Effektmåling: Rigsarkivet træner elever i kildekritik med historiske kilder og fodboldfilm
Center for Faglig Formidling har evalueret Rigsarkivets undervisningsmateriale ‘Spadeslaget’. De fleste elever bliver bedre til at vurdere kilders troværdighed.

Læs mere om Rigsarkivets undervisningsmateriale 'Spadeslaget' på sa.dk.

Nyhed fra Center for Faglig Formidling

Videnskab.dk’s Center for Faglig Formidling har til formål at skabe bedre forskningsformidling. Centeret producerer, udvikler og evaluerer formidling til gavn for forskningsmiljøerne i Danmark.

Artiklen her bringes for at fortælle om en af centerets kompetencer eller et samarbejde.

Læs mere om centeret her, og tilmeld dig centerets nyhedsbrev.

Kildekritisk tænkning kommer ikke af sig selv. Der skal viden og træning til.

Rigsarkivet har derfor udviklet et gratis undervisningsmateriale med originale kilder fra besættelsestiden til brug i historieundervisningen fra 6. klasse og op til 2. g.

Materialesættet hedder ‘Spadeslaget’ og er netop blevet evalueret af Center for Faglig Formidling.

»Egentlig er det kommet bag på os, hvor virkningsfuldt ‘Spadeslaget’ har været, og hvor godt det er blevet taget imod. Kildekritik er noget, man skal lære, men det betyder ikke nødvendigvis, at det er spændende undervejs. Alligevel synes eleverne faktisk, at meget af det er sjovt,« fortæller projektleder hos Rigsarkivet Mai-Brit Lauritsen.

At eleverne har haft en god oplevelse med Spadeslaget er ikke det eneste, som glæder Mai-Brit Lauritsen. Evalueringen viser nemlig også, at undervisningen reelt giver eleverne ny viden om kildekritiske redskaber.

Fiktiv fodboldkamp skal lære elever kildekritik

Materialet handler om en begivenhed i 1940, hvor 400 danske nazister marcherede ind i Haderslev bevæbnet med spader.

Kildesættet består af fotograferede originale kilder, men også af en quiz, opgaver og små film om kildekritik, hvor animerede film viser eleverne, at metoderne kan bruges bredt. 

»Man starter med at se nogle animationsfilm, der handler om en fiktiv fodboldkamp, hvilket er en situation, eleverne kan genkende. Og så har vi puttet de her kildekritiske begreber ind, hvor de blandt andet skal lære forskellen på et førstehåndsvidne og et andethåndsvidne,« siger Mai-Brit Lauritsen.

Center for Faglig Formidling har evalueret materialet ved hjælp af effektmålinger og fokusgruppeinterviews.

Læs mere om Center for Faglig Formidlings evalueringskompetencer.

Er du interesseret i at få foretaget en evaluering af en formidlingsindsats?
Kontakt evalueringskonsulent Christina Krämer Mathiesen på tlf: 23 60 56 83 eller ckm@videnskab.dk
Se profil

Forslag fra elever supplerer effektmåling

Resultaterne fra effektmålingerne viser, at elevernes vidensniveau inden for kildekritik er blevet løftet, hvilket for eksempel vil sige, at de fleste elever har lært at vurdere en kildes troværdighed og at genkende en tendens hos kilden og en problemstilling.

Fokusgruppeinterviewene med 9. klasses-elever som deltagere bidrog med konkrete forslag til, hvordan undervisningsmaterialet kan forbedres.

For eksempel nævnte eleverne, at de ville foretrække en yngre afsender og et højere tempo i den ene af de små film, mens de roste fodboldfilmene for at være informative og underholdende, selvom de også syntes, at filmene var lidt for pædagogiske.

Konsulent om effektmåling: Find det rette vidensniveau

Eleverne i fokusgruppeinterviewene kendte lidt til kildekritik i forvejen, men de lærte alligevel en del af materialet. Og faktisk var elevernes vidensniveau en vigtig faktor at få styr på for Center for Faglig Formidling, inden effektmålingen kunne designes. 

»En effektmåling er bygget på spørgsmål i et spørgeskema, som afspejler undervisningsmaterialets læringsmål. Hvis niveauet for læringsmålene eller for spørgsmålene er for lavt eller for højt, så kan resultaterne ikke fortælle os meget om elevernes effekt. Det er en balance, som ofte er svær at ramme,« siger evalueringskonsulent Christina Krämer Mathiesen, som er cand.scient.soc.

Hun har sammen med Rigsarkivet løst udfordringen ved dels at inddrage en pædagogisk konsulent i evalueringsdesignet, men også ved at gennemføre en pilotundersøgelse, inden den endelige evaluering blev lagt fast. 

»Resultaterne fra pilotundersøgelsen gav os en idé om, at vi var på rette vej og samtidigt, at vi var nødt til at foretage nogle niveaumæssige og sproglige justeringer for at få retvisende resultater af effektmålingerne,« siger Christina Krämer Mathiesen.

Samarbejde inspirerede til videreudvikling

Center for Faglig Formidlings evalueringskonsulent fortæller, at det er en styrke for Spadeslaget, at Rigsarkivet valgte at få materialet evalueret både kvalitativt og kvantitativt.

»Det giver både nuanceret og underbygget viden om elevernes oplevelse af materialet og samtidig målbar viden om, hvad de reelt har lært,« fortæller Christina Krämer Mathiesen.

Det er Mai-Brit Lauritsen fra Rigsarkivet enig i.

»Det har været en rigtig god oplevelse at samarbejde med Center for Faglig Formidling om evalueringen. Det har tilført undervisningstilbuddet noget kvalitetssikring, fordi vi nu har fået den her dokumentation og også inspiration til at arbejde videre og forbedre materialet,« siger Mai Brit Lauritsen.

Projektlederen fortæller, at hovedformålet for dokumentationen var at bruge den til fundraising, men der er også kommet konkrete idéer til nye materialer ud af arbejdet med rapporten og samarbejdet med Center for Faglig Formidling.

LÆS OGSÅ: Forskere og formidlere: Få hjælp til at måle effekten af din formidling

Videnskab.dk Podcast

Lyt til vores seneste podcast herunder eller via en podcast-app på din smartphone.


Se den nyeste video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab og sundhed henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's Center for Faglig Formidling med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.