Du bliver, hvad din mor og far har spist
Dine forældres og bedsteforældres ernæring har stor indflydelse på dit helbred og din risiko for at udvikle type 2-diabetes, skriver forsker i denne artikel.
Du er hvad du spiser forældre bedsteforældre påvirke diabetes sygdomme gener

Du er ikke kun, hvad du selv spiser, men også, hvad dine forældre og bedsteforældre har spist. (Foto: Shutterstock)

Du er ikke kun, hvad du selv spiser, men også, hvad dine forældre og bedsteforældre har spist. (Foto: Shutterstock)

Når der tales om ernæring, hører man ofte udtrykket: 'Du er, hvad du spiser'.

Det er en sandhed med modifikationer.

Din helbredstilstand bestemmes nemlig i høj grad, før du bliver født, ja, faktisk allerede, før din mor bliver gravid med dig.

Det er velkendt, at mange af vores egenskaber arves fra vores forældre, som har arvet dem fra deres forældre, som har arvet dem fra deres forældre og så videre. Dette kaldes vores 'genotype'.

Mindre kendt er det, at også de påvirkninger, der kommer fra omgivelserne og bidrager til vores ’fænotype’, kan videreføres gennem flere generationer. 

Det blev først bemærket i 1934, da engelske forskere ved at sammenligne dødeligheden hos børn og voksne i 1700- og 1800-tallet så, at faldet i dødelighed først og fremmest hang sammen med en forbedret ernæringstilstand i barndommen.

I 1977 påviste forskere i Norge, at dødeligheden af hjerte-karsygdomme var højere hos personer, der som børn havde fået dårlig ernæring.

Historien kort
 • Gennem livet påvirker flere ydre faktorer din risiko for at udvikle type 2-diabetes.
 • Hvorvidt din mor spiste for lidt eller for meget, mens hun ventede dig, har også indflydelse på denne risiko.
 • I nogle lande arbejder myndighederne nu aktivt for at hjælpe par, inden de beslutter at få børn, så risikoen for type 2-diabetes mindskes.

Fødselsvægt og type 2-diabetes

Det har længe været en udbredt opfattelse, at type 2-diabetes var genetisk bestemt, så det vakte stor opsigt, da forskerne Hales og Barker i 1992 viste, at type 2-diabetes i 60-årsalderen hænger sammen med lav fødselsvægt på det normale fødselstidspunkt.

Således havde de børn med lavest fødselsvægt 6 gange højere risiko for at udvikle type 2-diabetes i forhold til dem med høj fødselsvægt.

Dette tyder på, at ernæringen under fosterudviklingen påvirker helbredet i voksenlivet.

Disse resultater blev yderligere bekræftet af undersøgelser af personer, hvis mødre under graviditeten havde været udsat for hungersnød som for eksempel i Holland under den tyske besættelse i 2. verdenskrig.

Det er især ernæringen i den første del af graviditeten, som har betydning, fordi en sparsom ernæring betyder, at udviklingen af livsvigtige organer som hjerte og hjerne bliver favoriseret frem for organer, der især er nødvendige efter fødslen, for eksempel de insulinproducerende betaceller i bugspytkirtlen.

Fænomenet kaldes 'føtal programmering' og var ophav til hypotesen om den 'nøjsomme' ('thrifty' på engelsk) fænotype, som bevirker, at barnet bliver velegnet til at (over)leve på de samme spartanske vilkår som moderen.

Men hvis levestandarden ændres til høj kalorieindtagelse, kan individet ikke producere insulin nok til at bevare et normalt glukoseniveau i blodet, og risikoen for at udvikle type 2-diabetes forøges.

Diabetes i Danmark:
 • 350.545 har fået diagnosticeret diabetes pr. 31/12 2012 svarende til 5,7% af befolkninger

 • 60.000 skønnes at have type 2-diabetes uden at vide det

 • 300.000 skønnes at have forstadie til diabetes (prædiabetes)

 • 430.000 forventes at være diagnosticeret med type 2-diabetes i 2030, hvortil kommer de udiagnosticerede

Samspil mellem arv og miljø

At type 2-diabetes således ikke kun skyldes genetiske forskelle er blandt andet blevet dokumenteret af danske forskere, som har vist, at blandt énæggede tvillinger, der udviklede type 2-diabetes, var det den med lavest fødselsvægt, som først fik sygdommen.

At også miljøet spiller en rolle ses tydeligt hos Pima-indianerne i Arizona i USA. De lever af en meget kalorierig kost, der medfører, at 50 procent udvikler type 2-diabetes. Derimod har Pima-indianerne i Mexico ikke dette problem, da de lever af kun få kalorier.

Den samme udvikling som hos Pima-indianerne i USA ses også i udviklingslandene i Afrika, Sydamerika og Sydøstasien, hvor mødrene ofte er underernærede, og hvor levestandarden for børnene øges, hvis de flytter til byerne og får en kalorierig kost.

Det er formodentlig forklaringen på den epidemiske øgning af forekomsten af fedme og type 2-diabetes i disse lande.

Moderens gradividetsdiabetes går i arv til barnet

I de industrialiserede lande er forklaringen på den høje forekomst af fedme og type 2-diabetes ikke, at de gravide mødre er undervægtige, men tværtimod at de er overvægtige.

I USA er 30 procent af de gravide kvinder eksempelvis stærkt overvægtige. Årsagen til den øgede risiko for type 2-diabetes er, at graviditet normalt giver insulinresistens og dermed øget insulinbehov.

Det skyldes, at graviditetshormonerne, især fra moderkagen, modvirker insulins virkning, idet nogle af næringsstofferne (glukose og fedtsyrer) i blodet skal kanaliseres over til fostret, for at det kan vokse.

Samtidig stimulerer graviditetshormonerne dannelsen af flere betaceller hos moderen og dermed insulinproduktionen, så blodsukkeret hos hende og fostret ikke bliver alt for højt.

Hvis moderen ikke kan danne flere beta-celler , vil hun udvikle graviditetsdiabetes, som er en form for type 2-diabetes, hvor blodets indhold af glukose og fedt bliver for højt.

Det medfører, at fostret bliver udsat for høje koncentrationer af glukose og fedt, hvilket fører til, at fostret selv begynder at producere insulin og derfor udvikler fedme allerede før fødslen.

Disse børn får således en højere fødselsvægt, og det betyder, de har 6-7 gange større risiko for at udvikle type 2-diabetes senere i livet end børn med normal fødselsvægt.

Diabetestyper i Danmark:
 • Type 1 diabetes udgør ca. 10% (ofte under 30 år)
   
 • Type 2 diabetes udgør ca. 80% (ofte over 30 år)

 • Type 1½ diabetes (type 2-diabetes, der senere udvikles til type 1 diabetes, også kaldet LADA: latent autoimmune diabetes in adults) udgør 10-15% af dem med type 2-diabetes

Kilde: Diabetesforeningen

Graviditetsdiabetes øger risiko for sukkersyge senere

For at undgå, at moderen får diabetes under graviditeten og derved øger sit barns risiko for at få diabetes senere i livet, forskes der meget i de mekanismer, der regulerer betacelledannelsen under normale graviditeter. 

Betacellerne hjælper som nævnt insulinproduktionen og sørger dermed for, at blodsukkeret ikke bliver for højt.

Hvis man kunne  stimulere dannelsen af nye betaceller hos de kvinder, der producerer for få på egen hånd, kunne  man forhindre graviditetsdiabetes.

Graviditetsdiabetes forsvinder som regel efter fødslen, men mødrene har fortsat en høj risiko for senere at udvikle type 2-diabetes. Også undervægtige mødre har høj risiko for af udvikle diabetes under graviditeten, idet de har færre beta-celler, hvis de selv er født af underernærede mødre, som nævnt ovenfor.

I Danmark får 1-3 procent af de gravide diabetes, men i Indien og Malaysia er det i visse områder 15 procent.

Der er altså en U-formet sammenhæng mellem fødselsvægten og risikoen for at udvikle fedme og type 2-diabetes som illustreret i figuren nedenfor. 

fødselsvægt_diabetes_risiko_lav_høj_Indien_USA

Den normale fødselsvægt er forskellig fra land til land. Men uanset om man bliver født i Indien, USA eller Danmark, stiger risikoen for diabetes ved hhv. høj og lav fødselsvægt i det pågældende land. (Illustration: Jens Høiriis Nielsen)

Her ses også, at der mellem forløbet i USA og Indien er en markant forskel, som kan skyldes mangel på føde gennem adskillige generationer, der har ført til udvikling af en 'energibesparende' fænotype, som det vil tage flere generationer at ændre på.

Dette gælder flere lande i Sydøstasien og Afrika, hvor fødselsvægten er lav som vist i figuren herunder.

Figur 2: Globalt kort over gennemsnitlig fødselsvægt baseret på data fra WHO 1992

Globalt kort over gennemsnitlig fødselsvægt baseret på data fra WHO 1992. (Illustration: Jens Høiriis Nielsen)

Programmering efter fødslen

Som nævnt har den 'programmering', der sker under fosterudviklingen, betydning for, om man senere udvikler diabetes.

Får moderen for lidt mad, lærer barnet at klare sig med lidt og kommer i risikozonen, hvis det pludselig får adgang til markant mere mad, end moderen havde (den 'nøjsomme' fænotype).

Det har nu vist sig, at den programmering fortsætter i den tidlige barndom, således at sammensætningen af kosten i ammeperioden kan påvirke barnets risiko for med tiden at udvikle fedme og type 2-diabetes.

Forældre til børn, som er født små til normal tid, har en forståelig tilbøjelighed til at give børnene rigeligt med mad.

Det kan være uheldigt, både fordi det kan forstyrre barnets naturlige appetitregulering, og fordi det kan føre til forhøjet insulinproduktion, der vil resultere i øget fedtdannelse.

Book et gratis foredrag om fedme og diabetes

Artiklens forfatter, Jens Høiriis Nielsen, er med i 'Bestil en Forsker'-ordningen – en del af Forskningens Døgn – og kan til og med 3. april bookes gratis til at holde et foredrag mellem 20.-26. april. Det tilbud gælder også for de øvrige forskere i ordningen. 

Foredragets titel er 'Fedme og diabetes: Blot et spørgsmål om livsstil?' og kan bookes her.

Forsøg i nyfødte rotter har vist, at når de fodres med sukkerholdig mælkeerstatning i ammeperioden, udvikler de senere fedme og type 2-diabetes. 

Kalorierig kost hos nyfødte børn kan bidrage til såkaldt 'catch-up growth' i den tidlige barndom - altså hvor de vokser hurtigere end normalt for at indhente deres tungere jævnaldrende. Det ses ofte hos børn med lav fødselsvægt.

Catch-up growth hos småbørn kan føre til fedme og type 2-diabetes i voksenlivet.

Programmeringen kan gå i arv til de næste generationer

Programmeringen både i fostertilstanden og i den tidlige barndom kan gå i arv til de næste generationer, uden at der sker ændring i sammensætningen af vores arveanlæg i form af DNA-sekvensen.

Der kan ske en påvirkning af udtrykket af nogle af vores gener, således af mængden af de proteiner, der dannes ud fra generne, ændres.

Mekanismerne er kemiske modifikationer af vores DNA og de faktorer, der regulerer dets funktion.

Nogle af disse reaktioner er blivende og kan 'nedarves' til de næste generationer. Fænomenet kaldes 'epigenetik', da det ikke er generne, der ændres, men deres funktion (se figuren herunder).

Det er ikke kun moderens ernæringstilstand, der programmerer barnet. Nye studier har vist, at også faderens ernæringstilstand påvirker fostret. En overvægtig far vil altså kunne bidrage til barnets risiko for at udvikle fedme senere i livet.

Figur 3: Din helbredstilstand er ikke kun et resultat af dine egne kost- og motionsvaner, men også dine forældre og bedsteforældes helbred og ernæring.

Din helbredstilstand er ikke kun et resultat af dine egne kost- og motionsvaner, men også dine forældre og bedsteforældes helbred og ernæring. (Illustration: Jens Høiriis Nielsen)

Det betyder altså, at faderens spermatozoer (sædceller) indeholder informationer i form af nogle særlige RNA-molekyler, som har epigenetisk indflydelse på aktiviteten af barnets gener.

Overraskende har man også påvist en kønsspecifik sammenhæng mellem bedstefaderens og bedstemoderens ernæring i bestemte perioder i barndommen og deres henholdsvis mandlige og kvindelige børnebørns dødsrisiko som voksne.

Ideelt set burde både moderen og faderen, før de tænker på at få børn, derfor have styr ikke kun på deres egen kropsvægt og sundhedstilstand, men også på både deres bedsteforældres og forældres.

Da man af gode grunde ikke kan påvirke de tidligere generationer, kan kommende forældre gøre en indsats for at forbedre deres egen livstil, inden de får børn.

Faktisk leder Sundhedsministeriet i Malaysia med dansk deltagelse et stort forskningsprojekt, som prøver at introducere livsstilsændringer i form af kost og motion blandt nygifte ægtepar, inden de får børn.

ForskerZonen

Denne artikel er en del af ForskerZonen, som er stedet, hvor forskerne selv kommer direkte til orde.

Her skriver de om deres forskning og forskningsfelt, bringer relevant viden ind i den offentlige debat og formidler til et bredt publikum.

ForskerZonen er støttet af Lundbeckfonden.

Lykkes det at forebygge overvægt hos både forældrene og børnene, vil fedme- og type 2-diabeteskurven kunne knækkes, og millioner af menneskeliv vil kunne reddes.

Jeg håber, jeg med ovenstående har vist, at fedme og type 2-diabetes er ikke bare noget, der kun sker for mennesker, der ikke kan styre sig.

Der er forhold som arv og miljø før fødslen, som disponerer for disse sygdomme.

Men hvad kan man så selv gøre, hvis man er én af de uheldige? Kan type 2-diabetes kureres, og hvordan gør man det i givet fald bedst?

Det ser jeg nærmere på i en opfølgende artikel, der udkommer i morgen, onsdag 4. april. 

Podcasten Brainstorm

Lyt til Videnskab.dk's podcast om hjernen, Brainstorm, herunder. Du kan også finde flere podcasts fra Videnskab.dk i din podcast-app under navnet 'Videnskab.dk Podcast'.

Videnskabsbilleder

Se de flotteste forskningsfotos på vores Instagram-profil, og læs om det betagende billede af nordlys taget over Limfjorden her.

Ny video fra Tjek

Tjek er en YouTube-kanal om videnskab henvendt til unge.

Indholdet på kanalen bliver produceret af Videnskab.dk's videojournalister med samme journalistiske arbejdsgange, som bliver anvendt på Videnskab.dk.

Hej! Vi vil gerne fortælle dig lidt om os selv

Nu hvor du er nået helt herned på vores hjemmeside, er det vist på tide, at vi introducerer os.

Vi hedder Videnskab.dk, kom til verden i 2008 og er siden vokset til at blive Danmarks største videnskabsmedie med omkring en million brugere om måneden.

Vores uafhængige redaktion leverer dagligt gratis forskningsnyheder og andet prisvindende indhold, der med solidt afsæt i videnskabens verden forsøger at give dig aha-oplevelser og væbne dig mod misinformation.

Vores journalister fortæller historier om både kultur, astronomi, sundhed, klima, filosofi og al anden god videnskab indimellem - i form af artikler, podcasts, YouTube-videoer og indhold på sociale medier.

Vi stiller meget høje krav til, hvordan vi finder og laver vores historier. Vi har lavet et manifest med gode råd til at finde troværdig information, og vi modtog i 2021 en fornem pris for vores guide til god, kritisk videnskabsjournalistik.

Vores redaktion gør en dyd ud af at få uafhængige forskere til at bedømme betydningen af nye studier, og alle interviewede forskere citat- og faktatjekker vores artikler før publicering.

Hvis du går rundt og undrer dig over stort eller småt, vil vi elske at høre fra dig og forsøge at give dig svar med forskernes hjælp. Send bare dit spørgsmål til vores brevkasse Spørg Videnskaben.

Vi håber, at du vil følge med i forskningens forunderlige opdagelser her på Videnskab.dk.

Få et af vores gratis nyhedsbreve sendt til din indbakke. Du kan også følge os på sociale medier: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube eller LinkedIn.

Med venlig hilsen

Videnskab.dk