Endnu et studie peger på, at cannabismisbrug kan føre til skizofreni
Men det er stadig umuligt at være sikker på, at det er hashen, der udløser sygdommen, siger udenforstående forsker.

Risikoen for at få skizofreni er meget lav. Cirka 1 procent af befolkningen udvikler skizofreni. Blandt personer med cannabismisbrug er det 6-8 procent, der får skizofreni. (Foto: Shutterstock)

Risikoen for at få skizofreni er meget lav. Cirka 1 procent af befolkningen udvikler skizofreni. Blandt personer med cannabismisbrug er det 6-8 procent, der får skizofreni. (Foto: Shutterstock)

Evidensbarometer
Hvor stærk evidens giver studiet omtalt i denne artikel?
Evidensbarometer
Hvor stærk evidens giver studiet omtalt i denne artikel?
Peer reviewed
(Peer review betyder, at andre forskere har kvalitetssikret den videnskabelige artikel før udgivelse. Læs mere)

Videnskab.dk har vurderet forskningen ud fra 4 kriterier:
  • Videnskabelig publicering
  • Undersøgelsens metode
  • Samlet evidens
  • Særlige bemærkninger

Forskning bliver udgivet, ofte i tidsskrifter, som bliver rangordnet. Kun ganske få tidsskrifter opnår 3 BFI-point. Nogle af de mest anerkendte er Science, Nature og New England Journal of Medicine.

En BFI-score på 2 er også høj. En række gode tidsskrifter gemmer sig i denne kategori.

En BFI-score på 1 er normal. Forskningen har været igennem peer review og er troværdig.

Solid sundhedsvidenskabelig forskning er altid peer reviewed. Det betyder, at uvildige forskere har læst og sagt god for indholdet. Uden peer review indgår tidsskriftet ikke i rangordenen, og konklusionerne er i bedste fald usikre.

Det har stor betydning for konklusionerne, hvilken metode forskerne har benyttet.

Nogle undersøger ting på mus eller måske blot på enkelte personer, mens andre kigger på data fra hele befolkninger eller de sammenligner måske data fra en hel masse forskellige undersøgelser.

Selvom alle typer forskning kan være lige godt udført, så er vægten af resultaterne større, jo længere oppe i dette evidenshieraki, forskningen ligger. 

Jo længere oppe i hierakiet – desto mere kan vi basere behandlinger, politik og livsstilsvalg på forskningen.

H-index er et mål for, hvor meget en forsker fylder i det videnskabelige landskab.

H-index er antallet af gange, forskeren har udgivet videnskab i f.eks. et tidsskrift, parret med antal gange hvert stykke videnskab er blevet refereret af andre forskere.

Kun de mest refererede – citerede – stykker videnskab tæller med for hver forsker. Jo mere forskning, du har udgivet, des større vil chancen være for at have et højt h-index.

Urutinerede forskere med lavt h-index kan dog sagtens lave solid forskning. Derfor vægtes h-indexet mindre end de øvrige parametre i Evidensbarometeret. 

Der er ingen særlige bemærkninger til dette studie.

Studiet giver en vis evidens

Læs mere

Skizofreni er mere udbredt blandt mennesker med cannabismisbrug. Det har forskere vidst længe.

Men er det cannabissen, der udløser skizofreni, eller er misbruget en slags selvmedicinering mod begyndende symptomer på skizofreni?

I et nyt studie har danske forskere igen forsøgt at besvare det spørgsmål.

»Jeg mener, det her studie styrker hypotesen om, at cannabismisbrug kan føre til skizofreni. Hvis vi tror på det, så peger vores studie på, at man årligt ville kunne undgå cirka 100 tilfælde af skizofreni, hvis man kunne eliminere cannabismisbrug,« siger seniorforsker i Region Hovedstadens Psykiatri Carsten Hjorthøj.

Han står bag det nye studie, hvis resultater netop er udgivet i det videnskabelige tidsskrift JAMA Psychiatry.

Cannabis er blevet stærkere

I studiet har forskerne via registre fulgt udviklingen i cannabismisbrug og skizofreni i Danmark i mere end 40 år - fra 1972-2016.

En periode, hvor indholdet af det euforiserende stof THC i cannabis er blevet gradvist stærkere.

Forskerne havde en hypotese om, at hvis cannabismisbrug faktisk kan føre til skizofreni, så ville en større andel af skizofreni-tilfældene skyldes cannabis, i takt med at cannabissen er blevet mere potent, og i takt med at flere bruger cannabis.

»Og det er det, vi viser. Der er en stødt stigning fra 1972, hvor cirka 2 procent af dem, der får skizofreni, formentlig kunne have undgået det, hvis ikke de havde haft et cannabismisbrug, til i dag hvor det er cirka 8 procent,« siger Carsten Hjorthøj.

»Vi ved, at jo stærkere cannabis er, og jo oftere man tager det, jo større er sandsynligheden for, at man senere udvikler skizofreni,« uddyber Carsten Hjorthøj.

Derfor vurderer forskerne bag det nye studie, at deres resultater har styrket hypotesen om, at cannabis kan føre til skizofreni.

Meget andet kan ligge bag

Professor på Center for Registerforskning på Aarhus Universitet Esben Agerbo er uenig.

»Jeg synes, det er et meget fint og veludført studie, men jeg mener ikke, vi med det her studie er tættere på at kunne konkludere, at cannabis-misbrug kan føre til skizofreni,« siger Esben Agerbo, der ikke har taget del i det nye studie.

Han peger blandt andet på, at der i perioden fra 1972 til i dag er sket ekstremt mange flere ting i samfundet, end at cannabisen er blevet stærkere.

»Måden, man giver diagnoser på, har ændret sig, så man måske opdager flere med misbrug. Økonomien har ændret sig, så flere har måske råd til at købe cannabis, som måske også er blevet mere tilgængeligt,« siger han.

Alt det kan være bagvedliggende årsager, som får det til at se ud som om, det er en stigende styrke i cannabisen, der gør, at flere af dem, der får skizofreni tidligere har haft et cannabismisbrug.

Men i virkeligheden er det fordi, flere har fået adgang til cannabis. Derfor er der flere, der udvikler et misbrug - hvilket det nye studie faktisk også viser - og samtidig opdager man flere med misbrug.

Hvis samfundet havde været fuldstændig stabilt, og den eneste ændring siden 1972 var stigende styrke i cannabis, kunne man forestille sig, at færre havde udviklet cannabismisbrug, men at de stadig havde udviklet skizofreni.

Carsten Hjorthøj er helt enig i, at der er sket mange andre ændringer i samfundet, men han peger på, at de ændringer også kan have nedsat risikoen for skizofreni.

»Lavere infektionsrater og bedre ernæring og D-vitamintilstand kan måske have gjort, at færre får skizofreni. Så grunden til, at der ikke er sket en eksplosion i skizofreni, samtidig med at cannabisstyrke og forbrug er steget, kan også skyldes, at andre risikofaktorer er blevet mindre,« siger han.

Lidt flere udvikler skizofreni

Hvis der var en stærk sammenhæng mellem cannabismisbrug og skizofreni, ville man også forvente, at flere ville udvikle skizofreni i en periode, hvor flere udvikler cannabismisbrug, og hvor cannabisen bliver stærkere.

På samme måde som man i 1950’erne og 60’erne så en stor stigning i lungekræft, i takt med at flere og flere røg cigaretter.

Men med rygning og kræft er sammenhængen meget stærk, og risikoen bliver øget rigtigt meget. 90 procent af alle lungekræftdødsfald skyldes rygning.

Årsagerne til skizofreni er langt mere komplekse og ikke forstået ordentligt endnu. Men forskerne er enige om, at en kombination af mange risikofaktorer – genetik, opvækst, misbrug, infektioner og ens vitaminstatus - formentlig er det, der udløser skizofreni.

»Udfordringen med skizofreni og cannabis er, at hvis der faktisk er en sammenhæng, så vil det være en svag sammenhæng,« siger Esben Agerbo.

Så hvis du har et misbrug og udvikler skizofreni, vil misbruget kun være en del af forklaringen.

Det nye studie viser faktisk, at der er flere, der får skizofreni i perioden fra 1972-2016. Fra cirka 25 ud af 100.000 i 1972 til cirka 32 ud af 100.000 i 2016.

Men igen er der sket meget i samfundet i den periode. For eksempel er man begyndt at diagnosticere anderledes og opdager måske flere med skizofreni.

En stor del af den lille stigning i skizofreni skyldes, at flere kvinder får diagnosen, hvilket ifølge Esben Agerbo bestyrker, at i hvert fald en del af den øgede forekomst skyldes bedre diagnosticering.

Det argument køber Carsten Hjorthøj dog ikke.

»Vi ved, at 12 procent af dem, der har et cannabismisbrug, senere udvikler skizofreni. Og så kan man måske godt tænke, at deres skizofreni kun er blevet opdaget, fordi de var i misbrugsbehandling. Men så forudsætter vi også, at 12 procent af befolkningen går rundt med skizofreni, men at det ikke er blevet opdaget, fordi de ikke er i misbrugsbehandling,« siger han.

Svært at lave bedre studier

'Hvorfor er det så svært at finde ud af, om cannabis kan give skizofreni eller ej? Kan forskerne ikke bare lave nogle andre og bedre studier?' tænker du måske.

»Det er meget svært at lave bedre studier. Du kan jo ikke lave et kontrolgruppe-kontrolleret forsøg, hvor du inddeler folk i to grupper, og den ene så skal misbruge hash, mens den anden ikke skal, hvorefter du kan undersøge, hvor mange der får skizofreni i de to grupper,« siger Esben Agerbo.

Det ville ellers være den bedste metode til en gang for alle at få afgjort tvisten om skizofreni og cannabis. Læs mere om det i denne artikel: Mus eller mennesker? Spørg til forskningsmetoden.

Den type studier, kunne man heller ikke lave i sin tid, da man fik mistanke om, at rygning kan give kræft.

Men der kunne man lave forskning, som kortlagde de biologiske mekanismer bag rygning og kræft. Fordi man nogenlunde forstår, hvad der sker i kroppen, når man udvikler kræft.

Hvorfor gør man ikke bare det samme med cannabis og skizofreni?

Fordi man stadig ikke forstår, de biologiske mekanismer bag skizofreni. Derfor ved man ikke, hvor man skal lede efter cannabis’ eventuelt skadelige effekt på psyken.

Cannabis kan give raske psykosesymptomer

Men man kan lave andre studier for eksempel af, hvad der sker, når man giver raske mennesker en stor dosis cannabis.

»Det har man faktisk gjort, og der viser det sig, at de kan få symptomer, der minder om psykose,« siger Carsten Hjorthøj.

De fik de for eksempel i et studie fra 2004, hvor 22 raske mennesker blev inddelt i to grupper. Den ene fik THC - den psykoaktive del af cannabis - indsprøjtet i en blodåre. Den anden gruppe fik placebo.

Dem, der fik THC, oplevede en følelse af udvidet bevidsthed og indsigt, angst, eufori og dårligere evne til at huske ord og tale flydende. Alt sammen minder om psykose.

Et andet studie fra 2020 gennemgik al forskning i effekten af THC sammenlignet med placebo på raske og konkluderende, at høj dosis THC ofte udløser psykoselignede symptomer.

Symptomerne går væk, når THC’en forsvinder ud af kroppen. Så det var altså ikke sådan, at forsøgspersonerne havde udviklet psykose eller skizofreni.

Cannabis kan udløse psykose

Der er dog nogle få uheldige - særligt blandt dem der tager cannabis ofte - hvor symptomerne ikke går væk. De udvikler en hashpsykose, som skal behandles med medicin.

Det sker for omkring 300 hvert år. Og her viser forskning, at 40 procent af dem senere udvikler skizofreni eller bipolar lidelse - en tilstand, hvor man svinger mellem depression og mani.

Men igen er det umuligt at vide, om de 30 procent på en eller anden måde har været disponeret for skizofreni og måske havde udviklet sygdommen alligevel på et senere tidspunkt.

I det nye studie har forskerne forsøgt at tage højde for det ved at bruge en statistisk metode, der viser, hvor stærk en eventuelt ikke-erkendt bagvedliggende årsag skulle være for at kunne forklare, at det ser ud som om cannabismisbrug øger risikoen for skizofreni.

»Og der viser vores data, at en sådan ukendt årsag skulle være virkelig stærk og hænge meget tæt sammen med både skizofreni og cannabismisbrug, og jeg kan ikke komme på, hvad det skulle være ud over de ting, vi har taget højde for i studiet (psykisk sygdom i familien, socioøkonomisk status, genetik),« siger Carsten Hjorthøj.

Så hvad er så det vigtigste, vi kan tage med fra det nye studie?

»Jeg synes det er et vigtigt indspark i hele debatten om cannabis, hvor vi taler om det, som om at det i virkeligheden ikke er så farligt. Skizofreni er en virkelig alvorlig og meget ubehagelig sygdom,« siger Carsten Hjorthøj.

Det er Esben Agerbo enig i:

»Jeg mener på individniveau, at det er værd at tænke over, hvis man bruger cannabis. Selv om vi stadig ikke kan konkludere, at der er en sammenhæng, så peger meget forskning i retning af en øget risiko for skizofreni,« siger han.

Nyhed: Lyt til artikler

Du kan nu lytte til udvalgte artikler herunder. Du kan også lytte til de oplæste artikler i din podcast-app, hvor du finder dem under navnet 'Videnskab.dk - Lyt til artikler'.

Ugens videnskabsbillede

Se flere forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om de nedenstående prisvindende billeder af stjernetåger og stjernefabrikker her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk