren herunder eller via en podcast-app på din smartphone.

Har du en iPhone eller iPad, kan du finde vores podcasts i iTunes og afspille dem i Apples podcast app. Bruger du Android, kan du med fordel bruge SoundClouds app.
Du kan se alle vores podcast-artikler her eller se hele playlisten på SoundCloud